Nr 7 2012 Wieści z Dwójki - Samorządowa Szkoła Podstawowa nr 2

Komentarze

Transkrypt

Nr 7 2012 Wieści z Dwójki - Samorządowa Szkoła Podstawowa nr 2
„Wieści z Dwójki”
GAZETKA SSP NR 2 – IŁAWA
2012 ROK
NR 7
Z wielką przyjemnością przekazujemy do rąk
naszych wiernych Czytelników siódmy numer
kwartalnika „Wieści z Dwójki”. W tym numerze
prezentujemy wydarzenia, które miały miejsce od
lipca 2012 roku do końca grudnia 2012 roku.
przewodnicząca pani Magdalena Grzybowska i pan
Krzysztof Szczepański. Osobą, bez której
przychylności i dobrej woli remont na taką skalę
nie byłby możliwy, jest Dyrektor Zakładu Karnego
w Iławie mjr Piotr Klimas.
Do Zespołu Redaktorskiego dołączyła pani Danuta
Kołecka, która systematycznie dostarcza nam
materiały o niezwykle ciekawej i wartościowej
edukacji. Dzięki znakomitej współpracy, gazetka
wzbogaca się o … dobre przykłady.
To, jak niełatwy jest każdy remont obrazują prace
w bibliotece. Gdy zapadły konkretne decyzje,
skrupulatnie zaczęto przenosić księgozbiór.
Pomagały jak zwykle dzieci. Starszaki przenosili
woluminy do innych gabinetów, a młodsi
wypożyczali książki na wakacje. Często były to
pełne
reklamówki
kolorowych
tytułów!
Pomoc wykazywali również nauczyciele i inni
pracownicy szkoły, wspierając poradami, dobrym
słowem i zabierając fachową literaturę do własnych
gabinetów.
Przypominamy, że gazetka ukazuje się w wersji
elektronicznej (zamieszczona jest na stronie szkoły
w zakładce „GAZETKA SZKOLNA”) oraz w
wersji papierowej. Prezentowana jest również na
dolnym parterze budynku szkoły w postaci gazetki
ściennej.
Regały znalazły miejsce na korytarzu, cierpliwie
czekając na zasłużony lifting.
Wszystkie numery są zarchiwizowane i dostępne na
stronie.
Opustoszałą bibliotekę zaczęto odnawiać w
pierwszych dniach lipca. W tym czasie
pomieszczenie to było mało zachęcające do
przekroczenia progu.
Z życzeniami miłej lektury Opiekun Zespołu Redaktorskiego
„Wieści z Dwójki” – Grażyna Wiącek
RODZICE WYREMONTOWALI
BIBLIOTEKĘ
Wraz z nadchodzącym nowym rokiem szkolnym
remonty w placówce dobiegają końca. Niezwykle
cieszą nas prace pochodzące z funduszu zebranego
podczas ostatniego festynu. Jest już odnowiona
biblioteka, w najbliższych dniach zostanie
wykończona świetlica, a na końcu sala nr 27. Rada
rodziców zapewnia jeszcze o rychłym zakupie
strojów dla szkolnego chóru. Głównymi
pomysłodawcami
realizującymi
całe
przedsięwzięcie są
członkowie R.R.
-
KWARTALNIK „WIEŚCI Z DWÓJKI”
-1-
NR 7/2012
Wykonawcami
prac
remontowych
byli
pensjonariusze Zakładu Karnego w Iławie. Do tych
Panów kierujemy słowa uznania za chęć i
wspaniałą pracę na rzecz naszej szkoły, inicjatywę i
cierpliwość w działaniu oraz fachowe porady w
trudnych momentach. A takich ciężkich chwil nie
brakowało. Przykładem jest pomieszczenie
świetlicy położonej w dolnych partiach szkoły.
Okazało się, że stary, niestabilny tynk trzeba
usunąć, zużyto więc więcej zaprawy, a ściany
musiały dłużej schnąć. Również w wypożyczalni w
ostatniej chwili postanowiono zmienić nowy kolor.
Sytuacja ta mocno przełożyła się na przedłużenie
remontu i spowodowała, że uroczyste otwarcie
"nowej" biblioteki oraz odnowionej świetlicy
odbędzie się w nieco późniejszym terminie, a nie,
jak zaplanowano, 3 września.
Zdecydowanej większości remont biblioteki bardzo
podoba się. Mamy nadzieję, że słowa te ucieszą nie
tylko
członków
R.R.,
czyli
inicjatorów
przedsięwzięcia, ale również tych, którzy brali
udział w ostatnim wiosennym festynie, bo dzięki
temu uczestnictwu przyczynili się do zebrania
potrzebnych funduszy.
Za to
wszystkim
dziękujemy, a szczególnie rodzicom naszych
uczniów, nauczycielom i pracownikom szkoły oraz
sponsorom, od których zależało powodzenie
zabawy.
Książki są już poukładane i czekają na swoich
czytelników. Czy jeszcze coś przeoczono?
Poniższe zdjęcia świetlicy szkolnej wykonano kilka
dni wcześniej. Sytuacja, jak wspomniano, była
tam nieciekawa, ale dla naszych wykonawców to
nic trudnego! Jak zapewnia pani Magda, od nowego
roku szkolnego świetlica będzie dodatkowo dobrze
doposażona, na
uczniów
czekają już
nowo
zakupione gry i przybory edukacyjne. Przy okazji
warto zaznaczyć, że podobne wsparcie otrzymają
"ZUCHY".
Pani Magda z panem Krzysztofem poświęcili
wakacje, by wszystko dopilnować i niczego nie
przeoczyć.
Do przewozów
materiałów
budowlanych najczęściej używali prywatnych
samochodów, gdy była potrzeba za towar płacili z
własnej kieszeni. W połowie sierpnia, gdy do
czystej i pachnącej biblioteki zaczęto z
powrotem przenosić woluminy, Państwo
ci
postanowili zakupić
kolorową
wykładzinę
dywanową. Dla maluchów będzie ona stanowić
atrakcję w postaci kącika czytelniczego. Była to
odpowiedź na prośbę pani Steni - nauczycielki
bibliotekarki.
Maskotką remontu w bibliotece był żółw. Żywy i
wspaniały zwierzak, który bacznie pilnował Kacpra
i Szymona przewożących książki. Jak chłopcy
zapewniają, umilał im monotonną pracę. Wózek
został specjalnie w tym celu wypożyczony od
"BIEDRONKI" przy ul. Ostródzkiej w Iławie.
Michalina, studentka architektury, dopełnia
malowaniem całość pomieszczeń. Okazało się, i to
jest bardzo miłe, że każdy użytkownik biblioteki
ma różne pomysły na jej kolory. Powstałe dyskusje
na ten temat cieszą, bo świadczą o tym, że lubimy i
chcemy
tu
jak
najczęściej
przebywać.
Nie dla książek są biblioteki ale dla tych, którzy z
niej korzystają. Tak samo świetlica służy dzieciom
a nie jej przedmiotom. Władze miejskie w każdym
roku zapewniają naszej placówce remonty,
KWARTALNIK „WIEŚCI Z DWÓJKI”
-2-
NR 7/2012
tak jak w te wakacje, kiedy wykończono kostką i
płytkami wejście do szkoły. Dziś jest ono
estetyczne i zachęca do przekroczenia szkolnych
murów. Jednak szkoła to duży dom, a budżetu nie
starcza na wszystko. Prężnie działająca rada
rodziców jest konstruktywną odpowiedzią na
wszelkie kryzysy, które najmniej rozumieją dzieci.
Bo "nowa" biblioteka nadal będzie miejscem
czytania, zdobywania informacji, integracji i
działania, a rola opiekuńczo - wychowawcza
świetlicy - niezastąpiona. Tylko przebywanie w
tych miejscach od nowego roku szkolnego
2012/2013, nie będzie takie samo jak dawniej...
kroki na ścieżkach edukacji, czuli się jak u siebie w
domu. Szkoła znacznie wcześniej zadbała o emocje
pierwszaków, już w czerwcu organizując klasowe
spotkania z paniami, które w kolejnych latach będą
je uczyły. To dobry i sprawdzony sposób na
bezstresowy start w pierwszy rok szkolny.
Podziękowania dla:
Przewodnicząca rady rodziców, Pani Magdalena
Grzybowska, wyraziła wdzięczność wszystkim
rodzicom i sponsorom, którzy przyczynili się do
wakacyjnego
remontu
biblioteki oraz
świetlicy i dzięki
którym zakupiono
dla
uczniów gry dydaktyczno - edukacyjne.
Dyrektor szkoły Pani Małgorzata Kamińska
życzyła dzieciom samych sukcesów i zadowolenia
z nauki, a rodziców zapewniła o wysokim
poziomie nauczania uczniów w naszej szkole, które
jak zwykle poprowadzi wyspecjalizowana kadra
pedagogiczna.
Dyrektor Zakładu Karnego w Iławie
- mjr Piotr Klimas
CMB Składowa "Cembet" Hanna Wendruch
Tę krótką uroczystość zakończono wręczeniem
podziękowań
i
skromnych,
polnych
i
ogrodowych kwiatów, zerwanych dla Pani Dyrektor
i przedstawicieli rady rodziców: Pani Magdaleny
Grzybowskiej i Pana Krzysztofa Szczepańskiego
oraz dla Z-cy Dyrektora Zakładu Karnego w Iławie
Kpt. Jerzego Trzciałkowskiego.
CMB Składowa "Cerklink-Chemia S.C."
Krzysztof Pełka
Szczepański Krzysztof
MGM "Pneumatyka" Magdalena Grzybowska
"Technik" Leszek Gula, Tomasz Pesta
Firma "OKNAL"
"Kucharek" Chojnowski Jacek
"Biedronka"
TEKST i FOTO:
Róża Nitkowska
NOWY ROK ROZPOCZĘTY
Przed nami kolejny bieg. Czas nauki i nowych
wyzwań. Już wiemy, że pragniemy się uczyć,
zdobywać umiejętności i stawać lepszymi, a to już
jest sukces. Niech będzie on zwieńczeniem każdego
podjętego trudu uczniów, nauczycieli i rodziców,
którzy zawsze są z nami.
Słońce, uśmiech i radość. Do tego pozytywne
nastawienie dzieci i nowe nadzieje przed startem w
kolejny rok edukacji, bardzo wyraźnie malowały
się na twarzach uczniów. Atmosfera ta napawała
pedagogów optymizmem podczas rozpoczęcia
nowego roku szkolnego 2012/2013.
TEKST i FOTO:
Róża Nitkowska
Tuż
przed
rozpoczęciem
uroczystości
dzieci zasypywały
nauczycieli pytaniami. To
dowód radości, nadziei i gotowości do zdobywania
nowych wyzwań.
ŚLUBOWANIE KLASY SPORTOWEJ
21 wrześnie 2012 r. uczniowie klasy IV D
sportowej złożyli uroczyste ślubowanie. Na
uroczystość ślubowania przybył wiceburmistrz
Tego dnia nie tylko starsi uczniowie, ale również
najmłodsi, ci, którzy już wkrótce poczynią pierwsze
KWARTALNIK „WIEŚCI Z DWÓJKI”
-3-
NR 7/2012
Andrzej Lewandowski, przewodnicząca Rady
Rodziców pani Magdalena Grzybowska, dyrektor
szkoły pani Małgorzata Kamińska i wicedyrektor
szkoły pani Marzena Tołkacz oraz nauczyciele
wychowania fizycznego.
Liderami w biegu byli uczniowie klasy sportowej.
Uczniowie z rąk wiceburmistrza Andrzeja
Lewandowskiego i dyrektora szkoły Małgorzaty
Kamińskiej otrzymywali pamiątkowe dyplomy.
Na zakończenie konkurencji sportowych wszystkie
reprezentacje otrzymały wielkie słowa uznania i
pamiątkowe dyplomy.
Uroczystość ślubowania obserwowali uczniowie
klas trzecich i czwartych.
TEKST: Zespół Redaktorski
FOTO: Grażyna Wiącek
ZIEMNIACZANA INTEGRACJA
Rada Rodziców zaprasza uczniów i całe rodziny do
udziału w zabawie integracyjnej organizowanej na
boisku szkolnym, która odbędzie się 21 września
2012 r. w godz. 16.30-18.30. Tego dnia wszyscy, a
szczególnie dzieci z klas pierwszych i czwartych
Po ślubowaniu reprezentacje wszystkich klas
czwartych wzięły udział w konkurencjach
sportowych.
KWARTALNIK „WIEŚCI Z DWÓJKI”
-4-
NR 7/2012
oraz nowoprzybyłe, będą miały wyjątkową okazję,
by na wesoło zapoznać się ze sobą i z uczącymi
nauczycielami. Również dorośli będą mieli okazję
do lepszego poznania się, gdyż dla nich także
przygotowano bogaty program gier i zabaw oraz,
uwaga… smaczną ziemniaczaną kuchnię!
ZAPRASZAMY!!
Fundusze remontowe pochodziły z Festynu
Wiosennego 2012 oraz z darowizn na rzecz naszej
szkoły. Dzięki nim biblioteka i świetlica są
piękniejsze, a sala sportowa świetlicy dodatkowo
zasobniejsza w gry: piłkarzyki i stół do tenisa
stołowego. Sprzęt ten będzie także służył
„Zuchom”.
Najbardziej z całego wydarzenia cieszyły się dzieci,
które są jego adresatami. Swą wdzięczność okazały,
tak jak potrafią najpiękniej - własnoręcznie
wykonanymi laurkami. Karteczki te osobiście
wręczały zaproszonym gościom i… to był jeden z
najbardziej wzruszających momentów spotkania.
TEKST:
Róża Nitkowska
UROCZYSTE OTWARCIE
BIBLIOTEKI
W dniu 21 września wizytę w naszej szkole złożyli
zacni goście: Z-ca Burmistrza Pan Andrzej
Lewandowski, Z-ca Dyrektora Zakładu Karnego w
Iławie
Kpt.
Jerzy
Trzciałkowski
oraz
przedstawiciele Rady Rodziców - Pani Magdalena
Grzybowska, Pan Krzysztof Szczepański i Pan
Arkadiusz Karpiński. Wśród zaproszonych była
również Pani Hanna Wendruch, Pan Krzysztof
Pełka i inni sponsorzy oraz Panowie, którzy
wykonali prace remontowe w bibliotece i świetlicy
szkolnej. Podczas odwiedzin dokonano uroczystego
otwarcia wymienionych pomieszczeń.
FOTO: Pani Hanna Wendruch "CMB Składowa Cembet"
KWARTALNIK „WIEŚCI Z DWÓJKI”
-5-
NR 7/2012
Przy bibliotece i świetlicy szkolnej wiszą tablice
upamiętniające Sympatyków Szkoły, bez pomocy
których remont nie byłby możliwy.
Dziękujemy!!!
TEKST: Barbara Lewandowska,
Róża Nitkowska i Stefania Homziak
FOTO: A. Szablińska
DZIEŃ PIECZONEGO ZIEMNIAKA
– TWÓRCZOŚĆ DZIECI
Z okazji Dnia Pieczonego Ziemniaka nasi
uczniowie przygotowali wspaniałe prace. Można je
zaliczyć do prawdziwej sztuki. Szkoda tylko, że
kosze pełne warzyw i darów jesieni są delikatne i
szybko utracą swój urok... Jednak za pomocą
zdjęć, zatrzymaliśmy czas!
FOTO: Pan Krzysztof Pełka "CMB Składowa Cerkling Chemia S.C.", otrzymują pamiątki za
bezinteresowną hojność na rzecz szkoły.
Pani Asi, która podczas remontu dbała o porządek i
czystość pomieszczeń, już wcześniej w ramach
podziękowania otrzymała kwiaty.
TEKST i FOTO:
Danuta Kołecka
KWARTALNIK „WIEŚCI Z DWÓJKI”
-6-
NR 7/2012
Słowa
wielkiego
uznania
przedstawicieli Rady Rodziców:
DZIEŃ PIECZONEGO ZIEMNIAKA
W DWÓJCE
•
•
•
•
•
•
•
•
21 września 2012 roku w naszej szkole kolejny raz
odbył się DZIEŃ PIECZONEGO ZIEMNIAKA.
Pomysłodawcami i organizatorami tej wspaniałej
imprezy jest Rada Rodziców.
kierujemy
do
pani Magdaleny Grzybowskiej
pana Krzysztofa Szczepańskiego
pani Elwiry Fijałkowskowskiej
pani Małgorzaty Olszlegier
pani Marzeny Otręby
pana Zbigniewa Rudnickiego
pana Pawła Samoszuka
pana Arkadiusza Karpińskiego
oraz do dyrekcji szkoły, nauczycieli, pracowników
obsługi, uczniów naszej szkoły i ich rodziców.
Przygotowano wiele stanowisk z atrakcjami, dużą
ilość zabaw i konkursów oraz poczęstunek. Wśród
produktów do jedzenia dominował ziemniak
przygotowany w różnej postaci.
Pogoda tego dnia była, jak na zamówienie – piękna
i słoneczna. Uczestnikom spotkania dopisywały
wspaniałe humory.
Pan Zygmunt Majewski dbał o potrzymanie
ogniska. Tu pieczono ziemniaki i kiełbaski.
KWARTALNIK „WIEŚCI Z DWÓJKI”
-7-
NR 7/2012
"ŚWIĘTO PIECZONEGO
ZIEMNIAKA"
Z okazji ziemniaczanego święta zgromadziliśmy w
naszej sali dary jesieni. Pani Małgosia podarowała
nam ogromnego kabaczka. Każdy coś przyniósł i
ułożył w wiklinowych koszach. Kosze były
dekoracją na popołudniowym festynie szkolnym.
TEKST: Uczniowie klasy III a
i wychowawca Danuta Kołecka
FOTO: Danuta Kołecka
KLASA IV B NA PIKNIKU
28 września klasa IV b wraz z paniami: Anetą
Kurkielewicz oraz Anią Werengowską była na
pikniku w Dziarnówku. Pogoda dopisała i dzieci
mogły nacieszyć się jeszcze dobrą jesienną pogodą.
Wszyscy uczniowie wytrwale rozpalali ognisko pod
okiem wychowawców.
Po prawie czterdziestominutowej walce (mokre
drewno) udało się i w końcu mogliśmy upiec
kiełbaski. Dzieci spróbowały także specjalnego
TEKST: Zespół Redaktorski
FOTO: Grażyna Wiącek
KWARTALNIK „WIEŚCI Z DWÓJKI”
-8-
NR 7/2012
przysmaku, który został przygotowany przez mamę
naszej nowej koleżanki z Korei – Seojin. Sushi było
rzeczywiście smaczne. Dziękujemy mamie Seojin.
Piknik był bardzo udany.
FAJNI Z WAS KOLEDZY...
Z okazji Dnia Chłopaka przygotowałyśmy
upominki dla naszych kolegów z klasy.
Zakupiłyśmy komplety żelowych długopisów i
słodkie co nieco. Złożyłyśmy życzenia. Kolorowe i
pachnące długopisy z pewnością upiększą ich
zeszyty. Dla chłopców była to miła niespodzianka.
TEKST i FOTO:
Aneta Kurkielewicz
TEKST: Koleżanki z III a
FOTO: Danuta Kołecka
UPIĘKSZAMY OGRÓDEK...
III C W PIEKARNI
Wrzesień to dobra pora do wsadzenia cebulek
wiosennych kwiatów. Nic nie cieszy oka bardziej
niż rabaty pełne kwitnących tulipanów, narcyzów,
przebiśniegów czy krokusów. Dosadziliśmy
nachyłki, chryzantemę, hebe, iglaki i wrzosy.
Bardzo dziękujemy Pani Grażynie Mróz, która ze
swojej bogatej kolekcji kwiatowej podarowała nam
lilie, miodówki, hortensję i funkie. W pielęgnacji
ogródka wspierają nas na bieżąco rodzice i
dziadkowie.
Nasza klasa odwiedziła piekarnię GS w Iławie. W
trakcie wycieczki mieliśmy możliwość zobaczenia
różnych
pomieszczeń
i
urządzeń.
Przeprowadziliśmy wywiad z Panią, która nas
oprowadzała i opowiadała. Podczas wizyty
dowiedzieliśmy się jak powstaje pieczywo. Na
zakończenie
naszego
pobytu
zostaliśmy
poczęstowani pysznymi bułeczkami, chlebem i
słodkimi batonikami. Wycieczka udała się.
Wszyscy byliśmy zadowoleni.
TEKST: Uczniowie klasy III a
i wychowawca Danuta Kołecka
FOTO: Danuta Kołecka
TEKST: Klasa III C
FOTO: Urszula Złotowska
KWARTALNIK „WIEŚCI Z DWÓJKI”
-9-
NR 7/2012
szkolnego
Z JAKIEGO DRZEWA SPADŁ
TEN LIŚĆ?
Jesień to pora, gdy z drzew spadają liście i jest to
świetny czas, aby nauczyć się je odróżniać.
Przynieśliśmy na lekcję liście z drzew i krzewów.
Dokładnie omówiliśmy kształt i wygląd każdego
liścia. Dla utrwalenia każdy z nas wykonał
"Zielnik".
TEKST: Uczniowie klasy III a
i wychowawca Danuta Kołecka
FOTO: Danuta Kołecka
AKCJA „POMAGAMY
ZWIERZĘTOM”
Dnia
1
października
uczestnicy
Koła
Przyrodniczego oraz przedstawiciele Samorządu
Uczniowskiego wraz z opiekunami: panią Joanną
Przytułą, panią Anną Werengowską oraz panią
Anną Patorską, odwiedzili iławskie schronisko dla
zwierząt „Przytulisko”. Uczniowie przekazali
dla potrzebujących zwierząt dary w postaci worków
i puszek z karmą, misek, ciepłych kołder i koców.
Wszystkie rzeczy były intensywnie zbierane przez
uczniów naszej szkoły od początku roku
Z pewnością miło było sprawić taką niespodziankę
bezdomnym, opuszczonym zwierzakom. O efekcie
świadczy ich radość i nadzieja, że nie wszyscy o
nich zapomnieli, a być może pewnego dnia znajdzie
KWARTALNIK „WIEŚCI Z DWÓJKI”
- 10 -
NR 7/2012
się ktoś, kto podaruje im prawdziwy dom, otoczy
miłością i opieką. Uczniowie naszej szkoły
doskonale wiedzą o tym, że każde żywe stworzenie
potrzebuje akceptacji i miłości.
Serdeczne podziękowania dla Uczniów, Rodziców i
Nauczycieli, którzy wsparli naszą akcję!
pracy poszczególnych osób. Poznaliśmy sposób
informowania o zdarzeniach oraz kolejne kroki
przy interwencji Straży Ochrony Kolei. Następnie
przeszliśmy do szatni, gdzie zobaczyliśmy
umundurowanych funkcjonariuszy na służbie oraz
mieliśmy okazję pogłaskać psa, będącego również
na służbie. Było to niesamowite doświadczenie!
TEKST i FOTO:
Anna Patorska
Na kolejne spotkanie udaliśmy się do sali
wykładowej.
Tam czekała na nas pani Wiesława Pawska naczelnik działu organizacyjno- prawnego,
archiwizacji i informatyki użytkowej z PKP PLK
S.A. Zakładu Linii Kolejowych w Olsztynie.
I B Z WIZYTĄ W KOMENDZIE
REGIONALNEJ STRAŻY
OCHRONY KOLEI
Poznaliśmy zasady bezpiecznego korzystania z
przejazdów kolejowych, ich rodzaje oraz ważne
znaki drogowe, informujące o przejazdach. Odbył
się konkurs wiedzy z nagrodami. Wszyscy świetnie
zapamiętali najważniejsze zasady!
Wrzesień to szczególny miesiąc w szkole...
Rozpoczął
się
nowy
rok
szkolny.
Dla uczniów klasy I b to pierwszy rok w naszej
szkole i nowe doświadczenia- nie tylko edukacyjne.
Nowi koledzy, nowi nauczyciele, nowe zadania i...
nowe miejsca. Aby czuć się dobrze, we wrześniu
realizowane były tematy z zakresu bezpieczeństwa i
dbałości o zdrowie. Uczniowie zawarli umowy z
wychowawcą. Poznali zasady bezpiecznego
poruszania się w szkole, jak i poza nią.
Przypomnieli zasady bezpiecznego poruszania po
drogach oraz znaki drogowe. Ale wiadomo, że
teoria musi być poparta praktyką, więc... Poszliśmy
na spacer po okolicy, trenowaliśmy przechodzenie
przez przejścia dla pieszych. Rozpoznawaliśmy
znaki drogowe. Skorzystaliśmy też z wiedzy
fachowców. Wybraliśmy się do Komendy
Regionalnej Straży Ochrony Kolei w Iławie, gdzie
pracuje tata Julka- naszego kolegi z klasy. Pan
Marcin Dajos jest z-cą komendanta regionu i
zaproponował spotkanie w swoim miejscu pracy.
Skorzystaliśmy z zaproszenia i... Gdy nadszedł
dzień wyprawy, pogoda zrobiła psikusa- zaczęło
padać.
Na koniec spotkania oglądaliśmy i przymierzaliśmy
sprzęty, które używane są w tej jednostce. Wszyscy
mierzyli, zakładali i oglądali poszczególne
elementy. Było mnóstwo emocji i śmiechu!
Czas szybko minął w czasie tej wizyty i niestety,
musieliśmy wracać do szkoły. Umówiliśmy się
jednak na kolejne spotkanie. Tym razem
zobaczymy, jak wygląda praca w terenie i
praktycznie wykorzystamy wiedzę zdobytą w
czasie spotkania z Panią Wiesią i Panem Marcinem.
Za to ciekawe doświadczenie serdecznie
dziękujemy!
Jednak pierwszaki były przygotowane i pod osłoną
parasoli i w kapturach, wyruszyły na ulicę
Dworcową 1 w Iławie. Na miejscu, od taty Julka,
wszyscy otrzymali przepustki.
Do zobaczenia wkrótce!
TEKST: Iwona Drzymalska
FOTO: Marcin Dajos,
Wiesława Pawska
Pan Marcin oprowadził nas po niektórych
pomieszczeniach. W każdym dowiedzieliśmy się o
KWARTALNIK „WIEŚCI Z DWÓJKI”
- 11 -
NR 7/2012
RODZINNA NIEDZIELA W I A
Dni mijają jak za dotknięciem czarodziejskiej
różdżki. Kilka lat temu, w wielu iławskich domach,
słychać było płacz maleńkich dzieci, które właśnie
zaczynały ząbkować. Po zaledwie kilku latach, we
wrześniu 2012 roku, te właśnie dzieci po raz
pierwszy przekroczyły progi naszej zielonej szkoły.
Przez lata zdobyły wiele nowych doświadczeń,
poznały mnóstwo interesujących osób, a niektóre
nawet „pogubiły" mleczne ząbki. Teraz przed
uczniami klasy I a rozpoczął się nowy etap ich
życia i to właśnie łączy moich podopiecznych.
Każdy przeżywa ten moment na swój sposób. Jedni
tęsknią
za
przedszkolem
i
dawnymi
wychowawczyniami, inni są „głodni" nowych
przygód. Aby ułatwić im start w szkole i wskazać
drogę w nawiązywaniu nowych relacji z
rówieśnikami, 30 września, w piękną, słoneczną,
jesienną niedzielę zaprosiłam wszystkich na
rodzinny piknik. W Gardzieniu pojawiły się całe
rodziny: uczniowie I a wraz z rodzicami i
rodzeństwem.
Było mnóstwo konkursów i zabaw przy muzyce, a
piosenki dedykowane tylko dla chłopaków, gdyż
tego dnia przypadło ich święto.
Dzięki serdeczności mam, które ufundowały
niespodzianki w postaci breloczków, świnek
skarbonek, kredek a nawet talonów na pizze, dzieci
miały dodatkową motywację i chęć uczestniczenia
w śmiesznych zabawach. Dodatkową atrakcją
podczas pobytu w Gardzieniu była możliwość
przejażdżki po lesie terenowym samochodem pana
Zbyszka.
Pierwsze rodzinne spotkanie przebiegło w miłej
atmosferze. Jako wychowawca klasy, mam nadzieję
na kolejne spotkania, które zintegrują wszystkich i
sprawią, że w swoim towarzystwie będziemy czuć
się wyjątkowo.
TEKST i FOTO:
wychowawca Sylwia Krajewska
JANUSZ CHOMONTEK
W NASZEJ SZKOLE
05 października 2012 roku naszą szkołę odwiedził
wielokrotny rekordzista świata w żonglowaniu
piłką, pan Janusz Chomontek. W Księdze
Rekordów
Guinnessa
odnotowano
blisko
dwadzieścia rekordów pana Janusza w żonglowaniu
różnego rodzaju piłkami (piłka nożna, piłka
KWARTALNIK „WIEŚCI Z DWÓJKI”
- 12 -
NR 7/2012
koszykowa, piłeczka do tenisa ziemnego i do ping –
ponga).
Lista rekordów pana Janusza jest długa. Oto kilka z
nich:
• Pokonał dystans 30 km na trasie Ustka – Słupsk
podbijając piłkę nożną w czasie 8 godzin 20 minut
• Pokonał rekord Diego Armando Maradony w
żonglowaniu piłką (Maradona – 7 tysięcy, Chomontek –
35 tysięcy)
• Dwukrotnie pokonał trasę maratonu warszawskiego (42
km 185 m) odbijając piłkę
• 12 tysięcy razy podbijał piłeczkę ping – pongową
• W Berlinie przeszedł trasę długości 100 km w czasie 18
godzin z równoczesnym odbijaniem piłki
• W ciągu 2 godzin 11 minut i 3 sekund 20 432 razy
podbijał piłkę koszykową ustanawiając kolejny rekord
odnotowany w księdze Guinnessa.
Cała Polska o niezwykłych umiejętnościach
naszego gościa usłyszała w 1986 roku. Wtedy to
pan Janusz Chomontek wystąpił w programie TvP
„Piłkarska kadra czeka”. Na początku swojej
piłkarskiej kariery grywał w trzecioligowej Gwardii
Koszalin i Zawiszy Grzmiąca. „Nigdy nie byłem
wielkim piłkarzem, zawsze brakowało mi
szybkości. Trochę się otarłem o trzecią ligę.” –
mówi pan Janusz Chomontek.
O wszystkich swoich rekordach pan Janusz
Chomontek wspominał podczas występu w naszej
szkole. Uczniowie naszej szkoły z wielkim
zainteresowaniem i uznaniem obserwowali
wyczyny naszego gościa.
Pan Janusz Chomontek pierwszy raz odwiedził
naszą szkołę w lutym 2006 roku. Link do
poprzedniej
notatki
i
fotografii:
http://www.ssp2.edu.pl/index.php?option=com_con
tent&view=article&id=60:janusz-chomontek-wnaszej-szkole-&catid=6:z-ycia-szkoy&Itemid=5
TEKST i FOTO:
Grażyna Wiącek
KWARTALNIK „WIEŚCI Z DWÓJKI”
- 13 -
NR 7/2012
III C I III D W LESIE
W ramach realizacji treści programowych ze
środowiska przyrodniczego uczniowie klasy III C i
klasy III D wraz z wychowawczyniami udali się na
wycieczkę edukacyjną. Tematem przewodnim był
jesienny las. Podczas wycieczki uczniowie
rozpoznawali drzewa i krzewy oraz dokonywali
pomiaru odwodu dorodnych buków i sosen.
Porównywanie długości pomiarów było nietypową
lekcją matematyki w terenie. Uczniowie świetnie
odejmowali w pamięci trzycyfrowe liczby. Podczas
wycieczki omówiono warstwową budowę lasu oraz
skład ściółki leśnej. Uczniowie podczas wycieczki
zaobserwowali grzyby jadalne i niejadalne oraz
grzyby pasożytnicze – huby. Lekcja w terenie stała
się doskonałą okazją do odpoczynku na świeżym
powietrzu.
TEKST: Uczniowie klasy III a
i wychowawca Danuta Kołecka
FOTO: Danuta Kołecka
19. IŁAWSKA
GROMADA ZUCHOWA
,,NIEDŹWIEDZIA GROMADA”
TEKST: Grażyna Wiącek
i Urszula Złotowska
FOTO: Grażyna Wiącek
LECĄ LIŚCIE, LECĄ.....
02 października do wspólnej zabawy zapraszał pan
Adrian Lewandowski – drużynowy. Spotkania z
uczniami nauczania początkowego były też
doskonała reklamą działań drużyny. Spotkanie
rozpoczęło się od typowej zbiórki i musztry.
W ciepły październikowy dzień próbowaliśmy
zebrać liście z naszego boiska. Pogoda była dość
wietrzna, więc nie było to łatwe zadanie. Grabienie
liści sprawiło nam dużo przyjemności i zabawy.
KWARTALNIK „WIEŚCI Z DWÓJKI”
- 14 -
NR 7/2012
Drużynowy
Adrian
Lewandowski
ciekawą
opowieścią wprowadził dzieci w świat bajek i
fantazji. „Lot” na obcą planetę jest chyba
marzeniem każdego dziecka. Jednak, aby lot był
możliwy, należało zbudować rakietę. Lot w kosmos
utrudniały spadające meteoryty.
TEKST: Zespół Redaktorski
FOTO: Grażyna Wiącek
ŚLUBOWANIE KLAS PIERWSZYCH
Wielu uczestników tego spotkania postanowiło
wstąpić w kręgi „Niedźwiedziej Gromady”.
Rozpoczęcie nauki w szkole jest ważnym
momentem w życiu dziecka, jak i jego rodziców.
Poniżej prezentujemy fotoreportaż ze spotkania.
Każdy mały człowiek z niepokojem, pewną obawą,
ale i z olbrzymim zainteresowaniem przekracza
próg szkoły.
Ogromne przeżycie stanowi dla maluchów
pierwsza szkolna uroczystość: ŚLUBOWANIE
PIERWSZOKLASISTÓW.
Uczniowie pierwszych klas Samorządowej Szkoły
Podstawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej w Iławie
zostali przyjęci w poczet uczniów szkoły w trakcie
uroczystego ślubowania, które odbyło się 12
października br. w sali gimnastycznej.
Pierwszoklasistom w tych wzniosłych chwilach
towarzyszyli: Dyrektor SSP 2 im. Marii
Konopnickiej w Iławie - Małgorzata Kamińska oraz
jej zastępcy: Marzena Tołkacz i Beata
Waruszewska, przedstawicielka Rady Rodziców Magdalena Grzybowska, nauczyciele, uczniowie i
rodzice.
Pani dyrektor Małgorzata Kamińska serdecznie
powitała wszystkich, a następnie oddała głos
dzieciom z przedszkola nr 2 i 5, które przedstawiły
swoje życzenia w formie piosenek i recytowanych
wierszyków. Następnie pierwszaki z klasy I A i I B
wraz ze swoimi wychowawczyniami, przygotowały
program artystyczny.
Po uczniowskich prezentacjach nastąpiła część
oficjalna. Przedstawiciele klas pierwszych złożyli
uroczyste ślubowanie przed sztandarem szkoły oraz
KWARTALNIK „WIEŚCI Z DWÓJKI”
- 15 -
NR 7/2012
zostawili odciski swoich palców na pamiątkowej
karcie kroniki szkolnej. Punktem kulminacyjnym
akademii było pasowanie na ucznia dużym
ołówkiem.
Uczniowie klasy piątej przygotowani pod
kierunkiem wychowawczyni pani Anny Lesińskiej
– Rybak zaprezentowali przedstawienie z udziałem
„ufoludków”. UFO, które wylądowało w szkole,
chciało dowiedzieć się, cóż to za osobliwe miejsce,
w którym się znalazło.
Do życzeń przyłączyli się: dyrekcja, goście i
uczniowie starszych klas. Warto podkreślić, że
pierwszoklasiści otrzymali upominki sfinansowane
z funduszy Rady Rodziców. Po zakończeniu
oficjalnej części akademii był jeszcze czas na
pamiątkowe zdjęcia klas pierwszych. Pierwszakom
życzymy połamania ołówków...
TEKST: Monika Płoska,
Katarzyna Sobczyńska- Wojewódzka,
Iwona Drzymalska i Sylwia Krajewska
DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ
Uroczystość obchodów Dnia Edukacji Narodowej
rozpoczęła się od pięknych życzeń pani dyrektor
Małgorzaty
Kamińskiej,
skierowanych
do
nauczycieli, pracowników obsługi i uczniów. Pani
dyrektor podkreśliła wartość i znaczenie nauki oraz
wychowania w życiu każdego człowieka.
Piękna dekorację przygotowała pani Grażyna
Kołodziejek.
TEKST: Zespół Redaktorski
FOTO: Grażyna Wiącek
KWARTALNIK „WIEŚCI Z DWÓJKI”
- 16 -
NR 7/2012
Dyplomy i nagrody uczniowie otrzymali w czytelni
szkolnej z rąk Wicedyrektor pani Marzeny Tołkacz.
Od tego dnia prace zwycięzców można oglądać w
bibliotece. Są one piękną dekoracją z okazji
Międzynarodowego Dnia Bibliotek Szkolnych.
"KARTECZKI Z BAJECZKI"
- ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU
15 października 2012 r. komisja w składzie: Anna
Walendzik, Joanna Przytuła i Róża Nitkowska
wyodrębniła zwycięzców bibliotecznego konkursu
plastyczno-literackiego pt. "Karteczki z Bajeczki".
WYNIKI:
I miejsce - Julia Święcka kl. IIIB: „Calineczka”
II miejsce- Weronika Basiak kl. IIIC: „Na
straganie”
III miejsce- Aleksandra Krajewska kl. IIA:
„Piękna i Bestia”
Wyróżnienia otrzymali:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Kacper Augustyniak kl. IIE: „Franklin
detektyw”
Natalia Wajzer kl. IIIA: „Pippi”
Joanna Kudyba kl. IIIB: „Dzieci z
Bullerbyn”
Martyna Nadolska kl. IIID: „Kubuś
Puchatek”
Dominika Zapadka kl. IIIC: „Koszmarny
Karolek”
Niektórzy uczniowie, których prace były
wartościowe, a nie spełniały wszystkich
norm zawartych w regulaminie, zdobyli
dyplomy:
Kornelia Lembowicz kl. ID: „Koszmarny
Karolek” i „Doskonały Damianek”
Kacper Weiner kl. ID: „Kubuś Puchatek
robi zapasy na zimę”
Zuzanna Myszkiewicz kl. IB: „Pudełeczko
podnieś wieczko”
Zuzanna Rolkowska kl. IIE: „Kubuś
Puchatek”
TEKST: Róża Nitkowska
FOTO: Sylwia Krajewska
i Róża Nitkowska
KWARTALNIK „WIEŚCI Z DWÓJKI”
- 17 -
NR 7/2012
IIIC W KWIDZYNIE
KLASA I C DBA O ZDROWIE
Wielcy
mistrzowie
Zakonu
Krzyżackiego,
średniowieczne narzędzia tortur i wiele innych
atrakcji czekało na uczestników wycieczki do
Kwidzyna.
Uczniowie klasy I c pod czujnym okiem
wychowawców- pani Doroty
Kosyl
i
pani
Katarzyny
SobczyńskiejWojewódzkiej, przygotowali sałatkę owocową
zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy.
Dzieci poznały walory zdrowotne i smakowe
przyniesionych
przez
siebie
owoców.
Zdrowe i kolorowe sałatki wszystkim bardzo
smakowały.
W październiku klasa III c odbyła wycieczkę do
Kwidzyna. Uczniowie zwiedzili warowny zamek
kapituły pomezańskiej oraz katedrę, krypty i
Minizoo. Na zamku dzieci mogły podziwiać zbiory
etnograficzne, piwnicę z narzędziami tortur i kar,
które zrobiły duże wrażenie, wieżę studzienną oraz
inne pomieszczenia. W murach zamku najbardziej
podobały się ekspozycje przyrodnicze z bardzo
dużą ilością naturalnych naturalnych eksponatów.
Bogactwo różnorodności okazów miały ogromną
wartość dla zwiedzających. Przybliżyły im one
świat przyrodniczy. Dzieci podziwiały również
stare, piękne piece, meble i obrazy. W katedrze
wzniesionej w XIV wieku przylegającej do murów
zamczyska miały okazję do wysłuchania opowieści
biblijnych i starych legend, w tym o Kwidzynie.
Przewodnik pokazał uczniom w jaki sposób
działają organy, pozwolił wejść do środka
instrumentu i zagrał swój ulubiony utwór. Było to
duże zaskoczenie i miły gest ze strony wspaniałego
przewodnika. W kryptach dzieci poznały historię
Wielkich Mistrzów. Na zakończenie wycieczki
dzieci odwiedziły tereny rekreacyjne na Miłosnej Minizoo. Uczestnicy wycieczki spotkali tam wiele
zwierząt, które okazywały swoje przyjazne
usposobienie do człowieka.
Wycieczka dostarczyła dużo wrażeń i przeżyć. Była
wspaniałą lekcją przyrodniczą, historyczną,
polonistyczną i muzyczną.
TEKST i FOTO:
Urszula Złotowska
TEKST i FOTO:
Dorota Kosyl
i Katarzyna Sobczyńska-Wojewódzka
KWARTALNIK „WIEŚCI Z DWÓJKI”
- 18 -
NR 7/2012
Efekt wspólnej, zgodnej gry był dla nas
oszałamiający! Poczuliśmy się przez chwilę jak
afrykańscy bębniarze! Po przerwie przeznaczonej
na zwiedzanie całego budynku, udaliśmy się na
gościniec. Rozpoczęły się warsztaty tańca z
ogniem. Prowadząca pokazała nam kilka sztuczek.
VI B W KACZYM BAGNIE
4 października 2012 r. wraz z wychowawczynią,
panią Lidią Miłosz i paniami opiekunkami:
Marzeną
Tołkacz
i
Anną
Walendzik
uczestniczyliśmy w wycieczce do Kaczego Bagna,
Miejsca Inicjatyw Pozytywnych, znajdującego się
za miejscowością Kurzętnik, blisko Nowego Miasta
Lubawskiego.
O 8:20 zebraliśmy się na parterze SSP 2. Policzeni
przez opiekunki i zaznajomieni z zasadami
bezpieczeństwa, wyruszyliśmy na parking przy
ulicy Smolki. Nasza podróż autokarem trwała
niespełna pół godziny. Gdy opuściliśmy pojazd,
właściciele i pracownicy ośrodka wraz z psem o
imieniu Dilly powitali nas ciepło i radośnie.
Najpierw weszliśmy do bardzo przytulnego
budynku. Naszą ciekawość wzbudzały znajdujące
się tam przedmioty: huśtawka przymocowana do
sufitowej belki za pomocą grubych lin żeglarskich i
ogromne bębny! Siedząc w kręgu, przedstawiliśmy
się sobie wzajemnie. Poznaliśmy panie instruktorki:
Olę zwaną Przygodą i Agnieszkę, a także
pomysłodawców i właścicieli tego cudnego
miejsca: panią Kamilę i pana Michała. Następnie
podzielono nas na dwie grupy. Drużyna Bolków
zaczęła od pieczenia chleba, a zespół Lolków
zasiadał w tym samym czasie przy bębnach.
Pod czujnym okiem pani Agnieszki kilka osób
odważyło się wykonać pierwsze kroki z prawdziwą
płonącą kulą. Bez obaw! Najtrudniejsze elementy
ćwiczyliśmy z użyciem sprzętu treningowego, czyli
łańcuchów z piłeczkami do gry w tenisa. To nie
było łatwe.
Po tańcu z kijami niektórym zostało po kilka
siniaków, ale i tak warto było spróbować. Podczas
zajęć łuczniczych strzelaliśmy do tarczy z
balonami.
Okazało się, że wyprodukowanie zdrowego
pieczywa to długi proces składający się z kilku
etapów: przygotowania ciasta ze składników w
odpowiednich proporcjach, wyrabiania go i
„napowietrzania" oraz formowania i pieczenia.
Podobała nam się piękna legenda o Fatimie.
Kobieta straciła poczucie czasu, rozmawiając z
przyjacielem i zapomniała, że w misie zostawiła
składniki na chleb. Z mąki wytworzył się zakwas, a
dzięki niemu chleb Fatimy stał się pulchny.
Warsztat gry na afrykańskich bębnach prowadziła
pani Przygoda. Najpierw opowiedziała nam o
instrumentach, o ich budowie. Dowiedzieliśmy się,
że wysoką jakość dźwięków gwarantują użyte do
produkcji koźle skóry. Potem instruktorka nauczyła
nas prostej melodii składającej się z basów i tonów.
Zanim ostatni balon
poczuliśmy miłą woń
KWARTALNIK „WIEŚCI Z DWÓJKI”
- 19 -
został przestrzelony,
dymu z ogniska i
NR 7/2012
usłyszeliśmy zaproszenie na biesiadę. Nad ogniem
piekliśmy kiełbaski. Na tarasie czekały na nas
nakryte stoły, sałatka i oczywiście jeszcze ciepłe,
pachnące, przygotowane przez nas samych
pieczywo: warkocze, serca, koła i inne rozmaite
kształty. Wszystko smakowało wyśmienicie!
Sprzątając po posiłku, musieliśmy pamiętać o
segregowaniu odpadów, gdyż gospodarze ośrodka
bardzo dbają o środowisko naturalne. To była cenna
lekcja.
Zadowoleni i uśmiechnięci znów siedliśmy w
kręgu, aby się pożegnać. Wika i Pani Przygoda
zaśpiewały piosenkę o przyjaźni. Kacze Bagno to
bardzo pozytywne miejsce. Wróciliśmy do Iławy z
radością w sercach i dobrymi myślami w głowach.
Dziękujemy gospodarzom za piękny dzień.
Namawiamy naszą panią na powtórkę.
Drzewa dają dobrą energię. Będąc więc w lesieprzytulaliśmy się do nich, by było jej w nas jeszcze
więcej!
Oprócz wielu informacji z dziedziny przyrody,
podczas naszej leśnej lekcji, mieliśmy okazję do
aktywnego wypoczynku na łonie natury.
Spacerowanie po lesie w poszukiwaniu jesiennych
darów.
TEKST: Uczniowie klasy VI b
FOTO: Anna Walendzik i Lidia Milosz
LEŚNA WYPRAWA I A I I B
Był słoneczny, październikowy dzień. Piękna
pogoda zachęciła uczniów z klas: I a i I b do
jesiennego spaceru do lasu. Ubrani stosownie do
pogody,
ruszyliśmy
na
wyprawę.
Przypomniane zostały zasady bezpiecznego
poruszania się poza terenem szkoły. Wszyscy
świetnie pamiętali, jak teorię wykorzystać w
praktyce i dość szybko dotarliśmy do granic lasu.
Zanim weszliśmy na leśne ścieżki, uzgodniliśmy,
że od tego momentu jesteśmy gośćmi i musimy
stosować się do obowiązujących w lesie zasad.
Ustalenie ich- dla mądrych pierwszoklasistów- nie
stanowiło problemu. Zachowujemy się spokojnie,
dość cicho. Dbamy o runo leśne, nie zrywamy liści.
Obserwacja żuka zakopującego się w liściach.
Pierwszoklasiści pokonali tor przeszkód. Emocji
było bardzo dużo, jednak... Wszyscy pamiętali o
tym, iż w lesie jesteśmy tylko gośćmi.
Gospodarzami, oczywiście są również zwierzęta.
Tych niestety nie spotkaliśmy- pewnie czynią
przygotowania
do
zimowego
snu.
Czas minął bardzo szybko. Musieliśmy wracać do
szkoły. Zebraliśmy troszkę leśnych skarbów, by
wykorzystać je później w pracach plastycznych.
Wspomnienie jesiennego spaceru pozostanie na
zdjęciach. My zaś wkrótce wyruszymy na kolejne
wyprawy.
Dzieci doskonale rozumieją, że nie należy zbierać
grzybów bez nadzoru osoby dorosłej. Nie wolno ich
niszczyć, ponieważ mogą być pożywieniem leśnych
zwierząt.
Las przywitał nas ciepłem...
Kolory liści przepełnione ciepłymi barwami i
bajkowy, jesienny krajobraz radował nasze oczy.
Bez problemu uczniowie nazywali mijane drzewa
liściaste i iglaste. Doskonale rozpoznawali kształty
liści oraz owoce wielu drzew.
KWARTALNIK „WIEŚCI Z DWÓJKI”
- 20 -
NR 7/2012
Przerwa obiadowa trwa godzinę zegarową. Magda
znakomicie posługuje się językiem angielskim.
Spotkanie trwało całą godzinę lekcyjną. Madzi
towarzyszyli jej rodzice. Na zakończenie spotkania
wykonano pamiątkowe fotografie.
TEKST i FOTO:
Sylwia Krajewska
Iwona Drzymalska
SPOTKANIE Z KOLEŻANKĄ
Z ANGLII
TEKST: Grażyna Wiącek
FOTO: Arkadiusz Łużyński
i Grażyna Wiącek
26 października 2012 roku uczniów klasy III d
odwiedziła koleżanka Magdalena Łużyńska, która
od ponad roku mieszka w Anglii.
ŻOŁNIERSKA PAMIĘĆ
Dzień Wszystkich Świętych i Zaduszki to czas
refleksji nad przemijaniem i nieuchronnością
zmierzchu życia. Zgodnie z tradycją dzieci z klasy
III a oddały hołd poległym żołnierzom, którzy
zginęli w obronie Ojczyzny. Zapaliliśmy znicze i
uczciliśmy pamięć poległych minutą ciszy.
Magda w naszej szkole ukończyła z wyróżnieniem
klasę pierwszą. Na początku wakacji wyjechała na
stałe do Anglii. Podczas spotkania z koleżankami i
kolegami z dawnej klasy opowiadała o swojej
nowej szkole. Różnic jest sporo. W nowej szkole
Magdy obowiązują mundurki. Magda jest
uczennicą klasy piątej, a nie trzeciej. Na zajęcia
matematyki
uczęszcza
do
klasy
szóstej.
Nieobecności w szkole Magdy usprawiedliwia się
w ten sam dzień. Nieobecność trwającą dłużej niż
pięć dni usprawiedliwia się tylko po okazaniu
zwolnienia lekarskiego.
TEKST i FOTO:
Danuta Kołecka
CZCIMY PAMIĘĆ TYCH,
KTÓRZY ODESZLI…
W sali lekcyjnej są trzy tablice: duża biała na
mazaki (jak u nas), mała biała na mazaki do pisania
przez uczniów i tablica multimedialna.
Pełen zadumy i nostalgii okres poprzedzający
Święto Zmarłych sprawia, że często myślimy o
tych, których już nie ma wśród nas. Wracają
KWARTALNIK „WIEŚCI Z DWÓJKI”
- 21 -
NR 7/2012
wspomnienia o najbliższych, odwiedzamy ich
groby, zapalamy światełka pamięci… Ludzi, którzy
zostawili po sobie głębszy ślad w życiu
społeczności, dla której pracowali, tworzyli a także
tych którzy oddali życie broniąc szczytnych
ideałów, czcimy w szczególny sposób.
Dnia 30 października przedstawiciele Samorządu
Uczniowskiego wraz z opiekunem panią Anną
Patorską, wybrali się na Cmentarz Komunalny, aby
uczcić pamięć zmarłych przy Grobie Nieznanego
Żołnierza.
W ten sposób poprzez zapalenie zniczy i wspólną
modlitwę, społeczność uczniowska wyraziła
pamięć oraz oddała cześć i szacunek zmarłym,
zasłużonym dla naszego regionu.
TEKST i FOTO:
Dorota Kosyl
Katarzyna Sobczyńska-Wojewódzka
TEKST i FOTO:
Anna Patorska
PAMIĘĆ
"Umarłych wieczność dotąd trwa,
dokąd pamięcią im się płaci.
Chwiejna waluta. Nie ma dnia,
by ktoś wieczności swej nie stracił"
W. Szymborska
PAMIĘTAMY
Dzień Wszystkich Świętych kojarzy nam się z
odwiedzaniem cmentarzy, zapalaniem zniczy i
modlitwą za zmarłych bliskich, przyjaciół i
znajomych.
W tradycji chrześcijańskiej jest to dzień skłaniający
do duchowego kontaktu z tymi, którzy już odeszli.
To także czas wspomnień o naszych przodkach,
dzięki którym mamy wolny kraj i możemy cieszyć
się codziennym życiem.
Przed dniem Wszystkich Świętych uczniowie klasy
IC odwiedzili cmentarz. Dzieci spotkały się z
Kombatantem, który opowiedział o bohaterach
walczących w obronie naszego miasta oraz zapaliły
znicze.
Uczniowie klasy II D z wychowawczynią Aliną
Piórkowską, II E z wychowawczynią Jadwigą
KWARTALNIK „WIEŚCI Z DWÓJKI”
- 22 -
NR 7/2012
Madej , III C z wychowawczynią Urszulą
Złotowską i III D z wychowawczynią Grażyną
Wiącek w przeddzień Wszystkich Świętych udali
się na pobliski Cmentarz Komunalny. Tu uczniowie
złożyli hołd poległym. Dla uczczenia pamięci
zapalono znicze. Ta pełna refleksji lekcja na długo
pozostanie wszystkim w pamięci.
ubogich
Krasnoludkach,
pełnych
trwogi
Króliczkach, złośliwym Trolu Szczerbolu, złej
Czarownicy
Złośnicy
i
o
Niedźwiedziu
Miodojadku.
Magiczna moc złośliwego Trola sprawiła, iż
zniknęły wszystkie bajki. Na szczęście pozytywni
bohaterowie baśni wraz ze zgromadzoną
publicznością zadbali, by moc złośliwego Trola
straciła swoją siłę.
Dzieci nie pozostały bierne w swoich działaniach,
poprzez współuczestnictwo w akcji odmieniły bieg
wydarzeń i przyczyniły się do odebrania mocy
wszystkim złośliwym postaciom.
Kilku uczniów naszej
bezpośrednio na scenie.
szkoły
występowało
TEKST i FOTO:
Grażyna Wiącek
Ponad godzinny spektakl na zakończenie był
nagrodzony gromkimi brawami.
BAŚŃ MUZYCZNA W IŁAWSKIM
KINOTEATRZE
Po spektaklu uczniowie klasy I b z
wychowawczynią
Iwona
Drzymalską
i
wychowawczynią Moniką Płoską oraz uczniowie
klasy III d z wychowawczynią Grażyną Wiącek na
chwilę spotkali się z odtwórcami ról, co też
utrwalono na fotografii.
9 listopada 2012 roku aktorzy z Teatru Dzieci i
Młodzieży „Duduś” w Łodzi zaprezentowali w
iławskim kinoteatrze baśń muzyczną pt. „W
tajemniczej krainie krasnali”. Była to opowieść o
malutkich Skrzatach, wesolutkich Smerfach,
KWARTALNIK „WIEŚCI Z DWÓJKI”
- 23 -
NR 7/2012
rodzinnych domów dziecka. Jednak nikt się nie
spodziewał, że za efektywny udział w akcji Góra
Grosza 2011 dzieci „dwójki” otrzymają I
nagrodę w województwie, czyli czek na 2000 zł.
TND, które działa pod patronatem MEN, odwołuje
się między innymi do pedagogicznego przekazu
Janusza Korczaka i Maryny Falskiej. Swoje zasady
opiera na Konwencji Praw Dziecka przyjętej przez
ONZ w 1989 r., która każdemu dziecku gwarantuje
prawo do miłości, szacunku i wzmacniającej opieki
dorosłych. Towarzystwo pracuje na rzecz
wychowanków
placówek
opiekuńczo
wychowawczych, by zwiększyć ich szanse na
godne życie, społeczną akceptację oraz poprawę
relacji w rodzinach objętych kryzysem. Głównym
celem organizowanej przez TND corocznej akcji
Góra Grosza jest „tworzenie i dofinansowanie
domów dla dzieci, rodzinnych domów dziecka,
pogotowi rodzinnych, kwalifikowanych rodzin
zastępczych oraz najbardziej potrzebujących
domów dziecka, które realizują prorodzinne
programy wychowawcze”.
TEKST: Grażyna Wiącek,
Iwona Drzymalska i Monika Płoska
FOTO: Grażyna Wiącek
IŁAWSKIEJ SZKOLE
PODZIĘKOWALI
ZA GÓRĘ GROSZA
W ciągu 20 lat na konto Góry Grosza wpłynęło
ponad 21 mln zł, w tym ponad 2 mln w ostatnim
roku. Wkład „dwójki” wyniósł wówczas 1.469,65
zł i 48,70 euro, co jest sukcesem szkoły i rodziców.
Od ośmiu lat na przełomie listopada i grudnia w
SSP nr 2 w Iławie zbiera się i liczy pieniądze. W
ten sposób poprzez Towarzystwo „Nasz Dom”
uczniowie placówki pomagają podopiecznym z
KWARTALNIK „WIEŚCI Z DWÓJKI”
- 24 -
NR 7/2012
Burmistrz docenił działalność szkoły i rodziców
słowami, że nie mogło go zabraknąć na
uroczystości w miejscu, gdzie promuje się nasze
miasto. Na ręce pani Dyrektor złożył list
gratulacyjny, w którym wyraził uznanie wszystkim,
którzy przyczynili się do sukcesu w zbiórce
pieniędzy, a Koordynatorkom akcji pogratulował
osobiście!
Z tej okazji w SSP nr 2 odbyła się uroczystość,
podczas której przedstawiciel TND pan Dariusz
Michalczyk wręczył pani Dyrektor Małgorzacie
Kamińskiej pieniężną nagrodę. W spotkaniu
uczestniczyli Burmistrz Miasta Iława pan
Włodzimierz Ptasznik i Zastępca Burmistrza pan
Andrzej Lewandowski oraz Dyrektor Miejskiego
Zespołu Szkół i Przedszkoli pani Renata
Kamińska. Nie zabrakło także przewodniczącej
Rady Rodziców pani Magdaleny Grzybowskiej,
która 100 złotowym bonem (!) zachęciła uczniów
do klasowej rywalizacji w kolejnej edycji Góry
Grosza. Wśród zaproszonych były również
koordynatorki akcji - pani Stefania Homziak i pani
Róża Nitkowska.
TEKST: Róża Nitkowska
FOTO: Grażyna Wiącek
SPRAWOZDANIE Z KONKURSU
JĘZYKA POLSKIEGO
Data etapu szkolnego: 12 listopada 2012 r.
Liczba uczniów uczestniczących w konkursie
(ogółem): 16
Liczba uczniów, którzy uzyskali 70 i więcej procent
punktów: 1
Wykaz wszystkich uczniów biorących udział w
eliminacjach szkolnych:
KWARTALNIK „WIEŚCI Z DWÓJKI”
- 25 -
NR 7/2012
Imię / imiona
i
nazwisko ucznia
Hubert
Durau
Samuel
Klasa
Imię i
nazwisko
nauczyciela
przygo –
towującego
Liczba
punk tów
Procent
uzyska nych
punktów
VI d
Joanna
Bakaluk
22
55%
Arkadiusz
Jęczewski
VI d
Joanna
Bakaluk
10
25%
Paulina
Spryszyńska
VId
Joanna
Bakaluk
23
57,5%
Joanna Kowalska
VI a
Joanna
Bakaluk
16
40%
Błażej Raszyński
VI a
29
72,5%
Michał
Wróblewski
Karolina
Katarzyna
Augustyniak
Marek
Mariusz
Kornowski
VI a
23
57,5%
14
35%
19
47,5%
Maria Katarzyna
Szczekało
Vd
14
35%
Dawid Standarski
VI b
17
42,5%
Aleksandra
Draszewska
Maja Maguda
VI b
Joanna
Bakaluk
Joanna
Bakaluk
Beata
Warusze wska
Beata
Waruszews
ka
Beata
Warusze wska
Lidia
Miłosz
Lidia
Miłosz
Lidia
Miłosz
Lidia
Miłosz
Lidia
Miłosz
Lidia
Miłosz
Katarzyna
Dobielska
14
35%
10
25%
12
30%
16
40%
20
50%
15
37,5%
Vd
Vd
VI b
Zuzanna
Pochoryłko
Anna
Kołodziejczak
Julia Olszlegier
VI b
VI b
Joanna Sowa
Vb
VI b
Organizatorem konkursu w szkole była p. Beata
Waruszewska.
TEKST:
Beata Waruszewska
ZABAWA ANDRZEJKOWA III D
I DZIECI Z PRZEDSZKOLA
INTEGRACYJNEGO NR 2 - IŁAWA
Uczniowie klasy III d już od zeszłego roku znają
się i przyjaźnią z grupą dzieci z Przedszkola
Integracyjnego, wychowawcą której jest pani
Małgorzata Pawłowska. . Ileż było radości i miłych
wspomnień, kiedy dzieci spotkały się kolejny raz.
Wspólna zabawa, tańce, wróżby i poczęstunek
jeszcze umocniły przyjaźń obydwu zespołów.
Członkami komisji były nauczycielki języka
polskiego: p. Katarzyna Dobielska, p. Joanna
Bakaluk oraz p. Beata Waruszewska.
Test składał się z piętnastu zadań, w tym dwóch
zamkniętych. Tematyka konkursu związana była z
przyrodą, mitami, baśniami (E. Orzeszkowa fragm..
„Nad Niemnem”, Leopold Staff „Dziewięć muz”,
T. Brzeska-Smerek, frag. Wstępu do :Antologia
Warmińska. Warmia w baśniach, podaniach i
legendach”). W ostatnim zadaniu uczestnicy
musieli napisać przepis na opis krajobrazu. Na
wykonanie wszystkich zadań uczniowie mieli 60
minut. Mimo, iż żaden z naszych uczniów nie
zakwalifikował się do etapu wojewódzkiego, jako
polonistki
jesteśmy
dumne
z
naszych
podopiecznych, gdyż test ten był naprawdę bardzo
trudny i pewnie przysporzyłby trudności
niejednemu gimnazjaliście.
Na zakończenie spotkania wykonano pamiątkowe
zdjęcie, jedno z nielicznych na których jest nasza
wychowawczyni. Aparat miał ustawiona opcję
samowyzwalacza.
Kolejny raz wszyscy uczestnicy zabawy
andrzejkowej spotkają się na balu karnawałowym w
Przedszkolu Integracyjnym nr 2 w Iławie.
KWARTALNIK „WIEŚCI Z DWÓJKI”
- 26 -
NR 7/2012
TEKST: Zespół Redaktorski
FOTO: Grażyna Wiącek
Pan Calum Milne jest ciepłym, pełnym pokory
człowiekiem. Podkreślił, że życzliwość, dobroć,
wyrozumiałość wobec wad i słabości, gotowość
niesienia pomocy czyni życie szczęśliwym. To
wspaniałe cechy Krzysia, Puchatka, Tygryska,
Kłapouchego, Prosiaczka ..., a my wszyscy
powinniśmy brać przykład z tej wielkiej księgi
przyjaciół.
PUCHATKOWE ODWIEDZINY
W III A
W listopadowe przedpołudnie odwiedził nas
niezwykły gość - prawnuk A. A. Milne, autora
książki
"Kubuś
Puchatek".
Spotkanie
zorganizował Pan Artur Paluszewski - tata
naszej koleżanki Mai.
Niezwykły Gość podarował nam do kącika
czytelniczego egzemplarz "Kubusia Puchatka" z
autografem, kilka książek do kącika czytelniczego
oraz maskotki - bohaterów lektury. Otrzymaliśmy
również słodycze.
Calum Milne to bardzo ciekawa postać. Jego
ojciec jest Lordem i zasiada w Izbie Lordów
brytyjskich. Matka podróżuje w najbliższym
orszaku
królowej Elżbiety II, jest Jej bliską
towarzyszką.
Wkrótce zorganizujemy klasowy konkurs wiedzy o
przygodach Puchatka i jego przyjaciół. Nagrodami
będą książki podarowane przez Pana C. C. Milne.
Spotkanie było niezwykle ciekawe i pełne
wzruszeń.
Dziękujemy Panu Arturowi Paluszewskiemu za
zaproszenie do naszej szkoły tak wyjątkowego
Gościa.
Twórcą Kubusia Puchatka jest angielski pisarz
Alan Alexander Milne - pradziadek naszego
Gościa. Napisał on książkę dla swojego synka
Krzysia. Lektura szybko zyskała popularność i
została przetłumaczona na blisko 40 języków
świata. Wydano w sumie 34 książki o przygodach
Kubusia i jego przyjaciół ze Stumilowego Lasu, a
nakład wyniósł kilka milionów egzemplarzy.
Rodzina Milne jest w posiadaniu wszystkich praw
autorskich "Kubusia Puchatka" na terenie Europy i
części na terenie USA.
TEKST: Uczniowie klasy III a
i wychowawca Danuta Kołecka
FOTO: Danuta Kołecka
KWARTALNIK „WIEŚCI Z DWÓJKI”
- 27 -
NR 7/2012
MIKOŁAJKI NA SPORTOWO
Wśród konkurencji były również rzuty do celu. Na
dzieci czekało po dziesięć „śniegowych” kul.
Tradycyjnie uczniowie klas I – III uczestniczyli w
imprezie „Mikołajki na sportowo”. Pięcioosobowe
zespoły chłopców i dziewcząt reprezentowały
każda klasę w licznych konkurencjach sportowych
wymagających sprytu, zwinności i przede
wszystkim współpracy z grupą.
Doskonałym przykładem współpracy z zespołem
był bieg urozmaicony pisaniem kredą na podłodze
długiego wyrazu. Każdy z uczestników miał za
zadanie napisanie kolejnej brakującej litery wyrazu.
Tu oprócz szybkości i zwinności liczyło się
skupienie.
Głośne okrzyki kibiców pomagały
najlepszym wypełnieniu zadania.
Pierwszą konkurencją były „prezenty”, które
musiały odbyć skomplikowana trasę od Mikołaja
do dzieci.
KWARTALNIK „WIEŚCI Z DWÓJKI”
- 28 -
NR 7/2012
w
jak
TEKST: Uczniowie klasy III a
z wychowawcą D. Kołecką
FOTO: Danuta Kołecka
MIKOŁAJKI W III D
6 grudnia - jak dobrze wiecie,
święty Mikołaj chodzi po świecie.
Dźwiga swój worek niezmordowanie,
każde dziecko prezent dostanie.
Na zakończenie wszyscy uczestnicy
otrzymali pamiątkowe dyplomy.
Na ten dzień każde dziecko czekało z wielkim
utęsknieniem. Spotkanie z Mikołajem jest jedną z
najprzyjemniejszych chwil. Dzieci otrzymały
podarki o jakich marzyły. Ciekawe skąd Mikołaj
wiedział, o czym marzą?
zabawy
TEKST: Zespół Redaktorski
FOTO: Grażyna Wiącek
TEKST: Zespół Redaktorski
FOTO: Grażyna Wiącek
MIKOŁAJKI W KLASIE III A
Każdy z nas może zostać Świętym Mikołajem.
Szóstego grudnia przygotowaliśmy upominki dla
koleżanek i kolegów z klasy. Prezenciki okazały się
bardzo pomysłowe i sprawiły nam wiele radości.
KOŁO PLASTYCZNE KLAS I-III
"W KRAINIE PLASTYKI"
Zajęcia koła plastycznego mają na celu rozwijać u
uczniów zainteresowania i uzdolnienia plastyczne,
poznawać różne techniki plastyczne oraz
kształtować umiejętność pracy w zespole. Na
zajęciach dzieci lepiły z plasteliny, kolorowały
pastelami, uczyły się cieniować miękkim
ołówkiem,
ozdabiały
papierowe
talerzyki,
malowały farbami, wykonały kalendarz adwentowy
i ozdoby na choinkę. Zajęcia koła plastycznego
cieszą się dużym zainteresowaniem dzieci i ich
rodziców.
KWARTALNIK „WIEŚCI Z DWÓJKI”
- 29 -
NR 7/2012
Inicjatorem akcji byli uczniowie klasy III a z
wychowawcą.
Ten szczytny cel aktywnie wsparli Rodzice, pani
Joanna Gralewska, pani Małgorzata Leicht i pani
Marta Jankowska. Udało się zebrać wiele
potrzebnych rzeczy.
Bardzo dziękuję wszystkim Darczyńcom i Panu
Krzysztofowi Kurkielewicz za pomoc w
dostarczeniu paczek do Pacółtowa.
TEKST i FOTO:
Danuta Kołecka
KLASOWE WIGILIE
TEKST i FOTO:
Danuta Kołecka
Jest w moim kraju zwyczaj, że w dzień wigilijny,
Przy wzejściu pierwszej gwiazdy wieczornej na niebie,
Ludzie gniazda wspólnego łamią chleb biblijny
Najtkliwsze przekazując uczucia w tym chlebie.
BOŻONARODZENIOWE
NIESPODZIANKI
C. K. Norwid
W ostatni dzień nauki 2012 roku we wszystkich
klasach odbyły się klasowe wigilie. Wszyscy
uczniowie wraz z wychowawcami spotkali się przy
tradycyjnym wigilijnym stole z białym obrusem,
opłatkiem i poczęstunkiem. Po klasowym
wigilijnym spotkaniu wszyscy uczniowie obejrzeli
jasełka.
W okresie przedświątecznym odbyła się zbiórka
charytatywna odzieży, słodyczy, zabawek i
materiałów papierniczych na rzecz dzieci z Domu
Dziecka w Pacółtowie.
KWARTALNIK „WIEŚCI Z DWÓJKI”
- 30 -
NR 7/2012
TEKST i FOTO:
Grażyna Wiącek
JASEŁKA
Uboga szopa i stajnia w Betlejem
były świadkiem Boga narodzenia.
W nich Jezus Chrystus Pan zstąpił na ziemie,
by ludziom przynieść nadzieję zbawienia.
Od bardzo wielu lat w ostatni dzień nauki szkolnej
starego roku uczniowie prezentują widowisko o
Bożym Narodzeniu.
Przez wiele tygodni uczniowie uczestniczyli w
próbach. Grupa teatralna pracowała pod czujnym
okiem pani Joanny Bakaluk, natomiast chór i
gitarzystów przygotowywała pani Katarzyna
Byczkowska.
Aktorzy, chórzyści i gitarzyści byli podziwiani za
profesjonalne zaprezentowanie jasełek.
KWARTALNIK „WIEŚCI Z DWÓJKI”
- 31 -
NR 7/2012
W noc wigilijną, w blasku świec
melodia kolęd płynie w mrok.
Niech Wam przyniesie radości moc
i wiele szczęścia w Nowy Rok...
Wesołych Świąt!
Bez zmartwień,
Z barszczem, z grzybami, z karpiem,
Z gościem, co niesie szczęście!
Czeka nań przecież miejsce.
Wesołych Świąt!
A w Święta,
Niech się snuje kolęda.
I gałązki świerkowe
Niech Wam pachną na zdrowie.
Wesołych Świąt!
A z Gwiazdką!
Pod świeczek łuną jasną
Życzcie sobie - najwięcej:
Zwykłego, ludzkiego szczęścia
Z okazji świąt Bożego Narodzenia
oraz Nowego Roku
najserdeczniejsze życzenia
składa
Zespół Redaktorski
„Wieści z Dwójki”
ZESPÓŁ REDAKTORSKI
„WIEŚCI Z DWÓJKI”:
UCZNIOWIE: Michał Donoch – uczeń
III d, Aleksandra Fryc – uczennica III d,
Amelia Głąbowska – uczennica III d,
Alicja Karczewska – uczennica III d,
Antoni Kopiczyński – uczeń III d, Filip
Łazarewicz – uczeń III d, Wiktoria
Pisarek – uczennica III d, Natalia
Rucińska – uczennica III d
WSPÓŁPRACUJĄCY NAUCZYCIEL:
- mgr Danuta Kołecka
OPIEKUN GRUPY - mgr Grażyna
Wiącek
Bożonarodzeniowe przedstawienie zaprezentowane
było na tle pięknej dekoracji przygotowanej przez
panią Grażyna Kołodziejek. Szopkę zbudował
pan Włodzimierz Zagrodzki, który podczas
jasełek
odpowiedzialny
był
również
za
nagłośnienie.
TEKST i FOTO:
Grażyna Wiącek
Adres do korespondencji:
[email protected]
POWIELANIE: Zygmunt Majewski
KWARTALNIK „WIEŚCI Z DWÓJKI”
- 32 -
NR 7/2012

Podobne dokumenty

Nr 5 2012 Wieści z Dwójki - Samorządowa Szkoła Podstawowa nr 2

Nr 5 2012 Wieści z Dwójki - Samorządowa Szkoła Podstawowa nr 2 kwartalnika „Wieści z Dwójki”. Bieżący numer gazetki poświęcony jest szkolnym wydarzeniom, które miały miejsce od stycznia 2012 roku do 10 kwietnia 2012 roku. Kwartalnik nasz promuje działania Uczn...

Bardziej szczegółowo

Wieści z Dwójki - Samorządowa Szkoła Podstawowa nr 2 w Iławie

Wieści z Dwójki - Samorządowa Szkoła Podstawowa nr 2 w Iławie wiedzy i świetnej zabawy. Wycieczkę polecam gorąco, gdyż stanowi nie tylko atrakcję edukacyjną, ale również rozrywkę.

Bardziej szczegółowo

Nr 15 2015 Wieści z Dwójki - Samorządowa Szkoła Podstawowa nr

Nr 15 2015 Wieści z Dwójki - Samorządowa Szkoła Podstawowa nr otrzymał niebieski balonik (kolor niebieski jest uznany za kolor Międzynarodowego Dnia Świadomości Autyzmu). Dzięki pani Ani Bąkowskiej uczniowie naszej szkoły mieli przyklejone okolicznościowe zna...

Bardziej szczegółowo