Centrum Innowacji - Akcelerator Technologii Fundacja Uniwersytetu

Transkrypt

Centrum Innowacji - Akcelerator Technologii Fundacja Uniwersytetu
do
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013
Centrum Innowacji - Akcelerator Technologii
Fundacja Uniwersytetu Łódzkiego
90-237 Łódź
ul. Matejki 21/23
tel. 42 635 4984
[email protected]
www.ciat.uni.lodz.pl
Łódź, 19.03.2012r., godz. 10:00
Informacja o zakończeniu i wynikach postępowania w ramach
ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr 4/POIG 3.1/2012 z dnia 09.03.2012r.
Informacja o wyborze Wykonawcy dotyczy zapytania ofertowego nr 4/POIG 3.1/2012 z dnia
09.03.2012r. w sprawie obsługi prawnej dotyczącej współpracy Zamawiającego z pomysłodawcami
w zakresie warunkowych i ostatecznych umów inwestycyjnych, biznes planów i oceny pomysłów
innowacyjnych kandydujących do preinkubacji i dokapitalizowania Zamawiającego w zakresie
realizacji projektu „Akcelerator Technologii Uniwersytetu Łódzkiego Venture – AT UŁ Venture”,
realizowanego przez Centrum Innowacji – Akcelerator Technologii Fundacja Uniwersytetu
Łódzkiego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny
Innowacyjna Gospodarka, 3. Oś priorytetowa: Kapitał dla innowacji, Działanie 3.1 Inicjowanie
działalności innowacyjnej.
W trakcie procedury oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiającego, największą liczbę
punktów (100 pkt.) uzyskała oferta Kancelarii Prawnej JTJ Radca Prawny Maciej Jutrzenka Trzebiatowski z siedzibą przy ul. Dietla 99/4A, 31-031 Kraków. W związku z powyższym, podjęto
decyzję o zleceniu wskazanemu podmiotowi zadań w zakresie obsługi prawnej dotyczącej
współpracy Zamawiającego z pomysłodawcami w zakresie realizacji projektu „Akcelerator
Technologii Uniwersytetu Łódzkiego Venture – AT UŁ Venture”.
Wszystkim Oferentom Zamawiający serdecznie dziękuje za zainteresowanie zamówieniem
i złożenie oferty w postępowaniu.
Komisja oceny ofert, w składzie:
Ewa Postolska (przewodnicząca komisji)
Joanna Ross
Piotr Berliński
Centrum Innowacji – Akcelerator Technologii Fundacja Uniwersytetu Łódzkiego
ul. J. Matejki 21/23, 90-237 Łódź, tel. + 48 (42) 635 4983, 635 4984, fax: 635 4985
www.ciat.uni.lodz.pl, e-mail: [email protected]
KRS: 0000283917  REGON: 100383305  NIP: 7251952859

Podobne dokumenty