Ramowy plan nauczania dla czteroletniego

Transkrypt

Ramowy plan nauczania dla czteroletniego
Ramowy plan nauczania
dla czteroletniego TECHNIKUM AGROBIZNESU
Zawód:
technik agrobiznesu
Obowiązkowe zajęcia
edukacyjne
KLASA I
Język polski
Pierwszy język angielski
Drugi język niemiecki
Historia
Wiedza o społeczeństwie
Wiedza o kulturze
Matematyka
Fizyka i astronomia
Chemia
Biologia
Geografia
Podstawy przedsiębiorczości
Technologia informacyjna
Wychowanie fizyczne
Przysposobienie obronne
Godziny z wychowawcą
Religia/ etyka
Razem godzin przedm. ogólnok
Produkcja i pozyskiwanie
surowców żywnościowych
Podstawy przetwórstwa
spożywczego
Podstawy ekonomii
Elementy rachunkowości
Wybrane zagadnienia prawne
Obsługa maszyn biurowych
Przepisy ruchu drogowego
Wybrane zagadnienia z
psychologii
Ekonomika agrobiznesu
Język obcy w agrobiznesie
Marketing
Przedsiębiorczość
Przedmiot specjalizacyjne
Zarządzanie firmą
4
2
1
2
KLASA II KLASA III
KLASA IV
Razem
14 + 1*
9
6 + 1*
5
2
1
9 + 1*
3
3
4
3
2
2
12
2
2
8
87 + 3*
4
2
2
1
3
2
2
1
2
3 + 1*
3
1 + 1*
1
3
1
2 + 1*
1
1
3
2
0,5
2
26,5
2
1
1
2
1
1
1
3
3
3
0,5
2
23,5
0,5
2
21,5
0,5
2
18,5
3
1
1
2
1
2
2
3
2
4
2
1
3
3
1
1
1
2
1
1
2
2
Razem godzin przedm. zawod
6
2
12
3
4
6
2
3
1
2
2
1
2
2
2
15
3
1
3
3
2
17
Godz.do dyspozycji. dyrektora
Praktyka zawodowa: kl. II- 3 tyg. ; kl. III- 2 tyg.
32,5
35,5
36,5
7
2
5
3
4
4
50
3*
RAZEM ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH
35,5
140

Podobne dokumenty