krajowy certyfikat lokalnego centrum aktywności

Komentarze

Transkrypt

krajowy certyfikat lokalnego centrum aktywności
Nasza droga do uzyskania krajowego certyfikatu Lokalnego Centrum Aktywności Ekologicznej.
Miano Lokalnego Centrum Aktywności Ekologicznej otrzymują szkoły, które w szczególny sposób
pobudzają i skupiają aktywność społeczną mieszkańców oraz przez przykład i działanie tworzą
aktywne środowisko wychowawcze dla młodzieży. Tytuł Lokalnego Centrum Aktywności
Ekologicznej jest pierwszym stopniem do certyfikacji szkół międzynarodowym certyfikatem
„Zielona Flaga".
Certyfikat LCAE jest przyznawany w ramach Programu Szkoły dla Ekorozwoju.
1. Powołaliśmy lokalny komitet
2. Przeprowadziliśmy audyt ekologiczny (na początku i końcu działań)
3. Opracowaliśmy kodeks ekologiczny
4. Prowadzimy działania i je monitorujemy
Naszym tematem przewodnim są elektroodpady.
09 lutego włączyliśmy się w sieć Eco-Schools. Dzięki platformie możemy zarejestrować swoją
szkołę i odnaleźć inną placówkę na świecie, z którą chcemy współpracować.
Zapraszamy do obejrzenia naszej wizytówki na www.ekoszkola.pl

Podobne dokumenty