Giełda Informacji Studentów ERASMUS

Transkrypt

Giełda Informacji Studentów ERASMUS
Giełda Informacji Studentów ERASMUS-a
Na ogólnopolskiej stronie internetowej programu
ERASMUS działa Giełda Informacji Studentów
ERASMUS-a (GISE):
http://gise.erasmus.org.pl/search/index/2008
Umożliwia ona zapoznanie się z informacjami o
konkretnej uczelni partnerskiej, o problemach i
trudnościach napotkanych przy organizacji wyjazdu.
Informacje te zostały przygotowane przez polskich
stypendystów programu ERASMUS z lat ubiegłych.

Podobne dokumenty