dk exfile f1 (wrh 332)

Transkrypt

dk exfile f1 (wrh 332)
DK EXFILE F1
(WRH 332)
Hybryda z którą przeżyjesz piękne chwile!
Hodowca:
Odmiana:
Rejestracja:
Monsanto / NPZ
Mieszańcowa zrestorowana
Polska 2011 r.
Wyjątkowo wysoki potencjał plonowania i znakomita zimotrwałość zapewniają
wysoką dochodowość w warunkach intensywnej technologii uprawy.
Wartość użytkowa
Plon nasion
Bardzo dobra plenność przy dużej stabilności w dośw. rejestrowych COBORU
w latach 2009-2010 51,2 dt/ha = 119% wzorca
Najwyższy średni plon nasion wśród odmian mieszańcowych zarejestrowanych
w latach 2009 i 2010 i znajdujących się w ofercie handlowej
na rynku w Polsce w 2011 roku!
Zawartość tłuszczu
Wysoka - 47% (COBORU lata 2009-2010)
Plon tłuszczu
Wysoki
Profil agronomiczny
Cechy rolnicze
Termin siewu
Norma wysiewu
Początek kwitnienia
Dojrzałość techniczna do zbioru
Pokrój roślin
Odporność
Optymalny do opóżnionego
40-45 szt. żywych nasion na m2
Przełom średniowczesny do średniopóżnego
Średniowczesna
Dość wysokie
niska
średnia
wysoka
małe
średnie
duże
Wyleganie
Sucha zgnilizna kapustnych
Zgnilizna twardzikowa
Czerń krzyżowych
Zimotrwałość
Wymagania glebowe
WYNIKI • WYNIKI • WYNIKI • WYNIKI • WYNIKI • WYNIKI
Średni plon nasion odmian rzepaku
oz. (w % wzorca) w dośw.
rejestrowych COBORU.
Plon nasion odmian rzepaku (% wzorca) w regionach kraju w dośw. porejestrowych
COBORU w latach 2007-2010