Fale dźwiękowe.

Transkrypt

Fale dźwiękowe.
Temat:
Fale dźwiękowe
Cele lekcji:
Wiem co to jest fala dźwiękowa.
Wiem co to jest wysokość i głośność
dźwięku.
Wiem co to są ultradźwięki i
infradźwięki.
1. Fala dźwiękowa (dźwięk) to zaburzenie rozchodzące
się w ośrodku sprężystym (powietrze, woda, metal) o
częstotliwości drgań od 20 Hz do 20000 Hz.
Fala dźwiękowa w powietrzu jest falą podłużną.
Nie rozchodzi się w próżni.
Prędkość dźwięku w:
- powietrzu 340 m/s
- wodzie 1450 m/s
- stali 6000 m/s
2. Głośność dźwięku
Im większa amplituda drgań, tym dźwięk jest
głośniejszy.
Dźwięk głośny
Dźwięk cichy
3. Wysokość dźwięku
Im większa częstotliwość drgań, tym dźwięk jest wyższy.
Dźwięk niski
Dźwięk wysoki
4. Infradźwięki to dźwięki o częstotliwości mniejszej od
20 Hz.
Źródłem infradźwięków są: trzęsienia ziemi, erupcja
wulkanów, zorze polarne, fale oceaniczne, huraganowy
wiatr, duże wodospady.
5. Ultradźwięki to dźwięki o częstotliwości większej od
20000 Hz.
USG płodu w 14 tygodniu ciąży.
6. Natężenie dźwięku podajemy w belach (1 B).
0,1 B = 1 dB decybel
Hałas o natężeniu 150 dB jest
progiem bólu !

Podobne dokumenty