Korona Gór Świętokrzyskich

Transkrypt

Korona Gór Świętokrzyskich
Korona Gór Świętokrzyskich
Podane w wykazie szczyty zostały wybrane ze względu na fakt, iż przecinają je
znakowane szlaki turystyki pieszej PTTK oraz odznaczają się wybitnymi walorami:
geograficznymi, turystycznymi, geologicznymi, historycznymi, przyrodniczymi itp.
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
Szczyt
Łysica
Wysoko
ść
[m]
612
Pasma i Grzbiety
Pasmo Łysogórskie
Szczytniak
554
Pasmo Jeleniowskie
Bukowa Góra
Klonówka
482
Pasmo Klonowskie
Pasmo Masłowskie
Kiełków
Radostowa
Drogosiowa
Siniewska
Włochy
Kamień Michniowski
Sosnowica
Altana
Osieczyńska Góra
Telegraf
Patrol
Biesak
Otrocz
Zelejowa
Dobrzeszowska
Jaźwina
Sikorza
Góra Zamkowa
Miedzianka
Chełmowa Góra
Fajna Ryba
Karczówka
Glinianki
Grząby Bolmińskie
473
452
451
447
444
427
423
413
408
407
406
389
381
372
372
368
361
361
360
356
348
347
339
336
330
Kolor szlaku
Data
17.09.2016
17.09.2016
Pasmo Orłowińskie
Grzbiet Krajeński
Pasmo Bielińskie
17.09.2016
Pasmo Oblęgorskie
Pasmo Cisowskie
Pasmo Sieradowickie
Wzgórza Tumlińskie
Wzgórza Niekłańsko-Bliżyńskie
Wzgórza Suchedniowskie
Pasmo Dymińskie
Pasmo Zgórskie
Pasmo Posłowickie
Grupa Otrocza
Pasmo Zelejowskie
Pasmo Dobrzeszowskie
Pasmo Ociesęckie
Pasmo Brzechowskie
Pasmo Chęcińskie
Wzgórza Miedziankowskie
18.09.2016
06.03.2016
18.09.2016
18.09.2016
06.03.2016
18.09.2016
05.03.2016
05.03.2016
Pasmo Pokrzywiańskie
Pasmo Przedborsko-Małogoskie
Pasmo Kadzielniańskie
Grzywy Korzeczkowskie
Grząby Bolmińskie
06.03.2016
05.03.2016
05.03.2016

Podobne dokumenty