ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty nr. Sprawy CJ

Transkrypt

ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty nr. Sprawy CJ
www.cieplo-jawor.pl
20-05-2015
Osoba prowadząca:
Andrzej Piwko
[email protected]
Tel.: 604 789 862
ZAWIADOMIENIE
o wyborze najkorzystniejszej oferty nr. Sprawy CJ/7/2015
1. Przedmiot zamówienia :
Okresowe przeglądy budowlane obiektów Ciepło-Jawor Sp. z o.o.
2.
3.
4.
5.
Tryb zamówienia : zapytanie ofertowe
Data i miejsce ogłoszenia : 23-04-2015 strona internetowa www.cieplo-jawor.pl
W terminie składania ofert tj.15.05.2015 wpłynęło 9 ofert
Wybrano ofertę najkorzystniejszą spośród spełniających wszystkie wymagania określone
w zapytaniu :
Jacek Nowicki 20 – 539 Lublin ul. Dziewanny 4/22
Cena netto : 1 995 , 00 zł
6. Wykonawcy , których oferty zostały odrzucone : brak
7. Wykonawcy , którzy zostali wykluczeni : brak
8. Planowany termin zawarcia umowy : 03.06.2015
CIEPŁO-JAWOR Sp. z o.o.
REGON 390763879
NIP 695-13- 96-354
Adres pocztowy:
ul. Moniuszki 2a
59-400 Jawor
Siedziba:
ul. Moniuszki 2a
59-400 Jawor
Telefon / e-mail
757134460
[email protected]
Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej
Kapitał zakładowy: 7 010 000,00 zł
IX Wydział Gospodarczy KRS nr 0000189855

Podobne dokumenty