kredo a/b - Saaten

Transkrypt

kredo a/b - Saaten
Pszenica ozima
KREDO
A/B
Wysoki plon, super witalność.
Pszenica chlebowa
Zalety
Duża liczba ziaren w kłosie,
Bardzo zrównoważona wydajność plonu po różnych
przedplonach,
Stabilna wysokość plonu także na słabszych
stanowiskach,
Duża zdrowotność liści i wysoka odporność na
wyleganie, dzięki czemu regulatory wzrostu i środki
ochrony roślin mogą być używane bardzo oszczędnie.
Wskazówki
Podwyższona odporność na paciornicę pszeniczankę,
przez co także w latach o wysokim porażeniu
zapewnione jest odpowiednie wypełnienie ziarna.
Krótka
Wartość cechy: 1 – bardzo niska; 5 – średnia; 9 – bardzo wysoka
charakterystyka
Profil
1
2
3
4
5
6
7
8
Rozwój
Termin dojrzałości
Zimotrwałość
2,0 pkt. wg COBORU (2,5 pkt. w 2015)
Odporność na
wyleganie
Struktura plonu
Potencjał plonu A1
Potencjał plonu A2
Charakterystyka jakościowa
Liczba opadania
Zawartość białka
Odporność na choroby
Mączniak
Stan: 20.10.2016
© 2017 SAATEN-UNION Polska Sp.z.o.o.
9
Strona 1 z 3
Pszenica ozima
KREDO
A/B
Wysoki plon, super witalność.
Pszenica chlebowa
Profil
Rozwój
Termin kłoszenia
Termin dojrzałości
Zimotrwałość
Wysokość roślin
Odporność na wyleganie
1
2
3
4
5
6
7
8
Wartość cechy: 1 – bardzo niska; 5 – średnia; 9 – bardzo wysoka
9
2,0 pkt. wg COBORU (2,5 pkt. w 2015)
Struktura plonu
Potencjał plonu A1
Potencjał plonu A2
Gęstość łanu
Ilość ziaren w kłosie
MTZ
Odporność na choroby
Mączniak
DTR
Rdza brunatna
Septorioza liści
Fuzarioza kłosów
Choroby podstawy źdźbła
Charakterystyka jakościowa
Zawartość białka
Wskaźnik sedymentacyjny
Liczba opadania
Wydajność mąki T550
Objętość chleba ze 100g mąki
Wodochłonność
Uwaga! Przedstawione na niniejszej stronie charakterystyki i opisy odmian zostały opracowane na podstawie wyników
oficjalnych opublikowanych w Polsce przez COBORU (lub/i jego odpowiedniki w innych krajach Unii Europejskiej np.: w
Czechach przez ÚKZÚZ, w Niemczech przez BSA), jak również najlepszej wiedzy i doświadczeń hodowców.
Ze względu na dużą zmienność warunków środowiskowych mogą odbiegać od wyników uzyskanych w praktyce rolniczej i
dlatego należy je rozumieć jako informacje o jakości i potencjale plonowania.
Stan: 20.10.2016
© 2017 SAATEN-UNION Polska Sp.z.o.o.
Strona 2 z 3
Pszenica ozima
KREDO
A/B
Wysoki plon, super witalność.
Pszenica chlebowa
Termin wysiewu
Od 15 września do 15 października.
Gęstość wysiewu
Wczesny siew
Optymalny
Późny siew
220-240 ziaren/m²
270-310 ziaren/m²
310-350 ziaren/m²
Nawożenie
krzewienie
strzelanie w źdźbło
dawka późna
BBCH 13-25
BBCH 29-31
BBCH 39
100-120 kg N/ha
40-60 kg N/ha
60-80 kg N/ha
Regulator wzrostu
BBCH 31 0,4-0,5 l/ha Chlorek chloromekwatu + 0,15-0,2 l/ha Trineksapak etylu
Ochrona roślin
Fungicyd
Uprawa intensywna, wysoka presja patogenów
BBCH 30-32
+
BBCH 39-49
+
BBCH 61-63
Tolerancja na CTU
Można stosować środki zawierające w swym składzie chlorotoluron.
Uwaga! Przedstawione na niniejszej stronie charakterystyki i opisy odmian zostały opracowane na podstawie wyników
oficjalnych opublikowanych w Polsce przez COBORU (lub/i jego odpowiedniki w innych krajach Unii Europejskiej np.: w
Czechach przez ÚKZÚZ, w Niemczech przez BSA), jak również najlepszej wiedzy i doświadczeń hodowców.
Ze względu na dużą zmienność warunków środowiskowych mogą odbiegać od wyników uzyskanych w praktyce rolniczej i
dlatego należy je rozumieć jako informacje o jakości i potencjale plonowania.
Stan: 20.10.2016
© 2017 SAATEN-UNION Polska Sp.z.o.o.
Strona 3 z 3