Porównanie warunków ubezpieczenia dla NSZZ Solidarność

Transkrypt

Porównanie warunków ubezpieczenia dla NSZZ Solidarność
Porównanie warunków ubezpieczenia dla NSZZ Solidarność Politechniki Częstochowskiej
PZU
SKOK Ubezpieczenia
16-69
15-69
100
77 osób
BRAK
Wypłata 60% z 36 000 zł
1 dzień
1 dzień
4 dni
3 doby
wybrane kraje
cały świat
90 dni
180 dni
17 chorób
37 chorób
1
Wiek wstępu pracownika
2
Wymagana liczba przystępujących
3
Choroba śmiertelna Ubezpieczonego
4
Pobyt ubezpieczonego w szpitalu spowodowany nieszczęśliwym
wypadkiem
5
Pobyt ubezpieczonego w szpitalu spowodowany chorobą
6
Pobyt ubezpieczonego w szpitalu - zakres terytorialny
7
Pobyt ubezpieczonego w szpitalu - maksymalna ilość dni w roku
7
Poważne zachorowanie ubezpieczonego
8
Poważne zachorowanie współmałżonka
BRAK
BRAK
10
Poważne zachorowanie dziecka
BRAK
10 chorób
15
Przystępowanie Małżonka do ubezpieczenia małżonka
brak ankiety medycznej, jeżeli
przystępuje na "start polisy"
brak ankiety medycznej, jeżeli
przystępuje na "start polisy"
takie same jak dla pracownika
takie same jak dla pracownika
zniżka 15% na ubezpieczenie
domu
zniżka 15% na ubezpieczenie domu,
Klub VIP - zniżka na oferty wycieczek i
wczasów w Ecco Holiday.
3 miesiące
4 miesiące
Karencje po okresie przystąpienia
6 msc
6 msc
Assistance
BRAK
BRAK
Warunki dla grupy współmałżonków
23
Dodatkowe korzyści dla pracownika
26
Czas przystąpienia bez karencji
29

Podobne dokumenty