Europejski Kongres Gospodarczy 2012 14

Komentarze

Transkrypt

Europejski Kongres Gospodarczy 2012 14
 1
Europejski Kongres Gospodarczy 2012
14-16 maja 2012 r.
Agenda Kongresu
_________________________________________________________________
14 maja 2012 r.
10.00-18.30
Centrum Kultury Katowice im. Krystyny Bochenek
Sesja inauguracyjna
10.00-10.10
Uroczyste otwarcie Kongresu
Wojciech Kuśpik – Prezes Zarządu PTWP, Inicjator Europejskiego Kongresu Gospodarczego
Zygmunt Łukaszczyk – Wojewoda Śląski
Adam Matusiewicz – Marszałek Województwa Śląskiego
Piotr Uszok – Prezydent Katowic
Dawid Kostempski – Przewodniczący Zarządu, Górnośląski Związek Metropolitalny, Prezydent Świętochłowic
10.10-12.00
Wystąpienie otwierające:
Bronisław Komorowski – Prezydent RP
Europa 2020
–
Nowe wieloletnie ramy finansowe UE (2014-2020). Priorytety i cele strategiczne
–
Budżet UE jako odpowiedź na wyzwania kryzysu zadłużeniowego i spowolnienia gospodarczego
–
Nowe mechanizmy rozwojowe w budżecie UE
–
Podstawowe polityki unijne i konkurencyjność europejskiej gospodarki
–
Proinwestycyjny charakter wspólnych wydatków UE – relacja kosztów i wartości dodanej
–
Cenne doświadczenie: kryzys finansowy UE szansą na trwałą reformę europejskiego modelu wzrostu
Wystąpienia:
Waldemar Pawlak – Wicepremier, Minister Gospodarki
Janusz Lewandowski – Komisarz UE ds. Budżetu i Programowania Finansowego
Barbara Kudrycka – Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Jerzy Buzek – Przewodniczący Parlamentu Europejskiego w latach 2009-2012, Prezes Rady Ministrów w latach 1997-2001
13.00-18.30
Sesje plenarne
13.00-14.30
UE i kraje Europy Środkowej i Wschodniej wobec kryzysu gospodarczego
–
Czego nauczył nas kryzys? Kluczowe czynniki sukcesu gospodarczego w niestabilnym otoczeniu
–
„Stara” i „nowa” Europa – zależności, różnice i przewagi. Jak wspólnie stymulować rozwój gospodarek?
–
Więcej integracji. Energia Europy Środkowej i Wschodniej
Udział w sesji zapowiedzieli (wykaz osób w kolejności alfabetycznej):
Mikuláš Dzurinda – Premier Słowacji w latach 1998-2006, Minister Spraw Zagranicznych Słowacji w latach 2010-2012;
Joschka Fischer – Wicekanclerz Niemiec w latach 1998-2005, Minister Spraw Zagranicznych Niemiec w latach 1998-2005;
Alicja Kornasiewicz – Doradca, Morgan Stanley; Jan Kulczyk – Przewodniczący Rady Nadzorczej, Kulczyk Investments,
Założyciel CEED Institute; René Nyberg – Dyrektor Zarządzający, Ambasador, East Office of Finnish Industries
Moderator: Janusz Reiter – Partner, CEED Institute
15.00-16.15
Globalna gospodarka – globalna konkurencja
–
Dokąd zmierza globalna gospodarka? Najważniejsze trendy i zjawiska
–
Geografia światowej gospodarki: regiony wzrostu, stagnacji i zagrożenia
–
Podział pracy i kreowanie wartości w globalnym wyścigu gospodarczym
–
Atuty gospodarek krajów rozwiniętych ze szczególnym uwzględnieniem Europy. Edukacja-inwencja-innowacja
Wystąpienie:
Aleksander Kwaśniewski – Prezydent RP w latach 1995-2005
Udział w sesji zapowiedzieli (wykaz osób w kolejności alfabetycznej):
Roland Boekhout – Prezes Zarządu, ING DiBa, Niemcy, Członek Banking Management Team Grupa ING; Stephen Gomersall
– Hitachi Group Chairman for Europe, Hitachi Europe Ltd.; Piotr Muszyński – Wiceprezes Zarządu, Telekomunikacja Polska
SA; Robert Priday – Członek Zarządu, SABMiller Europe, Prezes Zarządu, Kompania Piwowarska SA
Moderator: Roman Młodkowski – TVN CNBC
16.30-18.30
2
Polityka energetyczna Unii Europejskiej. Unijna polityka ochrony klimatu
–
Integracja wobec wspólnego celu albo Europa dwóch prędkości. Cele polityki klimatycznej w oczach „radykałów” i
„buntowników”. Przestrzeń dla kompromisu
–
Polityka energetyczna i dążenie do bezpieczeństwa energetycznego jako czynniki integrujące kraje członkowskie
–
Walka ze zmianami klimatu a konkurencyjność przemysłu europejskiego
–
Energetyczna mapa drogowa 2050 i przyszły miks energetyczny Europy
Udział w sesji zapowiedzieli (wykaz osób w kolejności alfabetycznej):
Jerzy Buzek – Przewodniczący Parlamentu Europejskiego w latach 2009-2012, Prezes Rady Ministrów w latach 1997-2001;
Philippe Castanet – Prezes, EDF Polska Sp. z o.o.; Surojit Ghosh – Dyrektor Handlu i Nadzoru Korporacyjnego, Członek
Zarządu ArcelorMittal Poland, Dyrektor Finansowy Części Wschodniej Europejskiego Sektora Wyrobów Płaskich; Sławomir
Hinc – Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych, Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA; Ivo Hlaváč – Wiceminister,
Dyrektor ds. Ochrony Środowiska, Ministerstwo Środowiska, Czechy; Mikael Lemström – Prezes Zarządu, Fortum Power and
Heat Poland; Dariusz Lubera – Prezes Zarządu, Tauron Polska Energia SA; Mariusz Machajewski – Wiceprezes Zarządu
Grupy Lotos SA; Dariusz Mioduski – Prezes Zarządu, Kulczyk Investments; Tomasz Tomczykiewicz – Sekretarz Stanu,
Ministerstwo Gospodarki RP
Moderator: Wojciech Kuśpik – Prezes Zarządu PTWP, Inicjator Europejskiego Kongresu Gospodarczego, Wydawca
Miesięcznika Gospodarczego Nowy Przemysł oraz portalu wnp.pl
3
14 maja 2012 r.
14.00-16.00
Teatr Korez (budynek Centrum Kultury Katowice im. Krystyny Bochenek)
Kultura i biznes
–
Mecenat kultury w Polsce i w Europie
–
Sponsor, inwestor czy współtwórca?
–
Wzorce, modele, przypadki – relacje między kapitałem, animatorem/menedżerem kultury, twórcą
–
Wartość i cena – artysta na rynku
Udział w sesji zapowiedzieli (wykaz osób w kolejności alfabetycznej):
Waldemar Dąbrowski – Dyrektor Naczelny, Teatr Wielki Opera Narodowa, Minister Kultury w latach 2002-2005; Leszek
Jodliński – Dyrektor, Muzeum Śląskie; Jakub Kokoszka – Prezes Zarządu, Dom Aukcyjny Abbey House SA; Kazimierz Kutz
– Senator RP; Artur Rojek – Dyrektor, Off Festival, Muzyk, Kompozytor i Autor Tekstów
Moderator: Rafał Czechowski – Dyrektor Zarządzający, Imago Public Relations
14 maja 2012 r.
13.30-15.30
Śląski Urząd Wojewódzki
Światowe i europejskie trendy w rozwoju metropolii
–
Megamiasta w Europie – najnowsze trendy w zarządzaniu metropolią
–
Gospodarcze znaczenie współczesnej metropolii
–
Koncentracja funkcji, a rozwój metropolii. Premia za metropolitalność
–
Ustrój metropolii na świecie – prawo, zarządzanie
Udział w sesji zapowiedzieli (wykaz osób w kolejności alfabetycznej):
Michał Olszewski – Zastępca Prezydenta m.st. Warszawy; Janusz Sepioł – Senator RP; Marcin Święcicki – Poseł na Sejm
RP; Oldřich Vlasák – Prezes, Svaz měst a obcí České republiky SMO ČR (Związek Miast i Gmin Czeskiej
Republiki), Wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego, Członek, Komisja ds. Rozwoju Regionalnego, Czechy
Moderator: Jan Olbrycht – Poseł do Parlamentu Europejskiego
14 maja 2012 r.
16.00-18.00
Śląski Urząd Wojewódzki
Metropolie w Polsce
–
Kryteria metropolitalności, fakty, ambicje
–
Kompetencje, pieniądze i władza. Metropolia w ujęciu funkcjonalnym i politycznym
–
Wsparcie aglomeracji z UE w nowym budżecie
–
Ustawa metropolitalna – dotychczasowe doświadczenia, przyczyny niepowodzeń
–
Projekty ustawowych rozwiązań prawnych w zakresie obszarów metropolitalnych
–
Mechanizmy ułatwiające zarządzanie i integrowanie obszarów metropolitalnych
–
Zagrożenia i szanse dla gmin i powiatów sąsiadujących z obszarami metropolitalnymi
Udział w sesji zapowiedzieli (wykaz osób w kolejności alfabetycznej):
Bogdan Dolnicki – Kierownik, Katedra Prawa Samorządu Terytorialnego, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Śląski w
Katowicach; Zygmunt Frankiewicz – Prezydent Gliwic, Przewodniczący, Śląski Związek Gmin i Powiatów; Dawid Kostempski
– Przewodniczący Zarządu, Górnośląski Związek Metropolitalny, Prezydent Świętochłowic; Magdalena Wilamowska –
Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji; Marek Wójcik – Poseł na Sejm RP, Zastępca Przewodniczącego,
Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych; Zbyszek Zaborowski – Poseł na Sejm RP
Moderator: Marek Twaróg – Redaktor Naczelny, Dziennik Zachodni
14 maja 2012 r.
18.30
Śląski Urząd Wojewódzki
Nagrody: Top Inwestycje Komunalne
14 maja 2012 r.
13.30-15.30
Śląski Urząd Wojewódzki
Inwestycje komunalne
–
Zakres, dynamika inwestycji w polskich miastach. Czynniki wspierające inwestycje komunalne
–
Inwestycje w dziedzinie ochrony środowiska. Priorytety – gospodarka ściekowa, utylizacja odpadów, stan powietrza i
hałas, efektywność energetyczna i OZE
–
Perspektywy inwestycji miejskich wobec coraz mniejszych możliwości kredytowania wkładu własnego przez
samorządy. Europejskie modele inwestowania a polska praktyka
–
Jak mierzyć efektywność – prorozwojowy charakter inwestycji głównym kryterium ich oceny
Udział w sesji zapowiedzieli (wykaz osób w kolejności alfabetycznej):
Marek Cieślak – Wiceprezydent Łodzi; Piotr Górnik – Dyrektor ds. Produkcji i Dystrybucji, Fortum Power and Heat Polska;
4
Kazimierz Górski – Prezydent Sosnowca; Dawid Kostempski – Przewodniczący Zarządu, Górnośląski Związek Metropolitalny,
Prezydent Świętochłowic; Janusz Kubicki – Prezydent Zielonej Góry; Piotr Kuszewski – Dyrektor Banku, Bank Gospodarstwa
Krajowego; Ryszard Mach – Prezydent Zawiercia; Jarosław Myjak – Wiceprezes Zarządu, PKO Bank Polski; Marceli
Niezgoda – Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego; Paweł Silbert – Prezydent Jaworzna; Wojciech Smołka
– Członek Zarządu, Veolia Usługi dla Środowiska SA; Piotr Uszok – Prezydent Katowic; Adam Witek – Wiceprezydent Elbląga
Moderator: Rafał Kerger – Redaktor Naczelny, portalsamorzadowy.pl
14 maja 2012 r.
9.00-11.00
Hotel Angelo
Polityka zdrowotna – dziś i jutro. Debata z udziałem decydentów, świadczeniodawców i przedstawicieli organizacji
działających w ochronie zdrowia
–
Główne kierunki zmian w systemie ochrony zdrowia – skutki wprowadzenia rozwiązań zawartych w wybranych
ustawach tzw. pakietu zdrowotnego i przegląd najważniejszych zapisów kolejnych projektów ustaw zdrowotnych
–
Struktura placówek, oddziałów, łóżek szpitalnych – możliwości koordynacji działań różnych organów założycielskich i
podmiotów ochrony zdrowia na poziomie regionów
–
Sytuacja kadrowa zakładów opieki zdrowotnej
–
Obecny stan i możliwości przekształceń jednostek ochrony zdrowia – omówienie wybranych procesów
przekształceniowych w różnych regionach kraju
–
Sektor prywatny w systemie lecznictwa stacjonarnego – stan obecny i perspektywy rozwoju
Udział w sesji zapowiedzieli (wykaz osób w kolejności alfabetycznej):
Wioleta Błochowiak – Wiceprezes Zarządu, Electus SA; Krzysztof Bukiel – Przewodniczący, Ogólnopolski Związek
Zawodowy Lekarzy; Paweł Buszman – Przewodniczący Rady Nadzorczej, American Heart of Poland SA; Alicja Chybicka –
Senator RP, Kierownik, Klinika Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej, Akademia Medyczna im. Piastów
Śląskich we Wrocławiu; Maciej Hamankiewicz – Prezes, Naczelna Rada Lekarska; Marek Hok – Poseł RP, Członek Sejmowej
Komisji Zdrowia; Bogdan Koczy – Dyrektor, Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. dr. J. Daaba w Piekarach Śląskich;
Roman Kolek – Wicemarszałek Województwa Opolskiego; Tomasz Latos – Poseł RP, Zastępca Przewodniczącego Sejmowej
Komisji Zdrowia; Marek Nowak – Dyrektor, Regionalny Szpital Specjalistyczny w Grudziądzu; Jolanta Sobierańska-Grenda –
Dyrektor Departamentu Zdrowia, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku; Waldemar Taborski –
Dyrektor, Szpital Wojewódzki SPZOZ im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze; przedstawiciel: Ministerstwo Zdrowia
Moderatorzy: Wojciech Kuta – Redaktor Naczelny, Rynek Zdrowia; Piotr Wróbel – Zastępca Redaktora Naczelnego, Rynek
Zdrowia
Organizator sesji: miesięcznik Rynek Zdrowia oraz portal www.rynekzdrowia.pl
14 maja 2012 r.
11.30-13.30
Hotel Angelo
Sytuacja finansowa placówek lecznictwa stacjonarnego
–
Kontraktowanie świadczeń opieki zdrowotnej przez Narodowy Fundusz Zdrowia – wybrane zagadnienia dotyczące
postępowań konkursowych; dyskusja z udziałem przedstawicieli NFZ i świadczeniodawców
–
Stan zobowiązań i procesy restrukturyzacyjne w szpitalach
–
Możliwości pozyskiwania przez podmioty lecznicze przychodów poza kontraktami z NFZ. Obecny oraz potencjalny zakres
ubezpieczeń dodatkowych
Udział w sesji zapowiedzieli (wykaz osób w kolejności alfabetycznej):
Marek Balicki – Dyrektor, Szpital Wolskiego w Warszawie, Minister Zdrowia w latach 2004-2005; Alicja Chybicka – Senator
RP, Kierownik, Klinika Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej, Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich we
Wrocławiu; Stanisław Dąbkowski – Pełnomocnik Dyrektora ds. Jakości, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu;
Mariusz Kleszczewski – Wicemarszałek Województwa Śląskiego; Zygmunt Klosa – Dyrektor, Śląski Oddział Wojewódzki,
Narodowy Fundusz Zdrowia; Piotr Lasecki – Dyrektor Banku, Bank Gospodarstwa Krajowego; Kazimierz Pankiewicz –
Dyrektor, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie; Dorota Suchy – Zastępca
Dyrektora ds. Ekonomiczno-Finansowych, Śląski Oddział Wojewódzki, Narodowy Fundusz Zdrowia; Krzysztof Tuczapski –
Dyrektor, Lubelski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia
Moderatorzy: Wojciech Kuta – Redaktor Naczelny, Rynek Zdrowia; Piotr Wróbel – Zastępca Redaktora Naczelnego, Rynek
Zdrowia
Prezentacja:
Anna Gdaniec – Dyrektor Działu Klientów Korporacyjnych, Electus SA
Organizator sesji: miesięcznik Rynek Zdrowia oraz portal www.rynekzdrowia.pl
14 maja 2012 r.
14.00-16.00
Hotel Angelo
Procesy inwestycyjne w placówkach medycznych
–
Stan infrastruktury ochrony zdrowia w wybranych regionach kraju
–
Omówienie niektórych przedsięwzięć inwestycyjnych
5
–
Rozwój technologii informacyjnych w jednostkach ochrony zdrowia
–
Aparatura i wyposażenie placówek medycznych – możliwości i potrzeby; polityka zakupów
Udział w sesji zapowiedzieli (wykaz osób w kolejności alfabetycznej):
Katarzyna Adamek – Prezes Zarządu, American Heart of Poland SA; Sabina Bigos-Jaworowska – Dyrektor, Zespół
Zakładów Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu; Andrzej Kalata – Wicestarosta Żywiecki; Józef Kurek – Dyrektor, Szpital
Wielospecjalistyczny w Jaworznie; Marcin Kuta – Dyrektor, Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie; Prezes,
Stowarzyszenie Szpitali Małopolski; Ryszard Lubliński – Dyrektor ds. Rozwoju Rynku, Johnson & Johnson Poland Sp. z o.o.;
Marek Nowak – Dyrektor, Regionalny Szpital Specjalistyczny w Grudziądzu; Waldemar Osowczyk – Dyrektor ds. Rozwoju,
KIE Sp. z o.o.; Waldemar Taborski – Dyrektor, Szpital Wojewódzki SPZOZ im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze
Moderatorzy: Wojciech Kuta – Redaktor Naczelny, Rynek Zdrowia; Piotr Wróbel – Zastępca Redaktora Naczelnego, Rynek
Zdrowia
Prezentacja:
Waldemar Osowczyk – Dyrektor ds. Rozwoju, KIE Sp. z o.o.; Michał Pacholak – Dyrektor Handlowy, KIE Sp. z o.o.
Organizator sesji: miesięcznik Rynek Zdrowia oraz portal www.rynekzdrowia.pl
14 maja 2012 r.
13.30-15.30
16.00-18.00
Sala Audytoryjna ING Banku Śląskiego
(Impreza towarzysząca EEC 2012)
Efektywny audyt w administracji publicznej
–
Systemy audytu i kontroli – rozwiązania prawne a rzeczywistość. Stan obecny i perspektywy
–
Znaczenie audytu wewnętrznego dla efektywnego zarządzania organizacją w ramach systemu kontroli zarządczej
–
Audyt efektywnościowy w sektorze publicznym oraz w sektorze prywatnym – wymiana doświadczeń, różnice i
podobieństwa
–
Efektywność audytu wewnętrznego – przykłady podejść i praktycznych rozwiązań
Wystąpienie:
Mirosław Sekuła – Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Finansów
Udział w sesji zapowiedzieli (wykaz osób w kolejności alfabetycznej):
Gabriela Ballion – Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach; Jerzy Balon – Wicedyrektor, Wojewódzki
Ośrodek Ruchu Drogowego w Bielsku-Białej; Ryszard Batycki – Dyrektor, Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej; Daria
Bochnar – Dyrektor, Departament Audytu Wewnętrznego, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa; Janina
Bronikowska-Radosz – Skarbnik Dąbrowy Górniczej; Barbara Ciemała – Dyrektor, Wydział Kontroli i Audytu, Śląski Urząd
Wojewódzki; Beata Cybulska – Dyrektor, Departament Audytu Wewnętrznego, ING Bank Śląski SA; Daniel Kołodziej –
Prezes, Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach; Jacek Kościelniak – Radca Prezesa, Najwyższa Izba Kontroli;
Krystyna Lisiecka – Kierownik, Zakład Zarządzania Jakością, Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwem, Uniwersytet
Ekonomiczny w Katowicach; Waldemar Mnich – Dyrektor, Biuro Kontroli i Audytu Wewnętrznego, Polskie Górnictwo Naftowe i
Gazownictwo SA; Adam Niedzielski – Dyrektor, Departament Kontrolingu, Zakład Ubezpieczeń Społecznych; Tomasz Papaj –
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach; Jacek Przypaśniak – Dyrektor, Urząd Kontroli Skarbowej w Katowicach; Mirosław
Sekuła – Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Finansów; Edmund Sroka – Dyrektor, Delegatura Najwyższa Izb Kontroli w
Katowicach; Elżbieta Stolorz-Krzisz – Skarbnik Województwa Śląskiego; Jacek Uczkiewicz – Członek Europejskiego
Trybunału Obrachunkowego w latach 2004-2010, Wiceminister Finansów w latach 2001-2004, Wiceprezes Najwyższej Izby
Kontroli w latach 1995-2001; Michał Wizner – Dyrektor, Departament Audytu Wewnętrznego, TAURON Polska Energia SA;
Grzegorz Zieliński – Wicedyrektor, Departament Audytu Wewnętrznego, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Moderatorzy:
Sebastian Burgemejster – Kierownik, Zespół Audytów, Polska Agencja Żeglugi Powietrznej, Członek Zarządu, Stowarzyszenie
Audytorów Wewnętrznych IIA Polska; Marzena Staniszewska – Członek Zarządu, Stowarzyszenie Audytorów Wewnętrznych
IIA Polska
6
_______________________________________________________
15 maja 2012 r.
9.00-16.00
Teatr Śląski im. Stanisława Wyspiańskiego
Sesja plenarna
Europa-Chiny. Forum współpracy gospodarczej
9.00-11.00
Chiny – Europa: współpraca, wizerunek, inwestycje
–
Dziś i jutro globalnej współpracy gospodarczej i handlowej pomiędzy Europą a Chinami
–
Chińskie bezpośrednie inwestycje w Europie: status quo i przyszłość
–
Polska i Europa Środkowa: nowe odkrycie dla Chin?
–
Jak zaktywizować chińsko-europejską współpracę gospodarczą. Bariery i rozwiązania
–
Postrzeganie Chin jako partnera w Europie. Gospodarczy wizerunek Europy w Chinach. Stereotypy i uprzedzenia
–
Inicjatywa „Go China” jako przykład strategii towarzyszącej na rzecz współpracy gospodarczej z Chinami. Zasady,
cele, środki
–
Otwarcie Chin na europejskie inwestycje
Udział w sesji zapowiedzieli (wykaz osób w kolejności alfabetycznej):
Duleep Aluwihare – Partner Zarządzający, Ernst & Young; Ma Changlin – Radca Ekonomiczno-Handlowy, Ambasada
Chińskiej Republiki Ludowej w Polsce; Davide Cucino – Przewodniczący, Izba Gospodarcza Unii Europejskiej w Chinach;
Krzysztof Domarecki – Przewodniczący Rady Nadzorczej, Selena FM SA; Olgierd Dziekoński – Sekretarz Stanu, Kancelaria
Prezydenta RP; Gan Jianhua – General Manger, Huawei; Wojciech Kędzia – Wiceprezes Zarządu ds. Produkcji, KGHM
Polska Miedź SA; Jörg Wuttke – Główny Przedstawiciel, BASF China, Prezes Zarządu, Komitet Doradczy Biznesu i Przemysłu
przy OECD, China Task Force; Lu Zhongqiang – Commissioner, China Development Bank
Moderator: Sławomir Majman – Prezes Zarządu, Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych SA (PAIiIZ); Andrzej
Szewczyk – Zastępca Dyrektora, Departament Promocji Gospodarczej, Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych
SA (PAIiIZ)
11.30-13.30
Strategia „Go Global”. Chińskie inwestycje w Europie, europejskie inwestycje w Chinach
–
Strategia „Go global” – Globalna ekspansja gospodarcza Chin. Skala, formy, sektory, skutki
–
Główne europejskie projekty inwestycyjne na terenie Chin. Priorytetowe branże, wiodący inwestorzy, modele
współpracy
–
Możliwości dla chińskich inwestorów w Europie
–
Czynniki aktywizujące kontakty gospodarcze pomiędzy państwami europejskimi i Chinami: informacja i promocja,
kultura biznesu, pomoc prawna, wymiana doświadczeń
–
Doświadczenia we współpracy pomiędzy gospodarkami europejskimi i Chinami. Przykłady wspólnych przedsięwzięć
Udział w sesji zapowiedzieli (wykaz osób w kolejności alfabetycznej):
Dirk Dewitte – European Chinese Services Group Leader, Deloitte; Bogdan Góralczyk – Kierownik Zespołu ds.
Międzynarodowej Współpracy Naukowej, Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego; Paweł Jarczewski – Prezes
Zarządu, Zakłady Azotowe Puławy SA; Bożena Lublińska-Kasprzak – Prezes Zarządu, Polska Agencja Rozwoju
Przedsiębiorczości; Beata Stelmach – Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Spraw Zagranicznych; Boris Wenzel – CEO, DCT
Gdańsk SA; Juultje van der Wijk – Managing Director, Global Head of Trade Finance Services, ING Commercial Banking,
Holandia; Wang Weidong – Vice President, Nuctech Group Limited; Jörg Wuttke – Główny Przedstawiciel, BASF China,
Prezes Zarządu, Komitet Doradczy Biznesu i Przemysłu przy OECD, China Task Force; Hou Yubo – Vice-President, Liugong
Moderator: Sławomir Majman – Prezes Zarządu, Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych SA (PAIiIZ); Yu Yang –
Kierownik Centrum Współpracy Gospodarczej Polska-Chiny, Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych SA (PAIiIZ)
14.00-16.00
Chiny: którędy do Europy?
–
Rola Polski jako partnera Chin w Europie
–
Zalety firm europejskich dla Chin
–
Chiny i Europa – partnerzy czy rywale?
–
Co dalej? Rekomendacje dla polityki i biznesu
Udział w sesji zapowiedzieli (wykaz osób w kolejności alfabetycznej):
Li Xiao Bo – General Manager, ICBC Warsaw Branch; Andrzej Kaczmarek – Dyrektor, KPMG China Practice; Krzysztof
Jędrzejewski – Prezes Zarządu, Kopex SA; Andrzej Pieczonka – I Radca, Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Konsulatu
Generalnego RP w Szanghaju; Janusz Reiter – Partner, CEED Institute; Ryszard Świlski – Członek Zarządu Województwa
Pomorskiego; Yu Yang – Kierownik Centrum Współpracy Gospodarczej Polska-Chiny, Polska Agencja Informacji i Inwestycji
Zagranicznych SA; Juultje van der Wijk – Managing Director, Global Head of Trade Finance Services, ING Commercial
Banking, Holandia
7
Moderator: Sławomir Majman – Prezes Zarządu, Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych SA (PAIiIZ)
15 maja 2012 r.
9.00-11.00
Hotel Monopol
Finanse – przyszłość europejskiego sektora finansowego w świetle doświadczeń kryzysu
–
Nowe ramy prawne funkcjonowania rynków finansowych
–
Opinie konsumentów, kontrahentów, bankowców, inwestorów o spodziewanych skutkach nowych regulacji
–
Standaryzacja, ograniczenie ryzyka a konkurencyjność i wolny rynek
–
Podatek od transakcji finansowych
Udział w sesji zapowiedzieli (wykaz osób w kolejności alfabetycznej):
Elżbieta Chojna-Duch – Członek Rady Polityki Pieniężnej, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów w latach 1994-1995
oraz 2007-2009; Zbigniew Jagiełło – Prezes Zarządu, PKO Bank Polski; Krzysztof Kalicki – Prezes Zarządu, Deutsche Bank
Polska SA; James Longsdon – Managing Director, Co-head EMEA Financial Institutions, Fitch Ratings; Dominik Radziwiłł –
Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Finansów; Ludwik Sobolewski – Prezes Zarządu, Giełda Papierów Wartościowych w
Warszawie SA
Moderator: Mikołaj Kunica – TVN CNBC
15 maja 2012 r.
11.30-13.30
Hotel Monopol
Europa socjalna
–
Finanse publiczne w krajach UE w perspektywie demograficznej
–
Konieczne zmiany w systemach zabezpieczenia społecznego jako odpowiedź na trendy demograficzne. Rola i zakres
odpowiedzialności państwa
–
Świadomość i inicjatywa ubezpieczającego się
–
Możliwości i propozycje rynku finansowo-ubezpieczeniowego
Udział w sesji zapowiedzieli (wykaz osób w kolejności alfabetycznej):
Maciej Bukowski – Prezes Zarządu, Instytut Badań Strukturalnych; Zbigniew Derdziuk – Prezes, Zakład Ubezpieczeń
Społecznych; Stanisław Kluza – Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego w latach 2006-2011; Jacek Męcina –
Sekretarz Stanu, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej; Jerzy Osiatyński – Doradca Prezydenta RP; Tomáš Sedláček –
Dyrektor Strategii Makroekonomicznych, ČSOB Banking Group, Członek Narodowej Rady Ekonomicznej Czech; Adam
Szejnfeld – Poseł na Sejm RP, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki w latach 2007-2009
Moderator: Aleksandra Fandrejewska – Rzeczpospolita
15 maja 2012 r.
14.00-16.00
Hotel Monopol
Sektor bankowy w Unii Europejskiej
–
Zmiany wewnętrzne w sektorze (konsolidacja, specjalizacja)
–
Interwencje państw na rynku bankowym – (re)nacjonalizacja?
–
Antykryzysowe strategie banków wobec zróżnicowanej sytuacji gospodarczej w krajach członkowskich UE
Udział w sesji zapowiedzieli (wykaz osób w kolejności alfabetycznej):
Mojmír Hampl – Wiceprezes, Narodowy Bank Czeski; Małgorzata Kołakowska – Prezes Zarządu, ING Bank Śląski SA;
Wojciech Kwaśniak – Zastępca Przewodniczącego, Komisja Nadzoru Finansowego; Mateusz Morawiecki – Prezes Zarządu,
Bank Zachodni WBK; Jarosław Myjak – Wiceprezes Zarządu, PKO Bank Polski; Krzysztof Pietraszkiewicz – Prezes,
Związek Banków Polskich; Jerzy Pruski – Doradca Prezydenta RP, Prezes Zarządu, Bankowy Fundusz Gwarancyjny;
Krzysztof Rozen – Partner, Firma Doradcza KPMG; Małgorzata Zaleska – Członek Zarządu, Narodowy Bank Polski
Moderator: Robert Stanilewicz – TVN CNBC
15 maja 2012 r.
9.00-11.00
Hotel Monopol
Zarządzanie. Biznes wobec globalnych wyzwań
–
Rozsądne ryzyko? Strategie biznesowe w niestabilnym otoczeniu
–
Mądrzejsi po kryzysie? Planowanie rozwoju a fluktuacje i wstrząsy na rynkach finansowych
–
Wyzwania globalnej konkurencji. Koszty, jakość, marka, rynek
–
Jak budować przewagę? Wykorzystanie innowacyjnych technologii w biznesie
–
Rola informacji i potencjał narzędzi informatycznych w nowoczesnym przedsiębiorstwie
Udział w sesji zapowiedzieli (wykaz osób w kolejności alfabetycznej):
Rafał Brzoska – Prezes Zarządu, InPost Sp. z o.o.; Magdalena Dziewguć – Dyrektor Zarządzający Rynku B2B, Polkomtel Sp.
z o.o.; Grzegorz Dzik – Prezes Zarządu, Impel SA; Michel Kiviatkowski – Partner Zarządzający, Mazars w Polsce;
Bogusława Matuszewska – Wiceprezes Zarządu, PGE Polska Grupa Energetyczna SA; Andrzej Skolmowski – Wiceprezes
Zarządu, Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach SA; Paweł Szymański – Prezes Zarządu, Ruch SA; Henryk Warkocz –
8
Prezes Zarządu, TÜV NORD Polska Sp. z o.o.; Piotr Zawadzki – Dyrektor ds. Rozwoju Grupy Hitachi w Polsce & CEE
Moderator: Dorota Goliszewska – Zastępca Redaktora Naczelnego, Miesięcznik Gospodarczy Nowy Przemysł
15 maja 2012 r.
11.30-13.30
Hotel Monopol
Telekomunikacja, media, społeczeństwo, infrastruktura
–
Miejsce Polski w drodze do społeczeństwa informacyjnego. Gdzie jest Europa?
–
Idea e-państwa. Dystans do przejścia
–
Cyfryzacja. Nowy resort – wyzwania stojące przed władzą
–
Stan zaawansowania inwestycji w UE, Europie Centralnej i w Polsce
–
Rola inwestorów i polityka państw w rozwoju infrastruktury teleinformatycznej
–
Potencjalne źródła finansowania inwestycji telekomunikacyjnych
Udział w sesji zapowiedzieli (wykaz osób w kolejności alfabetycznej):
Jorgen Bang-Jensen – Prezes, P4 Sp. z o.o.; Wojciech Cellary – Kierownik, Katedra Technologii Informacyjnych, Wydział
Informatyki i Gospodarki Elektronicznej, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu; Andrzej Dulka – Prezes Zarządu, AlcatelLucent Polska i Europa Wschodnia; Magdalena Dziewguć – Dyrektor Zarządzający Rynku B2B, Polkomtel Sp. z o.o.;
Przemysław Kurczewski – Prezes Zarządu, EmiTel Sp. z o.o.; Piotr Muszyński – Wiceprezes Zarządu, Telekomunikacja
Polska SA; Igor Ostrowski – Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji; Marek Prokurat – Członek Zarządu,
Dyrektor Techniczno-Handlowy, TK Telekom Sp. z o.o.
Moderator: Jerzy Kalinowski – Partner, Szef Grupy Doradczej w Sektorze Nowych Technologii, Telekomunikacji i Mediów w
Europie Wschodniej i Centralnej, Firma Doradcza KPMG
15 maja 2012 r.
14.00-16.00
Hotel Monopol
Co dalej z OFE
–
Reforma OFE z 2011 roku: demontaż systemu czy racjonalizacja? Zmiana tymczasowa czy na stałe? Czy będą
dalsze kroki w kierunku likwidacji OFE? Koszty społeczne i finansowe tej operacji
–
ZUS versus OFE. Kto lepiej pomnaża pieniądze na przyszłość? Mechanizmy i koszty obu systemów
–
Wyniki finansowe OFE. Czy uzasadniają istnienie systemu?
–
Spór o charakter środków zgromadzonych w OFE: prywatne czy publiczne?
–
Kwestie dziedziczenia
–
Czy podniesienie wieku emerytalnego wpłynie na szanse przetrwania OFE?
Udział w sesji zapowiedzieli (wykaz osób w kolejności alfabetycznej):
Mirosława Boryczka – Członek Zarządu, Zakład Ubezpieczeń Społecznych; Robert Gwiazdowski – Prezydent, Centrum im.
Adama Smitha; Ewa Lewicka-Banaszak – Prezes, Izba Gospodarcza Towarzystw Emerytalnych, Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Pracy i Polityki Socjalnej w latach 1997-2001; Ryszard Trepczyński – Członek Zarządu, PZU SA
Moderator: Michał Kobosko – Redaktor Naczelny, Wprost
15 maja 2012 r.
9.00-11.00
Hotel Qubus
Transport kolejowy – europejski rynek cargo. Przewozy międzynarodowe
–
Konkurencja na rynku przewozów cargo w Europie. Strategie głównych graczy
–
Integracja kolei unijnych i utworzenia jednolitego obszaru kolejowego
–
Modele ekspansji zagranicznej przewoźników narodowych. Bariery wolnego rynku – techniczne, formalne, kosztowe
Udział w sesji zapowiedzieli (wykaz osób w kolejności alfabetycznej):
Wojciech Balczun – Prezes Zarządu, PKP Cargo SA; Jacek Bieczek – Prezes Zarządu, CTL Logistics Sp. z o.o.; Henryk
Gruca – Prezes Zarządu, LOTOS Kolej Sp. z o.o.; Krzysztof Niemiec – Wiceprezes Zarządu, Fusion Invest Polska SA;
Wojciech Paprocki – Kierownik, Zakład Ekonomiki Przedsiębiorstwa Transportowego, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Moderator: Tadeusz Mosz – Komentator, Telewizja Polska SA, Radio TOK FM
15 maja 2012 r.
11.30-13.30
Hotel Qubus
Europejskie korytarze transportowe Północ-Południe
–
Korytarz Transportowy Bałtyk-Adriatyk w polityce transportowej UE
–
Przebieg, idea, stan realizacji, spodziewane efekty gospodarcze
–
Nowe inicjatywy – Bothnian Green Logistics Corridor
–
Rola morskich terminali przeładunkowych w nowoczesnym łańcuchu logistycznym
–
Porty morskie elementem korytarzy transportowych. Konieczne inwestycje
–
Przewozy intermodalne i współmodalność
Udział w sesji zapowiedzieli (wykaz osób w kolejności alfabetycznej):
9
Maciej Brzozowski – Dyrektor Przedstawicielstwa w Polsce, Hafen Hamburg Marketing e.V.; Zbigniew Janicki – Prezes
Zarządu, Trade Trans Sp. z o.o.; Stanisław Jarosz – Dyrektor Departamentu Infrastruktury, Najwyższa Izba Kontroli; Jarosław
Kubiczek – Dyrektor Działu Rozwoju, PCC Intermodal SA; Maciej Matczak – Katedra Systemów Transportowych, Wydział
Nawigacyjny, Akademia Morska w Gdyni; Krzysztof Szymborski – Prezes Zarządu, Bałtycki Terminal Kontenerowy; Walery
Tankiewicz – Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Infrastruktury i Zarządzania Majątkiem, Zarząd Morskiego Portu Gdynia SA;
Mark Tonge – Dyrektor ds. Rozwoju Regionalnego, ICTSI
Moderator: Jarosław J. Szczepański
Prezentacja:
Krzysztof Szymborski – Prezes Zarządu, Bałtycki Terminal Kontenerowy
15 maja 2012 r.
14.00-16.00
Hotel Qubus
Centra logistyczne i transport intermodalny
–
Kierunki przepływu mas towarowych w Europie i sieć europejskich centrów logistycznych
–
Funkcje centrów logistycznych w łańcuchu logistycznym i ich ewolucja
–
Rozwiązania organizacyjne i technologie w tworzeniu i funkcjonowaniu centrów logistycznych
–
Rola operatora logistycznego
–
Porty morskie, śródlądowe i terminale kontenerowe – synergie
Udział w sesji zapowiedzieli (wykaz osób w kolejności alfabetycznej):
Piotr Kohmann – Dyrektor Generalny na Polskę i Ukrainę, FIEGE; Teodor Kula – Dyrektor Oddziału w Polsce, Esa Logistyka
(Hitachi Transport Group); Marc Le Bozec – Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny, ID Logistics Polska SA; Bogusław Ney –
Prezes Zarządu, Cargosped Sp. z o.o.; Krzysztof Szymborski – Prezes Zarządu, Bałtycki Terminal Kontenerowy; Boris
Wenzel – Prezes, Dyrektor Generalny, DCT Gdańsk SA; Jerzy Zachara – Prezes Zarządu, Śląskie Centrum Logistyki SA
Moderator: Maciej Szczepaniuk – Dziennik Gazeta Prawna
Prezentacja:
Boris Wenzel – Prezes, Dyrektor Generalny, DCT Gdańsk SA
15 maja 2012 r.
9.00-11.00
Hotel Qubus
Rynek nieruchomości komercyjnych w Europie Centralnej
–
Sytuacja sektora nieruchomości komercyjnych w poszczególnych państwach regionu
–
Kondycja branży nieruchomości i bezpieczeństwo inwestycyjne w ocenie banków oraz instytucji finansowych
–
Popyt i planowana podaż nowoczesnej powierzchni handlowej, biurowej, magazynowej i hotelowej – perspektywy
rozwoju rynku
Udział w sesji zapowiedzieli (wykaz osób w kolejności alfabetycznej):
Rüdiger Dany – Prezes Zarządu, ECE Projektmanagement Polska Sp. z o.o.; Hadley Dean – Partner Zarządzający na Europę
Wschodnią, Colliers International; Waldemar Olbryk – Prezes Zarządu, Skanska Property Poland Sp. z o.o.; Edgar
Rosenmayr – Dyrektor Zarządzający, Członek Zarządu, Kulczyk Silverstein Properties; Jeroen van der Toolen – Dyrektor
Zarządzający na Europę Centralną i Wschodnią, Ghelamco Poland Sp. z o.o.; Manfred Wiltschnigg – Członek Zarządu,
IMMOFINANZ Group
Moderator: Borja Sierra − Chief Executive Continental Europe, Savills plc
15 maja 2012 r.
11.30-13.30
Hotel Qubus
Rok wyzwań – perspektywy rozwoju i zagrożenia na rynku nieruchomości komercyjnych w Polsce
–
Obraz sektora nieruchomości komercyjnych w Polsce. Obiecujące segmenty i lokalizacje. Prognozy dla rynku.
Strategie ekspansji deweloperów
–
Nowe trendy w projektowaniu obiektów handlowych i biurowych. Nowe typy obiektów (centra usług wspólnych, centra
badawczo rozwojowe i inne). Standardy obiektów – certyfikacja
–
Źródła finansowania inwestycji, aktywność funduszy inwestycyjnych
Udział w sesji zapowiedzieli (wykaz osób w kolejności alfabetycznej):
Tomasz Buras – Dyrektor Działu Wynajmu Powierzchni Biurowych, Savills Polska Sp. z o.o; Patrick Delcol – Prezes, DTZ,
Prezes, Polska Rada Centrów Handlowych; Jacek Frejlich – Prezes Zarządu, Centrum Banku Śląskiego Sp. z o.o.; Michał
Goli – Prezes Zarządu, GC Investment; Jolanta Kalecińska – Partner, White & Case W. Daniłowicz, W. Jurcewicz i Wspólnicy
– Kancelaria Prawna sp.k.; Andrzej Kołatkowski – Wiceprezes Zarządu, PKO Bank Polski; Piotr Krawczyński – Dyrektor
Zarządzający, Członek Zarządu, Kulczyk Silverstein Properties; Jan Mroczka − Prezes Zarządu, Rank Progress SA; Wojciech
Papierak – Prezes Zarządu, PHN SA; Arkadiusz Rudzki – Leasing and Asset Director, Skanska Property Poland Sp. z o.o.
Moderatorzy: Małgorzata Burzec-Lewandowska – Redaktor, Propertynews.pl; Robert Posytek – Redaktor Naczelny,
Propertynews.pl
15 maja 2012 r.
10
14.00-16.00
Hotel Qubus
Chemia na świecie i w Europie
–
Trendy, kierunki zmian, specjalizacja produkcji. Bilans sektora chemicznego w Europie
–
Eksport chemikaliów z Polski i z UE
–
Zaawansowanie procesu konsolidacji polskiej chemii. Problemy, synergie, ekspansja zagraniczna. Perspektywy
międzynarodowej konkurencyjności
–
Ceny i dostępność surowców dla chemii
–
Polityka żywnościowa i rolna UE a przemysł nawozowy. Konkurencyjność europejskiej produkcji nawozowej
–
Perspektywy produkcji chemicznej w UE a polityka klimatyczna
Udział w sesji zapowiedzieli (wykaz osób w kolejności alfabetycznej):
Rafał Baniak – Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Skarbu Państwa; Dirk Elvermann – Prezes Zarządu, BASF Polska Sp. z
o.o.; Andreas Golombek – Prezes Zarządu, Lurgi SA; Paweł Jarczewski – Prezes Zarządu, Zakłady Azotowe Puławy SA;
Jerzy Marciniak – Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny, Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach SA, Prezes Zarządu, ZAK
SA; Marek Mroczkowski – Członek Rady Nadzorczej, Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach SA; Janusz Wiśniewski –
Wiceprezes, Krajowa Izba Gospodarcza
Moderator: Jerzy Majchrzak – Dyrektor, Polska Izba Przemysłu Chemicznego
15 maja 2012 r.
9.00-11.00
Hotel Qubus
Polski rynek przewozów lotniczych – szanse i zagrożenia
–
Na wakacje czarterem czy linią regularną – trendy
–
Potencjał gospodarczy a wzrost ruchu pasażerskiego
–
Wpływ obciążeń fiskalnych na rozwój lotniczego ruchu pasażerskiego
–
Rola regulatora rynku w rozwoju połączeń regularnych i czarterowych
–
Perspektywy rozwoju krajowej siatki połączeń lotniczych
–
Wpływ rozwoju infrastruktury lotniskowej na wielkość ruchu pasażerskiego
Udział w sesji zapowiedzieli (wykaz osób w kolejności alfabetycznej):
Krzysztof Banaszek – Prezes, Polska Agencja Żeglugi Powietrznej; Bart Buyse – Dyrektor Generalny na Polskę, Grupa
Lufthansa; Andrzej Dąbrowski – Prezes Zarządu, OLT Express; Mariusz Dąbrowski – Prezes Zarządu, Eurolot SA;
Tomasz Dziedzic – Instytut Turystyki Sp. z o.o.; Zbigniew Mączka – Wiceprezes, Urząd Lotnictwa Cywilnego; Mike Powell –
CFO, Wizz Air; Artur Tomasik – Prezes, Związek Regionalnych Portów Lotniczych, Prezes Zarządu, Górnośląskie
Towarzystwo Lotnicze SA; Mariusz Wiatrowski – Prezes Zarządu, Port Lotniczy Poznań-Ławica Sp. z o.o.; Radosław Żuk –
Dyrektor, Biuro Public Relations, P. P. Porty Lotnicze
Moderator: Sebastian Gościniarek – Partner, BBSG Baca Gościniarek i Wspólnicy Doradztwo Gospodarcze Sp. z o.o.
15 maja 2012 r.
11.30-13.30
Hotel Qubus
Zrównoważone rolnictwo w UE
–
Światowy rynek żywności w perspektywie długookresowej
–
Produktywność rolnictwa, innowacje, rola efektywnego nawożenia
–
Najlepsze praktyki w europejskim rolnictwie
–
Bezpieczeństwo i jakość żywności
Udział w sesji zapowiedzieli (wykaz osób w kolejności alfabetycznej):
Andrzej Butra – Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi; Andrzej Grajewski – Hurtownia Środków do
Produkcji Rolno-Spożywczej, Rolnik Grajewski i Kaczmarek Sp.J.; Janusz Igras – Dyrektor Naukowy, Instytut Nawozów
Sztucznych; Szymon Kuczyński – Wiceprezes Zarządu, Krajowe Zrzeszenie Producentów Rzepaku; Christian Pallière –
Dyrektor Komisji Rolnictwa, Fertilizers Europe; Zenon Pokojski – Członek Zarządu, Zakłady Azotowe Puławy SA; Zofia Spiak
– Kierownik, Katedra Żywienia Roślin, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu; Marek Zagórski – Prezes Zarządu, Europejski
Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej (EFRWP); Lucjan Zwolak – Zastępca Prezesa, Agencja Rynku Rolnego
Moderator: Radosław Iwański – Redaktor Naczelny, Farmer
Prezentacje:
Janusz Igras – Dyrektor Naukowy, Instytut Nawozów Sztucznych
Zenon Pokojski – Członek Zarządu, Zakłady Azotowe Puławy SA
Marek Zagórski – Prezes Zarządu, Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej (EFRWP)
15 maja 2012 r.
14.00-16.00
Hotel Qubus
Cargo lotnicze w Polsce i na świecie
–
Lotniczy przewozów all-cargo i przesyłek kurierskich w Polsce – stan obecny, trendy, przyszłość
–
Port lotniczy jako centralny punkt węzła intermodalnego, jako szansa na rozwój ruchu cargo
11
–
Pozycja konkurencyjna portów lotniczych Europy Środkowo-Wschodniej na rynku przewozów lotniczych
–
Przykłady sukcesów w Europie Środkowo-Wschodniej
–
Perspektywy rozwoju lotniczego transportu all-cargo
–
Potencjał polskiego rynku w zakresie dalekodystansowych czarterów cargo
–
Czy Polska może się stać znaczącym graczem na rynku lotniczych przewozów cargo?
Udział w sesji zapowiedzieli (wykaz osób w kolejności alfabetycznej):
Jakub Adamowicz – Redaktor ds. UE, Luxemburger Wort; Mariusz Kuczek – Dyrektor, Biuro Cargo i Poczty, Polskie Linie
Lotnicze LOT SA; John Marszalek – Prezes, Compitatrade International; Zbigniew Mączka – Wiceprezes, Urząd Lotnictwa
Cywilnego; Artur Tomasik – Prezes, Związek Regionalnych Portów Lotniczych, Prezes Zarządu, Górnośląskie Towarzystwo
Lotnicze SA; Radosław Żuk – Dyrektor, Biuro Public Relations, P. P. Porty Lotnicze
Moderator: Sebastian Gościniarek – Partner, BBSG Baca Gościniarek i Wspólnicy Doradztwo Gospodarcze Sp. z o.o.
15 maja 2012 r.
9.00-11.00
Śląski Urząd Wojewódzki
Fundusze UE
Polityka i rozwój
–
Koszty i korzyści dla nowych i dla starych państw członkowskich z akcesji 2004 i 2007 r. – próba bilansu
–
Nowa perspektywa finansowa UE 2013-2020. Skala środków, stan negocjacji, najważniejsze obszary sporne
–
Mechanizmy rozwojowe w nowej perspektywie budżetowej. Szanse na reformę europejskiego modelu wzrostu
–
Wschód, Zachód i Południe Europy – zależności, różnice i przewagi. Jak wspólnie stymulować rozwój w czasach
niepewności?
–
Rola polityki spójności w przezwyciężaniu europejskich problemów i w procesach konwergencji
–
Nowe zasady dystrybucji funduszy UE. Środki zwrotne i dotacyjne, rezerwa i premiowanie. Efektywność wydatkowania
Udział w sesji zapowiedzieli (wykaz osób w kolejności alfabetycznej):
Indermit Gill – Główny Ekonomista na Europę i Azję Środkową, Bank Światowy; Danuta Hübner – Poseł do Parlamentu
Europejskiego, Przewodnicząca Komisji Rozwoju Regionalnego w Parlamencie Europejskim; Marceli Niezgoda – Podsekretarz
Stanu, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego; Joachim Zeller – Poseł do Parlamentu Europejskiego, Członek, Komisja ds.
Rozwoju Regionalnego, Niemcy
Moderator: Jan Olbrycht – Poseł do Parlamentu Europejskiego
Prezentacja:
Indermit Gill – Główny Ekonomista na Europę i Azję Środkową, Bank Światowy
15 maja 2012 r.
14.00-16.00
Śląski Urząd Wojewódzki
Doświadczenia Polski z poprzedniej perspektywy w realizacji programów i projektów finansowanych ze środków UE
–
Filozofia działania w nowej perspektywie finansowej UE. Liczba i tematyka programów operacyjnych
–
Podmioty zarządzające na poszczególnych szczeblach – ich kompetencje i relacje. Rola KE i jej zaleceń.
Mechanizmy certyfikacji i kontroli
–
Wielkość i struktura programów a ich efektywność. Specjalizacja w programowaniu
Udział w sesji zapowiedzieli (wykaz osób w kolejności alfabetycznej):
Grzegorz Gorzelak – Dyrektor, Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych, Uniwersytet Warszawski;
Mieczysław Kieca – Prezydent Wodzisławia Śląskiego; Roman Kolek – Wicemarszałek Województwa Opolskiego; Arkadiusz
Lewicki – Dyrektor Zespołu ds. Programów Publicznych i Środowisk Gospodarczych, Związek Banków Polskich; Bożena
Lublińska-Kasprzak – Prezes, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości; Adam Matusiewicz – Marszałek Województwa
Śląskiego; Konrad Niklewicz – Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego; Marek Sowa –
Marszałek Województwa Małopolskiego; Aneta Wilmańska – Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Środowiska
Moderator: Łukasz Bąk – Dziennik Gazeta Prawna
15 maja 2012 r.
9.00-11.00
Śląski Urząd Wojewódzki
Wodociągi i gospodarowanie wodą
–
Zapewnienie bezpieczeństwa funkcjonowania systemów zaopatrzenia w wodę. Wymiana europejskich praktyk
wodociągowych
–
Jakość wody i bezpieczeństwo jej dostaw dla ludności
–
Zmiany w działalności sektora wodociągowego wynikające z zobowiązań traktatowych UE
–
Inwestycje w gospodarce wodnej i w zaopatrzeniu w wodę w Europie i w Polsce
–
Skala dokonań, skala potrzeb. Modele finansowania. Fundusze UE
–
Źródła, straty wody, oszczędności. Ekonomika gospodarowania wodą w realiach wolnorynkowych
Udział w sesji zapowiedzieli (wykaz osób w kolejności alfabetycznej):
Michał Czarski – Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Śląski Klaster Wodny; Piotr Gepert – Prezes Zarządu, Veolia Woda Sp.
z o.o.; Vladimir Gvozdev – Deputy Head of Water Supply Department, Engineering and Innovation Center; Jarosław Kania –
12
Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny, Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów SA w Katowicach; Barbara Mulik – Główny
Inspektorat Sanitarny; Klara Ramm-Szatkiewicz – Członek Komisji ds. Wody, Eureau
Moderator: Jarosław Błaszczak – Partner, Ernst & Young
15 maja 2012 r.
11.30-13.30
Śląski Urząd Wojewódzki
Finanse samorządów
–
Sytuacja finansowa samorządów w Europie. Czy samorząd może funkcjonować bez dalszego zadłużania się. Punkt
widzenia instytucji finansowych, rządu i samorządów
–
Progi zadłużenia i inne rozwiązania prawne dotyczące finansów samorządowych w krajach europejskich
–
Relacje między finansami samorządowymi a rządowymi
Udział w sesji zapowiedzieli (wykaz osób w kolejności alfabetycznej):
Adam Fudali – Prezydent Rybnika; Ryszard Grobelny – Prezydent Poznania, Prezes, Związek Miast Polskich; Elżbieta
Kamińska – Senior Director, Fitch Polska SA; Andrzej Kotala – Prezydent Chorzowa; Georg Milbradt – Premier Saksonii w
latach 2002-2008, Niemcy; Joachim Zeller – Poseł do Parlamentu Europejskiego, Członek, Komisja ds. Rozwoju
Regionalnego, Niemcy
Moderator: Ireneusz Jabłoński – Członek Zarządu, Ekspert, Centrum im. Adama Smitha
15 maja 2012 r.
14.00-16.00
Śląski Urząd Wojewódzki
Złota reguła finansów jednostek samorządu terytorialnego
–
Finanse samorządowe w 3D: Dochody, Deficyt, Długi
–
W wielkich miastach źródłem deficytu i długu są wyłącznie inwestycje
–
Produktywne inwestycje źródłem wzrostu dochodów własnych
–
Metropolie fabrykami PKB
–
Złota reguła finansów samorządowych w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa
Udział w sesji zapowiedzieli (wykaz osób w kolejności alfabetycznej):
Michał Bolesławski – Wiceprezes Zarządu, ING Bank Śląski SA; Ryszard Grobelny – Prezydent Poznania, Prezes, Związek
Miast Polskich; Danuta Kamińska – Skarbnik Katowic, Przewodnicząca, Komisja Skarbników Miast, Unia Metropolii Polskich;
Kim Kreilgaard – Head of Division Lending Operations in Poland, Europejski Bank Inwestycyjny (EBI); Elżbieta SuchockaRoguska – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów w latach 2004-2010, Doradca Prezesa, Narodowy Bank Polski;
Zdzisława Wasążnik – Dyrektor, Departament Finansów Samorządu Terytorialnego, Ministerstwo Finansów; przedstawiciel:
Bank Rozwoju Rady Europy (CEB)
Moderator: Mirosław Czekaj – Skarbnik m.st. Warszawy, Skarbnik Zarządu, Unia Metropolii Polskich
15 maja 2012 r.
9.00-11.00
Śląski Urząd Wojewódzki
Metropolie fabrykami PKB. Otwarte posiedzenie Komisji Skarbników Unii Metropolii Polskich
Udział w sesji zapowiedzieli (wykaz osób w kolejności alfabetycznej):
Mirosław Czekaj – Skarbnik m.st. Warszawy, Skarbnik Zarządu, Unia Metropolii Polskich; Janina Filipek – Skarbnik
Rzeszowa; Lesław Fijał – Skarbnik Krakowa; Stanisława Kozłowska – Skarbnik Białegostoku; Stanisław Lipiński – Skarbnik
Szczecina, Zastępca Przewodniczącego, Komisja Skarbników Miast, Unia Metropolii Polskich; Krzysztof Mączkowski –
Skarbnik Łodzi; Michał Olszewski – Wiceprezydent m.st. Warszawy; Jolanta Ostaszewska – Dyrektor, Wydział Finansowy,
Urząd Miejski w Gdańsku; Barbara Sajnaj – Skarbnik Poznania; Irena Szumlak – Skarbnik Lublina; Piotr Tomaszewski –
Skarbnik Bydgoszczy
Moderator: Danuta Kamińska – Skarbnik Katowic, Przewodnicząca, Komisja Skarbników Miast, Unia Metropolii Polskich
15 maja 2012 r.
11.30-13.30
Śląski Urząd Wojewódzki
Atrakcyjność inwestycyjna wschodnich regionów Polski
–
Możliwości i kierunki rozwoju
–
Szanse dla inwestorów
–
Program „Polska Wschodnia”
–
Strefa handlu bezcłowego jako sposób na pobudzenie gospodarcze w regionach granicznych Unii Europejskiej
Udział w sesji zapowiedzieli (wykaz osób w kolejności alfabetycznej):
Krzysztof
Hetman –
Marszałek
Województwa
Lubelskiego; Paweł
Lulewicz –
Dyrektor, Elbląski
Park
Technologiczny; Konrad Niklewicz – Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego; Agnieszka ŁukaszewskaWojnarowska – Dyrektor, Departament Rozwoju Regionalnego, Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych
SA; Stanisław Sienko – Zastępca Prezydenta Rzeszowa; Dariusz Szymańczak – Dyrektor, Departament Infrastruktury
Nowoczesnej Gospodarki, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości; Krzysztof Witoń – Pełnomocnik Zarządu ds. Rozwoju
13
Sieci Szerokopasmowej, Orange Polska; Krzysztof Żuk – Prezydent Lublina; przedstawiciel: Agencja Rozwoju Przemysłu SA
Moderator: Dorota Goliszewska – Zastępca Redaktora Naczelnego, Miesięcznik Gospodarczy Nowy Przemysł
15 maja 2012 r.
14.00-16.00
Śląski Urząd Wojewódzki
Uzdrowiska w Polsce
–
Prywatni inwestorzy w uzdrowiskach
–
Przyszłość lecznictwa uzdrowiskowego w Polsce
–
Obecne możliwości inwestowania w uzdrowiskach (stan zainwestowania, kierunki, możliwości)
–
Kompleksowe inwestycje OZE w uzdrowiskach jako podstawa dla rozwoju uzdrowisk
–
Wybrane przykłady inwestycji infrastrukturalnych podnoszących standard uzdrowisk
–
Nowe usługi w uzdrowiskach
Udział w sesji zapowiedzieli (wykaz osób w kolejności alfabetycznej):
Zdzisław Bylok – Wójt Gminy Jaworze; Marcin Chmielewski – Prezes Zarządu, KGHM TFI SA; Jan Golba – Burmistrz
Muszyny, Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Gmin Uzdrowiskowych RP; Marcin Kołtun – Prezes Zarządu, Przedsiębiorstwo
Uzdrowiskowe Ustroń SA; Kamila Leś-Kałuża – Prezes Zarządu, Elbest Sp. z o.o.; Leszek Orpel – Burmistrz Jedliny-Zdroju;
Jan Wróblewski – Członek Zarządu, Zdrojowa Invest Sp. z o.o.
Moderatorzy: Małgorzata Burzec-Lewandowska – Redaktor, Propertynews.pl; Robert Posytek – Redaktor Naczelny,
Propertynews.pl
15 maja 2012 r.
9.00-11.00
Biuro Centrum
Światowe górnictwo węgla kamiennego. Perspektywy węgla w Europie
–
Najwięksi producenci, konsumenci, eksporterzy i importerzy węgla na świecie
–
Globalne trendy i ich dynamika w ostatnich latach
–
Polityka Unii Europejskiej wobec węgla – konsumpcja i import przy marginalizacji wydobycia
–
Rozbieżności opinii o roli węgla między krajami o różnej strukturze miksu paliwowego w energetyce
–
Szanse na kompromis, szanse na weryfikację unijnego podejścia do węgla
–
Dylematy czystych technologii węglowych, m.in. CCS (zaawansowanie badań i efekty pilotaży, koszty, opinia
publiczna)
Udział w sesji zapowiedzieli (wykaz osób w kolejności alfabetycznej):
Milton Catelin – Chief Executive, World Coal Association; Tomas David – Dyrektor Sektora Rozwoju Energii, EPH; Krzysztof
Jędrzejewski – Prezes Zarządu, Kopex SA; Maksymilian Klank – Wiceprezydent, EURACOAL; Jerzy Podsiadło – Prezes
Zarządu, WĘGLOKOKS SA; Joanna Strzelec-Łobodzińska – Prezes Zarządu, Kompania Węglowa SA
Moderator: Józef Dubiński – Dyrektor, Główny Instytut Górnictwa
15 maja 2012 r.
11.30-13.30
Biuro Centrum
Górnictwo węgla kamiennego w Polsce
–
Prywatyzacja górnictwa w Polsce – zakres, podmioty, metody. Inwestycje w polskim górnictwie
–
Plany budowy nowych kopalń w Polsce
–
Import węgla, konkurencyjności węgla wydobywanego w Polsce a rosnące koszty wydobycia
Udział w sesji zapowiedzieli (wykaz osób w kolejności alfabetycznej):
Maciej Kaliski – Wiceminister Gospodarki w latach 2011-2012; Tomasz Konik – Partner, Deloitte; Roman Łój – Prezes
Zarządu, Katowicki Holding Węglowy SA; Janusz Olszowski – Prezes, Górnicza Izba Przemysłowo-Handlowa; Jerzy
Podsiadło – Prezes Zarządu, WĘGLOKOKS SA; Joanna Strzelec-Łobodzińska – Prezes Zarządu, Kompania Węglowa SA;
Milan Subotic – Dyrektor Inwestycyjny, Doradca Zarządu, Kulczyk Investments; Jarosław Zagórowski – Prezes Zarządu,
Jastrzębska Spółka Węglowa SA
Moderator: Janusz Steinhoff – Wicepremier, Minister Gospodarki w latach 1997-2001
15 maja 2012 r.
14.00-16.00
Biuro Centrum
Polityka klimatyczna Unii Europejskiej – wyzwania dla gospodarki
–
Mapa drogowa gospodarki niskoemisyjnej w UE w roku 2012. Gdzie jesteśmy, dokąd zmierzamy?
–
Przyszłość ochrony klimatu w UE i w świecie. Prognozy emisji dla największych gospodarek
–
Zróżnicowanie ekonomicznych i społecznych skutków eskalacji wymagań polityki klimatycznej i środowiskowej
wewnątrz UE
–
Gospodarki oparte na technologii i na produkcji wobec problemu tzw. ucieczki emisji (carbon leakage). Gałęzie
przemysłu „wrażliwe na emisję”
–
Zielone technologie – ambicje, realia, perspektywy rozwoju. Popyt i podaż rozwiązań niskoemisyjnych w Europie i na
14
świecie
Ochrona klimatu a globalna konkurencyjność europejskiej gospodarki – jak pogodzić sprzeczności. Politycy i biznes w
poszukiwaniu kompromisu
Udział w sesji zapowiedzieli (wykaz osób w kolejności alfabetycznej):
Surojit Ghosh – Dyrektor Handlu i Nadzoru Korporacyjnego, Członek Zarządu ArcelorMittal Poland, Dyrektor Finansowy
Części Wschodniej Europejskiego Sektora Wyrobów Płaskich; Beata Jaczewska – Podsekretarz Stanu, Ministerstwo
Środowiska; Bolesław Jankowski – Wiceprezes, Badania Systemowe EnergSys Sp. z o.o.; Jiri Jerabek – Koordynator
Kampanii Klimat i Energia, Greenpeace Central Eastern Europe; Janusz Steinhoff – Wicepremier, Minister Gospodarki w
latach 1997-2001; Dariusz Szwed – Członek Zarządu, Zieloni 2004; Maciej Wiśniewski – Prezes Zarządu, Dom Maklerski
Consus SA; Zbyszek Zaborowski – Poseł na Sejm RP; Jarosław Zagórowski – Prezes Zarządu, Jastrzębska Spółka
Węglowa SA; Krzysztof Żmijewski – Sekretarz Generalny, Społeczna Rada Narodowego Programu Redukcji Emisji
Moderator: Andrzej Kraszewski – Minister Środowiska w latach 2010-2011, Kierownik Zakładu, Wydział Inżynierii Środowiska,
Politechnika Warszawska
–
15 maja 2012 r.
9.00-11.00
Hotel Angelo
Energetyczna mapa drogowa 2050 i przyszły miks energetyczny Europy (część I)
–
Potencjalne skutki ustaleń dla przyszłości sektora paliwowo-energetycznego w Europie
–
Projektowana rola energetyki jądrowej, OZE i czystych technologii węglowych wobec obecnej polityki państw
członkowskich UE
–
Bilanse energetyczne największych gospodarek europejskich a ich obecny i docelowy miks energii
–
Stanowiska krajów członkowskich wobec progów redukcji emisji CO2
–
Międzynarodowe uwarunkowania unijnej polityki klimatycznej. Zamiary największych emitentów CO2 na świecie
–
Czy kryzys gospodarczy wymusi weryfikację celu lub zróżnicowanie dróg dojścia?
Wystąpienia otwierające:
Jerzy Buzek – Przewodniczący Parlamentu Europejskiego w latach 2009-2012, Prezes Rady Ministrów w latach 1997-2001
Arvydas Sekmokas – Minister ds. Energii, Litwa
Prezentacja i komentarz raportu CEEP:
Piotr Piela – Partner, Dział Doradztwa Biznesowego, Ernst & Young
Friedbert Pflueger – Dyrektor Wykonawczy, Europejskie Centrum Bezpieczeństwa Energii i Surowców, EUCERS
Wystąpienia:
Beata Jaczewska – Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Środowiska
Ivo Hlaváč – Wiceminister, Dyrektor ds. Ochrony Środowiska, Ministerstwo Środowiska, Czechy
Komentarze i podsumowania:
Dariusz Mioduski – Prezes Zarządu, Kulczyk Investments
Friedbert Pflueger – Dyrektor Wykonawczy, Europejskie Centrum Bezpieczeństwa Energii i Surowców, EUCERS
Jarosław Zagórowski – Prezes Zarządu, Jastrzębska Spółka Węglowa SA
Moderator: Günter Verheugen – Komisarz UE ds. Przedsiębiorstw i Przemysłu w latach 2004-2010, Komisarz UE ds.
Rozszerzenia w latach 1999-2004
15 maja 2012 r.
11.30-13.30
Hotel Angelo
Energetyczna mapa drogowa 2050 i przyszły miks energetyczny Europy (część II)
–
Potencjalne skutki ustaleń dla przyszłości sektora paliwowo-energetycznego w Europie
–
Projektowana rola energetyki jądrowej, OZE i czystych technologii węglowych wobec obecnej polityki państw
członkowskich UE
–
Bilanse energetyczne największych gospodarek europejskich a ich obecny i docelowy miks energii
–
Stanowiska krajów członkowskich wobec progów redukcji emisji CO2
–
Międzynarodowe uwarunkowania unijnej polityki klimatycznej. Zamiary największych emitentów CO2 na świecie
–
Czy kryzys gospodarczy wymusi weryfikację celu lub zróżnicowanie dróg dojścia?
Udział w sesji zapowiedzieli (wykaz osób w kolejności alfabetycznej):
Pascal Bonne – Prezes, Dalkia Polska; Radosław Dudziński – Wiceprezes Zarządu ds. Strategii, Polskie Górnictwo Naftowe i
Gazownictwo SA; Beata Jaczewska – Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Środowiska; Lena Kolarska-Bobińska – Poseł do
Parlamentu Europejskiego; Nicola Pochettino – Senior Energy Economist, Europejski Bank Investycyjny (EBI); Stanisław
Tokarski – Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny, TAURON Wytwarzanie SA
Moderator: Wojciech Kuśpik – Prezes Zarządu PTWP, Inicjator Europejskiego Kongresu Gospodarczego, Wydawca
Miesięcznika Gospodarczego Nowy Przemysł oraz portalu wnp.pl
15 maja 2012 r.
14.00-16.00
Hotel Angelo
Inwestycje w polskiej energetyce wytwórczej. Czy to wreszcie przełom?
15
–
Realność planów wobec wartości planowanych inwestycji
–
Modele finansowania projektów
–
Ryzyko regulacyjne, wykonawcze, technologiczne i finansowe
Udział w sesji zapowiedzieli (wykaz osób w kolejności alfabetycznej):
Jean-Michel Aubertin – CEO, Doosan Power Systems; Piotr Chełmiński – Członek Zarządu ds. Petrochemii, PKN ORLEN
SA; Jarosław Dmowski – Młodszy Partner, The Boston Consulting Group; Wojciech Hann – Partner, Dział Doradztwa
Finansowego, Środkowoeuropejski Zespół Energii i Zasobów, Deloitte; Matthias Jochem – Wiceprezes, Hitachi Power Europe
GmbH; Radosław Kudła – Członek Zarządu, Deutsche Bank Polska SA; Dariusz Lubera – Prezes Zarządu, Tauron Polska
Energia SA; Jakub Radulski – Prezes Zarządu, Alstom Power Sp. z o.o.; Wiesław Różacki – Prezes Zarządu, Dyrektor
Generalny, Rafako SA; Karolina Siedlik – Partner, CMS Cameron McKenna; Paweł Skowroński – Wiceprezes Zarządu ds.
Operacyjnych, PGE Polska Grupa Energetyczna SA; Agnieszka Wasilewska-Semail – Dyrektor Zarządzający Kierujący
Pionem Sprzedaży Korporacyjnej, PKO Bank Polski
Moderator: Wojciech Kuśpik – Prezes Zarządu PTWP, Inicjator Europejskiego Kongresu Gospodarczego, Wydawca
Miesięcznika Gospodarczego Nowy Przemysł oraz portalu wnp.pl
15 maja 2012 r.
9.00-11.00
Hotel Angelo
Innowacje w branży spożywczej
–
Trzy najważniejsze trendy w sektorze żywnościowym AD 2012
–
Współpraca firm spożywczych, handlu i instytucji naukowych w tworzeniu innowacyjnych rozwiązań i produktów
–
Fundusze na wsparcie innowacji i modernizację sektora spożywczego
–
Produkt i opakowanie – czy polski konsument oczekuje nowych rozwiązań?
–
Jakość jako element budowania przewag na rynku międzynarodowym
Udział w sesji zapowiedzieli (wykaz osób w kolejności alfabetycznej):
Edward Bajko – Prezes Zarządu, Spółdzielcza Mleczarnia Spomlek; Jan Kolański – Prezes, Colian SA; Andrzej Kowalski –
Dyrektor, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej; Krzysztof Pawiński – Prezes, Grupa Maspex; Radosław
Pawlak – Dyrektor ds. Innowacji Marketingowych, Kompania Piwowarska SA; Konrad Pazgan – Prezes, Grupa Konspol;
Marek Sypek – Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny, Agros Nova Sp. z o.o.; Ryszard Tomaszewski – Prezes Zarządu, Tesco
Polska Sp. z o.o.
Moderator: Łukasz Stępniak – Redaktor Naczelny, Rynek Spożywczy
15 maja 2012 r.
11.30-13.30
Hotel Angelo
Infrastruktura sieciowa w energetyce. Smart grid
–
Stan infrastruktury elektroenergetycznej. Inwestycje, potrzeby, plany
–
Sieciowe uwarunkowania rozwoju rynku energii. Projekty transgraniczne
–
Rozwój koncepcji inteligentnych sieci w Europie. Idea, technologia i praktyka wdrażania konkretnych rozwiązań.
Koszty inwestycji
–
Smart grid i obszary potencjalnych korzyści: efektywność energetyczna, konkurencja, bezpieczeństwo energetyczne,
rozwój OZE
Udział w sesji zapowiedzieli (wykaz osób w kolejności alfabetycznej):
Andrzej Czerwiński – Poseł na Sejm RP, Przewodniczący, Parlamentarny Zespół ds. Energetyki; Artur Różycki – Prezes
Zarządu, Enea Operator Sp. z o.o.; Robert Stelmaszczyk – Prezes, RWE Stoen Operator Sp. z o.o.; Kristián Takáč –
Sekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki Słowacji w latach 2011-2012; Grzegorz Tomasik – Członek Zarządu, PSE
Operator SA; Piotr Wawrzynowicz – Doradca Prezesa Zarządu, Polkomtel Sp. z o.o. oraz Posłowie RP, Członkowie
Parlamentarnego Zespołu ds. Energetyki
Moderator: Ireneusz Chojnacki – Redaktor, Miesięcznik Gospodarczy Nowy Przemysł, portal wnp.pl
15 maja 2012 r.
14.00-16.00
Hotel Angelo
Horizon 2020 – przyszłość energetyczna Europy – wkład KIC InnoEnergy
–
Horizon 2020 – program finansowania badań i innowacji w perspektywie 2014-2020
–
Reprezentacja energetyki i technologii wspierających w Programie Horizon 2020
–
Planowana działalność KIC InnoEnergy (łącznie z CC Poland Plus)
Udział w sesji zapowiedzieli (wykaz osób w kolejności alfabetycznej):
Jerzy Buzek – Przewodniczący Parlamentu Europejskiego w latach 2009-2012, Prezes Rady Ministrów w latach 1997-2001;
Magnus Callavik – Manager R&D, Badania Korporacyjne, ABB Sverige; Thomas Kolb – Koordynator Tematyczny, CC
Germany; Antoni Martínez – Koordynator Tematyczny, CC Iberia, Rafał Mrówka – Dyrektor, CC Poland Plus; Diego Pavia –
Prezes Zarządu, KIC InnoEnergy; Joanna Schmid – Wiceprezes Zarządu ds. Strategii i Rozwoju, Tauron Polska Energia SA;
Philippe A. Tanguy – Wiceprzewodniczący Programu Badawczo-Rozwojowego, Partnerstwo i Współpraca z Zagranicą,
Wydział Rozwoju Naukowego, Total SA
16
Moderator: Tomasz Szmuc – Prorektor ds. Nauki, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie,
Koordynator Tematyczny, CC Poland Plus
15 maja 2012 r.
9.00-11.00
Hotel Angelo
Drewno – surowiec strategiczny?
–
Las i drewno a inne sektory gospodarki
–
Drewno źródłem energii odnawialnej
–
Rynek drzewny w warunkach kryzysu gospodarczego i dekoniunktury – możliwości wyjścia z recesji
–
Zielona ekonomia w sektorze leśno-drzewnym
–
Perspektywy dla drewna i przemysłu drzewnego
Udział w sesji zapowiedzieli (wykaz osób w kolejności alfabetycznej):
Tomasz Borecki – Doradca Prezydenta RP; Antoni Maria Hikiert – Prezes, Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Płyt
Drewnopochodnych Sp. z o.o., Członek Zarządu, Stowarzyszenie Płyt Drewnopochodnych w Polsce; Robert Motała –
Prezes Zarządu, Stora Enso Timber Sp. z o.o.; Wojciech Nitka – Prezes, Stowarzyszenie Dom Drewniany; Tadeusz
Respondek – Wiceprezes, Ogólnopolska Izba Gospodarcza Producentów Mebli; Maciej Skorupski – Prodziekan ds. Rozwoju
Wydziału, Wydział Leśny, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu; Janusz Turski – Dyrektor Zarządzający, Stowarzyszenie
Papierników Polskich, Reprezentant, Arctic Paper SA; Adam Wasiak – Dyrektor Generalny, Lasy Państwowe; Janusz Zaleski
– Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Środowiska, Główny Konserwator Przyrody
Moderator: Władysław Strykowski – Dyrektor, Instytut Technologii Drewna, Koordynator, Polska Platforma Technologiczna
Sektora Leśno-Drzewnego
15 maja 2012 r.
11.30-13.30
Hotel Angelo
Własność intelektualna w nowej gospodarce
–
Prawa autorskie, polityka patentowa i innowacje w nowoczesnej firmie
–
Zakres ochrony własności intelektualnej w gospodarce opartej na wiedzy
–
Wymiana informacji i dialog wobec prawnej ochrony własności. Rozwój czy wykluczenie?
–
Kto na tym zarabia? Wartość intelektualna i wartość pracy
–
ACTA – niezbędne unormowanie czy korporacyjny zamach na wolność?
Udział w sesji zapowiedzieli (wykaz osób w kolejności alfabetycznej):
Alicja Adamczak – Prezes, Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej; Jan Błeszyński – Wydział Prawa i Administracji,
Uniwersytet Warszawski; Leszek Grabarczyk – Zastępca Dyrektora, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju; Krzysztof Gulda –
Dyrektor, Departament Strategii, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego; Krzysztof Klincewicz – Pełnomocnik Rektora ds.
Ochrony Własności Intelektualnej, Kierownik, Zakład Teorii i Metod Organizacji, Katedra Teorii Organizacji, Wydział
Zarządzania, Uniwersytet Warszawski; Igor Ostrowski – Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji; Marek
Rocki – Senator RP
Moderator: Krystyna Szczepanowska-Kozłowska – Partner, DLA Piper, Wydział Prawa i Administracji, Instytut Prawa
Cywilnego, Uniwersytet Warszawski
15 maja 2012 r.
14.00-16.00
Hotel Angelo
BPO, shared services, centra R&D
–
Centra usług (BPO, SSC) i centra badawczo-rozwojowe (R&D) w Europie Centralnej – stan obecny i perspektywy
–
Atrakcyjność Europy Centralnej dla inwestorów z sektora BPO i SSC
–
Warunki sprzyjające lokowaniu inwestycji w centra usług dla biznesu. Wymagania dotyczące podaży na lokalnym
rynku pracy, kosztów pracy, infrastruktury, obiektów, sieci współpracy, zaplecza naukowego, polityki władz wobec
inwestorów
–
Oddziaływanie centrów usług na gospodarkę
Udział w sesji zapowiedzieli (wykaz osób w kolejności alfabetycznej):
Mirosław Czarnik – Prezes Zarządu, Górnośląski Park Przemysłowy Sp. z o.o.; Marek Grodziński – Wiceprezes, Dyrektor
Centrum BPO, Capgemini Polska Sp. z o.o.; Teresa Kamińska – Prezes Zarządu, Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna
Sp. z o.o.; Urszula Solińska-Marek – Prezes Zarządu, Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna Invest-Park Sp. z o.o.;
Paolo Spazzini – IDM Product Line Director, Mentor Graphics; Sławomir Szpak – Dyrektor Generalny, Rockwell Automation
Sp. z o.o.; Paweł Tynel – Dyrektor, Dział Doradztwa Podatkowego, Ernst & Young; Piotr Wojaczek – Prezes Zarządu,
Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna SA
Moderator: Iwona Chojnowska-Haponik – Dyrektor, Departament Inwestycji Zagranicznych, Polska Agencja Informacji i
Inwestycji Zagranicznych SA
15 maja 2012 r.
9.00-11.00
17
Hotel Angelo
Wspólna europejska polityka rozwoju kluczowych technologii przyszłości
–
Rozwój kluczowych technologii przyszłości – rola sektorów publicznego i prywatnego
–
Interwencje publiczne na rzecz rozwoju kluczowych technologii przyszłości – Planowanie strategiczne wzrostu
gospodarczego a rola technologii grupy KET
–
Programy pomocowe na rzecz rozwoju technologii grupy KET – efektywne mechanizmy i instrumenty wsparcia
–
Inwestycje w technologie grupy KET po stronie sektora prywatnego – szanse dla gospodarki i wyzwania dla
administracji publicznej
–
Innowacyjne przedsięwzięcia w obszarze KET – studia przypadków
–
Wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości w obszarze KET – przykłady projektów ze wsparciem publicznym
–
Angaż sektora prywatnego – mechanizmy wzmacniające proces komercjalizacji wyników badań – przykłady
przedsięwzięć zakończonych sukcesem
Udział w sesji zapowiedzieli (wykaz osób w kolejności alfabetycznej):
Maciej Adamkiewicz – Prezes, Adamed Sp. z o.o.; Michel Catinat – Kierownik Jednostki, ICT ds. Konkurencyjności i
Innowacyjności Przemysłowej, Dyrekcja Generalna ds. Przedsiębiorczości i Przemysłu, Komisja Europejska; Krzysztof
Chrzanowski – Prezes, Inframet; Leszek Grabarczyk – Zastępca Dyrektora, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju; Piotr
Grabiec – Zastępca Dyrektora ds. Oddziału w Piasecznie, Instytut Technologii Elektronowej; George W. Handy – Dyrektor
Zarządzający, Activity for Innovation and Economic Growth (AIEG), USA; Zbigniew Kamieński – Dyrektor, Departament
Innowacji i Przemysłu, Ministerstwo Gospodarki; Leena Sarvaranta – Doktor Habilitowany, Wiceprezes ds. Unii Europejskiej i
Badań Strategicznych, VTT Technical Research Centre of Finland; Piotr Skurzyński – Ekspert, Ekspercka Grupa Robocza KE
ds. KET, Polska Izba Gospodarcza Zaawansowanych Technologii
Moderator: Ryszard Pregiel – Prezes, Polska Izba Gospodarcza Zaawansowanych Technologii
15 maja 2012 r.
11.30-13.30
Hotel Angelo
Przemysł zbrojeniowy
–
Restrukturyzacja i jej efekty
–
Przemysł zbrojeniowy jako nośnik innowacji
–
Międzynarodowa konkurencyjność polskich firm zbrojeniowych
Udział w sesji zapowiedzieli (wykaz osób w kolejności alfabetycznej):
Rafał Baniak – Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Skarbu Państwa; Dariusz Bogdan – Podsekretarz Stanu, Ministerstwo
Gospodarki; Ryszard Kardasz – Prezes Zarządu, Bumar Żołnierz SA; Leon Komornicki – Członek Rady Nadzorczej, GrECo
JLT Energo Sp. z o.o.; Krzysztof Krystowski – Prezes Zarządu, Bumar Sp. z o.o.; Sławomir Kułakowski – Prezes, Polska
Izba Producentów na Rzecz Obronności Kraju; Krzysztof Trofiniak – Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny, Huta Stalowa Wola
SA; Krzysztof Wiater – Radca Prawny, Partner Zarządzający, DLA Piper;
Moderator: Andrzej Kiński – Redaktor Naczelny, Nowa Technika Wojskowa
15 maja 2012 r.
14.00-16.00
Hotel Angelo
Rynek handlu detalicznego i hurtowego w Polsce
–
Polski i europejski rynek handlowy – kierunki zmian, nowe trendy sprzedażowe
–
Skuteczne strategie handlowe w sytuacji ostrej konkurencji rynkowej
–
Nowe formaty i koncepty w handlu – supermarkety, convenience, dyskonty
–
Klient w sklepie – oczekiwania i preferencje zakupowe Polaków
Udział w sesji zapowiedzieli (wykaz osób w kolejności alfabetycznej):
Sylweriusz Faruga – Prezes Zarządu, MAKRO Cash&Carry Polska SA; Piotr Grauer – Dyrektor, Firma Doradcza KPMG;
Renata Juszkiewicz – Prezes, Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji; Robert Krzak – Członek Zarządu, Dyrektor ds.
Rozwoju, Grupa Kapitałowa Specjał; Stanisław Krzaklewski – Dyrektor Projektu Internetowego, Alma24.pl; Piotr Mamrowicz –
Wiceprezes Zarządu, CM MAKTON; Krzysztof Strobel – Prezes Zarządu, Lewiatan Śląsk Sp. z o.o., Członek Rady, Polska
Izba Handlu; Ryszard Tomaszewski – Prezes Zarządu, Tesco Polska Sp. z o.o.; Michalina Truszkiewicz – Dunnhumby
Polska
Moderator: Łukasz Stępniak – Redaktor Naczelny, Rynek Spożywczy
15 maja 2012 r.
9.00-11.00
Sala Audytoryjna ING Banku Śląskiego
Gaz łupkowy w Europie
–
Struktura importu gazu i innych nośników energii do Europy
–
Potencjalne znaczenie zasobów gazu łupkowego dla gospodarek krajów UE
–
Dywersyfikacja źródeł a bezpieczeństwo energetyczne
–
Gaz z łupków a środowisko. Zagrożenia, lęki czy lobbing?
Udział w sesji zapowiedzieli (wykaz osób w kolejności alfabetycznej):
18
Cezary Filipowicz – Country Manager, Dyrektor ds. Rozwoju, United Oilfield Services Sp. z o.o.; Lena Kolarska-Bobińska –
Poseł do Parlamentu Europejskiego; Stephan Lehrke – Partner i Dyrektor Zarządzający, The Boston Consulting Group; Rafał
Miland – Zastępca Dyrektora, Departament Geologii i Koncesji Geologicznych, Ministerstwo Środowiska; Wiesław Prugar –
Prezes Zarządu, ORLEN Upstream Sp. z o.o.; Beata Stelmach – Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Spraw Zagranicznych;
Mirosław Szkałuba – Wiceprezes Zarządu ds. Zakupów i IT, Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA; Konrad
Szymański – Poseł do Parlamentu Europejskiego
Moderator: Tomasz Chmal – Partner, White & Case W. Daniłowicz, W. Jurcewicz i Wspólnicy – Kancelaria Prawna sp.k.
15 maja 2012 r.
11.30-13.30
Sala Audytoryjna ING Banku Śląskiego
Gaz łupkowy – szansa dla Polski, szansa dla Europy
–
Sprawdzone technologie wydobycia a wymagania prawne i środowiskowe. Rola akceptacji społecznej
–
Aktywność poszukiwawcza koncernów w Polsce i w Europie. Koncesje na wydobycie
–
Gaz i fiskus. Możliwe rozwiązania w dziedzinie opodatkowania wydobycia węglowodorów a opłacalność wydobycia
–
Gaz łupkowy na uwalnianym rynku gazu. Konkurencja, regulacje, ceny
–
Rozwój infrastruktury sieciowej potrzebnej do dystrybucji gazu z łupków
Udział w sesji zapowiedzieli (wykaz osób w kolejności alfabetycznej):
Jan Chadam – Prezes Zarządu, Gaz-System SA; Tomasz Gryżewski – Dyrektor ds. Korporacyjnych, Talisman Energy Polska
Sp. z o.o.; Dariusz Jasak – Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny, Veolia Water Systems Sp. z o.o.; Piotr Litwa – Prezes,
Wyższy Urząd Górniczy; Jan Lubaś – Wicedyrektor ds. Eksploatacji Złóż Węglowodorów, Instytut Nafty i Gazu; Andrzej
Malinowski – Prezydent, Pracodawcy RP; Marcin Matyka – Doradca Podatkowy, Partner Kierujący Zespołem Podatkowym,
DLA Piper; Rafał Miland – Zastępca Dyrektora, Departament Geologii i Koncesji Geologicznych, Ministerstwo Środowiska;
Jerzy Nawrocki – Dyrektor, Państwowy Instytut Geologiczny; Mateusz Pociask – Partner, Dział Doradztwa Podatkowego,
Ernst & Young; Maciej Powroźnik – Zastępca Dyrektora, Biuro Relacji Międzynarodowych, Grupa Lotos SA; Wiesław Prugar
– Prezes Zarządu, ORLEN Upstream Sp. z o.o.
Moderator: Jakub Kurasz – Redaktor Naczelny, Parkiet Gazeta Giełdy
15 maja 2012 r.
14.00-16.00
Sala Audytoryjna ING Banku Śląskiego
Wspólne europejskie projekty infrastrukturalne w obszarze przesyłu energii, gazu i paliw płynnych
–
Inne inwestycje infrastrukturalne: magazyny, węzły i tłocznie, porty i terminale
–
Obszary współpracy, rozbieżności interesów, sprzeczności do pokonania
–
Wpływ inwestycji w infrastrukturę na bezpieczeństwo energetyczne UE
–
Gospodarcze znaczenie integracji w obrocie mediami energetycznymi
–
Przesyłowe inwestycje transgraniczne – szansą na budowanie wspólnego europejskiego rynku nośników energii
–
Finansowanie przedsięwzięć. Wsparcie środkami UE
Wystąpienie:
Jerzy Buzek – Przewodniczący Parlamentu Europejskiego w latach 2009-2012, Prezes Rady Ministrów w latach 1997-2001
Udział w sesji zapowiedzieli (wykaz osób w kolejności alfabetycznej):
Jan Chadam – Prezes Zarządu, Gaz-System SA; Andrzej Kania – Członek Zarządu, Operator Logistyczny Paliw Płynnych Sp.
z o.o.; Henryk Majchrzak – Prezes Zarządu, PSE Operator SA; Marcin Moskalewicz – Prezes Zarządu, Pern Przyjaźń SA;
Nicola Pochettino – Senior Energy Economist, Europejski Bank Investycyjny (EBI); Virgilijus Poderys – Prezes Zarządu,
Litgrid AB, Litwa; Arvydas Sekmokas – Minister ds. Energii, Litwa
Moderator: Michał Niewiadomski – Program 1, Polskie Radio SA
15 maja 2012 r.
9.00-11.00
Hotel Novotel Katowice Centrum
Wsparcie rozwoju polskich przedsiębiorców
–
Finansowanie przedsiębiorców przez banki i inne instytucje finansowe
–
Zarządzanie ryzykiem w działalności gospodarczej
–
Finansowanie przedsiębiorców innowacyjnych i rozpoczynających działalność
–
Wpływ kryzysu i zmian regulacyjnych na dostęp do finansowania i konieczność zmian w zarządzaniu ryzykiem u
wszystkich uczestników rynku
–
Instrumenty wsparcia w ramach programu CIP
–
Unijne instrumenty wsparcia przedsiębiorców z udziałem banków po 2013 r.
Udział w sesji zapowiedzieli (wykaz osób w kolejności alfabetycznej):
Dariusz Bogdan – Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Gospodarki; Dariusz Chrastina – Polski Pośrednik Finansowy CIP;
Mariusz Hildebrand – Prezes Zarządu, Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor; Arkadiusz Lewicki – Dyrektor, Krajowy
Punkt Kontaktowy Programu na Rzecz Konkurencyjności i Innowacji (CIP); Andrzej Malinowski – Prezydent, Pracodawcy RP;
Krzysztof Markowski – Prezes Zarządu, Biuro Informacji Kredytowej SA; Olaf Rurak – Dyrektor Departamentu Marketingu,
Europejski Fundusz Leasingowy SA; Krzysztof Pietraszkiewicz – Prezes, Związek Banków Polskich; Magdalena Typa –
19
Polski Pośrednik Finansowy CIP;
Moderator: Maciej Głogowski – Szef Działu Ekonomicznego, TOK FM
15 maja 2012 r.
11.30-13.30
Hotel Novotel Katowice Centrum
Kapitał na rozwój firmy
–
Rozwój przedsiębiorczości w warunkach spowolnienia gospodarczego
–
Dynamiczne firmy w strukturze gospodarki – elastyczność, szybkość rynkowej reakcji
–
Innowacyjność i jej finansowanie a skala działalności. Energia rozwojowa mniejszych podmiotów
–
Strategie banków wobec mniejszych firm
–
Alternatywne źródła finansowania inwestycji. Fundusze VC i PE, GPW, New Connect
–
Instrumenty finansowe wspierające budowanie konkurencyjności
Udział w sesji zapowiedzieli (wykaz osób w kolejności alfabetycznej):
Jakub Bartkiewicz – Prezes Zarządu, Dom Inwestycyjny Investors SA; Anna Brussa – Zastępca Dyrektora, Departament
Rozwoju Przedsiębiorczości i Innowacyjności, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości; Andrzej Głowacki – Prezes
Zarządu, DGA SA; Ewa Jakubczyk-Cały – Prezes Zarządu, PKF Consult Sp. z o.o.; Rafał Kozłowski – Dyrektor Centrum
Bankowości Biznesowej w Chorzowie, Bank Zachodni WBK; Adam Łącki – Prezes Zarządu, Krajowy Rejestr Długów Biuro
Informacji Gospodarczej SA; Waldemar Sokołowski – Prezes, Rzetelna Firma Sp. z o.o.; Emil Stępień – Wicedyrektor, Dział
Rozwoju Rynku, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie; Dariusz Żuk – Prezes Zarządu, Fundacja Polska
Przedsiębiorcza
Moderator: Roman Młodkowski – TVN CNBC
15 maja 2012 r.
14.00-16.00
Hotel Novotel Katowice Centrum
Uroczystość wręczenia Złotych Certyfikatów Rzetelności
15 maja 2012 r.
9.00-11.00
Pałac Goldsteinów
Inwestorzy i medycyna, czyli w poszukiwaniu kapitału oraz przychodów
Główne przyczyny zainteresowania inwestorów lokowaniem kapitału w branży medycznej
–
Sektor medyczny odporny na kryzys?
–
Główne kierunki inwestycji w prywatnym sektorze medycznym
–
Polski rynek medyczny – na ile jest atrakcyjny dla zagranicznych inwestorów?
–
Plany inwestorów branżowych – podmiotów od lat obecnych na polskim rynku medycznym
–
Przegląd stanu posiadania, a także planów funduszy private equity i venture capital oraz innych inwestorów w polskiej
ochronie zdrowia
–
Sektor świadczeń medycznych na Giełdzie Papierów Wartościowych
Udział w sesji zapowiedzieli (wykaz osób w kolejności alfabetycznej):
Paweł Buszman – Przewodniczący Rady Nadzorczej, American Heart of Poland SA; Piotr Gerber – Prezes Zarządu EMC
Instytut Medyczny SA; Grzegorz J. Goryszewski – Prezes Zarządu, Grupa Allenort; Jacek Korpała – Partner Zarządzający,
ARX Equity Partner; Robert Rzemiński – Współzarządzający Funduszem, Członek Zarządu, MCI.BioVentures; Marcin
Szulwiński – Prezes Zarządu, Grupa Nowy Szpital Sp. z o.o.; Izabella Żyglicka – Partner Zarządzający, Wspólnik, Adwokaci i
Radcowie Prawni Spółka Komandytowa Izabella Żyglicka i Wspólnicy
Moderator: Wojciech Kuta – Redaktor Naczelny, Rynek Zdrowia
Organizator sesji: miesięcznik Rynek Zdrowia oraz portal www.rynekzdrowia.pl
15 maja 2012 r.
11.30-13.30
Pałac Goldsteinów
II Kongres Szpitali Prywatnych. Dyrektywa EU dotycząca transgranicznej opieki zdrowotnej, polski i europejski
wymiar
–
Stan przygotowań do wprowadzenia dyrektywy unijnej w Polsce
–
Opieka transgraniczna w wymiarze europejskim
–
Rola sektora prywatnego w rozwoju transgranicznej opieki medycznej z perspektywy doświadczeń Niemiec
Wystąpienia:
Agnieszka Pachciarz* – Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Zdrowia
Andrzej Sokołowski – Prezes, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Szpitali Prywatnych
Udział w sesji zapowiedzieli (wykaz osób w kolejności alfabetycznej):
Ada Kostrz-Kostecka – Lider Projektu Promocji Polskiej Turystyki Medycznej w latach 2012-2015; Agnieszka Pachciarz* –
Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Zdrowia; Erich Sieber – Wiceprezydent, UEHP; Jens Wernick – Członek Zarządu,
Europejska Unia Szpitali Prywatnych EUPH; Marek Zygmunt – Dyrektor, Uniwersytet Medyczny w Greifswaldzie
20
Moderator: Piotr Gerber – Prezes, EMC Instytut Medyczny SA
Organizator: Ogólnopolskie Stowarzyszenie Szpitali Prywatnych
15 maja 2012 r.
14.00-16.00
Pałac Goldsteinów
II Kongres Szpitali Prywatnych. Zmiany legislacyjne dotyczące lecznictwa szpitalnego – zagrożenia czy nowe
możliwości dla sektora prywatnego
–
Najważniejsze regulacje prawne oraz ich wpływ na warunki funkcjonowania szpitali prywatnych
–
Przegląd europejskich systemów ubezpieczeń dotyczących błędów medycznych
–
Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych – próba zarządzania ryzykiem przez świadczeniodawców
Udział w sesji zapowiedzieli (wykaz osób w kolejności alfabetycznej):
Dorota M. Fal – Doradca Komisji Ubezpieczeń Zdrowotnych i Wypadkowych Polskiej Izby Ubezpieczeń; Marek Hok –
Poseł RP, Członek Sejmowej Komisji Zdrowia; Andrzej Sokołowski – Prezes, OSSP; Marek Wójcik – Ekspert ds.
Ochrony Zdrowia, Związek Powiatów Polskich
Moderator: Robert Mołdach – Ekspert ds. Gospodarki Zdrowotnej, Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej
Organizator: Ogólnopolskie Stowarzyszenie Szpitali Prywatnych
_________________________________________________________________
16 maja 2012 r.
9.00-11.00
Hotel Monopol
Witajcie w innym świecie. Kryzys liberalizmu, kryzys przywództwa
–
Kapitalizm jako zużyty model. Co zamiast doktryny liberalnej?
–
Relacje – państwo, społeczeństwo, gospodarka. Kryzys zaufania
–
Ruchy oburzonych wyzwaniem dla polityków
–
Przywódcy, pragmatycy i populiści. Polityka w czasach trudnych reform
–
Między wolnością a bezpieczeństwem. Regulacja i swoboda w gospodarce
Udział w sesji zapowiedzieli (wykaz osób w kolejności alfabetycznej):
Michał Kamiński – Poseł do Parlamentu Europejskiego; Krzysztof Kwiatkowski – Poseł na Sejm RP; Georg Milbradt –
Premier Saksonii w latach 2002-2008, Niemcy; Józef Oleksy – Prezes Rady Ministrów RP w latach 1995-1996; Janusz Palikot
– Poseł na Sejm RP; Tomáš Sedláček – Dyrektor Strategii Makroekonomicznych, ČSOB Banking Group, Członek Narodowej
Rady Ekonomicznej Czech; Jan Filip Staniłko – Członek Zarządu, Instytut Sobieskiego; Frédéric Vallier – Sekretarz
Generalny, Rada Gmin i Regionów Europy (CEMR)
Moderator: Tomasz Wróblewski – Redaktor Naczelny, Rzeczpospolita
16 maja 2012 r.
11.30-13.30
Hotel Monopol
Nowe media
–
Zmiany na rynku mediów. Nowe media – element rewolucji informacyjnej
–
Wpływ mediów na politykę i gospodarkę. Nowoczesne technologie jako narzędzie komunikacji i czynnik rozwoju
globalnej konkurencyjności
–
Weryfikacja i rzetelność. Informacja jako towar. Kwestia odpowiedzialności mediów za gospodarcze skutki
publikacji/przekazu
–
Rosnąca rola social media. Media społecznościowe w życiu gospodarczym
Udział w sesji zapowiedzieli (wykaz osób w kolejności alfabetycznej):
Grzegorz Haftarczyk – Wiceprezes Zarządu, Polskapresse Sp. z o.o.; Tomasz Jażdżyński – Prezes Zarządu, GG Network
SA; Jowita Michalska – Dyrektor, Departament Komunikacji Marketingowej, Polkomtel Sp. z o.o.; Adam Pieczyński –
Redaktor Naczelny, TVN 24, TVN SA; Artur Potocki – Prezes Zarządu, INTERIA.PL
Moderator: Kamil Durczok – Redaktor Naczelny, Fakty, TVN SA
16 maja 2012 r.
14.00-16.00
Hotel Monopol
EURO 2012 – wielki projekt biznesowy
–
Oczekiwania i rzeczywistość. Czy Euro 2012 okazało się dla Polski i polskiej gospodarki impulsem prorozwojowym?
–
Bilans przygotowań do Euro 2012. Sukcesy i błędy w planowaniu i realizacji największego od lat programu
inwestycyjnego
–
Euro 2012 a samorządy miast-gospodarzy – zaangażowanie i oczekiwania
–
Jak nas widzą, jak nas zobaczą. Euro 2012 a wizerunek Polski w świecie
–
Aspekt finansowy – czy zarobimy na Euro 2012? Beneficjenci, ryzykanci, zawiedzeni
–
Koncepcje zagospodarowania obiektów sportowych po turnieju. Kłopot czy szansa?
Udział w sesji zapowiedzieli (wykaz osób w kolejności alfabetycznej):
21
Andrzej Bogucki – Członek Zarządu, PL.2012 Sp. z o.o.; Leszek Miklas – Członek Zarządu, Ekstraklasa SA; Volkov Nikolay
– Wiceprezydent Doniecka; Antoni Piechniczek – Wiceprezes ds. Szkoleniowych, Polski Związek Piłki Nożnej; Krzysztof
Sachs – Partner, Ernst & Young
Moderator: Wojciech Kuśpik – Prezes Zarządu PTWP, Inicjator Europejskiego Kongresu Gospodarczego, Wydawca
Miesięcznika Gospodarczego Nowy Przemysł oraz portalu wnp.pl
Prezentacje:
Andrzej Bogucki – Członek Zarządu, PL.2012 Sp. z o.o.
Volkov Nikolay – Wiceprezydent Doniecka
16 maja 2012 r.
9.00-11.00
Hotel Monopol
Polityka regulacyjna i wolny rynek
–
Regulacja na straży równych szans – idea i praktyka
–
Wolność czy bezpieczeństwo? Obszary regulacji i domena wolności. Gdzie są granice?
–
Regulacja narzędziem polityki, czyli jak nie zepsuć gospodarki
–
Metody wprowadzania w życie nowych norm. Stabilność, przewidywalność, czas na adaptację
–
Gospodarka, polityka, odpowiedzialność. Kto skontroluje regulatora?
Udział w sesji zapowiedzieli (wykaz osób w kolejności alfabetycznej):
Maciej Bando – Wiceprezes, Urząd Regulacji Energetyki; Mirosław Barszcz – Doradca Ministra Sprawiedliwości; Marta
Brzoza – Dyrektor Współpracy Regulacyjnej, Orange Polska; Małgorzata Krasnodębska-Tomkiel – Prezes, Urząd Ochrony
Konkurencji i Konsumentów; Paweł Kwiatkowski – Dyrektor Corporate Affairs, Kompania Piwowarska SA; Iwona Sroka –
Prezes Zarządu, Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych SA, Wiceprezydent, Pracodawcy RP; Adam Szejnfeld – Poseł na
Sejm RP, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki w latach 2007-2009; Jerzy Toczyski – Prezes, Dyrektor
Generalny, GlaxoSmithKline, Wiceprezydent Pracodawcy RP; Przemysław Wipler – Poseł na Sejm RP
Moderator: Jarosław Sroka – Członek Zarządu, Kulczyk Holding, Wieloletni Dziennikarz, Redaktor Naczelny Znanych Gazet
Ekonomicznych
16 maja 2012 r.
11.30-13.30
Hotel Monopol
Rynek kapitałowy Europy Centralnej
–
Warunki wzrostu konkurencyjności i atrakcyjności dla inwestorów
–
Dynamika i perspektywy rynku kapitałowego w Europie Centralnej. Główne instytucje rynku
–
Zapotrzebowanie na środki inwestycyjne. Podaż, kierunki napływu i źródła kapitału
Udział w sesji zapowiedzieli (wykaz osób w kolejności alfabetycznej):
Jacek Goliszewski – Dyrektor, Dział Doradztwa, Mazars w Polsce; Mirosław Kachniewski – Prezes Zarządu, Stowarzyszenie
Emitentów Giełdowych; Robert Kwiatkowski – Wicedyrektor, Dział Rozwoju Rynku, Giełda Papierów Wartościowych w
Warszawie; Grzegorz Leszczyński – Prezes Zarządu, DM IDMSA; Andrzej Olszewski – Członek Zarządu, ING Securities;
Wojciech Papierak – Prezes Zarządu, PHN SA; Iwona Sroka – Prezes Zarządu, Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych
SA; Tomasz Zganiacz – Dyrektor, Departament Rynków Kapitałowych, Ministerstwo Skarbu Państwa
Moderator: Jakub Kurasz – Redaktor Naczelny, Parkiet Gazeta Giełdy
16 maja 2012 r.
9.00-11.00
Hotel Qubus
Nauka i biznes – sprawdzone modele współpracy
–
Czynniki rozwoju innowacji w gospodarce: miękkie (edukacja, klimat dla innowacji, duch współpracy), twarde (środki
na badania i rozwój, prawne i polityczne mechanizmy wsparcia)
–
Scenariusze komercjalizacji wyników badań. Studium dobrych praktyk
–
Przełamywanie stereotypów w relacjach nauka-biznes
Udział w sesji zapowiedzieli (wykaz osób w kolejności alfabetycznej):
Wiesław Banyś – Rektor, Uniwersytet Śląski w Katowicach; Anna Brussa – Zastępca Dyrektora, Departament Rozwoju
Przedsiębiorczości i Innowacyjności, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości; Leszek Grabarczyk – Zastępca Dyrektora,
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju; Zbigniew Kamieński – Dyrektor, Departament Innowacji i Przemysłu, Ministerstwo
Gospodarki; Łukasz Komendera – Menadżer ds. Badań i Rozwoju Technologii, Laboratorium Badań Napędów Lotniczych
Polonia Aero Sp. z o.o.; Andrzej Siemaszko – Dyrektor, Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej,
Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN; Anna Szymańska – Wiceprezes Zarządu, DGA SA; Zbigniew Śmieszek –
Dyrektor, Instytut Metali Nieżelaznych, Wiceprzewodniczący, Rada Główna Instytutów Badawczych; Antoni Tajduś – Rektor,
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Przewodniczący, Konferencja Rektorów Polskich Uczelni
Technicznych; Zoltán Cséfalvay – Wiceminister, Ministerstwo Gospodarki Narodowej, Węgry
Moderator: Andrzej Jonas – Redaktor Naczelny, The Warsaw Voice
16 maja 2012 r.
22
11.30-13.30
Hotel Qubus
Innowacyjna gospodarka Europy. Debata menedżerska
–
Czy innowacyjność można zadekretować?
–
Organizacja sprzyjająca innowacyjności
–
Myślenie inaczej – czy to się opłaca? Inwestowanie w innowacje i czas zwrotu nakładów
–
Motywacja, wizja, wyobraźnia. Jak zachęcać ludzi do myślenia innowacyjnego?
–
Jak tworzyć klimat dla innowacyjności?
Udział w sesji zapowiedzieli (wykaz osób w kolejności alfabetycznej):
Piotr Chełmiński – Członek Zarządu ds. Petrochemii, PKN ORLEN SA; Krzysztof Kępiński – Dyrektor Relacji Zewnętrznych,
GlaxoSmithKline; Krzysztof Krystowski – Prezes Zarządu, Bumar Sp. z o.o.; Krzysztof Kurowski – Dyrektor, Dział R&D,
Grupa Adamed; Bożena Lublińska-Kasprzak – Prezes, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości; Jerzy Marciniak –
Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny, Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach SA, Prezes Zarządu, ZAK SA; Francisco
Moreno – Chief Operating Officer & Deputy General Manager, Avio SpA; Jan Pyka – Rektor, Uniwersytet Ekonomiczny w
Katowicach; Mariusz Zabielski – Prezes Zarządu, SIEMENS Industry Software Sp. z o.o.
Moderator: Marcin Piasecki – Dziennik Gazeta Prawna
16 maja 2012 r.
14.00-16.00
Hotel Qubus
Gen Y – wyzwaniem dla biznesu
–
Wpływ na rynek pracy
–
Budowanie wizerunku atrakcyjnego pracodawcy
–
Gotowość brandu na nową generację prosumentów
–
Pozyskiwanie lojalności młodych konsumentów – wartości, praktyki i narzędzia
Udział w sesji zapowiedzieli (wykaz osób w kolejności alfabetycznej):
Krzysztof Kozłowski – Dyrektor R&D, Orange Polska; Bożena Lublińska-Kasprzak – Prezes, Polska Agencja Rozwoju
Przedsiębiorczości; Tomasz Misiak – Założyciel, Work Service, Prezes, HMS Investment Fund LTD; Sebastian Nejfeld –
Wiceprezes ds. Strategii i Rozwoju, Netizens Sp. z o.o.; Dariusz Żuk – Prezes Zarządu, Fundacja Polska Przedsiębiorcza
Moderator: Paweł Blajer – TVN CNBC
16 maja 2012 r.
9.00-11.00
Hotel Qubus
Rynek pracy
–
Sytuacja w zatrudnieniu – wyzwanie dla polityków i dla gospodarki europejskiej
–
Sytuacja społeczno-zawodowa absolwentów i pracowników „minus 30” – źródło napięć czy szansa rozwojowa
–
Optymalizacja kosztów zatrudnienia i płynność rynku pracy
Wystąpienie:
Jacek Męcina – Sekretarz Stanu, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
Udział w sesji zapowiedzieli (wykaz osób w kolejności alfabetycznej):
Maciej Bukowski – Prezes Zarządu, Instytut Badań Strukturalnych; Ewa Ger – Prezes Zarządu, EGER Kompetencje Sp. z o.o.;
Tomasz Hanczarek – Prezes Zarządu, Work Service SA; Joanna Kluzik-Rostkowska – Poseł na Sejm RP, Minister Pracy i
Polityki Społecznej w 2007 roku; Marian Krzaklewski – Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny; Jacek Męcina – Sekretarz
Stanu, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
Moderator: Łukasz Guza – Dziennik Gazeta Prawna
16 maja 2012 r.
11.30-13.30
Hotel Qubus
Budżet i polityka fiskalna UE
–
Pakt fiskalny. Co tak naprawdę podpisano? Konsekwencje dla sygnatariuszy
–
Spójność czy niekonsekwencja? Unijne prawo od Paktu Stabilności i Wzrostu, przez „sześciopak”, do Paktu
fiskalnego
–
Procedura nadmiernego deficytu. Rozwiązanie nadzwyczajne czy powszechne?
–
Stawki podatkowe w Unii. Czy zmierzamy do ich ujednolicenia? Komu to się opłaca?
Udział w sesji zapowiedzieli (wykaz osób w kolejności alfabetycznej):
Zoltán Cséfalvay – Wiceminister, Ministerstwo Gospodarki Narodowej, Węgry; Janusz Jankowiak – Główny Ekonomista,
Polska Rada Biznesu; Arkadiusz Radwan – Prezes Zarządu, Instytut Allerhanda; Dariusz Rosati – Poseł na Sejm
RP, Minister Spraw Zagranicznych w latach 1996-1997; Maciej Szpunar – Podsekretarz Stanu ds. Prawnych i
Traktatowych, Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Moderator: Mateusz Szczurek – Główny Ekonomista, ING Financial Markets CEE
16 maja 2012 r.
23
14.00-16.00
Hotel Qubus
Główne rynki motoryzacyjne świata – siła, hierarchia, perspektywy
–
Jak zapewnić konkurencyjność produkcji samochodów w Europie?
–
Rynek automotive w Europie – atrakcyjność kooperacyjna dla producentów aut
Udział w sesji zapowiedzieli (wykaz osób w kolejności alfabetycznej):
Wiesław Cieśla – Pełnomocnik Prezesa Zarządu ds. Kluczowych Klientów, Solaris Bus & Coach SA; Jakub Faryś – Prezes
Zarządu, Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego; Zbigniew Kamieński – Dyrektor, Departament Innowacji i Przemysłu,
Ministerstwo Gospodarki; Andrzej Korpak – Dyrektor Generalny, General Motors Manufacturing Poland Sp. z o.o.; Jacek
Pawlak – Prezydent, Toyota Motor Poland Sp. z o.o.; Krystian Poloczek – Właściciel, Iberia Motor Capital Group; Leszek
Waliszewski – Prezes Zarządu, FA Krosno SA; Rafał Wyszomirski – Prezes Zarządu, Dyrektor Zarządzający,
Nexteer Automotive Poland
Moderator: Marek Turczyński – Partner, Deloitte
Prezentacja:
Tomasz Pałka – Menedżer, Deloitte
16 maja 2012 r.
9.00-11.00
Hotel Qubus
E-mobility i nowe technologie
–
Segment B&R wobec nowych wyzwań
–
Efektywne, niskoemisyjne napędy, przyjazne materiały
–
Normy i regulacje prawne wspierające nowe trendy
Udział w sesji zapowiedzieli (wykaz osób w kolejności alfabetycznej):
Jakub Faryś – Prezes Zarządu, Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego; Grzegorz Grabowski – Członek Zarządu,
Dyrektor Handlowy, PKP Energetyka SA; Krzysztof Karolczyk – Dyrektor ds. Zrównoważonego Rozwoju, Fortum Power and
Heat Polska; Konrad Makomaski – Prezes Zarządu, Impact Clean Power Technology SA; Jacek Pawlak – Prezydent, Toyota
Motor Poland Sp. z o.o.; Arkadiusz Tomala – Dyrektor Zarządzający, Mitsubishi Motors Corporation; Paweł Wideł – Dyrektor
ds. Relacji z Rządem, General Motors Manufacturing Poland Sp. z o.o.
Moderator: Łukasz Bąk – Dziennik Gazeta Prawna
16 maja 2012 r.
11.30-13.30
Hotel Qubus
CSR. Odpowiedzialne relacje w europejskim biznesie
–
Rola odpowiedzialnych społecznie przedsiębiorstw i inwestorów
–
Odpowiedzialność w strategiach firm. Działania CSR zintegrowane z celami biznesowymi
–
Komunikacja firmy z otoczeniem i interesariuszami. Transparentność i raportowanie w CSR
–
Współpraca biznesu z organizacjami pozarządowymi. Aspekty: etyczno-humanitarny, poznawczo-edukacyjny,
polityczno-gospodarczy
Udział w sesji zapowiedzieli (wykaz osób w kolejności alfabetycznej):
Rafał Baniak – Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Skarbu Państwa; Magdalena Figurna – Menedżer ds. PR i Komunikacji
Wewnętrznej, MAKRO Cash&Carry Polska SA; Aleksandra Gajewska-Przydryga – Wicemarszałek Województwa Śląskiego;
Zbigniew Kamieński – Dyrektor, Departament Innowacji i Przemysłu, Ministerstwo Gospodarki; Paweł Kwiatkowski –
Dyrektor Corporate Affairs, Kompania Piwowarska SA; Mirella Panek-Owsiańska – Prezes Zarządu, Dyrektor Generalna,
Forum Odpowiedzialnego Biznesu; Jowita Twardowska – Dyrektor ds. Komunikacji i CSR, LOTOS SA; Tomasz Karol
Wiśniewski – Przewodniczący Komitetu Indeksów Giełdowych, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA
Moderator: Dorota Goliszewska – Zastępca Redaktora Naczelnego, Miesięcznik Gospodarczy Nowy Przemysł
16 maja 2012 r.
14.00-16.00
Hotel Qubus
Rynek pracy inżynierów
–
Jednolity rynek wiedzy i kompetencji
–
Kształcenie i mobilność inżynierów na jednolitym rynku europejskim
–
Rola inżynierów w nowoczesnej gospodarce i zapotrzebowanie przemysłu na wykwalifikowaną kadrę
–
Standardy kształcenia z punktu widzenia szkolnictwa wyższego, przemysłu i organizacji pozarządowych
–
Potrzeba mobilności inżynierów w świetle prac legislacyjnych Parlamentu Europejskiego
–
Kształcenie ustawiczne oraz akredytacja programów kształcenia na poziomie krajowym i europejskim
–
Przedsięwzięcia innowacyjne jako sposób generowania miejsc pracy dla inżynierów
Udział w sesji zapowiedzieli (wykaz osób w kolejności alfabetycznej):
Andrzej Gadomski – Dyrektor ds. Polityki Kadrowej, Alstom w Polsce; Andreas Golombek – Prezes Zarządu, Lurgi SA;
Małgorzata Handzlik – Poseł do Parlamentu Europejskiego; Marek Rocki – Senator RP; Antoni Tajduś – Rektor, Akademia
Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Przewodniczący, Konferencja Rektorów Polskich Uczelni Technicznych
24
Moderator: Józef Suchy – Wiceprezes, Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT
Prezentacja: Małgorzata Handzlik – Poseł do Parlamentu Europejskiego
16 maja 2012 r.
9.00-11.00
Śląski Urząd Wojewódzki
Inwestycje infrastrukturalne – projekty transeuropejskie
– Polityka UE w zakresie rozwoju infrastruktury transportowej
– Jednolita sieć transportowa (TEN-T). Transportowa sieć bazowa – stan realizacji. Sieci krajowe – stan zaawansowania
– Finansowanie TEN-T. Środki UE, finanse na poziomie krajowym
Infrastruktura drogowa. Inwestycje, finanse, technologia
–
Drogi w jednolitej europejskiej sieci transportowej TEN-T. Konkurencja międzygałęziowa i idea współmodalności
–
Nakłady na inwestycje drogowe w perspektywie finansowej UE 2014-2020
–
Co dalej – po Euro 2012? Inwestycje i rozwój infrastruktury drogowej w Polsce. Plany i perspektywy
–
Polskie inwestycje na sieci drogowej w europejskim kontekście. Transgraniczne połączenia autostradowe
–
PPP i inne modele finansowania inwestycji drogowych
–
Zarządzanie infrastrukturą drogową i planowanie rozwoju
–
Bezpieczeństwo i monitoring zdarzeń drogowych
–
Elektroniczny pobór opłat (e-myto)
Udział w sesji zapowiedzieli (wykaz osób w kolejności alfabetycznej):
Marek Cywiński – Dyrektor Zarządzający, KAPSCH Telematic Services Sp. z o.o.; Andrzej Patalas – Prezes Zarządu,
Autostrada Wielkopolska SA; Janusz Piechociński – Poseł na Sejm RP, Zastępca Przewodniczącego, Sejmowa Komisja
Infrastruktury; Jerzy Polaczek – Poseł na Sejm RP, Minister Transportu w latach 2005-2007; Zbigniew Rynasiewicz – Poseł
na Sejm RP, Przewodniczący Sejmowej Komisji Infrastruktury; Wojciech Trojanowski – Członek Zarządu, Strabag Sp. z o.o.;
Lech Witecki – p.o. Dyrektora Generalnego, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Moderator: Marcin Borek – Partner, Ernst & Young
16 maja 2012 r.
11.30-13.30
Śląski Urząd Wojewódzki
Inwestycje infrastrukturalne na kolei
–
Stan infrastruktury kolejowej barierą rozwoju gospodarczego
–
Tempo i zakres modernizacji. Nakłady konieczne i zaplanowane. Finansowanie
–
Infrastruktura a zmiany w strukturze przewozów kolejowych. Przewozy drobnicowe i infrastruktura rozrządowa
–
Wielkie projekty modernizacyjne czy usuwanie „wąskich gardeł”
–
Budżetowanie, procedury przetargowe, moce wykonawcze i projektowe oraz inne kwestie wpływające na
wykorzystanie środków na inwestycje
–
Modernizacja infrastruktury szansą na międzynarodową ekspansję przewoźników
Udział w sesji zapowiedzieli (wykaz osób w kolejności alfabetycznej):
Konrad Jaskóła – Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny, Polimex-Mostostal SA; Józefa Majerczak – Członek Zarządu,
Dyrektor ds. Utrzymania Infrastruktury, PKP Polskie Linie Kolejowe SA; Andrzej Massel – Podsekretarz Stanu, Ministerstwo
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej; Krzysztof Niemiec – Wiceprezes Zarządu, Fusion Invest Polska SA; Janusz
Piechociński – Poseł na Sejm RP, Zastępca Przewodniczącego, Sejmowa Komisja Infrastruktury; Maja Rogińska – Loan
Officer, Europejski Bank Inwestycyjny (EBI); Zbigniew Rynasiewicz – Poseł na Sejm RP, Przewodniczący Sejmowej Komisji
Infrastruktury
Moderator: Henryk Klimkiewicz – Prezes Zarządu, Zespół Doradców Gospodarczych TOR Sp. z o.o.
16 maja 2012 r.
14.00-16.00
Śląski Urząd Wojewódzki
Szynowy transport publiczny
–
Kolej jako aglomeracyjny środek transportu
–
Atrakcyjność kolei dla pasażerów w Polsce
–
Stan taboru, inwestycje. Bariery infrastrukturalne, szanse na ich usuwanie
–
Przewoźnicy kolejowi wokół aglomeracji – modele efektywnego działania na rynku
Udział w sesji zapowiedzieli (wykaz osób w kolejności alfabetycznej):
Małgorzata Kuczewska Łaska – Prezes Zarządu, Dyrektor Generalna, Przewozy Regionalne Sp. z o.o.; Jerzy Łużniak –
Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego; Andrzej Massel – Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej; Adam Matusiewicz – Marszałek Województwa Śląskiego; Dariusz Nachyła – Partner, Deloitte; CarlStefan Neumann – Dyrektor, Pion Transportu i Logistyki, McKinsey & Company; Olivier Pease – Managing Director CEA,
North Europe Regional Business, Alstom Transport SA, France; Robert Tomanek – Katedra Transportu, Prorektor ds.
Organizacyjnych, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Moderator: Wojciech Szeląg – Szef Redakcji Ekonomicznej, Polsat News
25
16 maja 2012 r.
9.00-11.00
Śląski Urząd Wojewódzki
Budżety samorządów wobec ograniczonych wpływów
–
Obszary oszczędzania (edukacja, komunikacja, nieruchomości) – jak redukować koszty bez upośledzania funkcji
samorządu?
–
Efektywne wykorzystanie i zarządzanie majątkiem samorządowym
–
Wspólne (międzygminne) inwestycje, zakupy towarów i usług. Współdzielenie funkcji publicznych
–
Audyt – kontrola kosztów w samorządzie
Udział w sesji zapowiedzieli (wykaz osób w kolejności alfabetycznej):
Mieczysław Kieca – Prezydent Wodzisławia Śląskiego; Dawid Kostempski – Przewodniczący Zarządu, Górnośląski Związek
Metropolitalny, Prezydent Świętochłowic; Robert Kwiatkowski – Wicedyrektor, Dział Rozwoju Rynku, Giełda Papierów
Wartościowych w Warszawie; Leszek Lerch – Partner, Dział Audytu, Ernst & Young; Stanisław Lipiński – Skarbnik
Szczecina, Zastępca Przewodniczącego, Komisja Skarbników Miast, Unia Metropolii Polskich; Małgorzata Mańka-Szulik –
Prezydent Zabrza; Adam Matusiewicz – Marszałek Województwa Śląskiego; Barbara Sajnaj – Skarbnik Poznania
Moderator: Rafał Kerger – Redaktor Naczelny, portalsamorzadowy.pl
16 maja 2012 r.
11.30-13.30
Śląski Urząd Wojewódzki
Partnerstwo publiczno-prywatne. Doświadczenia europejskie
–
Modele współpracy publiczno-prywatnej we wiodących gospodarkach Europy
–
PPP w Polsce – wreszcie przełom? Uwarunkowania prawne i praktyka
–
Potencjał podmiotów publicznych i firm do realizacji projektów PPP w Polsce
–
PPP jako odpowiedź na problemy samorządów
–
Projekty realizowane w formule PPP w różnych obszarach (sport i rekreacja, odpady i energetyka, infrastruktura
komunikacyjna)
Udział w sesji zapowiedzieli (wykaz osób w kolejności alfabetycznej):
Adam Fudali – Prezydent Rybnika; Irena Herbst – Prezes Zarządu, Fundacja Centrum PPP, Podsekretarz Stanu w
Ministerstwie Gospodarki w latach 2002-2005; Bartosz Korbus – Instytut Partnerstwa Publiczno-Prywatnego; Jerzy Łużniak –
Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego; Marcin Oszczak – Radca Prawny, Starszy Prawnik, Departament Energetyki i
Projektów Infrastrukturalnych, CMS Cameron McKenna LLP; Jacek Sadowy – Prezes, Urząd Zamówień Publicznych; Adam
Szejnfeld – Poseł na Sejm RP, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki w latach 2007-2009; Agnieszka Szymczyk –
Senior Banker, Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju; Henryk Zaguła – Zastępca Prezydenta Dąbrowy Górniczej
Moderator: Maciej Szczepaniuk – Dziennik Gazeta Prawna
Prezentacja:
Irena Herbst – Prezes Zarządu, Fundacja Centrum PPP, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki w latach 2002-2005
16 maja 2012 r.
14.00-16.00
Śląski Urząd Wojewódzki
Własność w samorządach
–
Jednostki samorządu terytorialnego jako właściciele przedsiębiorstw – rynek i konkurencja a interes publiczny i
obowiązki samorządu
–
Prywatyzacja na szczeblu lokalnym i regionalnym
–
Samorządowa własność gruntów
Udział w sesji zapowiedzieli (wykaz osób w kolejności alfabetycznej):
Jean-Pierre Corbin – Wiceprezes Zarządu, Stołeczne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej SA; Zygmunt Frankiewicz –
Prezydent Gliwic, Przewodniczący, Śląski Związek Gmin i Powiatów; Piotr Koj – Prezydent Bytomia; Ryszard Ścigała –
Prezydent Tarnowa; Marcin Święcicki – Poseł na Sejm RP
Moderator: Robert Gwiazdowski – Prezydent, Centrum im. Adama Smitha
16 maja 2012 r.
9.00-11.00
Śląski Urząd Wojewódzki
Inwestycje komercyjne w przestrzeni miejskiej
–
Przestrzeń jako ograniczony zasób miejski – planowe, racjonalne gospodarowanie
–
Inwestycje komercyjne, które zmieniają obraz miast – projekty nieruchomościowe podnoszące atrakcyjność tkanki
miejskiej oraz wpływające na jakość życia mieszkańców
–
Współpraca miasto-inwestor/deweloper przy projektach trwale zmieniających oblicze miasta (śródmiejskie centra
handlowe). Rola offsetu
–
Dobre i złe praktyki w relacjach między partnerem prywatnym a publicznym
Udział w sesji zapowiedzieli (wykaz osób w kolejności alfabetycznej):
Jerzy Adamski – Dyrektor, Instytut Rozwoju Miast; Stanislav Frnka – Prezes Zarządu, HB Reavis Poland Sp. z o.o.; Piotr Koj
26
– Prezydent Bytomia; Jan Mroczka – Prezes Zarządu, Rank Progress SA; Antoni Pomorski – Dyrektor Projektu Przebudowy
Dworca w Katowicach, Neinver Polska Sp. z o.o.; Marek Szczepański – Dyrektor Banku, Bank Gospodarstwa Krajowego; Piotr
Uszok – Prezydent Katowic
Moderator: Tomasz Andryszczyk – Członek Zarządu, Primo Corporate Advisory
16 maja 2012 r.
11.30-13.30
Śląski Urząd Wojewódzki
Smart cities. Od idei do praktyki
1. Współczesne miasta jako inteligentne, zrównoważone centra rozwoju
–
Europejska inicjatywa smart cities – cele projektu i realizacja
–
Projekty demonstracyjne
2. Idea europejskich smart cities w różnych dziedzinach funkcjonowania miasta (media, transport, informacja,
technologie komunikacyjne)
–
Procedury, współdziałanie, zmiany w mentalności – w kierunku dobrych praktyk wprowadzania rozwiązań smart
–
Praktyczne rozwiązania dla miast. Przykłady zastosowań. Efekty i korzyści
Udział w sesji zapowiedzieli (wykaz osób w kolejności alfabetycznej):
Pete Kercher – Co-founder and now Ambassador, EIDD – Design for All Europe; Mieczysław Kieca – Prezydent Wodzisławia
Śląskiego; Dietrich Leihs – Senior Solution Manager Urban Traffic Solutions, Kapsch TrafficCom AG z Wiednia; Jorg Nowack
– Group Business Development Officer, Hitachi Europe; Piotr Uszok – Prezydent Katowic; Marcin Wojdat – Dyrektor, Centrum
Komunikacji Społecznej, Urząd m.st. Warszawy; Ryszard Zembaczyński – Prezydent Opola
Moderator: Rafał Kerger – Redaktor Naczelny, portalsamorzadowy.pl
16 maja 2012 r.
9.00-11.00
Biuro Centrum
Hutnictwo na świecie i w Europie
–
Najwięksi importerzy i eksporterzy stali. Strategie rynkowe potentatów. Nowe rynki zbytu, nowe możliwości i
wyzwania dla branży stalowej
–
Sytuacja europejskich hut. Jak skutecznie konkurować na rynku? Atrakcyjne segmenty, nisze rynkowe, produkty
wysoko przetworzone
–
Zagrożenia dla produkcji stali w Europie. Konkurencyjność a limity CO2
–
Trendy na globalnym rynku surowców dla hutnictwa. Baza surowcowa, czynniki kształtujące ceny
Udział w sesji zapowiedzieli (wykaz osób w kolejności alfabetycznej):
Stefan Dzienniak – Dyrektor ds. Relacji Zewnętrznych, Środowiska i Projektów Specjalnych, Członek Zarządu, ArcelorMittal
Poland; David J. Rintoul – Wiceprezes ds. Operacji Europejskich, Prezes, U. S. Steel Košice, Słowacja; Bogusław Smółka –
Członek Zarządu, Dyrektor Produkcji i Techniki, Koksownia Przyjaźń Sp. z o.o.; Andrzej Warzecha – Wiceprezes Zarządu,
Dyrektor Strategii Rynku Węgla i Koksu, Polski Koks SA; Tadeusz Wenecki – Prezes Zarządu, Koksownia Częstochowa Nowa
Sp. z o.o.; Krzysztof Zoła – CFO, Cognor SA
Moderator: Romuald Talarek – Prezes Zarządu, Hutnicza Izba Przemysłowo-Handlowa
16 maja 2012 r.
11.30-13.30
Biuro Centrum
Hutnictwo – dystrybucja i przetwórstwo stali
–
Trendy europejskie na rynku dystrybucji stali. Zaawansowane przetwórstwo jako odpowiedź na potrzeby rynku.
Nowoczesny, optymalny model organizacyjny dystrybucji
–
Sytuacja sektora w Polsce. Sieci dystrybucyjne producentów i niezależni dystrybutorzy – atuty na rynku, konkurencja i
koegzystencja
–
Zaawansowane przetwórstwo jako odpowiedź na nowe potrzeby rynku. Usługi kompleksowe, niszowe,
specjalistyczne. Baza dla przetwórstwa – inwestycje dystrybutorów
Udział w sesji zapowiedzieli (wykaz osób w kolejności alfabetycznej):
Robert Agh – Prezes Zarządu, Ferona Polska SA; Iwona Dybał – Prezes Zarządu, Polska Unia Dystrybutorów Stali; Surojit
Ghosh – Dyrektor Handlu i Nadzoru Korporacyjnego, Członek Zarządu ArcelorMittal Poland, Dyrektor Finansowy Części
Wschodniej Europejskiego Sektora Wyrobów Płaskich; Tomasz Milas – Prezes Zarządu, TM Steel Sp. z o.o.; Juergen Nusser
– Dyrektor Zarządzający, Eurometal, Dyrektor Zarządzający, Europejskiego Stowarzyszenia Centrów Obróbki Stali (EASSC);
David J. Rintoul – Wiceprezes ds. Operacji Europejskich, Prezes, U. S. Steel Košice, Słowacja
Moderator: Jerzy Bernhard – Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny, Stalprofil SA
Prezentacja:
Juergen Nusser – Dyrektor Zarządzający, Eurometal, Dyrektor Zarządzający, Europejskiego Stowarzyszenia Centrów Obróbki
Stali (EASSC);
16 maja 2012 r.
14.00-16.00
27
Biuro Centrum
Budownictwo – prognozy koniunktury w budownictwie po roku 2012
–
Trendy rynkowe i główne obszary inwestycji: energetyka, infrastruktura kolejowa, instalacje ekologiczne i OZE,
budownictwo energooszczędne. Nowe wyzwania dla firm i dla rynku (restrukturyzacja spółek, nowa sytuacja
producentów kruszyw, cementu, stali, konieczność posiadania specjalistycznych kompetencji)
–
Jak będziemy budować: system tradycyjny i koncesyjny, PPP, umowy operatorskie, modele finansowania dużych
projektów
–
Nowy budżet unijny w kontekście środków na infrastrukturę; PPP i inne źródła finansowania inwestycji
infrastrukturalnych
–
Ekspansja zagraniczna europejskich spółek budowlanych. Rynki budowlane państw Europy Centralnej, Bułgarii i
Rumunii, państw Europy Wschodniej
Udział w sesji zapowiedzieli (wykaz osób w kolejności alfabetycznej):
Paweł Antonik – Prezes Zarządu, Strabag Sp. z o.o.; Andrzej Balcerek – Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny, Górażdże
Cement SA; Remi le Grand – Area Sales Manager, Hitachi Construction Machinery Europe; Konrad Jaskóła – Prezes
Zarządu, Dyrektor Generalny, Polimex-Mostostal SA; Henryk J. Liszka – Prezes Zarządu, Hochtief Polska SA; Marek
Michałowski – Przewodniczący Rady Nadzorczej, Budimex SA; Katarzyna Unold – Green Business Manager, Skanska
Property Poland Sp. z o.o.
Moderator: Anna Glanowska-Szpor – Dyrektor Zarządzający Sektorem, Departament Klientów Strategicznych, ING Bank
Śląski SA
16 maja 2012 r.
9.00-11.00
Hotel Angelo
Energetyka atomowa
–
Energetyka atomowa w Europie
–
Polski projekt elektrowni atomowych
–
Technologie i bezpieczeństwo
–
Aspekt społeczny i międzynarodowy. Czy protesty opóźnią rozwój energetyki atomowej?
Udział w sesji zapowiedzieli (wykaz osób w kolejności alfabetycznej):
Bruno Blotas – VP Business Development Poland and Baltic States, International & Marketing AREVA; Marcin Ciepliński –
Dyrektor ds. Strategii i Rozwoju, PGE Energia Jądrowa SA; Grzegorz Górski – Prezes Zarządu, GDF Suez Energia Polska SA;
Zbigniew Kubacki – Dyrektor, Departament Energii Jądrowej, Ministerstwo Gospodarki; Dariusz Marzec – Dyrektor, Szef
Zespołu M&A Energetyka i Zasoby Naturalne w Europie Środkowo-Wschodniej, Firma Doradcza KPMG; Bogusław Piasecki –
Wiceprezes, Urząd Dozoru Technicznego; Daniel Roderick – Wiceprezes ds. Nowych Projektów Jądrowych, GE Hitachi
Nuclear Energy; Gary Shuttleworth – Director of International Business Development, Westinghouse Electric Company;
Krzysztof Wilbik – Dyrektor Projektu Jądrowego, EDF Polska
Moderator: Tomasz Dobrowolski – Radca Prawny, Partner, K&L Gates
16 maja 2012 r.
11.30-13.30
Hotel Angelo
Rynek energii w Polsce
–
Doświadczenia ostatnich lat
–
Kiedy zostaną spełnione warunki do pełnego uwolnienia rynku energii w Polsce?
–
Uwolnienie rynku, uwolnienie cen – efekty dla odbiorców końcowych?
Udział w sesji zapowiedzieli (wykaz osób w kolejności alfabetycznej):
Krzysztof Bonk – Dyrektor ds. Obrotu Hurtowego, Alpiq Energy SE Spółka Europejska Oddział w Polsce; Andrzej Czerwiński
– Poseł na Sejm RP, Przewodniczący, Parlamentarny Zespół ds. Energetyki; Grzegorz Grabowski – Członek Zarządu,
Dyrektor Handlowy, PKP Energetyka SA; Henryk Kaliś – Prezes Zarządu, Izba Energetyki Przemysłowej i Odbiorców Energii;
Małgorzata Krasnodębska-Tomkiel – Prezes, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów; Grzegorz Onichimowski –
Prezes Zarządu, Towarowa Giełda Energii SA; Piotr Szymanek – Wiceprezes Zarządu ds. Korporacyjnych, PGE Polska Grupa
Energetyczna SA; Krzysztof Zamasz – Wiceprezes Zarządu ds. Handlowych, Tauron Polska Energia SA, Prezes Rady
Zarządzającej, Towarzystwo Obrotu Energią
Moderatorzy: Dariusz Ciepiela – Redaktor, Miesięcznik Gospodarczy Nowy Przemysł, portal wnp.pl; Marek Kulesa – Dyrektor,
Towarzystwo Obrotu Energią
16 maja 2012 r.
14.00-16.00
Hotel Angelo
Rynek energii w UE
–
Stopień liberalizacji rynku w Unii Europejskiej
–
Postulat KE – jednolity europejski rynek energii od 2015 r. Czy to realny cel?
–
Europejski regulator rynku energii czy regulatorzy krajowi?
Udział w sesji zapowiedzieli (wykaz osób w kolejności alfabetycznej):
28
Peter Dworak – Head of Market Central Europe, Alpiq Management AG; Tomasz Górski – Prezes Zarządu, Everen; Janusz
Moroz – Członek Zarządu ds. Handlu, RWE Polska SA; Grzegorz Onichimowski – Prezes Zarządu, Towarowa Giełda Energii
SA; Kristián Takáč – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki Słowacji w latach 2011-2012; przedstawiciel: Ministerstwo
Gospodarki; Komisja Europejska
Moderator: Mikołaj Kunica – TVN CNBC
16 maja 2012 r.
9.00-11.00
Hotel Angelo
Europejski rynek fuzji i przejęć
–
Obszary i sektory gospodarki o szczególnej atrakcyjności dla rynku M&A
–
Strategie przejęć
–
Ryzyka i typowe błędy
–
Finansowanie
Udział w sesji zapowiedzieli (wykaz osób w kolejności alfabetycznej):
Juan De Porras Aguirre – Członek Zarządu Nadzorujący Pion Global Banking&Markets, Bank Zachodni WBK; Adam
Leszkiewicz – Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Generalny, ZAK SA; Jakub Papierski – Wiceprezes Zarządu, PKO Bank Polski;
Andrzej Sykulski – Partner Zarządzający, Wiceprezes, Trigon Dom Maklerski SA; Krzysztof Walenczak – Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Skarbu Państwa w latach 2010-2011, Dyrektor Generalny, Societe Generale w Polsce; Krzysztof Wiater –
Radca Prawny, Partner Zarządzający, DLA Piper
Moderator: Dorota Goliszewska – Zastępca Redaktora Naczelnego, Miesięcznik Gospodarczy Nowy Przemysł
16 maja 2012 r.
11.30-13.30
Hotel Angelo
Sektor gazowy a energetyka
–
Dlaczego gaz jest ciekawą alternatywą dla innych paliw, czyli perspektywy inwestycji w elektroenergetykę gazową w
Polsce
•
Potencjał gazu jako paliwa dla sektora elektroenergetycznego
•
Deklaracje inwestycyjne firm – porównanie 2008 vs 2012
•
Wpływ liberalizacji rynku gazu na inwestycje w energetykę gazową
–
Kiedy to się opłaca, czyli kluczowe czynniki determinujące popyt na gaz ziemny w polskiej energetyce
–
Ile gazu dla elektroenergetyki, czyli główne kierunki inwestycji w elektroenergetyce gazowej w kontekście
zapotrzebowania na gaz ziemny
–
Co z infrastrukturą gazową, czyli potrzeby inwestycyjne w sektorze gazu ziemnego wynikające ze wzrastającego
popytu na gaz
–
Skąd wziąć na to pieniądze, czyli finansowanie inwestycji
Udział w sesji zapowiedzieli (wykaz osób w kolejności alfabetycznej):
Grzegorz Górski – Prezes Zarządu, GDF Suez Energia Polska SA; Wojciech Kowalski – Członek Zarządu, Gaz-System SA;
Marcin Lewenstein – Dyrektor, Biuro Planowania Strategicznego, Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA; Wojciech
Ostrowski – Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych, PGE Polska Grupa Energetyczna SA; Joanna Schmid – Wiceprezes
Zarządu ds. Strategii i Rozwoju, Tauron Polska Energia SA; Przemysław Staranowicz – Dyrektor Zarządzający, Sektor Natural
Resources, ING Bank Śląski SA
Moderator: Wojciech Kuśpik – Prezes Zarządu PTWP, Inicjator Europejskiego Kongresu Gospodarczego, Wydawca
Miesięcznika Gospodarczego Nowy Przemysł oraz portalu wnp.pl
Prezentacja:
Przemysław Staranowicz – Dyrektor Zarządzający Sektorem Natural Resources, ING Bank Śląski SA
16 maja 2012 r.
9.00-11.00
Hotel Angelo
Rynek gazu w Europie
–
Warunki liberalizacji – jak daleko nam do wolnego rynku gazu. Rola regulacji (cena, podatki)
–
Miejsce gazu na mapie drogowej europejskiej energetyki 2050
–
Wolny rynek a infrastruktura przesyłowa – zależności
–
Polski rynek gazu. Regulacje, racje dostawcy, interes odbiorcy
Udział w sesji zapowiedzieli (wykaz osób w kolejności alfabetycznej):
Krzysztof Jałosiński – Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny, Zakłady Chemiczne Police SA; Andrzej Janiszowski – Dyrektor,
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA; Wojciech Kowalski – Członek Zarządu, Gaz-System SA; Grzegorz
Onichimowski – Prezes Zarządu, Towarowa Giełda Energii SA
Moderator: Tomasz Chmal – Partner, White & Case W. Daniłowicz, W. Jurcewicz i Wspólnicy – Kancelaria Prawna sp.k.
16 maja 2012
11.30-13.30
29
Hotel Angelo
Energia jądrowa w Europie Środkowej. Szanse dla polskich i czeskich firm
–
Bilans energetyczny Polski i Czech, zapotrzebowanie, plany, inwestycje
–
Koncepcja rozwoju energii jądrowej w Polsce i w Czechach
–
Możliwości współpracy czeskich i polskich przedsiębiorstw w dziedzinie energii jądrowej
–
Wymiana doświadczeń przy budowaniu elektrowni jądrowych
Udział w sesji zapowiedzieli (wykaz osób w kolejności alfabetycznej):
Zdeněk Hubáček – Wicedyrektor ds. Bezpieczeństwa Nuklearnego i Departamentu Zarządzania Obszarem Nuklearnym,
Ministerstwo Przemysłu i Handlu, Czechy; Petr Ivánek – Prezes Zarządu CEZ Polska; Zbigniew Bachman – Prezes, Klaster
Europolbudatom; Miroslav Kawalec – Wiceprezes, Czeskie Towarzystwo Nuklearne; Milan Kohout – Członek Zarządu,
SKODA JS a.s.; Zbigniew Kubacki – Dyrektor, Departament Energii Jądrowej, Ministerstwo Gospodarki; Jan Sechter –
Ambasador Republiki Czeskiej w Warszawie; Janusz Włodarski – Prezes, Państwowa Agencja Atomistyki
Moderatorzy: Martin Ehl – Szef Działu Międzynarodowego, Hospodářské Noviny
Organizator sesji: Ambasada Republiki Czeskiej w Warszawie
16 maja 2012 r.
11.30-13.30
Hotel Angelo
Przemysł i nowa energetyka
–
Nowe rynki polskiego przemysłu – wyzwania „nowej” energetyki
–
Innowacyjne technologie w odpowiedzi na nowe potrzeby energetyki
–
Wyzwania i szanse dla dostawców i zaplecza branży energetyczno-paliwowej
–
Rozwój OZE, poszukiwania i wydobycie gazu ze źródeł niekonwencjonalnych, bezpieczeństwo w energetyce
atomowej – jako impulsy dla innowacyjnych rozwiązań
–
Wykwalifikowane kadry dla energetyki zero- i niskoemisyjnej
Udział w sesji zapowiedzieli (wykaz osób w kolejności alfabetycznej):
Marek Barnaś – Dyrektor, Urząd Dozoru Technicznego; Andreas Golombek – Prezes Zarządu, Lurgi SA; Wiesław Różacki –
Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny, Rafako SA; Andrzej Siemaszko – Dyrektor, Krajowy Punkt Kontaktowy Programów
Badawczych Unii Europejskiej, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN; Piotr Słupski – Członek Zarządu, MS
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA; przedstawiciel: Agencja Rozwoju Przemysłu SA
Moderator: Marek Ściążko – Dyrektor, Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla
16 maja 2012 r.
11.30-13.30
Hotel Angelo
Ciepłownictwo
–
Rozwój branży w regulowanym otoczeniu. Biznes, interes publiczny, cena
–
Inwestycje w rozwiązania efektywne energetycznie
–
Uwarunkowania prywatyzacji ciepłownictwa (rentowność, skala, wola polityczna)
Udział w sesji zapowiedzieli (wykaz osób w kolejności alfabetycznej):
Henryk Borczyk – Prezes Zarządu Dyrektor Naczelny, TAURON Ciepło SA; Piotr Górnik – Dyrektor ds. Produkcji i
Dystrybucji, Fortum Power and Heat Polska; Martin Hančar – Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny, Elektrownia Skawina SA;
Michał Machlejd –Prezes Zarządu, Stołeczne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej SA; Wojciech Nowak – Dziekan, Wydział
Inżynierii i Ochrony Środowiska, Politechnika Częstochowska; Jarosław Parma – Prezes Zarządu, Dyrektor Naczelny, Spółka
Energetyczna Jastrzębie SA; Mirosław Soborak – Zastępca Prezydenta Częstochowy
Moderator: Jacek Szymczak – Prezes Zarządu, Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polski
16 maja 2012 r.
9.00-11.00
Sala Audytoryjna ING Banku Śląskiego
Energia ze źródeł odnawialnych – nowe perspektywy, nowe warunki
–
Źródła odnawialne o największym potencjalne rozwojowym – punkt widzenia UE i specyfika wybranych krajów
członkowskich
–
Europejski system wspierania energetyki ze źródeł odnawialnych i dotychczasowe efekty jego funkcjonowania
–
Jak skutecznie i efektywnie wspierać OZE?
–
Regulacje dotyczące OZE a rynek energii
–
Strategie firm energetycznych wobec zmian w systemie wsparcia OZE
Udział w sesji zapowiedzieli (wykaz osób w kolejności alfabetycznej):
Marek Durski – Członek Zarządu, Polenergia SA; Jörg Gigler – Director Sustainable & Smart Energy, Manager Gas Markets &
Strategy, DNV KEMA Energy & Sustainability; Robert Macias – Członek Zarządu, RWE Renewables Polska; Maciej Stryjecki
– Prezes Zarządu, Fundacja na Rzecz Energetyki Zrównoważonej; Grzegorz Wiśniewski – Prezes Zarządu, EC BREC Instytut
Energetyki Odnawialnej Sp. z o.o.; Robert Zadora – Wiceprezes Zarządu, GDF Suez Energia Polska SA
Moderator: Michał Ćwil – Dyrektor Generalny, Polska Izba Gospodarcza Energii Odnawialnej
30
16 maja 2012 r.
11.30-13.30
Sala Audytoryjna ING Banku Śląskiego
Efektywność energetyczna
–
Poziom efektywności energetycznej w poszczególnych krajach Unii Europejskiej
–
Cele regulacji unijnych. Skutki ich wdrożenia dla gospodarki i firm
–
Gdzie tkwią rezerwy? Efektywność i oszczędzanie energii odpowiedzią na wyzwania polityki ochrony klimatu
–
Rozwiązania prawne wspierające efektywność energetyczną. Ustawa o efektywności energetycznej
Udział w sesji zapowiedzieli (wykaz osób w kolejności alfabetycznej):
Krzysztof Karolczyk – Dyrektor ds. Zrównoważonego Rozwoju, Fortum Power and Heat Polska; Zbigniew Michniowski –
Zastępca Prezydenta Bielska-Białej; Krzysztof Skowroński – Członek Zarządu ds. Handlowych, Dalkia Energy&Technical
Services; Edward Słoma – Zastępca Dyrektora, Departament Energetyki, Ministerstwo Gospodarki; Zbigniew Szpak – Prezes
Zarządu, Krajowa Agencja Poszanowania Energii SA
Moderator: Tadeusz Skoczkowski – Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa, Instytut Techniki Cieplnej, Politechnika
Warszawska
Uroczyste wręczenie Certyfikatów „Firma efektywna energetycznie“
16 maja 2012 r.
9.00-11.00
Hotel Novotel Katowice Centrum
Przemysł farmaceutyczny i polityka lekowa w Europie
–
Miejsce i rola przemysłu farmaceutycznego na mapie gospodarczej Europy
–
Trendy inwestycyjne – regiony oraz kraje atrakcyjne geograficznie i ekonomicznie dla różnych uczestników rynku
farmaceutycznego
–
Najważniejsze kierunki badań klinicznych w krajach europejskich – innowacyjność w zakresie farmakoterapii na
Starym Kontynencie
–
Przegląd wybranych systemów refundacyjnych i rozwiązań w dziedzinie oceny lekowych technologii medycznych
(HTA) w Europie – wpływ polityki lekowej na sytuację przemysłu farmaceutycznego
Do udziału w dyskusji zostali zaproszeni (w kolejności alfabetycznej):
Maciej Adamkiewicz – Prezes Zarządu, Grupa Adamed; Piotr Kula – Prezes Zarządu, Pharma-Expert; Jan Lubiński* –
Koordynator, Polska Platforma Technologiczna Innowacyjnej Medycyny, Prezes, Read-Gene SA; Grzegorz Maciążka –
Dyrektor Badań Klinicznych, GlaxoSmithKline; Wojciech Matusewicz – Prezes, Agencja Oceny Technologii Medycznych;
Paweł Sztwiertnia – Dyrektor Generalny, Związek Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA;
przedstawiciel: Ministerstwo Gospodarki
Moderator: Luiza Jakubiak – Redaktor, Rynek Zdrowia
Organizator sesji: miesięcznik Rynek Zdrowia oraz portal www.rynekzdrowia.pl
16 maja 2012 r.
11.30-13.30
Hotel Novotel Katowice Centrum
Wpływ zmian demograficznych na systemy ochrony zdrowia w Polsce, Europie i na świecie
Starzenie się społeczeństw jako problem globalny
–
Kryteria granicy starości przyjęte w demografii a wydłużenie życia i aktywności biologicznej wskutek rozwoju medycyny
–
Wskaźniki i prognozy dotyczące wydłużenia życia – ich rola w kształtowaniu polityki zdrowotnej w wybranych krajach
–
Wyzwania organizacyjne oraz finansowe związane z koniecznością zapewnienia opieki medycznej osobom starszym –
koszty społeczne i ekonomiczne opieki nad osobami starszymi
–
Dostępność środków na opiekę medyczną w dobie starzenia się społeczeństw – czy systemy ubezpieczeniowe są
gotowe podjąć to wyzwanie?
Udział w sesji zapowiedzieli (wykaz osób w kolejności alfabetycznej):
Jarosław Derejczyk – Konsultant Wojewódzki w Dziedzinie Geriatrii; Dyrektor, Szpital Geriatryczny w Katowicach; Wojciech
Kłosiński – Zastępca Dyrektora, Departament Zdrowia Publicznego, Ministerstwo Zdrowia; Anita Gębska-Kuczerowska –
Kierownik, Studium Zdrowia Publicznego, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego; Przewodnicząca, Oddział Mazowiecki
Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego; Zofia Słońska – Zakład Epidemiologii, Prewencji Chorób Układu Krążenia i
Promocji Zdrowia, Instytut Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego; Janusz Szymborski –
Wszechnica Polska Szkoła Wyższa TWP; Bogusław Śmigielski – Senator RP
Moderator: Wojciech Kuta – Redaktor Naczelny, Rynek Zdrowia
Organizator sesji: miesięcznik Rynek Zdrowia oraz portal www.rynekzdrowia.pl
16 maja 2012 r.
11.30-13.30
Galeria Rondo Sztuki
Co po EURO 2012? Przyszłość polskiej piłki nożnej w aspekcie biznesowym
–
Jak duże imprezy piłkarskie wpływają na rozwój sponsoringu sportowego?
–
Prawda i mity o wizerunku piłki nożnej w Polsce. Stereotypy. Jak z nimi walczyć?
31
–
Kluby piłkarskie jako innowacyjne jednostki biznesowe
–
Analiza sponsoringu sportowego w polskiej Ekstraklasie
–
Efektywne wykorzystanie stadionów piłkarskich jako platform biznesowych po EURO 2012
Udział w sesji zapowiedzieli (wykaz osób w kolejności alfabetycznej):
Marcin Animucki – Członek Zarządu, Ekstraklasa SA; Dariusz Dziekanowski – Prezes Polskiego Stowarzyszenia Byłych
Piłkarzy; Waldemar Fornalik – Trener I Drużyny Ruchu Chorzów, Ruch Chorzów SA; Cezary Gizka – Członek Rady
Nadzorczej, Krajowa Izba Sportu; Aleksander Kurczyk – Członek Rady Nadzorczej, Ruch Chorzów SA; Beata Mońka –
Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny, Canal+ Cyfrowy; Antoni Piechniczek – Wiceprezes ds. Szkoleniowych, Polski Związek
Piłki Nożnej; Maciej Wandzel – Członek Rady Nadzorczej, KKS Lech Poznań SA
Moderator: Bożydar Iwanow – Dziennikarz i Komentator, Polsat Sport
16 maja 2012 r.
9.00-11.00
Pałac Goldsteinów
Bezpieczeństwo obrotu gospodarczego w internecie. Świadomość, realia, przyszłość
–
Rola Państwa w zagwarantowaniu bezpieczeństwa przedsiębiorcom w internecie
–
Koszty bezpieczeństwa informatycznego. Zysk, strata czy konieczność?
–
Nadużycia komputerowe. Spektrum realnych zagrożeń dla przedsiębiorstw
Udział w sesji zapowiedzieli (wykaz osób w kolejności alfabetycznej):
Peter Böhret – Wiceprezes ds. Usług w Zakresie Odzyskiwania Danych na Europę, Kroll Ontrack; Marcin Chruszczyński –
Członek Zarządu, Dyrektor, Nasza Klasa Sp. z o.o.; Michał Gramatyka – Zastępca Prezydenta Tychów ds. Gospodarki
Przestrzennej, Katedra Kryminalistyki, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Śląski w Katowicach; Jerzy Kosiński –
Zakład Studiów nad Przestępczością Zorganizowaną i Terroryzmem, Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie; Andrzej Koweszko –
Dyrektor Polskiego Biura Międzynarodowej Organizacji Policji Kryminalnych Interpol w latach 1991-1999, Członek Prezydium,
Komitet ds. Bezpieczeństwa Banków, Związek Banków Polskich, Dyrektor, Departament Zarządzania Ryzykiem Operacyjnym,
ING Bank Śląski SA; Jakub Pepłoński – Dyrektor ds. Bezpieczeństwa, Grupa Allegro Sp. z o.o.; Tadeusz Wieczorek –
Kierownik, Katedra Zarządzania i Informatyki, Politechnika Śląska
Moderatorzy: Tomasz Gontarz – Politechnika Śląska; Krystian Mączka – Politechnika Śląska, Krajowa Szkoła Sądownictwa i
Prokuratury; Marcin Szymczak – Sędzia, Sąd Rejonowy Katowice-Wschód, Politechnika Śląska, Krajowa Szkoła Sądownictwa
i Prokuratury
16 maja 2012 r.
11.30-13.30
Pałac Goldsteinów
Bezpieczeństwo obrotu gospodarczego w internecie. Świadomość, realia, przyszłość
–
Nowe technologie, nowe wyzwania, nowe zagrożenia
–
Prawo, a rozwój technologii informatycznych. Legislacja, praktyka, aktualizacja przepisów
–
Bezpieczne transakcje w Internecie. Korzyści dla klientów i przedsiębiorców płynące z zachowania wysokiego
poziomu bezpieczeństwa usług
Udział w sesji zapowiedzieli (wykaz osób w kolejności alfabetycznej):
Marcin Chruszczyński – Członek Zarządu, Dyrektor, Nasza Klasa Sp. z o.o.; Michał Gramatyka – Zastępca Prezydenta
Tychów ds. Gospodarki Przestrzennej, Katedra Kryminalistyki, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Śląski w
Katowicach; Jerzy Kosiński – Zakład Studiów nad Przestępczością Zorganizowaną i Terroryzmem, Wyższa Szkoła Policji w
Szczytnie; Andrzej Koweszko – Dyrektor Polskiego Biura Międzynarodowej Organizacji Policji Kryminalnych Interpol w latach
1991-1999, Członek Prezydium, Komitet ds. Bezpieczeństwa Banków, Związek Banków Polskich, Dyrektor, Departament
Zarządzania Ryzykiem Operacyjnym, ING Bank Śląski SA; Paweł Odor – Kroll Ontrack Sp. z o.o.; Jakub Pepłoński – Dyrektor
ds. Bezpieczeństwa, Grupa Allegro Sp. z o.o.; Tadeusz Wieczorek – Kierownik, Katedra Zarządzania i Informatyki,
Politechnika Śląska
Moderatorzy: Tomasz Gontarz – Politechnika Śląska; Krystian Mączka – Politechnika Śląska, Krajowa Szkoła Sądownictwa i
Prokuratury; Marcin Szymczak – Sędzia, Sąd Rejonowy Katowice-Wschód, Politechnika Śląska, Krajowa Szkoła Sądownictwa
i Prokuratury

Podobne dokumenty

Europejski Kongres Gospodarczy 2011 Robocza wersja agendy

Europejski Kongres Gospodarczy 2011 Robocza wersja agendy Wicemarszałek Województwa Śląskiego; Krzysztof Kłos – Dyrektor, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie; Wojciech Kozak – Wicemarszałek Województwa Małopolskiego; Janusz...

Bardziej szczegółowo