Postęp technologiczny i cywilizacyjny - 05-30-2016

Transkrypt

Postęp technologiczny i cywilizacyjny - 05-30-2016
Post?p technologiczny i cywilizacyjny - 05-30-2016
by Olek - Aleksander Data - http://olekdata.pl
Post?p technologiczny i cywilizacyjny
by Olek - poniedzia?ek, Maj 30, 2016
http://olekdata.pl/index.php/2016/05/30/postep-technologiczny-i-cywilizacyjny/
Jestem jak najbardziej za post?pem technologicznym, co zreszt? chyba wida?. Staram si? by? z nim na
bie??co i to nie tylko w teorii. Jednak czuj?, ?e sam ju? troch? za nim nie nad??am. Fascynacja
technik? mnie jednak nie o?lepia i widz? w niej zagro?enia. Chodzi mi o szybko?? tego post?pu co
wi??e si? z rabunkowym i nieprzemy?lanym zu?ywaniem-marnowaniem zasobów. Mo?e to nie jest wina
samego post?pu tylko pobytu na jego produkty i tendencji wymieniania ich na nowsze wersje.
Od rewolucji przemys?owej t.j. od maszyn parowych i elektrycznych ogólna wiedza na temat techniki nie
nad??a za jej rozwojem. Dla wi?kszo?ci wystarczy ?e dzia?a, a jak to ju? niewa?ne.
Mo?e doj?? do tego, ?e ca?a ta technika b?dzie nam g?ównie potrzebna do ucieczki z naszej
zdewastowanej planety. Tylko w takim przypadku trzeba mie? ?wiadomo??, ?e nie wszyscy si? za?api?.
_______________________________________________
PDF generated by Kalin's PDF Creation Station
1/1
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Podobne dokumenty