ISO 9002

Transkrypt

ISO 9002
Raport bieżący nr 75/1999, Wtorek - 26 października 1999 r.
Temat:
OTRZYMANIE CERTYFIKATU ISO 9002
Zgodnie z art 81 ust.1 pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. - Prawo o publicznym obrocie papierami
wartościowymi (Dz.U. Nr 118, poz.754 z późn. zmianami), Zarząd POLNORD S.A. informuje, że w dniu 1
października 1999 r. została wydana decyzja o przyznaniu Spółce Certyfikatu Systemu Zapewnienia Jakości
wg PN ISO 9002 przez Bureau Veritas Quality International w Gdyni na podstawie przeprowadzonego auditu
certyfikacyjnego w dniach 22-23 września 1999 r.
Zakres certyfikacji:
- generalne wykonawstwo inwestycji,
- produkcja i montaż fasad aluminiowo-szklanych,
- produkcja elementów betonowych, żelbetowych oraz betonu towarowego,
- usługi budowlane poza granicami kraju.
Podpisy:
Wiesław Raczyński - Członek Zarządu, Dyrektor d/s Ekonomicznych, Główny Księgowy

Podobne dokumenty