Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty

Transkrypt

Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty
Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty
Numer sprawy: ZP/AB/271/III-17/13
Miasto Stołeczne Warszawa Plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa
Nazwa i adres Zamawiającego
Świadczenie usług weterynaryjnych z zakresu elektronicznego znakowania psów
i kotów, których właściciele zamieszkują na terenie m.st. Warszawy
Przedmiot zamówienia
Przetarg nieograniczony
Tryb postępowania
Część 1
Numer części
Nazwa (firma) lub nazwisko oraz adres
wykonawcy, którego ofertę wybrano
Konsorcjum:
1. Pełnomocnik: Przychodnia Weterynaryjna Jelonki, Rafał Przybyłko ul. Borowej Góry 3, 01-354 Warszawa
2. Gabinet Weterynaryjny Wetmedyk Norbert Chybała ul. Osmańczyka 20/3, 01-494 Warszawa
3. Lecznica Weterynaryjna, Mirosław Hącel ul. Morcinka 32, 01-496 Warszawa
4. Lecznica Weterynaryjna, Bąk Małgorzata ul. Morcinka 32, 01-496 Warszawa
5. Przychodnia Weterynaryjna „Górce” Edyta Zielińska ul. Bolkowska 2b lok.H3, 01-466 Warszawa
6. Klinika dla zwierząt „Marcel 2” S.C. Tomasz Niedziela, Tomasz Seweryn ul. Lencewicza 2a, 01-493 Warszawa
7. Lecznica Dla Zwierząt „Bari” Mirosław Olbromski ul. Siemiatycka 15a, 01-312 Warszawa
8. Przychodnia Weterynaryjna „Caniswet” Cezary Wawryka ul. Ziębicka 1, 01-461 Warszawa
9. Gabinet Weterynaryjny „Doktor Ewa” Ewa Morawska ul. Sucharskiego 4, 01-390 Warszawa
10. Lecznica Weterynaryjna „Feniks” Joanna Kowalik ul. Siemiatycka 20, 01-312 Warszawa
11. Klinika Weterynaryjna „Marcel 2” S.C. Tomasz Niedziela, Tomasz Seweryn ul. Wołoska 52 paw. 12 i 13,
02-583 Warszawa
12. Przychodnia Weterynaryjna „Nova” Rafał Przybyłko ul. Akermańska 3, 02-760 Warszawa
Uzasadnienie wyboru oferty
Oferta uzyskała największą liczbę punktów wg przyjętych w przedmiotowym postępowaniu
kryteriów oceny ofert
Nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym
punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację*
Nr
oferty
Nazwa (firma) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Liczba pkt
w kryterium
cena brutto
waga 70%
Liczba pkt w kryterium
ilość zakładów leczniczych
będących w dyspozycji
Wykonawcy, w których będą
świadczone usługi czipowania
- waga 30%
Liczba
pkt w
kryterium
..............
Razem
1
1
Konsorcjum:
1. Pełnomocnik: Przychodnia Weterynaryjna Jelonki, Rafał Przybyłko
ul. Borowej Góry 3, 01-354 Warszawa
2. Gabinet Weterynaryjny Wetmedyk Norbert Chybała ul. Osmańczyka
20/3, 01-494 Warszawa
3. Lecznica Weterynaryjna, Mirosław Hącel ul. Morcinka 32, 01-496
Warszawa
4. Lecznica Weterynaryjna, Bąk Małgorzata ul. Morcinka 32, 01-496
Warszawa
5. Przychodnia Weterynaryjna „Górce” Edyta Zielińska ul. Bolkowska 2b
lok.H3, 01-466 Warszawa
6. Klinika dla zwierząt „Marcel 2” S.C. Tomasz Niedziela, Tomasz Seweryn
ul. Lencewicza 2a, 01-493 Warszawa
7. Lecznica Dla Zwierząt „Bari” Mirosław Olbromski ul. Siemiatycka 15a,
01-312 Warszawa
8. Przychodnia Weterynaryjna „Caniswet” Cezary Wawryka ul. Ziębicka 1,
01-461 Warszawa
9. Gabinet Weterynaryjny „Doktor Ewa” Ewa Morawska ul. Sucharskiego 4,
01-390 Warszawa
69,30
30,00
-
99,30
70,00
3,00
-
73,00
10. Lecznica Weterynaryjna „Feniks” Joanna Kowalik ul. Siemiatycka
20, 01-312 Warszawa
2
11. Klinika Weterynaryjna „Marcel 2” S.C. Tomasz Niedziela, Tomasz
Seweryn ul. Wołoska 52 paw. 12 i 13,
02-583 Warszawa
12. Przychodnia Weterynaryjna „Nova” Rafał Przybyłko ul. Akermańska 3,
02-760 Warszawa
Klinika Weterynaryjna TOMVET
ul. Szwankowskiego 8, 01-318 Warszawa
Numer części
Nazwa (firma) lub nazwisko oraz adres
wykonawcy, którego ofertę wybrano *
Uzasadnienie wyboru oferty
Część 2
Konsorcjum:
1. Pełnomocnik – Lecznica Weterynaryjna Centrum Zdrowia Małych Zwierząt M. Jankowski, W. Sierakowski
ul. Śreniawitów 9, 03-188 Warszawa
2. Całodobowa Klinika Weterynaryjna „VETKA” Katarzyna Sochoń ul. Modlińska 65, 03-199 Warszawa
3. Przychodnia Weterynaryjna „Radwet” Przemysław Rada ul. Myśliborska 104, 03-185 Warszawa
4. Przychodnia Weterynaryjna Amiculus Dorota Dobrzyńska ul. Pancera 6 a, 03-187 Warszawa
5. Przychodnia Weterynaryjna Vet-Point S.C. P. Bednarczyk, D. Górska ul. Płochocińska 162, 03-044 Warszawa
Oferta uzyskała największą liczbę punktów wg przyjętych w przedmiotowym postępowaniu kryteriów oceny ofert
2
Nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym
punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację
Nazwa (firma) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Nr
oferty
6
Konsorcjum:
1. Pełnomocnik – Lecznica Weterynaryjna Centrum Zdrowia Małych
Zwierząt M. Jankowski, W. Sierakowski
ul. Śreniawitów 9, 03-188 Warszawa
2. Całodobowa Klinika Weterynaryjna „VETKA” Katarzyna Sochoń
ul. Modlińska 65, 03-199 Warszawa
3. Przychodnia Weterynaryjna „Radwet” Przemysław Rada
ul. Myśliborska 104, 03-185 Warszawa
4. Przychodnia Weterynaryjna Amiculus Dorota Dobrzyńska
ul. Pancera 6 a, 03-187 Warszawa
5. Przychodnia Weterynaryjna Vet-Point S.C. P. Bednarczyk, D. Górska
ul. Płochocińska 162, 03-044 Warszawa
Numer części
Nazwa (firma) lub nazwisko oraz adres
wykonawcy, którego ofertę wybrano
Uzasadnienie wyboru oferty
Liczba pkt
w kryterium
cena brutto
waga 70%
Liczba pkt w kryterium
ilość zakładów leczniczych
będących w dyspozycji
Wykonawcy, w których będą
świadczone usługi czipowania
- waga 30%
Liczba pkt
w kryterium
.................
Razem
70,00
30,00
-
100,00
Część 3
Konsorcjum:
1. Pełnomocnik: Ośrodek Rehabilitacji Zwierząt „Psychodnia” - Psy, Koty i Inne Marta Labuda
ul. Heroldów 6, 01-991 Warszawa
2. Przychodnia Weterynaryjna „Tygrysek K. Chodkiewicz-Szatanek ul. Kwitnąca 19/11, 01-926 Warszawa
3. Prywatna Lecznica Zwierząt Anima s.c., Lecznica – „Podleśna” J. Sobczyk, J. Jędruch, B. Barańska, I. Wójcik,
K. Ratajska-Michalczak, M. Barański ul. Podleśna 57, 01-673 Warszawa
4. Przychodnia Weterynaryjna RÓWNI Ireneusz Równy ul. Renesansowa 13 A, 01-905 Warszawa
Oferta uzyskała największą liczbę punktów wg przyjętych w przedmiotowym postępowaniu kryteriów oceny ofert
Nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym
punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację
3
Liczba pkt
w kryterium
cena brutto
waga 70%
Liczba pkt w kryterium
ilość zakładów leczniczych
będących w dyspozycji
Wykonawcy, w których będą
świadczone usługi czipowania
- waga 30%
Liczba pkt
w
kryterium
..................
..
Razem
Konsorcjum:
1. Pełnomocnik: Ośrodek Rehabilitacji Zwierząt „Psychodnia” - Psy, Koty
i Inne Marta Labuda, ul. Heroldów 6, 01-991 Warszawa
2. Przychodnia Weterynaryjna „Tygrysek K. Chodkiewicz-Szatanek
ul. Kwitnąca 19/11, 01-926 Warszawa
3. Prywatna Lecznica Zwierząt Anima s.c., Lecznica – „Podleśna”
J. Sobczyk, J. Jędruch, B. Barańska, I. Wójcik, K. Ratajska-Michalczak,
M. Barański ul. Podleśna 57, 01-673 Warszawa
4. Przychodnia Weterynaryjna RÓWNI Ireneusz Równy
ul. Renesansowa 13 A, 01-905 Warszawa
70,00
30,00
-
100
Konsorcjum:
1. Pełnomocnik: AGA-VET Gabinet Weterynaryjny S.C.
A. Zarajczyk, I. Bogdański ul. Sokratesa 17 B, 01-909 Warszawa
2. Żoliborska Klinika Weterynaryjna S.C., T. Kujawka, A. Toporkiewicz,
G. Szwedziuk-Bęś, ul. Schroegera 72 a, 01-822 Warszawa
3. MAXI-VET Przychodnia Weterynaryjna A. Misewicz, P. Wrona S.C.
ul. Reymonta 12a, 00-842 Warszawa
4. Gabinet Weterynaryjny, Monika Góra-Targońska
ul. Conrada 4a, 01-922 Warszawa
59,11
30,00
-
89,11
Nazwa (firma) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Nr
oferty
5
12
Numer części
Nazwa (firma) lub nazwisko oraz adres
wykonawcy, którego ofertę wybrano
Uzasadnienie wyboru oferty
Część 4
Konsorcjum:
1. Pełnomocnik - Przychodnia Weterynaryjna „Bokserska” Janusz Gawliński
ul. Obrzeżna 1 a lok. 2u4, 02-691 Warszawa
2. Pracownia Badań Obrazowych Gabinet Weterynaryjny, Jan Jeżewski ul. Akermańska 3, 02-760 Warszawa
3. Gabinet weterynaryjny, Adam Modrzewski ul. Zaciszna 10, 02-912 Warszawa
4. Gabinet Weterynaryjny Joanna Kurant-Zdral Al. Wilanowska 364 b, 02-665 Warszawa
5. Przychodnia Weterynaryjna Tomasz Górny ul. Racławicka 29a, 02-601 Warszawa
Oferta uzyskała największą liczbę punktów wg przyjętych w przedmiotowym postępowaniu kryteriów oceny ofert
Nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym
punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację
4
Nazwa (firma) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Liczba pkt
w kryterium
cena brutto
waga 70%
Liczba pkt w kryterium
ilość zakładów leczniczych
będących w dyspozycji
Wykonawcy, w których będą
świadczone usługi czipowania
- waga 30%
Konsorcjum:
1. Pełnomocnik - Przychodnia Weterynaryjna „Bokserska” Janusz Gawliński
ul. Obrzeżna 1 a lok. 2u4, 02-691 Warszawa
2. Pracownia Badań Obrazowych Gabinet Weterynaryjny, Jan Jeżewski
ul. Akermańska 3, 02-760 Warszawa
3. Gabinet weterynaryjny, Adam Modrzewski
ul. Zaciszna 10, 02-912 Warszawa
4. Gabinet Weterynaryjny Joanna Kurant-Zdral
Al. Wilanowska 364 b, 02-665 Warszawa
5. Przychodnia Weterynaryjna Tomasz Górny
ul. Racławicka 29a, 02-601 Warszawa
70,00
30,00
Nr
oferty
10
Liczba pkt
w kryterium
....................
-
Razem
100
Część 5
Numer części
Nazwa (firma) lub nazwisko oraz adres
wykonawcy, którego ofertę wybrano
Uzasadnienie wyboru oferty
Konsorcjum:
1. Pełnomocnik - Przychodnia Weterynaryjna Ochockie Centrum Weterynaryjne „Ginvet”, Piotr Jurka
ul. Grójecka 118, 02-367 Warszawa
2. Przychodnia Dla Zwierząt, G. Kacprzak ul. Włodarzewska 55 G/1, Warszawa
3. Przychodnia Weterynaryjna „Dogeria” Piotr Okapa ul. Korotyńskiego 23, 01-123 Warszawa
4. AAC Przychodnia Weterynaryjna Andrzej Chojdak ul. Grójecka 19/25, 02-021 Warszawa
5. Lecznica Weterynaryjna S.C. M. Onyszkiewicz, J. Kucharski ul. Mochnackiego 17, 02-041 Warszawa
6. Przychodnia Weterynaryjna „Białobrzeska” S.C. M. Duża-Dembele, K. Dembele, D. Jagielski, M. HoffmanJagielska, ul. Częstochowska 20, Warszawa
7. Przychodnia Weterynaryjna Małgorzata Bambara ul. Stefana Baleya 3, 02-132 Warszawa
8. Prywatna Praktyka Weterynaryjna Przychodnia Weterynaryjna M. K. Trojanowska
ul. Siemieńskiego 21, 02-106 Warszawa
Oferta uzyskała największą liczbę punktów wg przyjętych w przedmiotowym postępowaniu kryteriów oceny ofert
Nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert
zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację*
Nr
oferty
Nazwa (firma) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Liczba pkt
w kryterium
cena brutto
Liczba pkt w kryterium
ilość zakładów leczniczych
będących w dyspozycji
Liczba pkt
w kryterium
....................
Razem
5
14
Konsorcjum:
1. Pełnomocnik - Przychodnia Weterynaryjna Ochockie Centrum
Weterynaryjne „Ginvet”, Piotr Jurka
ul. Grójecka 118, 02-367 Warszawa
2. Przychodnia Dla Zwierząt, G. Kacprzak
ul. Włodarzewska 55 G/1, Warszawa
3. Przychodnia Weterynaryjna „Dogeria” Piotr Okapa
ul. Korotyńskiego 23, 01-123 Warszawa
4. AAC Przychodnia Weterynaryjna Andrzej Chojdak
ul. Grójecka 19/25, 02-021 Warszawa
5. Lecznica Weterynaryjna S.C. M. Onyszkiewicz, J. Kucharski
ul. Mochnackiego 17, 02-041 Warszawa
6. Przychodnia Weterynaryjna „Białobrzeska” S.C. M. Duża-Dembele,
K. Dembele, D. Jagielski, M. Hoffman-Jagielska,
ul. Częstochowska 20, Warszawa
7. Przychodnia Weterynaryjna Małgorzata Bambara
ul. Stefana Baleya 3, 02-132 Warszawa
8. Prywatna Praktyka Weterynaryjna Przychodnia Weterynaryjna
M. K. Trojanowska ul. Siemieńskiego 21, 02-106 Warszawa
Numer części
Nazwa (firma) lub nazwisko oraz adres
wykonawcy, którego ofertę wybrano
Uzasadnienie wyboru oferty
waga 70%
Wykonawcy, w których będą
świadczone usługi czipowania
- waga 30%
70,00
30,00
-
100
Część 6
Konsorcjum:
1. Pełnomocnik: Vet4Pet Przychodnia Weterynaryjna, Michał Nowicki ul. Grenadierów 9 lok. 2, 04-052 Warszawa
2. Przychodnia Weterynaryjna „Fiolka” Barbara Wiśniewska ul. Waszyngtona 26, 03-910 Warszawa
3. Przychodnia Weterynaryjna – Wetmedic Agnieszka Leżańska ul. Zwycięzców 40/U7, 03-938 Warszawa
4. Przychodnia Weterynaryjna – Wetmedic Stanisław Leżański ul. E. Kwiatkowskiego 12A, 03-984 Warszawa
5. Gabinet Weterynaryjny „Nasze Zwierzaki” Jarosław Zajączkowski ul. Berezyńska 31, 03-908 Warszawa
6. Przychodnia Weterynaryjna KANVET Ewa Biedrzycka ul. Igańska 24, 04-087 Warszawa
7. Witolińska Przychodnia Weterynaryjna S.C. M.J. Szczypiorska-Andziak, L.T. Mierzejewska
ul. Łukowska 2C/22, 04-113 Warszawa
8. Gabinet Weterynaryjny Meridan Beata Bałucińska Al. Waszyngtona 39, 04-015 Warszawa
Oferta uzyskała największą liczbę punktów wg przyjętych w przedmiotowym postępowaniu kryteriów oceny ofert
Nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym
punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację
6
Liczba pkt
w kryterium
cena brutto
waga 70%
Liczba pkt w kryterium
ilość zakładów leczniczych
będących w dyspozycji
Wykonawcy, w których będą
świadczone usługi czipowania
- waga 30%
13
Fundacja Dla Zwierząt „ARGOS”
ul. Garncarska 37 A, 04-886 Warszawa
Gabinet Weterynaryjny „KOTERIA”
ul. Chrzanowskiego 13, 04-392 warszawa
70,00
3,75
22
Konsorcjum:
1. Pełnomocnik: Vet4Pet Przychodnia Weterynaryjna, Michał Nowicki
ul. Grenadierów 9 lok. 2, 04-052 Warszawa
2. Przychodnia Weterynaryjna „Fiolka” Barbara Wiśniewska
ul. Waszyngtona 26, 03-910 Warszawa
3. Przychodnia Weterynaryjna – Wetmedic Agnieszka Leżańska
ul. Zwycięzców 40/U7, 03-938 Warszawa
4. Przychodnia Weterynaryjna – Wetmedic Stanisław Leżański
ul. E. Kwiatkowskiego 12A, 03-984 Warszawa
5. Gabinet Weterynaryjny „Nasze Zwierzaki” Jarosław Zajączkowski
ul. Berezyńska 31, 03-908 Warszawa
6. Przychodnia Weterynaryjna KANVET Ewa Biedrzycka
ul. Igańska 24, 04-087 Warszawa
7. Witolińska Przychodnia Weterynaryjna S.C. M.J. Szczypiorska-Andziak,
L.T. Mierzejewska ul. Łukowska 2C/22, 04-113 Warszawa
8. Gabinet Weterynaryjny Meridan Beata Bałucińska
Al. Waszyngtona 39, 04-015 Warszawa
51,04
30,00
Nazwa (firma) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Nr
oferty
Numer części
Nazwa (firma) lub nazwisko oraz adres
wykonawcy, którego ofertę wybrano
Uzasadnienie wyboru oferty
Liczba pkt
w kryterium
....................
-
Razem
73,75
81,04
Część 7
Konsorcjum:
1.Pełnomocnik: Przychodnia Weterynaryjna Wetlandia S.C. B. Milewska-Ignacak, M. Żak
ul. Starzyńskiego 10, 03-456 Warszawa
2.Gabinet Weterynaryjny „Magda” Magdalena Kamińska ul. Konopacka 8 lok. 38, 03-428 Warszawa
3.Gabinet Weterynaryjny „Puchatek” Lidia Pawłowska ul. Kępna 4, 03-730 Warszawa
4. Przychodnia Weterynaryjna – Towarzystwo Weterynaryjne, Monika Myziak ul. Kijowska 11, 03-743 Warszawa
Oferta uzyskała największą liczbę punktów wg przyjętych w przedmiotowym postępowaniu
kryteriów oceny ofert
7
Nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację
przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację
Nazwa (firma) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Nr
oferty
7
Konsorcjum:
1.Pełnomocnik: Przychodnia Weterynaryjna Wetlandia S.C.
B. Milewska-Ignacak, M. Żak
ul. Starzyńskiego 10, 03-456 Warszawa
2.Gabinet Weterynaryjny „Magda” Magdalena Kamińska
ul. Konopacka 8 lok. 38, 03-428 Warszawa
3.Gabinet Weterynaryjny „Puchatek” Lidia Pawłowska
ul. Kępna 4, 03-730 Warszawa
4. Przychodnia Weterynaryjna – Towarzystwo Weterynaryjne, Monika
Myziak ul. Kijowska 11, 03-743 Warszawa
Liczba pkt
w kryterium
cena brutto
waga 70%
Liczba pkt w kryterium
ilość zakładów leczniczych
będących w dyspozycji
Wykonawcy, w których będą
świadczone usługi czipowania
- waga 30%
Liczba pkt w
kryterium
....................
Razem
70,00
30,00
-
100
Część 8
Numer części
Nazwa (firma) lub nazwisko oraz adres
wykonawcy, którego ofertę wybrano
Uzasadnienie wyboru oferty
Konsorcjum:
1. Pełnomocnik - Przychodnia Weterynaryjna Małgorzata Lachowiecka - Urban ul. Kinowa 10, 04-019 Warszawa
2. Gabinet Weterynaryjny SZARIK, Marcin Alzak ul. Czerwonych Beretów 10, 00-910 Warszawa
3. Przychodnia Weterynaryjna REMBERTÓW, Piotr Kubiak ul. Dziewosłęby 19, 04-403 Warszawa
Oferta uzyskała największą liczbę punktów wg przyjętych w przedmiotowym postępowaniu kryteriów oceny ofert
Nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację
przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację
Nr
oferty
Nazwa (firma) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Liczba pkt
w kryterium
cena brutto
waga 70%
Liczba pkt w kryterium
ilość zakładów leczniczych
będących w dyspozycji
Wykonawcy, w których będą
świadczone usługi czipowania
- waga 30%
Liczba pkt w
kryterium
....................
Razem
8
19
Konsorcjum:
1. Pełnomocnik - Przychodnia Weterynaryjna Małgorzata Lachowiecka Urban ul. Kinowa 10, 04-019 Warszawa
2. Gabinet Weterynaryjny SZARIK, Marcin Alzak
ul. Czerwonych Beretów 10, 00-910 Warszawa
3. Przychodnia Weterynaryjna REMBERTÓW, Piotr Kubiak
ul. Dziewosłęby 19, 04-403 Warszawa
70,00
30,00
-
100
Część 9
Numer części
Nazwa (firma) lub nazwisko oraz adres
wykonawcy, którego ofertę wybrano
Bródnowskie Centrum Weterynaryjne S.C. A. Rozkuszka, T. Jabłoński
Przychodnia Weterynaryjna na Dzikiej
ul. Dzika 4a, 00-194 Warszawa
Uzasadnienie wyboru oferty
Oferta uzyskała największą liczbę punktów wg przyjętych w przedmiotowym postępowaniu
kryteriów oceny ofert
Nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację
przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację*
Liczba pkt
w kryterium
cena brutto
- waga 70%
Liczba pkt w kryterium
ilość zakładów leczniczych
będących w dyspozycji
Wykonawcy, w których będą
świadczone usługi czipowania
- waga 30%
Liczba pkt w
kryterium
....................
Razem
17
Bródnowskie Centrum Weterynaryjne S.C.
A. Rozkuszka, T. Jabłoński
Przychodnia Weterynaryjna na Dzikiej
ul. Dzika 4a, 00-194 Warszawa
70,00
4,29
-
74,29
20
Konsorcjum:
1. Pełnomocnik: Przychodnia Weterynaryjna s.c. A. Pogorzelska,
ul. Smulikowskiego 7a/26, 00-378 Warszawa
2. Gabinet Weterynaryjny Senatorska, Jolanta Bosek,
ul. Senatorska 26, 00-097 Warszawa
3. Jerzy Pilarski Gabinet Weterynaryjny
Al. Solidarności 82, 00-145 Warszawa
4. Paweł Żabolicki Gabinet Weterynaryjny
37,59
30,00
-
67,59
Nr
oferty
Nazwa (firma) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
9
Al. Solidarności 82, 00-145 Warszawa
5. Pogotowie Weterynaryjne VETS, Waldemar Wośko
ul. Książęca 3, 00-418 Warszawa
6. Barbara Dąbrowska Gabinet Weterynaryjny
Al. Solidarności 82, 00-145 Warszawa
7. Gabinet Weterynaryjny Katarzyna Mostowska
ul. Chmielna 20, 00-020 Warszawa
Część 10
Numer części
Nazwa (firma) lub nazwisko oraz adres
wykonawcy, którego ofertę wybrano
Uzasadnienie wyboru oferty
Konsorcjum:
1. Pełnomocnik: Całodobowa Klinika Weterynaryjna „A-Z Wet” Krzysztof Koperski ul. Zamiejska 28, 03-580 Warszawa
2. Lecznica dla Zwierząt S.C. A. Marciszewska, E. Janowska-Kotowska, ul. Łojewska12 a,03-392 Warszawa
3. Przychodnia Weterynaryjna „Gaja” s.c. A Kania, M. Gajewska ul. Handlowa 60 lok. 4, 03-567 Warszawa
4. Przychodnia Weterynaryjna Hubert Abramowski ul. Turmoncka 16, 03-350 Warszawa
5. Gabinet Weterynaryjny „ZACISZE” S.C. J. Rogucka-Sosnowska, J. Balcerzak
ul. Czerwińska 28, 03-661 Warszawa
6. Przychodnia Weterynaryjna CITY WET Paulina Murawiński-Pogorzelska ul. Łabiszyńska 21a, 03-204 Warszawa
7. Specjalistyczna Przychodnia dla Zwierząt Barbara Fojut-Pałka ul. Bartnicza 3, 03-358 Warszawa
8. Przychodnia Weterynaryjna „Jatagan” Marzena Cieciera ul. Wyspowa 8, 03-687 Warszawa
9. Przychodnia Weterynaryjna „Lupus” T. Kaput, R. Kaput Spółka Jawna ul. Gajkowicza 2, 03-562 Warszawa
10. Przychodnia Weterynaryjna Piotr Rybiński ul. Gościeradowska 1, 03-535 Warszawa
11. Przychodnia Weterynaryjna – Usługi Weterynaryjne „Wet-Aqua” Piotr Jan Korzeniowski
ul. Chodecka 14, 03-350 Warszawa
12. Gabinet Weterynaryjny „Aport” Magdalena Bartnik-Lang ul. Porannej Bryzy 41, 03-284 Warszawa
13. Gabinet Weterynaryjny s.c. M. Szymczak-Weidemann, L. Gugała, ul. Suwalska 30, 03-252 Warszawa
Oferta uzyskała największą liczbę punktów wg przyjętych w przedmiotowym postępowaniu kryteriów oceny ofert
Nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację
przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację
Nr
oferty
Nazwa (firma) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Liczba pkt
w kryterium
cena brutto
- waga 70%
Liczba pkt w kryterium
ilość zakładów leczniczych
będących w dyspozycji
Wykonawcy, w których będą
świadczone usługi czipowania
- waga 30%
Liczba pkt w
kryterium
....................
Razem
10
Konsorcjum:
1. Pełnomocnik: Całodobowa Klinika Weterynaryjna „A-Z Wet”
Krzysztof Koperski
ul. Zamiejska 28, 03-580 Warszawa
2. Lecznica dla Zwierząt S.C. A. Marciszewska, E. Janowska-Kotowska,
ul. Łojewska12 a,03-392 Warszawa
3. Przychodnia Weterynaryjna „Gaja” s.c. A Kania, M. Gajewska
ul. Handlowa 60 lok. 4, 03-567 Warszawa
4. Przychodnia Weterynaryjna Hubert Abramowski
ul. Turmoncka 16, 03-350 Warszawa
5. Gabinet Weterynaryjny „ZACISZE” S.C. J. Rogucka-Sosnowska,
J. Balcerzak ul. Czerwińska 28, 03-661 Warszawa
6. Przychodnia Weterynaryjna CITY WET Paulina Murawiński-Pogorzelska
ul. Łabiszyńska 21a, 03-204 Warszawa
7. Specjalistyczna Przychodnia dla Zwierząt Barbara Fojut-Pałka
ul. Bartnicza 3, 03-358 Warszawa
8. Przychodnia Weterynaryjna „Jatagan” Marzena Cieciera
ul. Wyspowa 8, 03-687 Warszawa
9. Przychodnia Weterynaryjna „Lupus” T. Kaput, R. Kaput Spółka Jawna
ul. Gajkowicza 2, 03-562 Warszawa
10. Przychodnia Weterynaryjna Piotr Rybiński
ul. Gościeradowska 1, 03-535 Warszawa
11. Przychodnia Weterynaryjna – Usługi Weterynaryjne „Wet-Aqua”
Piotr Jan Korzeniowski ul. Chodecka 14, 03-350 Warszawa
12. Gabinet Weterynaryjny „Aport” Magdalena Bartnik-Lang
ul. Porannej Bryzy 41, 03-284 Warszawa
13. Gabinet Weterynaryjny s.c. M. Szymczak-Weidemann, L. Gugała,
ul. Suwalska 30, 03-252 Warszawa
Numer części
Nazwa (firma) lub nazwisko oraz adres
wykonawcy, którego ofertę wybrano
70,00
30,00
-
100
Część 12
Konsorcjum:
1. Pełnomocnik: Lecznica Weterynaryjna S.C. I. Raczko, J. Drachal ul. Dereniowa 6, 02-776 Warszawa
2. 24 h Lecznica Weterynaryjna Małgorzat Ziółkowska ul. Kulczyńskiego 8a, 02-777 Warszawa
3. Lecznica Weterynaryjna AniVmed S.C. M. Mikołajczyk, W. Parzeniecki ul. Raabego 13a, 02-793 Warszawa
4. Kabackie Centrum dla Zwierząt J. Karaś-Tęcza, M. Mikłusz ul. Pod Lipą 1, 02-798 Warszawa
5. Przychodnia Weterynaryjna „TROP” Agnieszka Szafko ul. Szajnowicza 1, lok. U2, 02-796 Warszawa
6. Gabinet Weterynaryjny K&K Waldemar Kurzyński ul. Bacewiczówny 6, 02-786 Warszawa
7. Natolińska Lecznica Weterynaryjna S.C. T. Jackowski, T. Formiński ul. Belgradzka 1a, 02-793 Warszawa
8. Przychodnia Weterynaryjna Dorota Głuchowska ul. Surowieckiego 12 b, 02-785 Warszawa
9. Lecznica Dla Zwierząt „TIBIA” S.C. Wojciech Pinkosz i Jacek Przysowa ul. Janowskiego 50, 02-784 Warszawa
11
10. Przychodnia Weterynaryjna Corvet Beata Molska-Dobrowolska ul. Dereniowa 7, 02-776 Warszawa
11. Lecznica Weterynaryjna Univet S.C. Straburzyński, Ziemecki ul. Małcużyńskiego 11, 02-793 Warszawa
12. Przychodnia Weterynaryjna Magdalena Bryła, Marcin Tomczak S.C. ul. Hawajska 16, 02-776 Warszawa
13. Gabinet Weterynaryjny Magdalena Bryła, Marcin Tomczak S.C. ul. Symfonii 5, 02-787 Warszawa
14. Przychodnia Weterynaryjna Maxi-Wet Robert Żurawski Al. KEN 103 lok. U1 (83), 02-722 Warszawa
15. Przychodnia Weterynaryjna przy Bażantarni S.C. Maciej Mikłusz, Olga Aniołek
ul. Braci Stryjeńskich 10, 02-791 Warszawa
16. Przychodnia Weterynaryjna „Teodor” S.C. M. Ziółek, A. Żebrowska ul. Alternatywy 7, 02-775 Warszawa
17. Gabinet Weterynaryjny „Nasz Wet” Dariusz Odyński ul. Surowieckiego 4, 02-785 Warszawa
18. Kabacka Przychodnia Weterynaryjna Marcin Jakubowski ul. Kabacki Dukt 14, 02-798 Warszawa
Uzasadnienie wyboru oferty
Oferta uzyskała największą liczbę punktów wg przyjętych w przedmiotowym postępowaniu kryteriów oceny ofert
Nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację
przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację
Nr
oferty
21
Nazwa (firma) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Liczba pkt
w kryterium
cena brutto
- waga 70%
Liczba pkt w kryterium
ilość zakładów leczniczych
będących w dyspozycji
Wykonawcy, w których będą
świadczone usługi czipowania
- waga 30%
Liczba pkt w
kryterium
....................
Razem
Konsorcjum:
1. Pełnomocnik: Lecznica Weterynaryjna S.C. I. Raczko, J. Drachal
ul. Dereniowa 6, 02-776 Warszawa
2. 24 h Lecznica Weterynaryjna Małgorzat Ziółkowska
ul. Kulczyńskiego 8a, 02-777 Warszawa
3. Lecznica Weterynaryjna AniVmed S.C. M. Mikołajczyk, W. Parzeniecki
ul. Raabego 13a, 02-793 Warszawa
4. Kabackie Centrum dla Zwierząt J. Karaś-Tęcza, M. Mikłusz
ul. Pod Lipą 1, 02-798 Warszawa
5. Przychodnia Weterynaryjna „TROP” Agnieszka Szafko
ul. Szajnowicza 1, lok. U2, 02-796 Warszawa
6. Gabinet Weterynaryjny K&K Waldemar Kurzyński
ul. Bacewiczówny 6, 02-786 Warszawa
7. Natolińska Lecznica Weterynaryjna S.C. T. Jackowski, T. Formiński
ul. Belgradzka 1a, 02-793 Warszawa
8. Przychodnia Weterynaryjna Dorota Głuchowska
ul. Surowieckiego 12 b, 02-785 Warszawa
9. Lecznica Dla Zwierząt „TIBIA” S.C. Wojciech Pinkosz i Jacek Przysowa
ul. Janowskiego 50, 02-784 Warszawa
70,00
30,00
-
100
12
10. Przychodnia Weterynaryjna Corvet Beata Molska-Dobrowolska
ul. Dereniowa 7, 02-776 Warszawa
11. Lecznica Weterynaryjna Univet S.C. Straburzyński, Ziemecki
ul. Małcużyńskiego 11, 02-793 Warszawa
12. Przychodnia Weterynaryjna Magdalena Bryła, Marcin Tomczak S.C.
ul. Hawajska 16, 02-776 Warszawa
13. Gabinet Weterynaryjny Magdalena Bryła, Marcin Tomczak S.C.
ul. Symfonii 5, 02-787 Warszawa
14. Przychodnia Weterynaryjna Maxi-Wet Robert Żurawski
Al. KEN 103 lok. U1 (83), 02-722 Warszawa
15. Przychodnia Weterynaryjna przy Bażantarni S.C. Maciej Mikłusz,
Olga Aniołek ul. Braci Stryjeńskich 10, 02-791 Warszawa
16. Przychodnia Weterynaryjna „Teodor” S.C. M. Ziółek, A. Żebrowska
ul. Alternatywy 7, 02-775 Warszawa
17. Gabinet Weterynaryjny „Nasz Wet” Dariusz Odyński
ul. Surowieckiego 4, 02-785 Warszawa
18. Kabacka Przychodnia Weterynaryjna Marcin Jakubowski
ul. Kabacki Dukt 14, 02-798 Warszawa
Część 13
Numer części
Nazwa (firma) lub nazwisko oraz adres
wykonawcy, którego ofertę wybrano
Uzasadnienie wyboru oferty
Konsorcjum:
1. Pełnomocnik - Gabinet Weterynaryjny RADOŚĆ S.C. A.J. Lewandowska, A. Szywała
ul. Panny Wodnej 47, 04-862 Warszawa
2. Lecznica dla małych zwierząt Anin Piotr Chodorek ul. III Poprzeczna 3, 04-605 Warszawa
3. Gabinet Weterynaryjny „Zwierzak” Magdalena Neska ul. Czekanowska 3, 04-922 Warszawa
4. Przychodnia Weterynaryjna „Marysin” S.C. Aneta Truszkowska-Saba, Tomasz Saba
ul. Korkowa 96, 04-354 Warszawa
5. Lecznica Weterynaryjna Monika Tyszkiewicz ul. Trakt Lubelski 300 b, 04-667 Warszawa
6. Gabinet Weterynaryjny Magdalena Gil ul. Karpacka 8 G, 04-541 Warszawa
7. Gabinet Weterynaryjny „AKITA” Martyna Kargul ul. Rekrucka 9, 04-235 Warszawa
8. Przychodnia Weterynaryjna „Zwoleńska” S.C. A. Kulik-Kochan, R. Fiema ul. Zwoleńska 131 A, 04-761 Warszawa
Oferta uzyskała największą liczbę punktów wg przyjętych w przedmiotowym postępowaniu
kryteriów oceny ofert
Nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację
przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację
Nr
oferty
Nazwa (firma) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Liczba pkt
w kryterium
cena brutto
Liczba pkt w kryterium
ilość zakładów leczniczych
Liczba pkt
w kryterium
....................
Razem
13
11
Konsorcjum:
1. Pełnomocnik - Gabinet Weterynaryjny RADOŚĆ S.C.
A.J. Lewandowska, A. Szywała
ul. Panny Wodnej 47, 04-862 Warszawa
2. Lecznica dla małych zwierząt Anin Piotr Chodorek
ul. III Poprzeczna 3, 04-605 Warszawa
3. Gabinet Weterynaryjny „Zwierzak” Magdalena Neska
ul. Czekanowska 3, 04-922 Warszawa
4. Przychodnia Weterynaryjna „Marysin” S.C. Aneta Truszkowska-Saba,
Tomasz Saba ul. Korkowa 96, 04-354 Warszawa
5. Lecznica Weterynaryjna Monika Tyszkiewicz
ul. Trakt Lubelski 300 b, 04-667 Warszawa
6. Gabinet Weterynaryjny Magdalena Gil
ul. Karpacka 8 G, 04-541 Warszawa
7. Gabinet Weterynaryjny „AKITA” Martyna Kargul
ul. Rekrucka 9, 04-235 Warszawa
8. Przychodnia Weterynaryjna „Zwoleńska”
S.C. A. Kulik-Kochan, R. Fiema
ul. Zwoleńska 131 A, 04-761 Warszawa
- waga 70%
będących w dyspozycji
Wykonawcy, w których będą
świadczone usługi czipowania
- waga 30%
70,00
30,00
-
100
Część 14
Numer części
Nazwa (firma) lub nazwisko oraz adres
wykonawcy, którego ofertę wybrano
Uzasadnienie wyboru oferty
MARVET Katarzyna Marciniak ul. Gościniec 82/6, 05-077 Warszawa
Przychodnia Weterynaryjna Piękny Pupil
ul. Jana Pawła II 23 lok. B2, 05-077 Warszawa - Wesoła
Oferta uzyskała największą liczbę punktów wg przyjętych w przedmiotowym postępowaniu
kryteriów oceny ofert
Nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację
przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację*
Nr
oferty
Nazwa (firma) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Liczba pkt
w kryterium
cena brutto
- waga 70%
Liczba pkt w kryterium
ilość zakładów leczniczych
będących w dyspozycji
Wykonawcy, w których będą
Liczba pkt w
kryterium
....................
Razem
14
świadczone usługi czipowania
- waga 30%
8
MARVET Katarzyna Marciniak ul. Gościniec 82/6, 05-077 Warszawa
Przychodnia Weterynaryjna Piękny Pupil
ul. Jana Pawła II 23 lok. B2, 05-077 Warszawa - Wesoła
70,00
7,50
-
77,50
9
Konsorcjum:
1. Pełnomocnik: Gabinet Weterynaryjny, Marcin Salewicz,
ul. Moniuszki 14, 05-075 Warszawa-Wesoła
2. Przychodnia Weterynaryjna, Jacek Olszewski,
ul. I-ego Praskiego Pułku 31, 05-075 Warszawa-Wesoła
3. Gabinet Weterynaryjny AMICUS, Izabela Rupińska
ul. Hebanowa 16, 05-075 Warszawa
4. Gabinet Weterynaryjny Dom-Vet Tomasz Dominiak
ul. Sikorskiego 75, 05-075 Warszawa-Wesoła
38,18
30,00
-
68,18
Część 15
Numer części
Nazwa (firma) lub nazwisko oraz adres
wykonawcy, którego ofertę wybrano
Uzasadnienie wyboru oferty
Konsorcjum:
1. Pełnomocnik: Przychodnia Weterynaryjna Ostoja Salvet, P. Kozanecki, M. Imbierski Sp. J.
ul. Ks. Kard. A. Hlonda 2 lok. U7, 02-972 Warszawa
2. Przychodnia Weterynaryjna Salvet, Anna Kozanecka ul. Kosiarzy 14, 02-953 Warszawa
3. MJM WILA-VET Lecznica Weterynaryjna S.C. M. Cygańska, J. Soldaty-Bissenik, M. Ścigalska
ul. Kosiarzy 37 lok. 70, 02-953 Warszawa
Oferta uzyskała największą liczbę punktów wg przyjętych w przedmiotowym postępowaniu kryteriów oceny ofert
Nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację
przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację*
Nr
oferty
15
Nazwa (firma) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Konsorcjum:
1. Pełnomocnik: Przychodnia Weterynaryjna Ostoja Salvet,
P. Kozanecki, M. Imbierski Sp. J.
ul. Ks. Kard. A. Hlonda 2 lok. U7, 02-972 Warszawa
2. Przychodnia Weterynaryjna Salvet, Anna Kozanecka
Liczba pkt
w kryterium
cena brutto
- waga 70%
Liczba pkt w kryterium
ilość zakładów leczniczych
będących w dyspozycji
Wykonawcy, w których będą
świadczone usługi czipowania
- waga 30%
Liczba pkt w
kryterium
....................
Razem
70,00
30,00
-
100
15
ul. Kosiarzy 14, 02-953 Warszawa
3. MJM WILA-VET Lecznica Weterynaryjna S.C.
M. Cygańska, J. Soldaty-Bissenik, M. Ścigalska
ul. Kosiarzy 37 lok. 70, 02-953 Warszawa
Część 17
Numer części
Nazwa (firma) lub nazwisko oraz adres
wykonawcy, którego ofertę wybrano
Uzasadnienie wyboru oferty
Konsorcjum:
1. Pełnomocnik: Lecznica Weterynaryjna Animal-Med s.c. T. Owczarek, D. Mularczyk
ul. Żytnia 15/5, 01-014 Warszawa
2. „4 Łapy” Przychodnia Weterynaryjna Mariusz Brzezny ul. J. Olbrachta 26/2, 01-111 Warszawa
3. Przychodnia Weterynaryjna Wolavet S.C. K. Rudnicki, M. Kaliniak ul. Żytnia 63, 01-179 Warszawa
4. Gabinet Weterynaryjny Profilaktyka i Lecznictwo Zwierząt S.C. Dorota Jagielska, Włodzimierz Czuj
ul. Prosta 2/14, 00-850 Warszawa
5. Gabinet Weterynaryjny Julita Tomczuk ul. Wolska 69, 01-231 Warszawa
6. Przychodnia Weterynaryjna „Płocka” Agnieszka Chełmińska-Walerzak ul. Płocka 17 lok. U5, 01-231 Warszawa
7. Cerber S.C. W. Fiałkowska, K. Fiałkowski Przychodnia Weterynaryjna Na Górce
ul. Górczewska 120/122, 01-460 Warszawa
Oferta uzyskała największą liczbę punktów wg przyjętych w przedmiotowym postępowaniu kryteriów oceny ofert
Nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację
przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację*
Nr
oferty
4
Nazwa (firma) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Liczba pkt
w kryterium
cena brutto
- waga 70%
Liczba pkt w kryterium
ilość zakładów leczniczych
będących w dyspozycji
Wykonawcy, w których będą
świadczone usługi czipowania
- waga 30%
Liczba pkt w
kryterium
....................
Razem
Konsorcjum:
1. Pełnomocnik: Lecznica Weterynaryjna Animal-Med s.c.
T. Owczarek, D. Mularczyk ul. Żytnia 15/5, 01-014 Warszawa
2. „4 Łapy” Przychodnia Weterynaryjna Mariusz Brzezny
ul. J. Olbrachta 26/2, 01-111 Warszawa
3. Przychodnia Weterynaryjna Wolavet S.C. K. Rudnicki, M. Kaliniak
ul. Żytnia 63, 01-179 Warszawa
4. Gabinet Weterynaryjny Profilaktyka i Lecznictwo Zwierząt S.C.
Dorota Jagielska, Włodzimierz Czuj ul. Prosta 2/14, 00-850 Warszawa
5. Gabinet Weterynaryjny Julita Tomczuk ul. Wolska 69, 01-231 Warszawa
6. Przychodnia Weterynaryjna „Płocka” Agnieszka Chełmińska-Walerzak
ul. Płocka 17 lok. U5, 01-231 Warszawa
70,00
30,00
-
100
16
7. Cerber S.C. W. Fiałkowska, K. Fiałkowski
Przychodnia Weterynaryjna Na Górce
ul. Górczewska 120/122, 01-460 Warszawa
Część 18
Numer części
Nazwa (firma) lub nazwisko oraz adres
wykonawcy, którego ofertę wybrano
Uzasadnienie wyboru oferty
Konsorcjum:
1. Pełnomocnik: Gabinet Weterynaryjny Przybylski Sławomir ul. Mickiewicza 30, 01-616 Warszawa
2. Przychodnia Weterynaryjna ul. P. Gojawiczyńskiej 16, 01-773 Warszawa
Oferta uzyskała największą liczbę punktów wg przyjętych w przedmiotowym postępowaniu
kryteriów oceny ofert
Nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację
przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację*
Nr
oferty
3
Nazwa (firma) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Konsorcjum:
1. Pełnomocnik: Gabinet Weterynaryjny Przybylski Sławomir
ul. Mickiewicza 30, 01-616 Warszawa
2. Przychodnia Weterynaryjna
ul. P. Gojawiczyńskiej 16, 01-773 Warszawa
Liczba pkt
w kryterium
cena brutto
- waga 70%
Liczba pkt w kryterium
ilość zakładów leczniczych
będących w dyspozycji
Wykonawcy, w których będą
świadczone usługi czipowania
- waga 30%
Liczba pkt w
kryterium
....................
Razem
70,00
30,00
-
100
/-/ Paweł Lisicki
DYREKTOR
Biura ochrony Środowiska
Podpis Kierownika jednostki lub osoby upoważnionej
17

Podobne dokumenty