„Tu Radio Wolny Budapeszt!” – ogólnopolski konkurs plastyczny dla

Transkrypt

„Tu Radio Wolny Budapeszt!” – ogólnopolski konkurs plastyczny dla
Informacja prasowa
Warszawa, 18.10. 2016 r.
„Tu Radio Wolny Budapeszt!” – ogólnopolski konkurs plastyczny dla dzieci
i młodzieży
Konkurs organizowany w 60. rocznicę Węgierskiej Rewolucji 1956 oraz Poznańskiego Czerwca
skierowany jest do młodzieży szkolnej. Ma za zadanie przybliżyć uczniom tamtejsze wydarzenia,
a także uświadomić, jak ogromną rolę odegrały one w zacieśnianiu więzi między narodami.
Realizowany jest w ramach Roku Kultury Węgierskiej w Polsce przez Stowarzyszenie „Liberatis” ze
Skierniewic oraz Węgierski Instytut Kultury. Do wygrania nagrody zarówno dla uczniów, jak i dla
nauczycieli.
Konkurs „Tu Radio Wolny Budapeszt” odbywa się w ramach Roku Kultury Węgierskiej, w związku
z 60. rocznicą Rewolucji Węgierskiej oraz Rokiem Solidarności Polsko - Węgierskiej ustanowionym
przez parlamenty tych krajów. Inicjatywa, organizowana przez Galerię dla Dzieci i Młodzieży „Kreska”,
jest skierowana do młodzieży szkolnej między 10 a 18 rokiem życia oraz ich nauczycieli. Jej celem jest
przybliżenie młodym ludziom wolnościowych zrywów, do jakich doszło w obu państwach w 1956
roku oraz uświadomienie im, jak ogromną rolę odegrały w historii rozwoju przyjaźni Węgrów
i Polaków.
Zadaniem uczestników jest przygotowanie pracy plastycznej na wybrany temat. Pierwszy z nich
to wybór i namalowanie najważniejszego wydarzenia Powstania Węgierskiego, a drugi to
zilustrowanie pomocy, jakiej udzielali Polacy Węgrom w tych dramatycznych chwilach. Technika
malarska wykonania jest dowolna. Obowiązkowym elementem każdego rysunku jest
wkomponowanie w pracę akcentów narodowych Węgier i Polski.
Zgłoszenia będą oceniane w trzech grupach wiekowych: I grupa – od 10 do 12 lat, II grupa – od 13 do
15 lat i III grupa – od 16 do 18 lat. Zwycięzcy każdej z kategorii otrzymają nagrodę w postaci
pucharów (razem 9 pucharów) oraz 5 wyróżnień w każdej grupie wiekowej (razem 15 pucharów)
i dyplomy przygotowane przez dr Jánosa Tischlera, Dyrektora Węgierskiego Instytutu Kultury
w Warszawie. Przewidziane jest również wręczenie dyplomów dla nauczycieli, pod których opieką
zostały wykonane prace nagrodzonych laureatów konkursu.
Prace należy przesyłać do 4 listopada 2016 roku na adres: Galeria dla Dzieci i Młodzieży „Kreska”,
ul. Szarych Szeregów 6, 96-100 Skierniewice, z dopiskiem: „Budapeszt ‘56”. Regulamin konkursu,
wymagania dotyczące prac można znaleźć na fanpage’u Stowarzyszenia „Liberatis”:
www.facebook.com/stowarzyszenieliberatis.
Uroczyste otwarcie wystawy pokonkursowej ogólnopolskiego konkursu plastycznego dla dzieci
i młodzieży pt. „Tu Radio Wolny Budapeszt!” oraz wręczenie nagród i dyplomów odbędzie się
9 grudnia (piątek) 2016 roku o godzinie 12.30 w Galerii dla Dzieci i Młodzieży „Kreska”
w Skierniewicach, ul. Szarych Szeregów 6 (Gimnazjum nr 1 w Skierniewicach).
Pomysłodawca i organizator konkursu:


Bożena Ozga-Morawska – nauczyciel, prowadząca Galerię dla Dzieci i Młodzieży ,,Kreska”
w Skierniewicach,
Marian Jan Grochowski Prezes Stowarzyszenia „Liberatis”.
Patroni honorowi:





dr János Tischler, Dyrektor Węgierskiego Instytutu Kultury w Warszawie,
Jan Józef Kasprzyk, p.o. Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych,
prof. zw. dr hab. Zbigniew Rau, Wojewoda Łódzki,
Krzysztof Jażdżyk, Prezydent Miasta Skierniewice,
Konstanty Marat, Prezes Skierniewickiej Izby Gospodarczej.
Kontakt dla mediów:
Monika Błaszczak
Węgierski Instytut Kultury
e–mail: [email protected]
tel: +48 22 629 32 44
mob: +48 606 46 90 35
Monika Szczygieł
Synertime
e–mail: [email protected]
tel.: +48 22 544 05 11