Przewodnik Bankowość Internetowa CUI

Transkrypt

Przewodnik Bankowość Internetowa CUI
Bankowość Internetowa CUI – autoryzacja przez SMS
Suplement - Przewodnik bezpieczeństwa w 3 prostych krokach:
Krok 1 – Loguj się tylko i wyłącznie ze strony banku pod adresem www.bsilowa.pl
SPRAWDŹ czy na stronie AUTORYZACJA na pasku adresu widnieje adres https://bank.cui.pl/ilowa
oraz nawiązane jest bezpieczne połączenie (kłódka). Obok zatrzaśniętej kłódki jest napis ASSECO POLAND –
po kliknięciu kursorem na kłódkę powinna pojawić się informacja, że połączenie z serwerem jest
szyfrowane – DigiCert identyfikuje tę witrynę jako Asseco Poland S.A.
Krok2 – ustalaj silne hasła a zarazem proste do zapamiętania i regularnie je zmieniaj. Przykład mocnego
hasła: "Magdalenka jedzie na rowerze dwa kółka szybko się kręcą!", czego wynikiem jest hasło:
Mjnr2kssk!
Przy logowaniu dodatkowym zabezpieczeniem jest losowe wybieranie przez system liter z hasła które ustaliliśmy.
Krok3 – Zanim wprowadzisz kod SMS potwierdzający wysłanie przelewu sprawdź jeszcze
czy numer rachunku na który wysyłasz przelew jest prawidłowy.
Porównaj zgodność numeru rachunku z otrzymanym smsem!
Dopiero wówczas wprowadź kod dla operacji.
Gdy widzisz nietypowe zachowanie strony bankowości internetowej np. żądanie podanie
dodatkowych informacji weryfikacyjnych; po wpisaniu danych autoryzacyjnych
informacja o aktualizowaniu, proszę czekać itd. – traktuj to jako próbę oszustwa za
pomocą złośliwego oprogramowania!
Wszelkie emaile, wiadomości i telefony w których jesteś proszony o dane autoryzacyjne
typu hasła, kod sms lub odczyt tokena traktuj jako próbę oszustwa i natychmiast zgłaszaj
do Banku!
Ważne informacje:
1. Zabezpiecz komputer aktualnym oprogramowaniem antywirusowym oraz zaporą (firewall)
2. Regularnie aktualizuj system operacyjny, wersję przeglądarki oraz oprogramowanie na stacji
roboczej korzystającej z bankowości elektronicznej. Przypominamy, że Windows XP już nie jest
wspierany przez producenta i posiada „dziury” umożliwiające atak przestępców!
3. Uważaj na nietypowe informacje z banku, nie wykonuj podejrzanych poleceń, a w szczególności nie
instaluj oprogramowania z niezaufanego źródła
4. Po zakończeniu pracy w bankowości elektronicznej wyloguj się używając przeznaczonej do tego
opcji w aplikacji, gwarantuje to poprawne zamknięcie sesji przez użytkownika
5. Nie instaluj oprogramowania jeżeli instrukcja instalacji zawiera zalecenie rezygnacji ze skanowania
aplikacji oprogramowaniem antywirusowym
6. Chroń dane dostępowe do bankowości elektronicznej
7. Nie loguj się i nie dokonuj płatności w punktach bezpłatnego publicznego dostępu do Internetu - w
tzw. hot-spotach i niezabezpieczonych sieciach WIFI.
8. Sprawdź poprawność numeru NRB przed i po podpisie przelewu
9. Zwróć szczególną uwagę na poprawność numeru NRB po wklejeniu go ze schowka systemu.
Najlepiej zrezygnuj z kopiowania NRB
W razie jakichkolwiek wątpliwości kontaktuj się z Bankiem!

Podobne dokumenty