iPS Group : Gotowe rozwiązania : Wydobycie, przetwarzanie

Transkrypt

iPS Group : Gotowe rozwiązania : Wydobycie, przetwarzanie
Strona główna > Gotowe rozwiązania > Gotowe rozwiązania > Wydobycie,
przetwarzanie,
przesył gazu ziemnego
W obszarze gazu ziemnego kompleksowo realizujemy instalacje do:
wydobycia, przetwarzania, magazynowania i przesyłu gazu. Aparatura
wykorzystywana jest w instalacjach gazowych ciepłowniczych miast i gmin
oraz przez odbiorców przemysłowych. Projektujemy i wykonujemy systemy
kogeneracji oraz instalacje CNG i LCNG.

Podobne dokumenty