wyk_12_PAM I UCZ

Transkrypt

wyk_12_PAM I UCZ
Pamięć we wczesnym dzieciństwie
metody badania
metody niewerbalne --> badanie niemowląt
Pamięć i uczenie się
Rozwój pamięci:
dzieciństwo - dorosłość - starość
W 12
preferowanie nowości
procedura ruchomej zabawki
procedura poszukiwania ukrytego przedmiotu
standardowe pomiary rozpoznawania
wywoływanie naśladownictwa
metody werbalne --> badanie przedszkolaków
odtwarzanie werbalne
dr Łukasz Michalczyk
Rozwój pamięci:
dzieciństwo - dorosłość - starość
Pamięć we wczesnym dzieciństwie
systemy pamięci
pamięć krótkotrwała, robocza
pojemność pamięci
tempo przetwarzania informacji
efekt
uczenia się
10
20
30
40
wiek w latach
krzywa Thorndike’a
Pamięć we wczesnym dzieciństwie
systemy pamięci
Pamięć w późnym wieku
co ulega pogorszeniu (a co nie)?
pamięć krótkotrwała, robocza
jak ulega pogorszeniu ?
pojemność pamięci
tempo przetwarzania informacji
dlaczego ulega pogorszeniu?
pamięć proceduralna
uczenie się asocjacji
uczenie się oczekiwania wizulanego
torowanie
pamięć deklaratywna
Rozwój pamięci:
dzieciństwo - dorosłość - starość
Pamięć w późnym wieku
co ulega pogorszeniu (a co nie)?
pogorszenie:
pamięć robocza i deklaratywna (w tym epizodyczna kontekst zdarzeń)
efekt
uczenia się
brak zmian:
pamięć sensoryczna, utajonej, wiedzy ogólnej,
słowniku, pamięć epizodyczna - rozpoznawania
informacji
10
20
30
40
wiek w latach
krzywa Thorndike’a
Pamięć w późnym wieku
Pamięć w późnym wieku
co ulega pogorszeniu (a co nie)?
co ulega pogorszeniu (a co nie)?
jak ulega pogorszeniu ?
jak ulega pogorszeniu ?
dlaczego ulega pogorszeniu?
dlaczego ulega pogorszeniu?
Pamięć w późnym wieku
jak ulega pogorszeniu ?
hipoteza spowolnienia poznawczego
hipoteza redukcji przetwarzania informacji
hipoteza deficytów w hamowaniu nieistotnych infomracji
Pamięć w późnym wieku
dlaczego ulega pogorszeniu?
zmiany neurologiczne
zmiany w funkjonowaniu różnych proców poznawczyh

Podobne dokumenty