Pobierz ten rozdział

Transkrypt

Pobierz ten rozdział
Grupa BRE Banku SA Raport roczny 2012
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy BRE Banku w 2012 roku
XV.2. Inne działania na rzecz społeczeństwa
„Zróbmy razem coś dobrego”
dobre go”
W 2012 roku pracownicy BRE Banku po raz czwarty zostali zachęceni do akcji wolontariatu pracowniczego
„Zróbmy razem coś dobrego”, który umożliwia realizację projektu społecznego według indywidualnego
pomysłu zaproponowanego przez pracowników. Osoby biorące udział w programie mają szansę
zainicjować i zrealizować ciekawy projekt, w który mogą zaangażować się jego koledzy i koleżanki z pracy,
znajomi i rodzina. Co kwartał kapituła wybiera najciekawsze projekty z dziedziny edukacji, ochrony
zdrowia i opieki społecznej, kultury i sztuki. W 2012 roku aż 23 zespoły otrzymały wsparcie finansowe na
realizację swoich pomysłów. W całym 2012 roku odbyły się 4 edycje akcji.
Dodatkowo rok 2012 był pierwszym rokiem, w którym BRE Bank podjął dwie inicjatywy na rzecz
pracowników:
„Jutro należy do kobiet”
„Jutro należy do kobiet” to program skierowany do wszystkich pracownic BRE Banku, którego celem jest
wspieranie kobiet zatrudnionych w BRE Banku. W ramach projektu organizowane są spotkania z
ekspertami, dyskusje networkingowe oraz inne działania, które mają ułatwić kobietom pracującym w
banku godzenie obowiązków służbowych i prywatnych. Tematyka organizowanych spotkań została
opracowana na podstawie propozycji zgłoszonych przez pracownice w wewnętrznym badaniu
ankietowym. W 2012 roku, w ramach Programu odbyło się sześć seminariów (w Warszawie i Łodzi),
poruszających między innymi zagadnienia rozwoju zawodowego kobiet, asertywności oraz
autoprezentacji w życiu zawodowym oraz prywatnym.
„BRE
BRE Bank - Na zdrowie”
W każdym tygodniu pracownicy spędzają 40 godzin za biurkiem, a wielogodzinna, siedząca praca jest dla
nich codziennością. Pozycja siedząca i liczne nawyki z nią związane mogą być bardzo niekorzystnie dla
naszego zdrowia. Dlatego też warto wiedzieć jak temu zapobiegać.
Mając na względzie specyfikę pracy w banku został uruchomiony pilotażowy program „BRE Bank – Na
zdrowie!” Od 13 lipca do 20 listopada 2012 roku pracownicy mieli możliwość zdobycia podstawowej
wiedzy na temat tego jak dbać o układ ruchowy, a 140 osób skorzystało z indywidualnych konsultacji z
fizjoterapeutą zorganizowanych w Warszawie i w Łodzi. W 2013 roku program będzie kontynuowany.

Podobne dokumenty