ABDC 1 2

Transkrypt

ABDC 1 2
A
PL Instrukcja obsługi
ø
Przed montażem należy dobrać starannie miejsce montażu.
Należy również uwzględnić, że uchwyt nie może ograniczać
widoczności kierowcy oraz nie może w żaden sposób
ograniczać zdolności do manewrowania pojazdem.
Uchwyt montować zgodnie z rysunkiem!
A W przypadku użycia przylepca, należy pamiętać, aby
powierzchnia, na której uchwyt będzie przylepiony musi być
czysta i odtłuszczona. Przylepiony moduł uchwytu należy
pozostawić na minimum 24 godz. bez dodatkowego obciążenia. Dopiero potem można zamocować resztę uchwytu.
B W przypadku montażu na kratce wywietrznika, wywietrznik
należy ustawić prosto, a klamrę wsunąć w kratkę, aż zaskoczy.
B
j Návod k použití
A při použití lepící pásky musí být lepené plochy čisté a
odmaštěné. Nalepený držák musí být min.24 hod.
bez zatížení. Až poté můžeme držák zatížit přístrojem.
B Držák telefonu může být zasunutý do mřížky větracího otvoru při otevřeném větráku.
C Držák zařízení (2) je možné pomocí nástavce(1) připevnit k
větracímu otvoru.
D Stisknutím bočního tlačítka (3) se ramena držáku rozevřou,
stlačením bočních stěn (4) mobilní telefon zafixujete.
Do držáku je možné vsunout oblíbenou fotku rozměrů
4,4 x 6,9 cm.
2
k Felszerelési útmutató
Mielőtt felszerelné ezt a többcélú tartót a gépkocsi műszerfalra,
mérje fel a körülményeket, hogy hol a legérdemesebb elhelyezni. Ha Ön tanácstalan az elhelyezést illetően, konzultáljon a
gépkocsi forgalmazójával ezügyben és kérje a véleményét. A
tartó helyét úgy válassza ki a műszerfalon, hogy az ne essen a
gépkocsivezető biztonsági látókörébe és ne takarja el a kilátás
egy részét. A felszereléshez tanulmányozza ezen az útmutatón
látható képeket.
J Návod na použitie
A Pri použití lepiacej pásky musia byť lepené plochy čisté a
odmastené. Nalepený držiak musí byť min. 24 hod. bez
zaťaženia. Až potom môžete držiak zaťažiť prístrojom.
A Először a tartó alaplapját szerelje fel a kiválasztott helyre.
Az alaplap ragasztással rögzíthető a műszerfal felületére.
Ügyeljen arra, hogy a kiválasztott felület tiszta legyen, ne
legyen poros vagy nedves. Ha a műszerfal tisztításához
nincsenek információi, érdeklődjék a szakkereskedőnél.
A tartó alaplapjának 24 órán át kell száradnia terhelés nélkül,
a felragasztás után.
D Stlačením bočného tlačidla (3) sa ramena držiaku otvoria,
stlačením bočných stien (4) mobilný telefón zafixujete.
Do držiaku je možné vsunúť obľúbenú fotku rozmerov
4,4 x 6,9 cm
B A tartó úgy is felszerelhető a műszerfal elejére, középre,
hogy a befogókar a szellőzőrácsok előtt helyezkedik el.
Ebben az esetben az alaplap felragasztásakor úgy válassza
meg a helyet, hogy a tartókar ne akadályozza a későbbiekben a szellőző lamellák mozgását.
D
4
C Ha a felragasztott alaplap (2) megkötött, beillesztheti az
eszközrögzítő tartókart (1).
m
4 - 11 c
3
D Az összeszerelésnél a tartókar hátoldalán lévő szűkített horony-nyílást kell ráilleszteni az alaplap tartó karmantyújára,
majd kb. 1,5 cm-nyit lefelé tolni ütközésig. Ekkor a tartókar
biztonságos rögzítéssel van rajta az alaplapon. A bővíthető
fesztávolságú oldalkarok (4) közé befogható MP3 lejátszó,
mobiltelefon vagy fényképtartó keret. A befogható legkisebb
képkeret: 4,4 x 6,9 cm. Ügyeljen arra, hogy a képkeret rögzítésekor beilleszkedjék a tartó szegletekbe.
B Slide the ventilation grill bracket onto the open panel until it
locks into position.
D The rack is opened by pressing the side button (3) and then
closed by pressing the side jaw (4). Your mobile
phone/PDA/MP3 player is then securely attached. You can
insert your favourite picture (4,4 cm x 6,9 cm) in the picture
frame located on the device rack.
D Przyciskając boczny klawisz (3) można regulować szerokość
rozstawu ramion uchwytu, dostosowując go do rozmiarów
telefonu komórkowego, PDA, itp.
Na dodatkowo załączonej do zestawu ramce można umieścić
zdjęcie o wymiarach: 4,4 x 6,9 cm
1
A When using the adhesive bracket, the adhesive surface in
the vehicle must be free of dust and grease. Clean the surface using a suitable cleaning agent (specialised dealer!).
Leave the adhesive pad in a stationary position, without a
load, for at least 24 hours! Do not mount the device rack until
you have done so.
C Slide the device rack (2) with the mount onto the latch(1) of
the bracket.
C Ramię uchwytu (2) należy nasadzić na przylepiony moduł
uchwytu, przyciskając dźwignię (1).
C
L Operating Instructions
First, check the vehicle for installation options. If necessary,
consult the vehicle manufacturer. Mount the bracket according
to the pictures. In doing so, make sure that elements do not
obstruct the field of vision.
B Držiak telefónu môže byť zasunutý do mriežky vetracieho
otvoru pri otvorenom vetráku.
C Držiak zariadenia (2) je možné pomocou nadstavca (1)
pripevniť k vetraciemu otvoru.
l Bedienungsanleitung
Zuerst Fahrzeug auf Einbaumöglichkeiten prüfen.
Ggf. Rücksprache mit Fahrzeughersteller. Halter gemäß
Bilder montieren. Dabei beachten, dass kein Element den
Sichtbereich einschränkt.
A Bei Verwendung des Klebehalters muss die Klebefläche im
Kfz staub- und fettfrei sein. Bitte mit geeignetem Reiniger
säubern (Fachhandel!). Das Klebepad sollte min. 24 Std.
ohne Belastung bleiben!
Erst dann Geräteträger montieren.
B Der Halter für Lüftungsgitter wird auf die geöffneten
Lamellen aufgeschoben bis er einrastet.
C Der Geräteträger (2) wird dann mit Aufnahme auf Rastnase
(1) des Halters aufgeschoben.
D Durch Drücken auf seitlichen Knopf (3) wird der Träger
geöffnet, durch Drücken auf seitliche Backen (4) wieder
geschlossen und Ihr Handy/PDA/MP3-Player sicher fixiert.
In dem auf dem Geräteträger befindlichen Fotorahmen
können Sie Ihr Lieblingsbild (4,4 cm x 6,9 cm) einlegen.