Sprawa KM 1311/12 - Komornik Sądowy Zbigniew Głowacki Poznań

Transkrypt

Sprawa KM 1311/12 - Komornik Sądowy Zbigniew Głowacki Poznań
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań - Stare Miasto w Poznaniu Zbigniew Głowacki
ul.Ratajczaka 26/3, 61-815 Poznań, tel. 61 855 16 30, fax. 61 852 84 39 - PKO BP SA I O/Pń 18 1020 4027 0000 1002 0290 3607
sekretariat pn - pt 7:30-15:30 (przerwa 12:00-12:30), dyżur komornika w poniedziałki: 10:00-12:00 lub 14:00-16:00
www.komornikpoznan.com - [email protected]
Sygn.akt KM 1311/12
Poznań, 14.10.2013r.
(w koresp. podać sygn.)
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI RUCHOMOŚCI
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań - Stare Miasto w Poznaniu Zbigniew Głowacki na
podstawie art. 867 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu:
19.11.2013r. o godz. 10:00
pod adresem: Poznań, ul. Słowackiego 59/6
odbędzie się pierwsza licytacja następujących ruchomości:
L.p.
Nr
prot.
Opis licytowanej
ruchomości
Ilość
Wartość szacunkowa w zł.
jednostkowa
łączna
1
1/1
Monitor komputerowy PHILIPS
190WV
1
100,00
100,00
2
1/2
1
100,00
100,00
3
1/3
Odtwarzacz DVD PHILIPS PVP 3260
Samochód osobowy:
FORD KA 1,3 KAT rok prod. 1997,
benzyna, kolor czarny
1
2.500,00
2.500,00
Cena wywołania każdej ruchomości stanowi 3/4 wartości szacunkowej podanej w obwieszczeniu.
Ruchomości wystawione będą w dniu licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej.
Zastrzega się prawo odwołania licytacji bez dodatkowych obwieszczeń i podania przyczyny odwołania.