zalacznikdoumowy

Transkrypt

zalacznikdoumowy
Wzór załącznika nr 1 do umowy…………
Potwierdzenie dostarczenia cateringu do Szkoły Podstawowej/Gimnazjum
w ………………………
w miesiącu………………….2014 r.
Lp.
Data dostawy
Nazwa i rodzaj
towaru
Ilość
Podpis
dostawcy
Projekt „Młodzi, wykształceni” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Podpis odbiorcy

Podobne dokumenty