Wniosek o odpis dyplomu w jezyku obcym TiR

Transkrypt

Wniosek o odpis dyplomu w jezyku obcym TiR
Imię i nazwisko
………………………………………
Kierunek
Turystyka i Rekreacja
………………………………………
Specjalność
………………………………………
Stopień
………………………………………
Poznań, dnia
……………………
WNIOSEK O WYSTAWIENIE ODPISU DYPLOMU UKOŃCZENIA STUDIÓW
W JĘZYKU OBCYM
Zwracam się z uprzejmą prośbą o przygotowanie odpisu dyplomu ukończenia
studiów w języku …………………………………………………………………
*
…………………………………………………………
Podpis
* Wydanie odpisu dyplomu ukończenia studiów w języku obcym
w wysokości 40,00 zł. Do wniosku należy załączyć potwierdzenie wpłaty.
podlega
opłacie

Podobne dokumenty