pobierz - Metropolis SA

Transkrypt

pobierz - Metropolis SA
RB_ASO: Uzyskanie dostępu do systemu ESPI
Data: 2012­06­01
Firma: INDEXMEDICA SPÓŁKA AKCYJNA
Spis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr
Data sporządzenia:
2012­06­01
Skrócona nazwa emitenta
Temat
Uzyskanie dostępu do systemu ESPI
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Zarząd Spółki Indexmedica S.A. informuje, że Spółce został przydzielony dostęp do
systemu ESPI i od tego dnia Spółka rozpoczyna przekazywanie informacji za pośrednictwem tego systemu.
1
/ 2012
Podstawa prawna: § 11 Regulaminu korzystania z ESPI
Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta)
(kod pocztowy)
(ulica)
(telefon)
(e­mail)
(NIP)
(sektor wg. klasyfikacji GPW w W­wie)
(miejscowość)
(numer)
(fax)
(www)
(REGON)
Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data
Imię i Nazwisko
Stanowisko/Funkcja
Podpis
Identyfikator raportu
g3rnkvrut1
Nazwa raportu
RB_ASO
Symbol raportu
RB_ASO
Nazwa emitenta
INDEXMEDICA SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta
INDEXMEDICA S.A.
Tytul
Uzyskanie dostępu do systemu ESPI
Sektor
Kod
30­048
Miasto
Kraków
Ulica
Czapińskiego
Nr
2
Tel.
12 631 11 33
Fax
12 425 06 50
e­mail
NIP
677­227­64­90
REGON
Data sporzadzenia
2012­06­01
Rok biezacy
2012
Numer
1
adres www
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA
2016 Copyright PAP SA ­ Wszelkie prawa zastrzezone.

Podobne dokumenty