Kontrola wraz z rozliczaniem czasu pracy i podróży

Transkrypt

Kontrola wraz z rozliczaniem czasu pracy i podróży
„Kontrola wraz z rozliczaniem czasu pracy i podróży służbowych
kierowców - najnowsze zmiany”
I. Kontrola czasu pracy
G4 Aktyóprawneóó
24 Odpowiedzialnośćó
a6óóóóóóKierowcyóiózarządzającyóó
b6óóóóóóPrzedsiębiorcyóó
34 Najważniejszeóelementyópoprawnejóanalizyóczasuópracyókierowcówó
ó
a6óóóóóóCiągłośćódanychóó
b6óóóóóóPobieranieóióarchiwizacjaódanychóó
c6óóóóóóóElementyóregularnejókontrolió
d6óóóóóóReakcjaónaónegatywneózjawiskaóó
óóóóóóóóóArt4óG2óóRozporządzeniaó5UE6ó56GS2WW6ó
óóóóóóóóóUpomnieniaóó
óóóóóóóóóNaganyóó
óóóóóóóóóZwolnieniaóó
e6óóóóóóPlanowanieóióanalizowanieótrasóprzejazduóó
f6óóóóóóóPoprawnaóorganizacjaó ó
44 Rodzajeómanipulacjiówósystemieótachografuóióósposobyóichówykrywaniaóóó
II. Rozliczenia czasu pracy kierowcy
G4 Aktyóprawneóó
24 Ewidencjaóczasuópracyóó
óóóóóóóóóSposobyóprowadzeniaóewidencjióczasuópracyó
óóóóóóóóóWewnątrzózakładoweóźródłaóprawaó
óóóóóóóóóOkresórozliczeniowyóó
óóóóóóóóóSystemóczasuópracyóó
óóóóóóóóóNadgodzinyóiódyżuryóó
óóóóóóóóóGodzinyónocneóó
uuuuuuuuuRyczałtyuu
1. Odpowiedzialnośćuuuuu
uuuuuuuuuKontrolauPIPu
uuuuuuuuuRoszczeniaupracowniczeuu
III. Delegacje
1. Aktyuprawneuu
2. Poprawneurozliczenieudelegacjiuu
uuuuuuuuuDefinicjaupodróżyusłużbowejuu
uuuuuuuuuNależnościuzutytułuupodróżyusłużbowejuu
uuuuuuuuuKwotyudietuiuryczałtuuzaunocleguu
3. Odpowiedzialnośćuu
uuuuuuuuuKontrolauPIPuu
uuuuuuuuuRoszczeniaupracowniczeuu
uuuuuuuuuKontrolauUrzęduuuSkarbowegouu

Podobne dokumenty