Zarządzanie Kryzysowe strona inter.

Transkrypt

Zarządzanie Kryzysowe strona inter.
Zarządzanie Kryzysowe
Celem studiów jest przekazanie wiedzy z zakresu bezpieczeństwa
międzynarodowego, systemu bezpieczeństwa wewnętrznego, bezpieczeństwa
w turystyce, reagowania kryzysowego, zagrożeń ludności w czasie pokoju,
społecznych aspektów sytuacji kryzysowych oraz ratownictwa medycznego.
Wiedza ta ma umożliwić słuchaczom wykonywanie zadań z zakresu zarządzania
kryzysowego na stanowiskach w administracji rządowej a także na
stanowiskach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo ruchu turystycznego oraz
imprez masowych.
Studia przygotowują do wykonywania zadań z zakresu zarządzania
sytuacją kryzysową wynikających z funkcji pełnionych na zajmowanych
stanowiskach. Słuchacze zostaną zapoznani za współczesnymi zagrożeniami
w skali świata, państwa, jednostki administracyjnej i podmiotu gospodarczego
oraz społecznymi aspektami sytuacji kryzysowych. Przedstawione zostaną
nowoczesne sposoby i formy zarządzania sytuacją kryzysową. Słuchacze będą
posiadać umiejętności prognozowania sytuacji kryzysowych, poznają zasady
przeciwdziałania kryzysom zarządzania sytuacjami kryzysowymi, prawne
aspekty zarządzania w warunkach kryzysu oraz będą potrafili podnosić
świadomość turystów w zakresie bezpieczeństwa.
Rozpoczęcie studium marzec 2012r.
Czas trwania II semestry
Koszt studium 1800 zł. za semestr.
Rekrutacja: Danuta Stachowiak – [email protected]
tel. : (58) 520-26-14 wew. 122 lub (58) 520-38-48
Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa, 80-239 Gdańsk – Wrzeszcz
ul. ks. L. Miszewskiego 12/13
Godziny otwarcia: poniedziałek – niedziela od 8.00 do 14.30 pok. A-06

Podobne dokumenty