Czwórka – symbolika chrześcijańska

Transkrypt

Czwórka – symbolika chrześcijańska
Czwórka
Trójka jest symbolem Boga, natomiast czwórka jest liczbą charakterystyczną dla świata: cztery
strony świata (pierwsze litery ich greckich nazw tworzą słowo „Adam”), cztery żywioły, cztery
pory roku, cztery wiatry, cztery epoki świata, obejmujące całość ziemskich wydarzeń. Trójka i czwórka dają liczbę siedem. Jednoczy ona Boga i świat. Bóg chętnie objawiał się światu w liczbie cztery.
W Starym Testamencie znalazło to odzwierciedlenie w czteroliterowym imieniu Boga, w tetragramie. Na bliski związek raju z Bogiem wskazują cztery rzeki, które z niego wypływały. Natomiast
w Nowym Testamencie mamy cztery Ewangelie, a ich symbole, według Ireneusza, nawiązują do
czterech tajemniczych istot z wizji Ezechiela. Według Ambrożego czwórka jest w pewnym sensie
liczbą doskonałą, gdyż jest potrzebna do otrzymania liczby dziesięć – suma pierwszych liczb daje
dziesięć (1/2/3/4). Poza tym wskazuje, że Kościół Boży z czterech stron świata dąży do pełnej jedności. Już filozofia grecka znała cztery cnoty kardynalne. Połączone z trzema cnotami Boskimi dają
liczbę siedem – dom mądrości Bożej, spoczywający na siedmiu kolumnach.

Podobne dokumenty