Badania przesiewowe słuchu, mowy i wzroku sześciolatków

Transkrypt

Badania przesiewowe słuchu, mowy i wzroku sześciolatków
MKRPA w Radomsku
Badania przesiewowe słuchu, mowy i wzroku sześciolatków
Autor: materiały prasowe Urzędu Miasta Radomska
05.03.2009.
Celem badania jest wykrycie zaburzeń słuchu, mowy i wzroku u dzieci sześcioletnich uczących się w
radomszczańskich placówkach edukacyjnych.Zaburzenia te mogą niekorzystnie wpływać na proces
komunikowania się dziecka w szkole oraz utrudniać lub zaburzać jego rozwój. Powszechnie wiadomo, że
konsekwencją niewykrytych wcześnie zaburzeń słuchu u dziecka jest zaburzona percepcja bodźców
słuchowych, utrudniony rozwój mowy, a w tym samym ograniczenie możliwości komunikowania się
dziecka w szkole. Badanie wzroku dzieci jest jednym z najważniejszych czynników w pediatrycznej
opiece medycznej. Pierwszym etapem takiego badania powinny być testy przesiewowe. Takie testy są
wstępną identyfikacją chorób zaburzeń lub wad. Pozwala to na wyróżnienie z populacji osób, które
prawdopodobnie cierpią na daną chorobę (zaburzenie) oraz osób, które prawdopodobnie je mają.
Badania sześciolatków zostaną wykonane we wszystkich radomszczańskich szkołach i przedszkolach.
http://www.profilaktyka.radomsko.pl
Kreator PDF
Utworzono 6 March, 2017, 21:26

Podobne dokumenty