Drukowanie raportów

Transkrypt

Drukowanie raportów
Kosztorys ślepy
Lp.
Kod
1
2
1
1.1
(P1)
1.2
(P2)
1.3
(P3)
1.4
(P4)
1.5
(P5)
1.6
(P6)
1.7
(P7)
Jm .
Ilość robót
3
4
5
KNR 4-01 0535-0400
Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do uŜytku
m
36,600
KNR 4-01 0535-0600
Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do
uŜytku
Rozebranie pokrycia dachowego podwójnego z dachówki
karpiówki
Rozebranie konstrukcji więźb dachowych. Deski okapowe,
gzymsowe, wiatrowe
Rozebranie kominów wolno stojących
m
8,400
m2
292,800
m
68,600
m3
1,800
m3
7,656
m3
7,656
m2
8,340
m
48,800
m2
87,840
KNR 4-04 0507-0200
KNR 4-04 0403-0800
KNR 4-01 0350-0100
KNR 4-01 0108-0900
KNR 4-01 0108-1000
2
Cena jedn.
roboty
[zł]
6
W artość
[zł]
7
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami
skrzyniowymi na odległość do 1 km
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami
skrzyniowymi na kaŜdy następny 1 km
Krotność= 9,00
Roboty murarskie
3
3.12
(P20)
3.13
(P21)
3.14
(P22)
Opis
Roboty rozbiórkowe
2.1 KNR 2-02 0122-0100
(P8) analogia
3.1
(P9)
3.2
(P10)
3.3
(P11)
3.4
(P12)
3.5
(P13)
3.6
(P14)
3.7
(P15)
3.8
(P16)
3.9
(P17)
3.10
(P18)
3.11
(P19)
Przedszkole Kościeliska - dachówka
karpiówka Koramic
Kominy wolno stojące wieloprzewodowe,o przekroju 1/2 x 1/2
cegły na 1 m3 komina. - licowanie komina z cegły klinkierowej
pełnej
Roboty ciesielskie
KNR 4-01 0412-0200
KNR 4-01 0414-1000
analogia
KNR-K 05 0102-0100
Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu. (15%
elementów)
Wymiana łacenia dachu pod pokrycie dachówką. Odstęp łat
ponad 16 cm (30%)
Przebicie łacenia dachu pod pokrycie dachówką. Odstęp łat
ponad 16 cm
Mocowanie folii dachowej na krokwiach
m2
292,800
m2
292,800
KNR 2-02 0409-0600
MontaŜ deski okapowej i szczytowej
m3
0,421
KNR-K 05 0201-0200
m2
292,800
m
18,300
KNR-K 05 0204-0201
Wykonanie powierzchni połaci dachu z dachówki ceramicznej
karpiówką
Wykonanie kalenicy w dachu krytym dachówką profilowaną i
płaską, taśma uszczelniająco-wentylacyjna
MontaŜ grzebienia okapu
m
36,600
KNR-K 05 0205-0300
Obróbka kominów
m
5,560
KNR-K 05 0208-0200
analogia
KNR-W 2-02
1016-0400
analogia
KNR-W 2-02
0522-0200
KNR-W 2-02
0529-0100
KNR-W 2-02
1609-0100
MontaŜ elementów komunikacji po dachu - ławeczka
kominiarska mała,
MontaŜ wyłazu dachowego
szt.
2,000
szt.
2,000
m
36,600
m
8,400
m2
324,700
KNR 4-01 0414-1000
KNR-K 05 0202-0100
MontaŜ rynien dachowych półokrągłych o średnicy 15 cm z
gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej
MontaŜ rur spustowych okrągłych o średnicy 12 cm z
gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej
Rusztowania ramowe zewnętrzne przyścienne,o wysokości do
10 m
Wartość kosztorysu:
zł
1