arktis e/a - Saaten Union

Transkrypt

arktis e/a - Saaten Union
Pszenica ozima
ARKTIS
E/A
Elita o zdrowym kłosie.
Pszenica elitarna
Zalety
Pewna jakość,
Dobra odporność na wyleganie i mączniaka,
Dobra zimotrwałość potwierdzona w polskich
warunkach 4,5 pkt. wg badań COBORU.
Wskazówki
ARKTIS może być także z powodzeniem uprawiany po
kukurydzy, ponieważ ze względu na dobrą tolerancję na
fuzariozę istnieje bardzo małe zagrożenie wysokim
wskaźnikiem mykotoksyn. W badaniu wewnętrznym
hodowcy ARKTIS osiągnął bardzo wysokie plony w
uprawie w monokulturze i dlatego może być z
powodzeniem polecany także do uprawy po pszenicach.
Odmiana dobrze znosi opóźnione terminy siewu, jednak
nie powinna być wysiewana za wcześnie, nadaje się
także do uprawy na glebach lżejszych.
Krótka
Wartość cechy: 1 – bardzo niska; 5 – średnia; 9 – bardzo wysoka
charakterystyka
Profil
1
2
3
4
5
6
7
8
Rozwój
Termin dojrzałości
Zimotrwałość
4,5 pkt. wg COBORU
Odporność na
wyleganie
Struktura plonu
Potencjał plonu A1
Potencjał plonu A2
Charakterystyka jakościowa
Liczba opadania
Zawartość białka
Odporność na choroby
Mączniak
Stan: 20.10.2016
© 2017 SAATEN-UNION Polska Sp.z.o.o.
9
Strona 1 z 3
Pszenica ozima
ARKTIS
E/A
Elita o zdrowym kłosie.
Pszenica elitarna
Profil
Rozwój
Termin kłoszenia
Termin dojrzałości
Zimotrwałość
Wysokość roślin
Odporność na wyleganie
1
2
3
4
5
6
7
8
Wartość cechy: 1 – bardzo niska; 5 – średnia; 9 – bardzo wysoka
9
4,5 pkt. wg COBORU
Struktura plonu
Potencjał plonu A1
Potencjał plonu A2
Gęstość łanu
Ilość ziaren w kłosie
MTZ
Odporność na choroby
Mączniak
DTR
Rdza brunatna
Septorioza liści
Fuzarioza kłosów
Choroby podstawy źdźbła
Charakterystyka jakościowa
Zawartość białka
Wskaźnik sedymentacyjny
Liczba opadania
Wydajność mąki T550
Objętość chleba ze 100g mąki
Wodochłonność
Uwaga! Przedstawione na niniejszej stronie charakterystyki i opisy odmian zostały opracowane na podstawie wyników
oficjalnych opublikowanych w Polsce przez COBORU (lub/i jego odpowiedniki w innych krajach Unii Europejskiej np.: w
Czechach przez ÚKZÚZ, w Niemczech przez BSA), jak również najlepszej wiedzy i doświadczeń hodowców.
Ze względu na dużą zmienność warunków środowiskowych mogą odbiegać od wyników uzyskanych w praktyce rolniczej i
dlatego należy je rozumieć jako informacje o jakości i potencjale plonowania.
Stan: 20.10.2016
© 2017 SAATEN-UNION Polska Sp.z.o.o.
Strona 2 z 3
Pszenica ozima
ARKTIS
E/A
Elita o zdrowym kłosie.
Pszenica elitarna
Termin wysiewu
Od 15 września do 15 października.
Gęstość wysiewu
Wczesny siew
Optymalny
Późny siew
250-270 ziaren/m²
270-330 ziaren/m²
380-450 ziaren/m²
Nawożenie
krzewienie
strzelanie w źdźbło
dawka późna
BBCH 13-25
BBCH 29-31
BBCH 39
80-100 kg N/ha
60-80 kg N/ha
60-80 kg N/ha
Regulator wzrostu
BBCH 28
1,0-1,4 l/ha Chlorek chloromekwatu
BBCH 31
0,4-0,5 l/ha Chlorek chloromekwatu + 0,15-0,25 l/ha Trineksapak etylu
BBCH 37-39 0,2-0,3 l/ha Etefon
Ochrona roślin
Fungicyd
Uprawa intensywna, wysoka presja patogenów
BBCH 30-32
+
BBCH 47-51
Tolerancja na CTU
Można stosować herbicydy zawierające w swym składzie chlorotoluron.
Uwaga! Przedstawione na niniejszej stronie charakterystyki i opisy odmian zostały opracowane na podstawie wyników
oficjalnych opublikowanych w Polsce przez COBORU (lub/i jego odpowiedniki w innych krajach Unii Europejskiej np.: w
Czechach przez ÚKZÚZ, w Niemczech przez BSA), jak również najlepszej wiedzy i doświadczeń hodowców.
Ze względu na dużą zmienność warunków środowiskowych mogą odbiegać od wyników uzyskanych w praktyce rolniczej i
dlatego należy je rozumieć jako informacje o jakości i potencjale plonowania.
Stan: 20.10.2016
© 2017 SAATEN-UNION Polska Sp.z.o.o.
Strona 3 z 3