Spis treści Wstęp

Transkrypt

Spis treści Wstęp
Spis treści
Wstęp
Wstęp...................................................................................................................1
Schematy.............................................................................................................2
Założenia.............................................................................................................3
Objaśnienia do schematu.....................................................................................3
Budowa centrum..................................................................................................4
Panel zarządzania................................................................................................4
Handel.................................................................................................................5
Depozyty/Przekazy..............................................................................................5
Umiejętność handlu.............................................................................................6
Kradzieże.............................................................................................................6
Wzory..................................................................................................................7
Przykładowe koszta.............................................................................................7
Opcje uprawnień..................................................................................................8
Stopka..................................................................................................................8
Wśród graczy Imperium są różne poglądy na temat targowiska – jednym
odpowiada dzisiejszy system sklepowy, inni woleliby znany z innych gier (i
zamierzchłych czasów Impa) system z ofertami uporządkowanymi wedle ceny.
W moim projekcie starałem się pogodzić te dwie koncepcje. Jednocześnie za
spełnione można by uznać postulaty o możliwość posiadania sklepów przez
wszystkie klasy, wspólnego prowadzenia sklepów przez klany lub kilka osób,
oraz umożliwienie przekazywania uzbrojenia. Jednocześnie system targowiska
w zaproponowanej przeze mnie formie pozwoliłby kompletnie zlikwidować
magazyny i zbrojownie klanowe. To ostatnie może być nieco kontrowersyjne,
ale myślę, że mogłoby usprawnić działanie klanów.
Zamieściłem schematy, by łatwiej było objaśnić działanie. Mam nadzieję,
że wszystko jest jasne i zrozumiałe.
Pozdrawiam i życzę miłej lektury
Orvudo Rahillin, id 2496
Centrum „Mroźne targowisko” (ID 2)
Hala „Pod okiem Seti”
Hala „Zamrażalnik”
Hala „Przekazy na zimno”
Itede
Hala „U Pani Tir za piecem”
Skrytka 12
Hala „Wczoraj jeszcze było”
Skrytka 12
Hala „Isiury”
Skrytka 12
Hala „Strefa bezcłowa”
Skrytka 11
Skrytka 10
Skrytka 9
Skrytka 8
Skrytka 7
Skrytka 6
Skrytka 5
Skrytka 4
Skrytka 3
Skrytka 2
Hala „Świeże ziele”
Skrytka 11
Skrytka 10
Skrytka 9
Skrytka 8
Skrytka 7
Skrytka 6
Skrytka 5
Skrytka 4
Skrytka 3
Skrytka 2
Skrytka 1
Hala „Ultima Orydżinal”
Skrytka 11
Skrytka 10
Skrytka 9
Skrytka 8
Skrytka 7
Skrytka 6
Skrytka 5
Skrytka 4
Hala „Ups!”
Skrytka 3
Hala „Skszynka s kłutkom”
Skrytka 1
Hala „Zbrojownia SK”
Handel
Hala „Pchli targ”
Skrytka 2
Skrytka 12
Skrytka 11
Skrytka 10
Skrytka 9
Skrytka 8
Skrytka 7
Skrytka 6
Skrytka 5
Skrytka 4
Skrytka 3
Skrytka 2
Skrytka 1
Hala „Giełda minerałów”
Depozyty/Przekazy
Skrytka 12
Skrytka 11
Skrytka 10
Skrytka 9
Skrytka 8
Skrytka 7
Skrytka 6
Skrytka 5
Skrytka 4
Skrytka 3
Skrytka 2
Skrytka 1
Handel
Centrum „Rynek SK” (ID 1)
Skrytka 1
Skrytka 12
Skrytka 11
Skrytka 10
Skrytka 9
Skrytka 8
Skrytka 7
Skrytka 6
Skrytka 5
Skrytka 4
Skrytka 3
Skrytka 2
Skrytka 1
Depozyty/Przekazy
Schematy
Targowisko
Targowisko
– Schemat 1
...
Hala „Z przemytu”
Hala „Słordy +milionpińcet stodziewińcet”
Budowa centrum – Schemat 2
Centra
w budowie
Centra
handlowe
Etap 1
Rynek SK
Mroźne targowisko
Etap 3
Etap 5
Gratulacje! Właśnie kupiłeś ziemię pod
budowę
centrum
handlowego.
ID
przyszłego centrum to 6. Możesz teraz
nadać nazwę swojemu centrum.
To plac budowy nowego centrum
handlowego Delikatesy.
Udało się zgromadzić wszystkie potrzebne
do budowy surowce. Można rozpocząć
prace budowlane.
Wpisz nazwę: Delikatesy
Postęp prac
xx.xx %
budowlanych:
Przeznacz
energię na xz.y energii
budowę:
Anielska Hurtownia
...
Srebrne Tarasy
Centrum Luksusowe
Delikatesy
...
Załóż centrum
Etap 2
Aby założyć centrum handlowe musisz
najpierw kupić ziemię pod jego budowę.
Kupno ziemi oznacza nadanie ID dla
przyszłego centrum. Koszt zakupu ziemi to
[…]
Czy chcesz kupić ziemię?
Kup ziemię
Wyjdź
Etap 4
To plac budowy nowego centrum
handlowego Delikatesy.
Zgromadzone surowce do budowy: […]
Do rozpoczęcia prac budowlanych
potrzeba jeszcze: [...]
Etap 6
Prace nad budową centrum handlowego
zostały ukończone. Właściciel centrum ma
teraz dostęp do Panelu zarządzania.
Budowa sekcji, hal i skrytek – Schemat 3
Rynek SK
Mroźne targowisko
Anielska Hurtownia
Delikatesy
Etap 2
To centrum nie ma wybudowanych żadnych
sekcji!
Etap 4
Etap 6
To plac budowy sekcji handlu centrum
handlowego Delikatesy.
Udało się zgromadzić wszystkie potrzebne
do budowy surowce. Można rozpocząć
prace budowlane.
Analogicznie do etapów budowy centrum i
sekcji.
Postęp prac
xx.xx %
budowlanych:
Przeznacz
energię na xz.y energii
budowę:
Wybuduj sekcję ...
...
Wyjdź
Etap 3
To plac budowy sekcji handlu centrum
handlowego Delikatesy.
Zgromadzone surowce do budowy: […]
Do rozpoczęcia prac budowlanych
potrzeba jeszcze: [...]
Etap 5
Panel
Sekcja
zarządzania handlu
Panel
zarządzania
Wybuduj sekcję handlu
Hala „Hala 1”
Etap 7
Panel
Sekcja Sekcja
zarządzania D / P handlu
Centra
handlowe
Etap 1
Hala „Uzbrojenie”
...
Hala „Stary kufer”
...
Wybuduj halę w ...
Wybuduj halę w ...
Wybuduj skrytki w ...
Wyjdź
...
Wybuduj halę w ...
Wybuduj sekcję ...
...
Wyjdź
Etap 8
Analogicznie do etapów budowy centrum,
sekcji i hal, z tą różnicą, że można
zarządzić
budowę
wielu
skrytek
jednocześnie.
Korzystanie ze skrytek – Schemat 4
Widok hali
Oferty kupna/sprzedaży – dla sekcji handlu
Wynajmowanie skrytek
Ile skrytek chcesz wynająć?:
xyz
Hala
Widok dostępnych skrytek
Wynajęcie skrytek
Przekazanie dóbr – dla sekcji D/P
Rezygnacja z wynajętych skrytek
Widok
wszystkich
skrytek
Widok dostępnych skrytek
Skrytka 1 Zawartość Ilość Weź
Rezygnacja ze skrytek
Z ilu wolnych skrytek chcesz
xyz
zrezygnować??:
Widok filtrowany
Tu można przefiltrować wyświetlane skrytki
pod względem zawartości
Skrytka 2 Zawartość Ilość Weź
Skrytka 3 Zawartość Ilość Weź
Deponowanie dóbr
Skrytka n Zawartość Ilość Weź
Tu możemy zdeponować wybrane towary do
skrytek.
Ilość wynajętych wolnych skrytek: Ilość
Widok filtrowany
Deponowanie dóbr
Podejmowanie dóbr
Podejmowanie dóbr
Masowe podejmowanie dóbr
Założenia
W obecnym systemie targowiska mamy podzielone na kategorie sklepy,
zakładane przez rzemieślników i druidów. Ja przyjąłem nieco inną koncepcję.
Przemyślawszy wszystko postanowiłem zaproponować zamiast sklepów –
centra handlowe (inna proponowana nazwa - kompanie handlowe).
Na czym miałoby to polegać? Otóż centrum handlowe byłoby stawiane
niczym klan – kosztem złota, minerałów i energii poświęcanej przez
budowniczego. Zarządca centrum, oraz osoby przez niego upoważnione
miałyby dostęp do panelu zarządzania, umożliwiającego rozbudowę,
nadawanie zniżek, ustalanie cen za usługi, zmianę uprawnień dla
poszczególnych hal. Dla wygody w prowadzeniu centrum można wprowadzić
członkostwo w centrum handlowym (jakkolwiek to brzmi ;p) – tak jak w klanie.
Dzięki temu usprawnione by było nadawanie zniżek oraz uprawnień.
Na targowisku (Schemat 1) znajdujemy uporządkowane według nadanego
id centra. Każde centrum dzieli się na sekcje – handlu i depozytów/przekazów.
Sekcje z kolei dzielą się na hale. Hale dzielą się na skrytki.
Pytanie – po co tak rozdrabniać? Podział na sekcje jest oczywisty i służy
rozróżnieniu usług. Podział na hale zaś ma usprawniać działanie centrów,
poprzez nadawanie różnych uprawnień dla różnych hal (bardzo ważny aspekt,
dający wiele możliwości; opisane dalej). Skrytki służą uporządkowaniu
deponowanych dóbr i ograniczeniu pojemności hal. Jedna skrytka to miejsce
na jeden przedmiot lub reagent, partię (25 sztuk) eliksirów, lub 1'000 sztuk
minerałów, ziół lub nasion.
Budowa centrum
(Schemat 2)
Aby wybudować centrum należałoby najpierw nabyć ziemię pod budowę
(proponowane koszta podane dalej). Nabywając ziemię uzyskuje się
jednocześnie ID dla przyszłego centrum. Następnie należy zgromadzić
surowce do budowy. Na koniec trzeba przeznaczyć energię na budowę. Ilość
energii nie jest ustalona z góry i zależy od umiejętności budownictwa i
charyzmy. Przeznaczenie energii na budowę owocowałoby wzrostem
umiejętności budownictwa, doświadczenia, oraz postępu prac nad budową,
określanego w procentach. Gdy postęp prac osiągnie wartość 100% mamy
gotowe centrum. Jedno centrum mogłoby być wznoszone przez kilku
budowniczych – surowce i energię na budowę mogliby przeznaczać wszyscy,
nie tylko właściciel. Z wiadomych względów pozostawionych surowców nikt
('legalnie') nie mógłby zabrać.
(Schemat 3)
Wzniesione centrum nie posiada jednak jeszcze żadnych sekcji ani hal. Do
wzniesienia danej sekcji trzeba by było kolejnych surowców i energii, tak
samo do budowy kolejnych hal (przy budowie sekcji automatycznie
otrzymywałoby się pierwszą halę). Tu oczywiście zarządzić budowę sekcji,
hali czy skrytek może jedynie właściciel centrum (lub osoby przez niego
upoważnione), zaś zostawić materiały do budowy i przeznaczyć energię może
każdy (chyba, że zostanie to zmienione w Panelu zarządzania).
Sekcje i hale byłyby oczywiście budowane pojedynczo, jedynie przy
budowie skrytek, dla wygody, podawałoby się ilość skrytek budowanych
naraz. Wymagane minerały i energia do budowy byłyby wówczas mnożone
przez ilość budowanych skrytek.
-Zlecanie budowy
Panel zarządzania
Miejsce dostępne tylko właścicielowi centrum i osobom przez niego
uprawnionym. Dostępne tu opcje:
-Dostęp do skarbca (widok zgromadzonych w nim dóbr i dokonywanie wpłat)
-Podejmowanie dóbr ze skarbca centrum
-Ustalanie cen
-Zlecenie budowy sekcji, hal i ich rozbudowy
-Ustalanie zniżek
-Ustalenie cen za usługi
-Kontrola uprawnień członków
Dla handlu opłata pobierana jest od wystawiającego ofertę, jako:
-Promil od ceny wystawianego towaru / oferty kupna (pobierany, gdy transakcja
zostaje dokonana)
-Stała opłata za wystawienie oferty
Można oddzielnie ustalić opłaty dla ofert kupna i sprzedaży.
Za korzystanie ze skrytek można pobierać opłaty:
-Stałą opłatę za zdeponowanie towarów
-Stałą opłatę za podjęcie towarów
-Opłatę dzienną za wynajmowanie skrytki (dla sekcji handlu można ustalić
dodatkową opłatę za skrytki, w których towar jest zdeponowany, ale nie
wystawiony)
Poza tym można pobierać stałą opłatę za przekazanie komuś skrytki.
Różne wartości opłat mogłyby być ustalone dla różnych hal.
-Ustalanie zniżek na usługi
Zniżki, przyjmujące wartość od -100% do +100%. Mogą być przyznane osobie lub
klanowi, oddzielnie dla sekcji – można nadać zniżkę w sekcji handlu, nie nadając jej
w sekcji depo. Można też ustalić zniżki wewnętrzne – dla członków naszego centrum.
Alternatywą dla zniżek wewnętrznych mogłyby być zniżki dla danego centrum
handlowego, niekoniecznie swojego.
-Przyjmowanie i wyrzucanie osób z centrum.
-Wybór wartownika
-Przekazanie centrum innej osobie
-Nadawanie uprawnień członkom
Do nadawania uprawnień służyłaby tabelka z poszczególnymi uprawnieniami w
kolumnach i z członkami w wierszach. W komórkach zaznaczałoby się czy dana
osoba ma dane uprawnienia, czy nie. Lista uprawnień:
-Kontrola uprawnień dla hal
Domyślnie każdy nowy członek miałby zablokowany dostęp do tych wszystkich
opcji.
-Uprawnienia dla hal
Ta kwestia została omówiona w oddzielnym rozdziale.
Korzystanie ze skrytek
(Schemat 4)
Aby skorzystać ze skrytek należy najpierw je wynająć w wybranej hali. Dla
wygody wybieramy po prostu ilość skrytek. Następnie informowani jesteśmy o
przewidywanych kosztach (za wynajęcie, za dzień użytkowania, itd. z
uwzględnieniem zniżek) i jesteśmy proszeni o potwierdzenie wyboru. Jeśli
brak jest dostatecznej ilości wolnych skrytek – jesteśmy o tym informowani. W
podobny sposób możemy zrezygnować z wynajmu wolnych skrytek (czyli bez
zdeponowanych przedmiotów).
W widoku dostępnych skrytek mamy spis skrytek wynajmowanych przez
nas, a jeśli możemy przeglądać zawartość cudzych skrytek, to widzimy i je (z
zaznaczeniem do kogo należy skrytka), ale nie możemy podejmować z nich
dóbr (o ile nie mamy odpowiednich uprawnień). Mamy również podaną ilość
wolnych skrytek, które wynajmujemy. Przy uprawnieniach korzystania z
cudzych skrytek są one również uwzględnione.
Aby łatwiej nam było przeszukiwać zawartość możemy wykorzystać filtr
zawartości. Pozwalałby on na wyświetlanie dóbr z wybranej grupy –
uzbrojenia, mikstur, reagentów, ziół, nasion lub minerałów, albo po nazwie, by
można było łatwo wyszukać konkretnego przedmiotu.
Deponować i podejmować można masowo, poprzez podanie ilości
wybranych dóbr, które chcemy zdeponować / podjąć. Można również
zdeponować lub podjąć przedmioty z wybranej skrytki.
W jednej skrytce mogą znajdować się przedmioty tylko jednego rodzaju!
Nie można zdeponować kilku mikstur, kilkudziesięciu ziół i kilkuset sztuk
minerału w jednej skrytce.
Handel
Sekcja handlu to najważniejsza część centrum handlowego. Gracze mieliby
możliwość wystawiania przedmiotów na sprzedaż i dawania ofert kupna. Przez
to każda hala winna mieć zakładki sprzedaż i kupno (o ile zarządca nie
wyłączy którejś z nich), aby oddzielić te oferty.
W wielu grach oferty są porządkowane według ceny. Uważam, że takie
rozwiązanie nie byłoby dobre, gdyż korzystanie z targowiska byłoby wówczas
zbytnio uproszczone. Dlatego proponuję wprowadzenie umiejętności handlu
(opisana dalej), według której byłyby porządkowane oferty – im wyższa
umiejętność handlu osoby wystawiającej ofertę, tym wyżej na liście ta oferta
się znajduje. Oferty osób o identycznej umiejętności handlu porządkowane
byłyby według ich id, a oferty tego samego gracza byłyby porządkowane jak w
obecnych sklepach.
Ważnym elementem ułatwiającym życie byłoby filtrowanie ofert.
Wiadomo, że w danej hali mogą się znajdować oferty sprzedaży różnych broni,
mikstur, reagentów, minerałów czy ziół. Aby nie zmuszać kupujących do
przedzierania się przez dziesiątki nieinteresujących ich ofert należy pozwolić
filtrować wyświetlaną zawartość. W polu tekstowym wpisuje się frazę i silnik
wyświetla oferty tylko tych przedmiotów, w których nazwie się ona znajduje.
Przy czym liczby powinny być nieuwzględniane – aby gracze nie mogli iść na
łatwiznę podczas kupowania uzbrojenia i wyszukiwać ofert broni o danym
plusie.
Aby wystawić własną ofertę sprzedaży należy najpierw wynająć skrytki i
zdeponować w nich dobra do wystawienia. Następnie możemy przejść do
wystawienia oferty poprzez zakładkę ofert sprzedaży. Spośród użytkowanych
przez nas skrytek wybieramy te, z których towar zamierzamy wystawić i
ustalamy cenę – za sztukę, lub za całość. Oznacza to, że jeśli w wybranych
skrytkach znajduje się kilka tysięcy sztuk drewna, to możemy je wystawić jako
'komplet' i kupujący weźmie wszystko lub nic, albo pozwolimy na kupowanie
po jednej sztuce. Jeśli w wybranych skrytkach znajdują się różne przedmioty,
to można je wystawić tylko jako nierozdzielną ofertę. Można w jednej ofercie
wystawić kilka Kindżałów z ceną za jedną sztukę, ale kilka Halabard z
różnymi plusami możemy wystawić albo w oddzielnych ofertach, albo jako
komplet.
Przekazywanie
Uprawnienia dla hal
Przekazywanie dóbr w sekcji depozytów pozwalałoby na sprawne
wymienianie się przedmiotami, bez konieczności wprowadzania ofert
prywatnych w sekcji handlu.
To bardzo ważna dla całego projektu kwestia. Dzięki odpowiednim
ustawieniom hale centrum handlowego można by prowadzić jak dzisiejsze
sklepy, zaś hale depozytów mogłyby zastąpić zbrojownie i magazyny klanowe.
W odpowiedniej zakładce możemy wybrać znajdujące się w dostępnych
nam skrytkach dobra, które chcemy przekazać. Możemy przekazać
jednocześnie różne dobra, nie tylko jednego typu. Po wybraniu dóbr do
przekazania podajemy ID 'adresata'. Wtedy otrzymuje on powiadomienie do
dziennika o oczekujących nań dobrach. Przekaz możemy anulować, dopóki
dobra nie zostaną odebrane. Odebrane dobra trafiają do kieszeni adresata – nie
potrzebuje on do tego dodatkowych skrytek. Gdy adresat podejmie przekazane
mu dobra, wówczas 'nadawca' jest o tym powiadamiany w dzienniku.
Możemy również przy przekazywaniu 'zażądać' od odbiorcy określonych
dóbr (mikstur, reagentów, itd. w określonej ilości), które odbiorca musi
pozostawić dla nas, by sam mógł podjąć przekazane mu dobra. Taka wymiana
pozwalałaby na zabezpieczenie się przed nieuczciwymi osobami, które
mogłyby nie wywiązać się z dwustronnej umowy.
Dla sekcji handlu:
-Widoczność i przyjmowanie ofert
-Wystawianie ofert
-Nadawanie prywatnych zniżek na wystawiane towary
-Nadawanie prywatnych zniżek na wystawiane oferty kupna (przy czym tu
oczywiście zniżka ujemna oznacza, że dana osoba otrzyma mniej pieniędzy za
sprzedanie kupcowi poszukiwanego przezeń towaru)
Dla sekcji depozytów:
-Widoczność i wynajmowanie skrytek
-Przekazywanie innym osobom zawartości dostępnych nam skrytek
-Przeglądanie zawartości skrytek innych osób (wszystkie osoby, które mają takie
uprawnienia w danej hali są wyszczególnione u góry strony)
-Korzystanie ze skrytek innych osób (wszystkie osoby, które mają takie uprawnienia
w danej hali są wyszczególnione u góry strony)
Brak uprawnień oglądania ofert i wynajmowania skrytek oznacza
jednocześnie, że dana hala nie jest dla nas widoczna.
Dostępu do danej opcji można zabraniać, lub zezwalać:
1. wszystkim graczom
2. centrom handlowym
3. klanom
4. wybranym osobom
Umiejętność handlu
Kradzieże
Umiejętność, która byłaby odpowiedzialna za umiejscowienie
wystawianych ofert sprzedaży lub kupna – im wyższa, tym wyżej w spisie
ofert znajdowałaby się oferta danego gracza.
Na koniec chciałem zaproponować, aby możliwe było okradanie cudzych
skrytek. Złodziej w sekcjach i halach miałby dodatkową opcję –
przeszukiwanie. Pozwalałaby ona na uzyskanie dostępu do niewidocznych hal
i skrytek. Przy próbie przeszukiwania wykonywane by były testy –
analogicznie do szpiegowania klanów, z tą różnicą, że wartownik w centrum
handlowym byłby wybierany przez zarządcę. Udana próba skutkowałaby
zyskaniem doświadczenia, umiejętności i dostępu do ukrytej hali, lub skrytek.
Każda próba kosztowałaby oczywiście jedną próbę kradzieży.
Umiejętność handlu otrzymywana by była za każdy sprzedany przedmiot.
Według wzoru:
[przyrost umiejętności] = [cena sprzedanego przedmiotu] / [średnia cena
przedmiotu na rynku]
Po uzyskaniu dostępu do cudzych skrytek złodziej mógłby spróbować je
splądrować. W wypadku kolejnego udanego testu złodziej zagrabiałby
zdeponowane w skrytce dobra. Aby utrudnić plądrowanie złodziej dostawałby
karę do zwinności i szybkości za każdą wykorzystaną próbę kradzieży, przez
co kolejne próby byłyby trudniejsze. Kara wedle wzoru:
[Kara] = 5% * 2 ^ [ilość wykorzystanych prób kradzieży]
Aby istniał sens deponowania dóbr w centrach proponuję również, aby przy
próbie zwykłej kradzieży można było ukraść nie tylko złoto, ale również
eliksiry, reagenty, minerały, zioła, czy broń – losowo, z różnymi szansami na
to, że akurat dany element zostanie skradziony: większe szanse dla złota, ziół i
minerałów, średnie dla mikstur i reagentów i najmniejsze dla uzbrojenia.
Dalej: aby złodziej nie stał się zupełnie znienawidzoną klasą, proponuję,
aby możliwość okradania dać wszystkim klasom. Każda klasa otrzymywałaby
dziennie 4 próby kradzieży. Próby kumulowałyby się (niewykorzystane –
przechodzą na następny dzień) – maksymalnie 10 dla złodzieja, 8 dla barda
(gdyż jest to dość bliska złodziejowi klasa) i 6 dla pozostałych klas. Kradzież
powinna pochłaniać również 1 punkt energii.

Podobne dokumenty