Wykaz rzeczy znalezionych od pozycji 1

Transkrypt

Wykaz rzeczy znalezionych od pozycji 1
LP
1
2
3
4
ata otwarcia N
01·10-2013
01_' O_2013_NN_013D495419459A
Ol-lO-lOB
01 10 2013 NN 0130495419930A LOZ
S
01-10-2013
01-10-2013
01-10-2013
6
02-10-2013
7
8
9
10
02-10-2013
opis zawartości
nr ewidenevjny
obroża
dla psa
foliopa k zaw rękawiczki dziecięce 6 par
6 orcncw erwch kartonów zaw kopert białe B 4 6 x 250 szt Ip z adnotacją
0 1_' O_2013_NN _013D495420592A_K IE
01 10 2013 NN 0130495420639A GDA
0360139468837
folia zaw 3 szlafrokizielone metka SEYKO
01 10 2013 NN 0130495420653A
plaski karton zaw kartonewy stojak na kosmetyki Palmouve
02_' O_2D13_N N_0130495419206A_KRA
02_' O_20 13_NN_0 130 495419305A_LEG
folia UJW listwa gumy zbrojonej drutem d/ugość 150 cm szer 10 cm gruboŚĆ 2,5 cm
folia zaw 2 przesyłki owi nięte papierem zaw czasopismo TRYBY katolicki miesięcznik
studencki - wieksza ilość
wygi ęty pręt stalowy z nacięciami
02·10-2013
02_10_20 13 NN_0130495419381A
02-10-2013
02_10 _20 13_NN_0 130495 4 1954 1A LDZ
foliopak law rolki cenowek
02-10-2013
02 10 20 13 NN 0130495419596A BBA
folia zaw skar pety męskie 4 x 5 par
11
02·10-2013
02_10_20 13_NN_01304954 19640A
czarna folia zaw kij do mopa
12
13
14
15
16
03-10-2013
03 10 2013 NN 0130495410042A
2 kartony napis Piotr zaw worki na śmieci
03-10-2013
03 10 20 13 NN 0130 495410066A LUB
03-10-2013
03 10 20 13 NN 0130495 419763A CZS
foliop ak uw wydruki z terminala płatniczego La vanlt CH Auchan
folia uw prześcieradło z gumką
03-10-2013
03_10 _2013_NN_0 130495 4 19800A_KA T
koperta "7" zaw przewód HDM I + zawieszka
03-10-2013
03 10 20 13 NN 0130495419817A POZ
foliopak reklama whisky z pleksy
17
03-10-2013
03_10 20 13 NN_0130495419862A_WAW
18
19
20
21
22
03-10-2013
03_ 1o_20 13 NN 0130495 419879A_WBY
03-10-2013
03_ 10 20 13 NN 0130495419886A KRA
foliopak law sweter damski
foliopak zaw 2 koszulki -
żółta , biała
foliopak zaw lam pka - elastyczne ramię, czerwony abażur
03- 10-2013
03_1o_2013 NN 0130495419893A KAT
koperta "7" zaw USB Bluetooth Adapter
04-10-2013
04_10_2013_NN_0 1304280 42433A _WAW
karton zaw 5 par obuwia sportowego REEBOK
04-10-2013
04_10_2013_ NN_0130428042440A WAW
04_10_20 13_N N_0 130428042495A _KA T
biały
koperta "7" zaw zegarek na rękę marki Firetti
karto n zaw żyra ndol na 3 żarówki + płaski kluczyk - element mocowany do sufitu
Ibez kloszy
foliopak zaw met alowy wałek najprawdopodobniej obciążnik do waal
23
04-10-2013
24
25
04-10-2013
04_10 2013 NN_0130428042501A_ KAT
04-10-2013
04 10 2013 NN 0130 428042518A GDA
folia zaw cienkie stalowe pręty 20 szt
04_ 10_2013_NN_0 130428042587 A
plastikow a tuba zaw wiertło do betonu Metabo SDS dłubość 92 cm średnica 20 mm
26
27
28
29
04-10-2013
04-10-2013
04 10 2013 NN 0130428042631A
element plastikowy Iw-rorzywo konstrukcy'neJ
04-10-2013
04 10_20 13_NN_0 1304280 42648A _LDZ
karton zaw dłuto do betonu SDS do miota udarowego
04-10-2013
30
07-10-2013
31
32
07- 10-2013
33
34
35
36
37
38
39
40
41
07-10-2013
04_",0_2013 _NN_0 130428042655A lDZ
07_ 10_20 13_NN_0 1304280 42709A_WAW
07_10_2013_NN_0 130428042747A_WAW
koperta "7" zaw
foliopak zaw 6 plasti\ó.owych opakowań z lożyskami
do angielskiego English Grammar in Use +
podręczniki
ćwiczenia
foliopak zaw plast ikowe elementy .
końcówki
do parapet6w blaszanych
zewnętrznych
07 10 2013 NN 0130428042853A GDA
rulon zaw plakat Rattrelsen Brekera
07-10-2013
07_10 2013 NN 0130428042990A
brak opa kowanta • listewki drewniane element ł6żka pod materac
08-10-2013
08_10_2013_N N_0130 4280 44376A_KRA
folia zaw buty damskie Iszpilkil
08-10-2013
08 10 2013 NN 0130 4280 44390A KRA
folia zaw czarna spódnica metka Kubex
09-10-2013
09 10 2013 NN 0130428043782A_POZ
czarna folia zaw ulotki Tesco
09-10-2013
09-10-2013
09_ 10 2013 NN 0130 4280 438 43A KRA
karton zaw obuwie damskie 8 szt
09-10-2013
-2
.Zł
09_ 10 20 13_NN_01304280 43867A_W RO
czarna folia czerwona taśma zaw PIANKOWA MATA - PUZL E LITERY
09_ 10_2013_NN_0 1304280 4390 4A_KRA
koperta "7" zaw srodki do czyszczenia akwarium- magnes i butelka PlantaMin
09-10- 2013
09 10 20 13 NN 01304280 439 11A_W RO
karton etykieta kinkie t BBW2 taśma Lumen pro zaw KINKIET
09-10-2013
09 10 2013 NN 0130428043935A KAT
czarna torba napis Laximed ZAW ROL L UP reklama leku Laximed
09_ 10_20 13_NN_0130 4280 44055A_WAVV
folio pak zaw 2 pianki /wg mnie są to pianki uszczelnlaj ace do klozet6w marki GeberitJ
42
43
44
09-10-2013
45
46
10-10-2013
47
48
49
50
51
52
53
10-10-2013
09-10-2013
09 10 20 13 NN 0130 4280 44079A WAW
10-10-2013
10 10 2013 NN 0130428043379A_W RO
10- 10-2013
10_10_2013_NN_0130428043409A
10 10 20 13 NN 0130 4280 435 15A_WAW
10_10_2013_NN_0 1304280 43522A_WAW
10-10-2013
10 10_2013_ NN_0130428043546A_KRA
10-10-2013
1o_10 20 13 NN 01304280 43577 A WAW
10-10-2013
10 10 20 13 NN 013042804358 4A KRA
10-10-2013
10 10 20 13 NN 0130 4280 43607A
10-10-2013
10 10 20 13 NN 0130 4280 436 14A
10-10-2013
10_ 10_2013_NN_0130428043720A_P OZ
11_10_2013 _NN_0 130428043034A_WAW
foliopak zaw 2 kartoniki z elementami do
montażu stelaża
klozet u Geberit
czarna folia zaw sweterek cztecrecv
foliopak zaw części motocyklowe, cewkw wysokiego naprecla. m od uł, przewody
wvsokleco
foliopak zaw element zawieszenia - stabilizator, część elektryczna - czujnik
foliopak zaw podkładki pod tablice rejestracyjne napis Euro Japan Cars auto Części
Krak ów ul Dauna 110
folio pak zaw listwa aluminiowa
folio pak zaw buty
foliopak zaw
męskie
k sią ż ka - Szczęście
zimowe
w
nieszczęściu
ofoliow any karton ta śm a teetvua zaw buty gumowe damskie większa ilość
2 ba ń k i 10 L z płynem czyszczącym Wetrok
opona Duntoc 155170 r 13 zimowa używana
foliopak zaw podfkład ki pod tablice rejestracyjne napis Japan Cars Auto
Krak6wul Dauna 110 3 szt
brak opakowania zaw kosmetyki BinaoSpa 15 szt
Części
54
11· 10-2013
SS
11·10-2013
11 10 20 13 NN 0130428D43072A
56
57
58
59
11-10-2013
11 10_2013_NN_0130428043D96A_W AW
teleskopowy kij do mcpa. 5 stalowych wałków napędowych do kosy spalinowej
11-10-2013
11 10 20 13 NN 01304280 45601A_WAW
foliopak zaw poduszki 2 szt
11·10-2013
11_10_2013_NN_0130428045625A GDA
14-10-2013
14 10 2013 NN_01304280451 75A_WAVV
60
14·10-2013
14_ 10_2D13_NN_0 1304280 45 182A
karton zaw elementy metalowe
61
14·10-2013
14_10_2013_NN 01304280 45366A
3 p rzesył k i ofofiowane uw gazetki katalogi Sun& Fun Houoavs
-
foliopak zaw hanl1a 1 kg
papier zaw ulotk i 100 VOUCHER
SONY
-.
<,
~
~
62
63
14·10·2013
14-10-2013
64
14·1Q.2013
14-10- 2013
14-10-2013
15-10-2013
15-10-2013
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
15-10- 2013
15-10-2013
15-10-2013
15-10-2013
15-10-2013
15-10-2013
16-10-2013
77
16-10-2013
16-10-2013
78
16-10-2013
79
16-10-2013
80
81
82
83
84
85
86
16-10-2013
16-10-2013
87
88
89
11-10-2013
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
koperta zaw trampki Converse AII$tar cza rne 1 para
14 10 2013 NN D130428D453BOA
kartonik zaw wkład do poch łaniacza wilgoci HumiStop
14_ 1O_2013_ N N_013D 428D45427 A
torebka foliowa z kom pletem śrub do montażu haka samochodowegp Steinhoff
14 10 2013 NN_013D428045458A_KRA
foliopak zaw ulotki reklamowe, plakat SONY
14_10 2013_NN 0130428045496A lOZ
foliopak zaw strzykawki 2 szt, tusze do drukarki 5 szt
15 10 2013 NN D13D428044789A
folia zaw plandeka uniwersalna 4 x 5 m
4 hantle
15_' O_2013_NN_0130428D44857A
czarna folia zaw
książeczki
15 10 2013 NN 01304280 44871A GDA
15 10 2013 NN 0130428044888A POl
15 10 2013 NN 0130428044895A KAT
15 10 2013 NN 0130428044949A
meta lowe list'oNy
kij do mopa teleskopowy
karton ofoliowany zaw zabawki, gry wieksza ilość
plastikowa butelka zaw płyn myjący wetrok 1 l
15_10_2013_NN 0130428044963A BBA
16 10 2013 NN 013042804457 4A W RO
16_10_2013_NN_01304280 44581A_WAVV
16_10_2013_NN_O130428044604A_GDA
16 10 2013 NN 0130428044628A GDA
16_10_2013_NN_ 0130428045984A
16 10 2013 NN 0130426046035A
16 10 2013 NN 013042804698 1A
obciązn iki
winylowe 2 x 2 kg, 2 x 1 kg
- Wo da źródło tycia. Pani wiewiórka w dolinie Radwi,
chocieli i Chotli
foliopak zaw 2 komp lety krawieckie
15_ 10_2013_ N N_0 13D428D44802A
16_10_2013_NN_0130428044666A_W AVV
90
bi ała
14_ 10_10 13_ NN_01304280 45373A
karton napis MIC S 2 zaw klosz la bażu rl szklana kula
- judaizm zdemaskowany 2 szt , Smoleńsk medialna dżungla
luster
foliopak zaw pojemnik z czarnym proszkiem Ituszem! do drukarki
foliopak zaw prowadnlcz do p iły spalinowej nadruk garden technology 18"
czarna folia zaw garn itur dokument zgłoszenie reklamacyjne nabywca Kazimierz
Furlak os Jagi el i ń sk ie 65 pieczątka Klasyka sp z 00 sklep CH PlAZA 31-564
Krakow al. Pckciu 44
karton taśma Apteka natura zaw olej lniany 2 butelki- przesyłka całowice
uszkod zonaootluczona
3 kartony otoltowane zaw gazetk i reklamowe Gami er
b i ały karton zaw bateria sztorcowa , 2 węiyki
koperta zaw
książ ki
16-10-2013
17-10-2013
17 10 2013 NN 01304280 46745A KRA
17-10-1013
17 10 2013 NN 0130428046752A GDA
foliopak zaw pojemnik z czarnym tuszem do tonera
11-10-2013
17 10 2013 NN 0130428046851A KRA
17 10 2013 NN 0130428046882A KlE
foliopak zaw tonery
worek zaw worki foliowe niebieskie
ORW ELL zaw 2 rulony szarego papieru dł 150 cm oobrudzo na
czarna torba zaw roll up reklama BRE BANK SA
17·10 -2013
18·10-2013
18-10-2013
18·10-2013
21-10-2013
11_10_20 13_NN_01304280469 43A_B BA
18 10 2013 NN 01304280 46394A
18_10_2013_NN_0130428046424A_GDA
18_10_2013_ NN_0130 428049562A_ POl
21 10 2013 NN 01304280 46325A POl
21_10 2013_N N 0130428047612A_G DA
foliopak zaw
płyn
l enor 21
biały
folia
taśma
przesyłka
foliopak zaw torebki foliowe 3 paczki napis 20/25 PPKT 100 szt
foliopak KEX zaw 2 torby foliowe z
plastycz ną masą -
najprawdopodobniej kit okienny
foliopak zaw rolka etykiet samoprzylepnych RIESA
21·10-2013
22-10-2013
22-10-2013
22_10_2013_NN_0 1304280 41056A_WAW
22 10 2013 NN 0130428047063A KAT
element łóżeczka d ziecięcego motyw ze zwierzętami
karton ofoliow any ta śm a kruitbosch zaw elektrvczna kosiarka do trawy
folia zaw 4 rulony kalendarzy ściennych z VVa rszawą
22-10-2013
22 10 2013 NN 0130428047010A WAW
4 kartony ototlowane zaw saszetki Persil Duo caps
22-10·2013
22-10-2013
22_10_20 13_ NN_01304280 47131A_SlC
22 10 2013 NN 0130428047179A_WAW
22_10 2013 NN 0130428047216A VVAVV
karto n zaw metalowe uchwyty do zasło n , firan
folia bąbelkowa zaw 2 elementy metafowe • zawiasy z siłownika mi
foliopak zaw książka i płyta CD Filipinki
22 10 2013 NN 0 130428047223 A KAT
foliopak zaw 2 noże do kosiarki
karton zaw 4 zestawy garnków
22·10-2013
22-10-2013
23-10-2013
23-10-2013
23'10 -2013
23-10-2013
23·10·2013
23-10-2013
23-10-2013
23-10-2013
23_10_2013_ NN_0 130428045847A_VVAVV
23_10_20 13_ NN_0130428D4586 1A_WAW
23_10_2013_NN_01304280 45885A_ WAW
23 10_2013_ NN 0130428D45977A
23_10_20 13_NN_0130 428049623A _KRA
23_10_2013_NN_0 130428049630A GDA
23 10 2013 NN 0130428049777A POZ
czerwony karton zaw klej montażowy Penosil 7 szt
karton zaw art. kuchenne- pojemniki w kształcie pomido ra i papryki, łopatk i
bambusowe durszlaki
zabawka - piramidka kubeczk i
folia zaw brązowy materiał - zasłona Ikotaral
foliopak zaw płyn Persil 500 mi
23 10 2013 NN 0130428049852A lDZ
3 metalowe rurki
karton zaw deska do prasowania. rękawni k , pokrowiec
23·10-2013
23-10-2013
23_ 10_2013_NN_0130428049906A
23 10 2013 NN 0 130428049937A WR O
folia zaw szpule z dzianina 12 szt
karton zaw UPS 2 szt LESTA R
23·10-2013
23-10-2013
23_10_20 13_ NN_01304280 49951A_W RO
23_10 2013 NN 013042804997 5A WRO
24-10-2013
24' 10-2013
24-10-2013
24_10_2013_ NN 0130428046 172A KAT
24 10 2013 NN 01304280 4797 1A WAW
24 10 2013 NN 0130428048022A OLS
24-10-2013
24-10-2013
24-10-2013
24-10-2013
24-10-2013
24_10_2013 NN_0130428048053A_ElB
24 10 2013 NN 01304280481 45A ElK
24 10 2013 NN 0130428048169A POl
24_10_2013_NN_0130428048 176A ELK
24 10 2013 NN 0130428048213A RlE
24·10-2013
24-10-2013
24-10-2013
24_10_2D13_ NN_0130428048237A
24 10 2013 NN 0130428048244A
24 10 2013 NN 0130428048282A
25-10-2013
25-10-2013
25_10_2013_NN_0130428048268A_WAW
25_10_2013_NN_0130428048329A_WAW
karton zaw
przedłużacze
elektryczne - listwy przeptectowe lESTA R
przedłużacze
elektryczne - list'oNy przepieciowe lESTA R
czarna folia zaw drapak dla kota
karton otouoweny zaw dekoder telewizji naziemnej
karto n zaw 2 kojce dla dziecka
karton zaw
zaw małe banery reklamowe firmy IMEX
koperta zaw pokrowiec na fotelik
folio pak zaw zabawka - tamburyn
koperta zaw część kom puterowa- czytnik do kart
folia
bąbel kowa
nntena samochodowa !CSI
folia zaw strći kompielowy 2 częściowy
""-,,---prowadnica do
p i ły łańcuchowe
plaski karton napis Tam ćw Gemini Park zaw 4 papterowe reklamy filmu
''''\'
•
R Y~~
Serce
karton zaw torebka tonowa z plastikowymi elementam i lpodwójne uchwyty do rur~
ctastikowvcts
125
126
127
128
25·10..2013
25-10-2013
28-10-2013
28-10-2013
129
28·10-2013
130
131
28-10-2013
28-10-2013
132
28·1 0-201 3
133
134
135
136
137
28·1o.20B
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
25_10_2013_NN_0130428048350A_WAW
karton spiety pasami I
28 10 2013 NN D13D428048596A
28_10_2013_NN_0130428D48626A_LEG
28_' O_2D13_ NN_0130428048688A
28 10 2013 NN_01304280487 18A
rozerwana! zaw regal magazynowyAtlas 180
foliopak Z1JW arkusze kartonowe
karton zaw katalogi Rainbow Tcurs
karton zaw kalendarze na 2014 rok Iksiątkowe/logo CAZ.
2S_10_2013 _NN _0130 428048466A WAW
28_1 O_2013_ NN_0 13D428048657A_lDZ
przesyłka
płaski
karton zaw element plastikowy , kółka obrotowe 5 szt .. elementy krzesła ?
folia bąbe lkowa zaw część elektroniczna do BMW· część do reflektora
samcchocoweoo
foliopak zaw 2 sukienki
dziecięce
28_' O_2D13_NN_0130 428D48749A_WAW
koperta zaw kartoniki z nadrukiem THI ERRY MUGLER ALC HEMIA ZAPACHÓW
28_10_2013_ NN_0 1304280 48763A_KAT
koperta zaw kartoniki z nadrukiem THIER RY MUGLER ALC HEMIA ZAPAC HÓW
28-1o.20B
28_10_2013_N N_0130428048770A RZE
28-1o.20B
28 10 2013 NN 0130428048817A
29-1o.20B
29 10_2013_NN _0130428047773A
2 opako wania maści oc rodntcze! 350Q
29-1o.20B
29_10 2013 NN 0130428047780A WAW
czarna folia zaw elementy wózka dzieciecego • kółka , stelaż - używane
czarna folia zaw część samochodowa, u żywana • element układu kierowniczego
29-1o.20B
29_1O_2013_NN_0130 42804 7797A_T NG
czama folia zaw 2 filtru oleju
elemen t metalewy - rodzaj
n oża
do maszyny rolniczej
ślimak
29·10-2013
29_10 _2013 _NN_0130 428047858A LUB
koperta zaw MP3 Angry Birds
29·10 -2013
29 10 2013 NN 01304280 47889A WAW
foliopak zaw płyn do płukania Sot uan 11
29-10-2013
29_10_2013 _NN 0130426047896A LEG
brak opakowania - nadkole antykorozyjne
karto n zaw materiał - skaja . skóra ekologiczna?
29-10-2013
29 10 2013 NN 01304280 47926A LEG
29-10-2013
29 10 2013_ NN_0130428047933A_B BA
karto n zaw karma BRIT 8 kg
29·1o.20B
29_10 2013_ NN 0130428049128A OST
kartonik zaw atumlntowv odlew I korbow6cl1
3D-1o.2013
3D-1o.2013
30_10_2013_NN_0 130428048978A WAW
czama folia naois Katowice zaw firanki - większa i lość
30 10 2013 NN 0130428048992A WAW
karton napis Katowice zaw firanki - wieksza ilość
3o.1o.2D13
30_ 10_2013_NN_0130 4280 49067A _KA T
karton zaw 5 par obuw ia roboczego - czarne trzewiki, taśma KORCZAK
3o.1o.20B
30 10 2013 NN 0130428049487A WAW
szary papier zaw plakaty , ulotk! - reklama filmu Rloo lCK
3o. 1o. 2013
30 10 2013 NN 0130428049524A LoZ
lSD
3o.1o.2013
30_10_2013 _ NN_0130428049555A WAW
b i ała folia zaw dywan ik gumo'N'f 1 szt
151
152
153
154
155
156
31-10-2013
folia zaw zwój
taśmy
do firan
Iza słonl
31_10_2013_NN_0130428049 463A_KRA
karton zaw filmy OVO - A Wajdy 14 szt kartka z napisem Pani Bogdana Puchowska
31-1o.2 013
31_10 2013 NN 0130428049180A POZ
folia zaw 2 opony zimowe Hrestone 195/65 R 15
31-1o. 2013
31_10_2013_ NN_0 13042804936 4A_KAT
foliopak zaw linka do motocykla I skuteraI
31-1o.2 0B
31 10 2013 NN 013042804937 1A
2 kartony zaw szczotki do zamiatania
31-10-2013
31 10 2013 NN 01304280 49319 A
foliopak OPD zaw foliowe worki na opony nad ruk oponeo
31-1o.2013
31_10_2013_NN_0 1304280 49296A
foliopak zaw 2 pary obuwi a damskiego - kozaki zamszowe

Podobne dokumenty

Wykaz rzeczy znalezionych od pozycji 1

Wykaz rzeczy znalezionych od pozycji 1 foliopak zaw zasilacze 2 szt ladapteryl karton ZBW preparatdo rozj aś ni a n i a zębów whitetime 6szt koperta "7" zaw stalowewałki S szt. zawiasa czarna folia zaw łyżwy dziecięce dla dziewczynki fo...

Bardziej szczegółowo