Wytwórnia Napojów Chłodzących " SAHARA" Sławomir Folg, Marek

Transkrypt

Wytwórnia Napojów Chłodzących " SAHARA" Sławomir Folg, Marek
Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Oświęcimu
Wytwórnia Napojów Chłodzących " SAHARA" Sławomir Folg, Marek
Księżopolski S.J.
Katarzyna Bies 2016-01-18
W dniu 04.12.2015 r. inwestor : Wytwórnia Napojów Chłodzących " SAHARA" Sławomir Folga, Marek Księżopolski S.J. złożył do
tutejszego organu administracji architektoniczno - budowlanej I instancji, zgłoszenie o symbolu WAB.6743.1.46.2015 .
Dotyczące budowy kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej w Zatorze na działkach o nr ew. 3/14,3/12,28/1,29/1,
Informuję, iż tut. Organ nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia z dnia 04.12.2015 r., o symbolu: WAB.6743.1.46.2015 - data
prezentaty w tut. organie, uzupełnionego w dniu 18.12.2015 r., zgodnie z postanowieniem z dnia 07.12.2015 r., o symbolu
WAB.6743.1.46.2015, dot. budowy kanalizacji sanitarnej, lokalizacja inwestycji: działki o nr 3/14, 3/12, 28/1, 29/1, położone w
Zatorze, jednostka ewid. 121309_04 Zator - miasto, obręb Nr 0004 Obręb 4. Jednocześnie informuję, iż w dniu 17.01.2016 r.
upłynął termin, o którym mowa w art., 30 ust. 5 utawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2013 r. poz.
1409 z późn. zm.).
strona 1 / 1
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)