DYREKTOR INSTYTUTU FIZYKI serdecznie zaprasza na

Transkrypt

DYREKTOR INSTYTUTU FIZYKI serdecznie zaprasza na
DYREKTOR INSTYTUTU FIZYKI
serdecznie zaprasza na
INAUGURACJĘ ROKU AKADEMICKIEGO
2015/2016
w dniu 6 października 2015 r. o godz. 15.15
w Auli im Leonarda Sosnowskiego
PROGRAM
Otwarcie spotkania – prof. dr hab. Adrian Kozanecki,
2. Wystąpienie Dyrektora Instytutu Fizyki prof. dr hab. Leszka Sirko
3. Immatrykulacja
4. Wykład inauguracyjny prof. dr hab. Zbigniewa Kisiela
1.
„Scientific adventures of a microwaver: from nano-objects to the interstellar medium”
5. Spotkanie informacyjne doktorantów z kierownikiem MSD prof. A. Kozaneckim:
informacja o studiach, stypendiach, zasadach premiowania za publikacje, wsparcia
wyjazdów na konferencje i in.
Sprawy organizacyjne samorządu doktorantów: wybór samorządu oraz przedstawicieli
doktorantów do komisji stypendialnej, socjalnej, dyscyplinarnej, sądu koleżeńskiego i in.

Podobne dokumenty