CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ AWF w Krakowie ZAPRASZA

Transkrypt

CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ AWF w Krakowie ZAPRASZA
CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ
AWF w Krakowie ZAPRASZA NA KURS:
INSTRUKTORA REKREACJI RUCHOWEJNARCIARSTWO POWSZECHNE ZJAZDOWEczęść specjalistyczna
dla studentów AWF w Krakowie kier. WF
po programowym obozie zimowym
PLANOWANY TERMIN REALIZACJI CZĘŚCI SPECJALISTYCZNEJ W FORMIE
OBOZOWEJ:
- 14-20.03.2016 r. w Kluszkowcach /
-20-26.03.2016 r. w Kluszkowcach
Koszt szkolenia wynosi:950,00 złotych + 50,00 złotych opłata rekrutacyjna.
Zakwaterowanie , wyżywienie i karnety we własnym zakresie.
Prowadzący zajęcia: dr Marek Palik /tel.609-516-771/
Kurs zostanie uruchomiony przy minimum 14 osobach.
Informacje pod nr tel. 12 /683-14-45, 12 /683-14-46
Dokumenty na powyższy kurs przyjmuje Centrum Edukacji Zawodowej główny budynek Uczelni, pawilon A
pok. 411
Wymagane dokumenty na kurs instruktora rekreacji ruchowej narciarstwo powszechne zjazdowe:
Druk zgłoszenia typu A (wg. wzoru CEZ AWF Kraków)
http://www.awf.krakow.pl/pdf/studia/studium/druk-a.doc)
opłata rekrutacyjna w wysokości 50,00 złotych (bezzwrotne) płatna po utworzeniu się grupy na konto
CEZ Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie
nr konta Bank Pekao S.A. w Krakowie 90 1240 4722 1111 0000 4859 4185
studenci AWF Kraków- ksero z indeksu 1 i 4 strona ,ksero z indeksu z wpisem z obozu zimowego,.
Polisa lub kserokopia ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków na czas trwania kursu
zdjęcie 3,5 cm x 4,5 cm
zaświadczenie lekarskie dopuszczające do zajęć na kursie z narciarstwa, studenci AWF Kraków ostatnia
strona z indeksu ksero z aktualnymi badaniami lekarskimi .
Aby uzyskać legitymację instruktora rekreacji ruchowej w zakresie narciarstwo powszechne zjazdowe należy
ukończyć:
1. kurs instruktorów rekreacji ruchowej – część ogólna /zajęcia sobota-niedziela na AWF/.Koszt ok.
450,00 złotych
Z części ogólnej instruktora rekreacji ruchowej zwolnieni są absolwenci kierunków:
wychowanie fizyczne, sport, kultura fizyczna osób starszych, turystyka i rekreacja, fizjoterapia ,terapia
zajęciowa/
2.
kurs instruktorów rekreacji ruchowej – część specjalistyczna: narciarstwo powszechne zjazdowe w formie obozowej
DOKUMENT KOŃCOWY: legitymacja instruktora rekreacji ruchowej w zakresie narciarstwa powszechne zjazdowego
wydana przez AWF
w Krakowie.