Rozróżnienie kart certyfikacyjnych

Komentarze

Transkrypt

Rozróżnienie kart certyfikacyjnych
Rozróżnienie kart certyfikacyjnych
Karta posiadająca zainstalowany certyfikat upoważniający do pracy z SRP, wydany przez CC MSW.
Certyfikaty wydawane są na następujących rodzajach kart:
Athena IDProtect DuO
Gemalto ID Prime MD3810
Do poprawnej obsługi kart, konieczne jest zainstalowanie aktualnych sterowników do posiadanego
typu kart (praca po CSP i PKCS11). Dodatkowo dla Mozilla Firefox konieczne jest załadowanie pliku dll
(biblioteka PKCS11) jako moduł urządzenia zabezpieczającego.

Podobne dokumenty