Delagacja z Węgier w Raciborzu

Transkrypt

Delagacja z Węgier w Raciborzu
Urząd Miasta Racibórz
http://umraciborz2016.intracom.pl/urzad/aktualnosci_lista/Delagacja-z-Wegier-w-Raciborzu/i
dn:699/printpdf
Delagacja z Węgier w Raciborzu
20 Październik 2006
kategoria:
Wiadomości i wydarzenia
22 osobowa delegacja na czele z Wiceburmistrzem Zuglo Panem Ivanem Halaszem przybyła do Raciborza na zaproszenie Prezydenta Raciborza.
Temat spotkania zdominowały sprawy dot.oświaty oraz zasad wyboru radnych i prezydenta w zbliżających się wyborach samorządowych w
Polsce.
Jestem bardzo rad, że nawiązana współpraca oraz wzajemne kontakty pomiędzy instytucjami Dzielnicy Budapesztu – Zuglö i Miastem Racibórz
są nadal utrzymywane i dobrze się rozwijają. Deklaruję przyjazny klimat do dalszego rozwoju wzajemnych stosunków i stworzenia korzystnych
warunków do wymiany i prezentacji doświadczeń
w różnych dziedzinach działalności samorządowej – powiedział na spotkaniu zastępca prezydenta Raciborza Pan Mirosław Szypowski.
Wizyta węgierskiej delegacji, która rozpoczęła się w środę potrwa do soboty 21 października. W programie pobytu oprócz spotkania z władzami
Raciborza, Węgrzy uczestniczą w lekcji muzealnej dla grupy dzieci z Przedszkola nr 23, zajęciach: z wychowania muzycznego metodą B. Strauss,
terapeutycznych metodą W. Sherborne realizowanych przez raciborskie przedszkola Nr 15, 24.
W Szkole Podstawowej Nr 1 wezmą udział w zajęciach w klasach integracyjnych - diagnozowanie wad mowy, słuchu i wzroku dzieci i młodzieży.
W dniu dzisiejszym członkowie delegacji odwiedzą również gimnazja Nr 1 i 2 oraz zwiedzą obiekty sportowe i kulturalne Raciborskiego Centrum
Kultury - DK „Strzecha” oraz Szkoły Mistrzostwa Sportowego.
Przypomnijmy po powodzi 1997 roku polonia węgierska przyjęła na Węgrzech dzieci, których rodziny dotknięte zostały skutkami żywiołu . To
właśnie w tym czasie nawiązała się współpraca miedzy dyrektorami przedszkoli. Wzajemne kontakty opierają się na doświadczeniach w
korzystaniu z różnych metod form pracy w przedszkolach . Dwutorowa współpraca pomaga wdrażać w placówkach oświatowych innowacyjne i
sprawdzone metody i techniki nauczania w zakresie edukacji przedszkolnej. - Po ostatniej wizycie raciborskiej delegacji na Węgrzech, jak mówi
Marek Kurpis Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu’ - w raciborskich przedszkolach rozpoczęto prace z dziećmi poprzez muzykę
klasyczną metodą Batii Strauss.
Od tej pory oprócz współpracy z przedszkolami, nawiązano również kontakty z raciborskimi szkołami podstawowymi i gimnazjami.

Podobne dokumenty