Obraz a słowo. Literacki opis dzieła malarskiego

Transkrypt

Obraz a słowo. Literacki opis dzieła malarskiego
Rusza XIII edycja konkursu
„Obraz a słowo. Literacki opis
dzieła malarskiego”
30 WRZEŚNIA 2016
AKTUALNOŚCI, OBRAZ A SŁOWO
Long Description
Ogłaszamy XIII Ogólnopolski Konkurs Literacki Obraz a słowo. Literacki opis dzieła
malarskiego.
Konkurs jest skierowany do młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej. Polega na opisaniu
w dowolnej formie literackiej dzieła sztuki znajdującego się w zbiorach Muzeum
Górnośląskiego. Tegoroczny temat stanowi obraz Olgi Boznańskiej Dziewczynka przy
oknie z ok. 1890 roku. Prace konkursowe będące interpretacją dzieła, w formie prozatorskiej
bądź poetyckiej, mogą być przygotowane nie tylko w języku polskim, ale również angielskim,
niemieckim czy rosyjskim.
Konkurs Obraz a słowo… motywuje do interpretowania artefaktów kultury, inspiruje
do studiów polskiej sztuki, literatury, historii, jest przyczynkiem do rozwijania umiejętności
językowych i retorycznych. Jurorzy konkursu oceniają m.in. warsztat pisarski uczestników,
umiejętność łączenia przez nich faktów, wyciągania wniosków, ich kreatywność i zdolność
przekonywania do własnego zdania. To jeden z tych projektów, które pobudzają wyobraźnię
młodych ludzi, pozwalają im patrzeć szerzej i wyjść poza schematyczne myślenie.
Na złożenie prac uczniowie mają czas od dzisiaj (tj. 30 września 2016 r.) do 15 lutego 2017
roku, zaś wyniki poznają w czerwcu. Wtedy też odbędzie się uroczysta Gala Finałowa,
w czasie której wręczone zostaną nagrody rzeczowe, statuetki Gęsie Pióra, a także – co dla
uczestników stanowi największe wyróżnienie – publikacje z tekstami laureatów konkursu.
Motywy ze zwycięskich tekstów staną się ponadto podstawą dla filmu emitowanego podczas
Gali.
Dla wielu osób udział w konkursie Obraz a słowo… jest istotnym szczeblem kariery. Rangę
i wysoki poziom konkursu podkreśla fakt, iż od trzech lat odbywa się on pod patronatem
honorowym Ministra Edukacji Narodowej, jest polecany przez kuratoria oświaty i szkoły
w całej Polsce.
Serdecznie zachęcamy do udziału w konkursie.
Publikacje pokonkursowe online
Filmy na podstawie tekstów laureatów:
Rok 2016 – Metafora
Rok 2015 – (De)kompozycja
Long Description
Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego Obraz a słowo. Literacki opis dzieła
malarskiego
Konkurs jest przeznaczony dla młodzieży szkolnej. Prace oceniane będą w trzech
kategoriach: gimnazjalnej, ponadgimnazjalnej i obcojęzycznej.
Forma pracy powinna łączyć w sobie zarówno walory literackie, jak i kompletny opis
wszystkich elementów dzieła malarskiego. Kwestię wyboru formy literackiej i metody opisu
pozostawiamy autorom. Pracę należy zatytułować.
Pierwszy etap eliminacji i wybór prac zgłoszonych do finału konkursu będzie miał miejsce
w szkołach, a dokonają go nauczyciele. Wybrane prace (eseje lub inne formy opisu) przesłane
zostaną następnie do Muzeum Górnośląskiego.
Prace powinny zostać dostarczone w formie elektronicznej
[email protected]) oraz jako wydruk komputerowy.
(wysłanej
na adres:
Prace należy dostarczyć osobiście lub pocztą na adres: Muzeum Górnośląskie w Bytomiu
Pl. Jana III Sobieskiego 2, 41-902 Bytom
Biuro
Dział
Edukacji
Muzeum
Górnośląskiego
Osoby
organizujące
i nadzorujące
konkurs:
Anna
Rak
Kontakt: 32 281 82 94 w. 127
Terminarz:
Prace
mogą
być
nadsyłane
do 15
lutego
Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w czerwcu 2017 roku.
organizacyjne:
w Bytomiu
i Marek
Ryś
2017
roku.
Rozstrzygnięcie
konkursu:
Oceny
prac
dokona
jury
powołane
przez
organizatorów.
Wszyscy laureaci i ich opiekunowie zostaną powiadomieni o werdykcie komisji konkursowej.
Wyniki konkursu zostaną podane na stronie internetowej Muzeum: www.muzeum.bytom.pl
oraz podczas
Gali
Finałowej
konkursu
(czerwiec
2016).
Najlepsze prace zostaną wydrukowane w publikacji pokonkursowej.
Patronat honorowy
Patronat medialny