Zamówiane produkty: 1 2 3 4 5 6 7 8

Transkrypt

Zamówiane produkty: 1 2 3 4 5 6 7 8
Wats Sp. z o.o.
41-400 Mysłowice, ul. Obrzeżna Płn. 15 C, NIP: 222-07-46-843
Formularz zamówienia artykułów fryzjerskich z oferty sklepu internetowego www.sklep.wats.pl
Data:
Dane Zamawiającego:
Imię i Nazwisko lub Nazwa firmy:
Adres dostawy
(jeśli inny niż adres siedziby)
............................................................
Osoba zamawiająca:
Kod pocztowy: ...................................
....................................................................
Miasto: ...............................................
□ Faktura VAT
□ Paragon fiskalny
Ulica: .................................................
Nr domu/lokalu: ................................
NIP: ..................................................
nr tel: ................................................
adres e-mail: ....................................
Forma płatności:
□ Gotówka (pobranie przy dostawie)
□ Przelew na rachunek bankowy
Zamówiane produkty:
Lp.
Kod produktu
Opis / Nazwa
Ilość szt.
1
2
3
4
5
6
7
8
Dodatkowe uwagi Zamawiającego:
..........................................................................................................................................................
Podpis zamawiającego :
--------------------------------------(pieczątka firmowa)

Podobne dokumenty