Pobierz - Fundacja Otwarty Dialog

Transkrypt

Pobierz - Fundacja Otwarty Dialog
Fundacja Otwarty Dialog
Al. J. Ch. Szucha 11a/21
00-580 Warszawa
T: +48 22 307 11 22
Prześladowcy Magnitskiego
zaangażowani w sprawę Ablyazova.
W razie ekstradycji dysydentowi
grozi śmierć – ostrzega Browder
Bill Browder w liście do Manuela Vallsa przekonuje, że osoby zamieszane w aresztowanie,
torturowanie i zabicie jego prawnika, Siergieja Magnitskiego, uczestniczą obecnie w
prześladowaniu Mukhtara Ablyazova, o którego ekstradycję z Francji ubiega się Rosja i Ukraina
na zlecenie Kazachstanu. Zdaniem Browdera udział w sprawie kazachstańskiego dysydenta
tych samych skorumpowanych śledczych, sędziów i prokuratorów każe uznać proces za
motywowany politycznie. JeśliAblyazov zostanie ekstradowany do Rosji, może podzielić los
zamordowanego Magnitskiego – stwierdza Browder i apeluje o zatrzymanie ekstradycji
opozycjonisty. Browder, największy zagraniczny inwestor w Rosji do 2005 roku, został wyrzucony z kraju za
ujawnianie korupcji z udziałem wielkich rosyjskich spółek. W 2008 roku jeden z jego rosyjskich
prawników – Siergiej Magnitski, dotarł do dokumentów rzucających światło na oszustwo
podatkowe na wielką skalę, w które zaangażowani byli urzędnicy państwowi. Do zawłaszczenia
publicznych środków użyto poprzednio ukradzionych firm Browdera. Ujawnienie sprawy
Magnitski przypłacił życiem. Został aresztowany, był torturowany, a w 2009 roku zmarł na skutek
pobicia. Pośmiertnie Transparency International przyznało mu nagrodę za wybitny wkład w walkę
z korupcją. Wraz ze śmiercią adwokata rosyjskie władze przystąpiły do zacierania śladów,
fabrykując dowody i wszczynając sprawy karne przeciwko Browderowi i jego współpracownikom
(a nawet pośmiertnie samemu Magnitskiemu). Jednocześnie urzędnicy zamieszani w skok na 230
milionów dolarów zostali uniewinnieni, a wielu z nich otrzymało państwowe odznaczenia.
Magnitski – jak przekonuje Browder – jest jedną z najlepiej udokumentowanych spraw naruszeń
praw człowieka we współczesnej historii, która została potępiona przez PACE, Radę Europy oraz
rządy wielu krajów. W 2012 sprawa Magnitskiego przeobraziła się w historyczny akt na rzecz
obrony praw człowieka na całym świecie, kiedy to Kongres przyjął tzw. ustawę Magnitskiego.
Dokument zakazywał udzielania wiz wjazdowych do USA rosyjskim funkcjonariuszom rządowym
współodpowiedzialnym za śmierć Magnitskiego, a także innym urzędnikom podejrzanym o
łamanie praw człowieka. Zdaniem Browdera nie mniej niż siedmiu ludzi odpowiedzialnych za śmierć prawnika oraz za
tuszowanie przestępstwa jest powiązanych ze sprawą Mukhtara Ablyazova. Wśród osób tych
znajdują się urzędnicy państwowi, którzy dopuścili się naruszeń praw człowieka i uczestniczyli w
preparowaniu dowodów. Stąd Browder uznaje prześladowanie kazachstańskiego opozycjonisty za
motywowane politycznie. Ostrzega też, że w przypadku ekstradycji Ablyazova do Rosji może on
podzielić los zamordowanego Magnitskiego. Na podobne zagrożenie zwracały już uwagę organizacje obrony praw człowieka, takie jak
Amnesty International czy HRW. Międzynarodową kampanię na rzecz dysydenta prowadzi też
Fundacja Otwarty Dialog. Ablyazov, który jest twórcą pierwszej masowej partii opozycyjnej w
Kazachstanie, zyskał sobie przydomek osobistego wroga prezydenta Nursultana Nazarbayeva.
Sukces w biznesie wykorzystał, by wspierać środowiska niezależne, sprzeciwiające się
długoletnim rządom pierwszego i jedynego prezydenta w historii niezależnego Kazachstanu.
Wielokrotnie więziony i prześladowany, ostatecznie emigrował. Obecnie znajduje się w areszcie
we Francji, gdzie toczył się jego proces o ekstradycję do Rosji lub na Ukrainę. Teraz, po
wyczerpaniu ścieżki sądowej, decyzja o losie Ablyazova spoczywa w rękach francuskiego rządu.
W procesie o ekstradycję Ablyazova z Francji do Rosji Kreml udzielił rzekomych gwarancji
kazachstańskiemu dysydentowi, na które wielokrotnie powoływały się francuskie sądy. Jednak,
jak stwierdza Browder, w obliczu otaczania protekcją winnych śmierci Magnitskiego żadne
gwarancje bezpieczeństwa udzielane Ablyazovowi nie mogą zostać uznane za wiarygodne. Co
więcej, kilka osób, które zaangażowane są w prześladowanie opozycjonisty, figuruje na liście
objętych sankcjami wprowadzonymi przez USA i UE w sprawie Magnitskiego.
Zdaniem Browdera przystanie przez Paryż na ekstradycję Ablyazova do Rosji będzie
jednoznaczne z legitymizowaniem działań tych ludzi i ustanowi niebezpieczny precedens. Na
koniec Browder, zwracając się bezpośrednio do Manuela Vallsa, zaapelował o niedopuszczenie
do ekstradycji Ablyazova. facebook.com/OpenDialogFoundation | [email protected] | www.odfoundation.eu

Podobne dokumenty