Zamów już dziś, książki są bezpłatne!!!

Transkrypt

Zamów już dziś, książki są bezpłatne!!!
Zamów już dziś, książki są bezpłatne!!!
Obie te książki adresowane są do wszystkich ludzi pragnących Boga, ale przede wszystkim do tych,
dla których czas łaski kończy się wcześniej niż dla większości ludzkości. Koniecznie też, niechaj
przeczytają je Ci, którzy uznawani są za ludzi duchowych, których doświadczenie religijne jest
duże i głębokie, a jednak niepełne.
Poselstwo zawarte w tych książkach jest najbardziej doniosłym i najważniejszym poselstwem jakie
kiedykolwiek było dane ludziom. Dzisiejsze pokolenie jest ostatnim z żyjących przed powrotem
Pana Jezusa. Dlatego od przyjęcia tego poselstwa zależy kto z tego pokolenia zostanie
przygotowany na przemienienie, a kto podzieli los tych, którzy wypierają się poznania Jedynego
Prawdziwego Boga, przyjęcia Jego sprawiedliwości i wzięcia udziału w wydarzeniach czasów
końca.
Czym zatem różni się prawdziwe poselstwo o usprawiedliwieniu przez wiarę od tych, które są
głoszone w kościołach?
Pierwsza z książek „Jezus Chrystus Sprawiedliwość nasza” poddaje nasze życie i serca
całkowitemu badaniu, tego wszystkiego, co nieopacznie, bez prawdziwego zrozumienia
usprawiedliwienia przez wiarę, mogłoby nas odłączyć od miłości Bożej. Poselstwo w niej zawarte
prowadzi nas przez teraźniejszość i przyszłość, wysokość, głębokość (…) Rzym. 8:38-39 i nie
pozwala opierać się na złudnej nadziei zbawienia bazującej na zasługach własnych, choć tak
głęboko ukrytych, że z trudem uświadomionych.
Podczas gdy „Jezus Chrystus Sprawiedliwość nasza” burzy nasze dotychczasowe mniemanie o
sobie i nie pozostawia nadziei na złudną pewność zbawienia, po czym zostawia nas w punkcie
pokornego milczenia przed Bogiem, i prowadzi do pełnego bólu wołania o ratunek i wybawienie „z
tego ciała śmierci” (Rzym. 7:24), to druga z nich „Życie według Ewangelii” jeszcze dobitniej
objawia, jak z wielką mocą doświadczać Ewangelii w codziennym chodzeniu z Bogiem i daje
nadzieję zbawienia opartego wyłącznie na zwycięskiej wierze Jezusa Chrystusa i Jego uczynkach w
nas.

Podobne dokumenty