certyfikat - DPRS Poland

Transkrypt

certyfikat - DPRS Poland
.t
TDTTDTTDTTDTTDTTDTTDTlDT TDTTDTTDTTDTTDTTDTTDTTDT
TDTTDTTDTT
F{
oE]
F-{
P
tP
P
.r.f)'T
F
F
F
E
F
E
F
TRANSPORTOTIWDOZOR
TECHNICZNY
CERTYFIKAT
CERTIFICATE
Nr. TDT-UW-6/10
Niniejszympotwierdzasiq, Že firma:
We hercbycertifythď thecompany:
SemperflexOplimits.r.o.,ODRY
Vítkovskául. 391
cz - 74 235.ODRY
GzechRepublic
o
Czech Republic
q
q
45100Roviso
ITALY
F.
E
Szczegďowy zakres i warunkiuznania zosta|yzawartew za|qcznikudo niniejszego
certyfikatu.
Detailedscopeand conditionsof recognitionareaftachedln encíosurcÍoťňlscertificate.
o
F
o
F
F-l
E
H
tr
ffiz^ania
Warunkiuznania
Enclosurc:a'rq"'q
h
p - / 8 7 Conditionsofrecognition
F-
i
F
F
=
E
F
^ ^|-.r--.^^J^tvtieisce
idatawvstawienia:
Warszawa.
2 |uteoo2010 r.
g
u,qq,r
city anaďaÍeof?ssue;
| š . q 9 , Warszawa,
']q'o.qYyq,
,February2,
. , L2010
v,v
pierwszego
Datawystawienia
certyfikatu:
24 marca 2003 r.
Daťeof issue firct.certifrcati:
stcenmcaře.' Iw.ilvl,
March z+,zvLt',
24,2oo3
q
q
q
q
q
q
o
-{
posiada uznanie do wytwarzania przeznae,zonychdo dostawy do Po|ski weŽy
gumowychstanowiqcychwyposázeniezbiornikówtransportowychoraz insta|acjii
urzqdzeňdla napďnianiai opróŽnieniatych zbiorników.
posses recognitionto manufacture
hoses and hoses assemlílesin rubbermaúen.aís
used
as Ífieequipmentfor the tnnspo|t tresselsand for sysÍemsloading and unloadingfor
transportyesse/sdesÍlnedfor thedeliveryto Poland.
t-
d
{
d
d
-l
F
F
F
F
F
E
q
,f$.roB
I v'r \
C'o'*''
Yffi
rbanoW'icz
Jafurbanoqtcz
Jar{U
ó|..r^-^^^ló.
waŽne
dodnia:2
|uteoo2012 r.
Uznanie
vp,uq,,
2,
1
, Až012
v..
wDate
.š
vof
, cexpiry:
^ , u l y . .February
I
q
q
q
q
d
cf
-{
I
=
-{
I
I
{
-l
q
-'l
-.{
9
TDTTDTTDTTDTTDTTDTTDTTDTTDTTDTTDTTDTTDTTDTTDTTDTTDTTDTTDT

Podobne dokumenty