akademia dyplomacji

Transkrypt

akademia dyplomacji
Instytut Historii i Nauk Politycznych UwB
serdecznie zaprasza na wykład w ramach projektu
AKADEMIA DYPLOM ACJI
J E Kr z ysz t o fa Ja cka Hinz a
Amer yka Łacińska
w polskiej polit yce zagranicznej
Wykład odbędzie się w dniu 15 grudnia 2016 r. (czwartek) o godz. 13.00
w Auli Wydziału Historyczno-Socjologicznego UwB, Pl. Uniwersytecki 1, Białystok
Krzysztof Jacek Hinz
Absolwent Iberystyki na Uniwersytecie Warszawskim.
Dyplomata, tłumacz, iberysta. Doświadczony dziennikarz – korespondent Polskiej Agencji Prasowej w Hawanie
i Meksyku (1991–1997). Od 1998 do 2001 r. pełnił funkcję
ambasadora RP na Kubie, w latach 2001–2005 był ambasadorem w Brazylii. Zastępca Dyrektora Departamentu Ameryki (2005–2007). Następnie objął placówkę jako ambasador
w Wenezueli i ośmiu dodatkowych państwach akredytacji
Zakład Bezpieczeństwa
Międzynarodowego
Instytut Historii
i Nauk Politycznych UwB
Dziekan Wydziału Historyczno-­
-Socjologicznego
PATRONAT HONOROWY
REKTOR UwB
prof. Robert CIBOROWSKI
(Barbados, Grenada, Jamajka, Gujana, St. Vincent i Grenadyna, Surinam, Trynidad i Tobago, Dominika). Obecnie radca-minister w Departamencie Ameryki MSZ odpowiedzialny
za Meksyk i państwa Ameryki Środkowej, doradca strategiczny w sprawach regionu Ameryki Łacińskiej i Karaibów.
Autor książki reportażowej Kuba. Syndrom wyspy, wyd.
„Dowody na istnienie”, Warszawa 2016; autor przekładu z języka hiszpańskiego dzieła Leopoldo Zei – Filosofía de la historia americana [Filozofia dziejów amerykańskich], CESLA,
Warszawa 1993.
Odznaczony przez rząd Brazylii Narodowym Orderem
Krzyża Południa i Wielkim Krzyżem Rio Branco.

Podobne dokumenty