Umowa przedwstępna Raport bieżący nr: 43/2015 Data: 23.12

Transkrypt

Umowa przedwstępna Raport bieżący nr: 43/2015 Data: 23.12
Umowa przedwstępna
Raport bieżący nr: 43/2015
Data: 23.12.2015
Zarząd LPP SA informuje, że w dniu 22 grudnia 2015 roku pomiędzy LPP SA i LPP Reserved UK
Limited z jednej strony a spółką BHS Limited z siedzibą w Londynie została zawarta przedwstępna
umowa najmu lokalu handlowego w Londynie przy Oxford Street.
W wyżej wymienionym lokalu będzie prowadzona sprzedaż odzieży i akcesoriów marki Reserved.
Umowa została zawarta pod warunkiem zawieszającym w postaci
wyrażenia zgody właściciela
budynku w którym mieści się lokal handlowy na prowadzenie salonu sprzedaży Reserved.
Wartość umowy najmu wynosi około 675 mln PLN, a okres jej trwania 25 lat.
Umowa nie odbiega od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów, a kryterium uznania
jej za znaczącą jest wartość przekraczająca 10% kapitałów własnych LPP SA.
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe
Podpisy:
Przemysław Lutkiewicz – Wiceprezes Zarządu
Jacek Kujawa - Wiceprezes Zarządu

Podobne dokumenty