publikacje - Instytut Stosowanych Nauk Społecznych

Transkrypt

publikacje - Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Ważniejsze publikacje::
Książki monograficzne:
1. Prawo. Moralność. Gospodarka alternatywna, Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji,
Uniwersytet Warszawski, Warszawa 1988,
2. Grzech. Studium z socjologii moralności, ZW Nomos, Kraków 2007.
Redakcja i współredakcja książek zbiorowych:
1. Bóg. Szatan. Grzech. Studia Socjologiczne, t. 1: Socjologia grzechu, redakcja (współred. J.
Kurczewski), Wyd. Miniatura, Instytut Religioznawstwa, Uniwersytet Jagielloński, Kraków l990.
2. Bóg. Szatan. Grzech. Studia Socjologiczne, t. 2: Dzieje grzechu. Obszary grzechu, redakcja
(współred. J. Kurczewski), ZW Nomos, Instytut Religioznawstwa, Uniwersytet Jagielloński,. Kraków
l992.
3. A miało być tak pięknie... Polska scena publiczna lat 90-tych, redakcja (współred. B. Lewenstein),
Instytut Stosowanych Nauk Społecznych, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 1994.
4. Szkoła czy parafia. Nauka religii w szkole w świetle badań socjologicznych, redakcja (współred.: K.
Koseła, K. Kiciński), ZW Nomos, Kraków 1995.
5. O społeczeństwie, moralności i nauce. Miscellanea, redakcja (współrrd.: E. ZakrzewskaManterys), Instytut Stosowanych Nauk Społecznych, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2008.
6. Administracja publiczna. Organizacje obywatelskie, (red.), Krajowa Szkoła Administracja
Administracji Publicznej, Warszawa 2008.
7. Emocje a kultura i życie społeczne, (współred.: H. Palska), Wydawnictwo IFiS PAN,
Warszawa 2010
8. „Societas/Communitas”, tom. pt. „Socjologia emocji” (redakcja tomu), 2(14), 2012, ISNS UW
9. Idee. Historia. Społeczeństwo. ((współred. M. Fuszara), Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego,
Warszawa 2014
10. Empatia, moralność a życie społeczne, (red.), Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa
2015