odpowiedzi na pytania - ACTION Centrum Edukacyjne

Transkrypt

odpowiedzi na pytania - ACTION Centrum Edukacyjne
Dotyczy: zapytanie ofertowe nr 1/10/2012
Projekt: ICT kierunkiem rozwoju łódzkich przedsiębiorstw
Zmawiający: ACTION Centrum Edukacyjne Sp. z o.o.
W związku z zadaniem pytań potencjalnych Zleceniobiorców usługi w postaci
wykonania badań ewaluacyjnych w ramach projektu „ICT kierunkiem rozwoju łódzkich
przedsiębiorstw” poniżej przedstawimy pytania wraz z odpowiedziami.
Pytania 1:Ile osób ma brać udział w szkoleniu oraz w jakich miejscach będą się odbywały te
szkolenia? Pozwoli nam to oszacować liczbę wywiadów audytoryjnych potrzebną do wyceny.
Odpowiedź: Szkolenia w ramach projektu „ICT kierunkiem rozwoju łódzkich przedsiębiorstw”
odbywać mają się w dwóch miastach – Łódź oraz Skierniewice. W ramach projektu
realizowane są ścieżki certyfikowane – 1 osoba może uczestniczyć w kilku szkoleniach.
Weźmie w nich udział łącznie 180 osób. W ramach każdego szkolenia przewidujemy grupy
liczące średnio po 10 osób.
Pytanie 2: Czy ankiety audytoryjna będą robione po każdym z 30-stu szkoleń czy dopiero po
zakończeniu wszystkich?
Odpowiedź: Proponujemy sporządzoną przez nas ankietę, którą Uczestnicy szkoleń
otrzymują po zakończeniu ścieżki.
Pytanie 3: Czy ankiety będzie mógł wręczać wykładowca czy będzie musiała być to osoba z
naszej firmy?
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
(Poddziałanie 8.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki).
Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 2 – Uczestnicy otrzymują od wykładowcy
ankietę po zakończeniu ścieżki.
Pytanie 4: Z iloma osobami chcą Państwo by był przeprowadzany wywiad telefoniczny?
Odpowiedź: Wywiad telefoniczny ma zostać przeprowadzony z reprezentatywną grupą osób.
Pytanie 5: Czy dostarczą Państwo bazę z numerami telefonicznymi do uczestników szkoleń?
Odpowiedź: Numery telefonów Uczestników szkoleń zostaną udostępnione Zleceniobiorcy
po podpisaniu z umowy dotyczącej przetwarzania danych osobowych.
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
(Poddziałanie 8.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki).