EUKLIDES – ROZKOSZE ŁAMANIA GŁOWY KLASA I

Komentarze

Transkrypt

EUKLIDES – ROZKOSZE ŁAMANIA GŁOWY KLASA I
EUKLIDES – ROZKOSZE ŁAMANIA GŁOWY
KLASA I
Maj 2016
Zad.1
Wykaż, że iloczyn dwóch kolejnych liczb naturalnych jest liczbą parzystą.
Zad.2
Jak zmieni się wynik dzielenia i reszta, jeżeli dzielną i dzielnik zwiększymy 7
razy ?
Zad.3
Kierownik grupy wycieczkowej podał w hotelu, że wycieczka liczy 100 osób, z
tego 78 pije herbatę, 71 kawę, a 48 osób i kawę, i herbatę. Kierownik hotelu
powiedział, że tak być nie może. Dlaczego?
Zad.4
Ile jest prostokątów w tej figurze? Odpowiedz uzasadnij.
Za prawidłowe rozwiązanie wraz z uzasadnieniem każdego zadania możesz uzyskać pięć
punktów. Podpisane kartki z rozwiązaniami i uzasadnieniami wszystkich lub wybranych
zadań proszę przekazać do 25.05.2016r. do godz.10.40 do p. Anny Bernatek (sala 23).

Podobne dokumenty