zobacz - Teatr Baj Pomorski

Transkrypt

zobacz - Teatr Baj Pomorski
(Toruńska) Grupa Improwizacyjna TERAZ
Techniki teatru improwizacji w pracy z grupą
i nie tylko!
Liczba uczestników: do 20 osób
„Impro” to forma teatralna, która pojawiła się w angielskim i amerykańskim teatrze w latach
sześćdziesiątych XX wieku. Obecnie jest popularna na całym świecie. Opiera się na metodach
pracy stworzonych przez Violę Spolin (szkoła amerykańska) i Keitha Johnstone’a (szkoła
angielska). Polega na budowaniu przedstawienia teatralnego na oczach widza, wykorzystując
miedzy innymi różne formy improwizacji, techniki i struktury narracyjne oraz formy
pantomimiczne.
Teatr improwizowany jest nie tylko świetną platformą do tworzenia zapierających dech
spektakli, ale również drogą do rozwijania w ludziach takich cech, jak spontaniczność,
koncentracja, świadome słuchanie, czy współpraca w grupie. Zasady rządzące „impro”
prowadzą do wciągania uczestników w świat, który uwalnia wyobraźnię i pobudza naszą
percepcję.
Jaką rolę w działaniach teatralnych odgrywa improwizacja i spontaniczność?
Warsztaty przygotowane przez Toruńską Grupę Improwizacyjną „TERAZ” są skierowane do
studentów, nauczycieli i animatorów kultury. Podczas czterogodzinnego cyklu zajęć
postaramy się wprowadzić uczestników zarówno w gry improwizowane jako metody działań
twórczych i aktywizujących, ale też jako formę teatralną, która może być interesującym
sposobem wyrażenia siebie przez młodego człowieka.
Warsztaty mają na celu rozwinąć umiejętność słuchania, szybkiego reagowania na sytuację, a
także błyskotliwego wykorzystania jej w pracy teatralnej. Opowiemy również o samej idei
„impro” i roli improwizatorów we współczesnej kulturze.
(Toruńska) Grupa Improwizacyjna TERAZ
powstała w Toruniu, w grudniu 2012 roku. Od tego czasu w jej podstawowym składzie
występują: Małgorzata Drążek, Marcin Walentynowicz, Mateusz Świerski,
Kornel Wawrzyniak, a w listopadzie 2013 roku do składu dołączył Piotr Pawłowski.
Na początku działalności scenicznej inspirowali się głównie programem
„Whose Line Is It Anyway?!”, dlatego w grze grupy można zobaczyć spore wpływy
amerykańskiej szkoły „Impro”. TGI TERAZ ma za sobą występy na scenach w Toruniu,
Bydgoszczy i Gdańsku, a także prowadzenie cyklicznych warsztatów dla toruńskiej młodzieży
licealnej. Ostatnio mogliśmy ich oglądać na Alternatywnych Spotkaniach Teatralnych
KLAMRA w Akademickim Centrum Kultury i Sztuki „Od Nowa” w Toruniu.