Budownictwo mieszkaniowe w województwie warmińsko

Transkrypt

Budownictwo mieszkaniowe w województwie warmińsko
BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM W 2014 R.
MIESZKANIA ODDANE DO UŻYTKOWANIA
ORAZ LICZBA MIESZKAŃ ODDANYCH NA 1 000 LUDNOŚCI WEDŁUG POWIATÓW
mieszkania oddane do użytkowania
4 325 (3,0% mieszkań oddanych w kraju)
9,8%
147
14,2%
129
Elbląg
65
Mieszkania oddane
do użytkowania
na 1 000 ludności
22
bartoszycki
28
332
32
59
braniewski
mieszkania, na których budowę wydano pozwolenia
4 274 (2,7% pozwoleń wydanych w kraju)
lidzbarski
gołdapski
węgorzewski
62
kętrzyński
163
elbląski
0,7 – 1,5
olecki
giżycki
471
mieszkania, których budowę rozpoczęto
3 763 (2,5% mieszkań rozpoczętych w kraju)
19,2%
404
250
Olsztyn
1,6 – 2,4
2,5 – 3,2
401
olsztyński mrągowski
873
ostródzki
205
ełcki
3,3 – 4,1
124
iławski
4,2 – 5,0
piski
228
szczycieński
STRUKTURA MIESZKAŃ
ODDANYCH DO UŻYTKOWANIA (%)
125
78
nowomiejski
127
121
nidzicki
Liczba mieszkań
oddanych do użytkowania
działdowski
według
form budownictwa
45,5
liczby izb
1
3,5
2
16,9
indywidualne
na użytek własny
inwestora
8,7
41,3
2,0
2,5
na sprzedaż
lub wynajem
(bez indywidualnego)
komunalne
pozostałe
3,5%
100,9
95,9
1,8%
ogółem
138,0
131,0
indywidulne
3
indywidualne
na sprzedaż
lub wynajem
PRZECIĘTNA POWIERZCHNIA UŻYTKOWA 1 MIESZKANIA
WEDŁUG FORM BUDOWNICTWA (m2)
27,2
spółdzielcze
57,0
41,4
59,6
55,1
4
13,2
na sprzedaż
lub wynajem
5
14,6
komunalne
43,4
41,0
INTENSYWNOŚĆ
BUDOWNICTWA MIESZKANIOWEGO
mieszkania oddane na 1 000 ludności
3,0
9,7%
3,7
1,3%
mieszkania oddane na 1 000 zawartych małżeństw
Polska
620
15,3%
760
5,6%
warmińsko-mazurskie
6
15,2
społeczne czynszowe
7
8 i więcej
6,5
2,9
zakładowe
50,6
41,6
61,4
68,7
wzrost/spadek w stosunku do poprzedniego roku
Urząd Statystyczny w Olsztynie, 10-959 Olsztyn, ul. Kościuszki 78/82, tel. 89 524 36 66, fax 89 524 36 67, e-mail: [email protected]

Podobne dokumenty